Persoana ca subiect de drept civil - persoană fizică

Cuprins licență Cum descarc?

INTRODUCERE .. 4
CAPITOLUL I - SUBIECTELE RAPORTURILOR JURIDICE CIVILE ... 7
1.1. RAPORTUL JURIDIC CIVIL CA RELATIE SOCIALA 10
1.2. FORMELE DE INTERACTIUNE CIVILA A FIINTELOR UMANE (INDIVIDUAL SI COLECTIV) ..11
CAPITOLUL II - IPOSTAZA DE SUBIECT DE DREPT CIVIL A FIINTEI UMANE ..12
2.1. RECUNOASTEREA STATULUI DE DREPT CIVIL TUTUROR FIINTELOR UMANE ..13
2.2. OCROTIREA SI GARANTAREA ATRIBUTELOR PERSONALITATII UMANE 14
2.2.1. OCROTIREA MINORULUI 15
2.2.1.1. OCROTIREA PARINTEASCA .15
2.2.1.2. TUTELA MINORULUI 16
2.2.1.3. CURATELA COPILULUI 19
2.2.1.4. DAREA IN PLASAMENT 20
2.3. ATRIBUTELE DE IDENTIFICARE ALE PERSOANEI FIZICE ...21
2.3.1. NUMELE .22
2.3.1.1. NUMELE DE FAMILIE ...23
2.3.1.2. PRENUMELE ...28
2.3.1.3. PSEUDONIMUL ...29
2.3.1.4. PORECLA 30
2.3.2. DOMICILIUL ..30
2.3.2.1. DOMICILIUL DE DREPT COMUN 31
2.3.2.2. DOMICILIUL LEGAL ..31
2.3.2.3. DOMICILIUL CONVENTIONAL 32
2.3.2.4. RESEDINTA .32
2.3.3. STAREA CIVILA 33
CAPITOLUL III - CAPACITATEA JURIDICA CIVILA A PERSOANEI CIVILE ...35
3.1. DEFINITIE .35
3.2. CAPACITATEA JURIDICA DE FOLOSINTA ..35 3.2.1. INCEPUTUL CAPACITATII DE FOLOSINTA A PERSOANEI FIZICE 36 3.2.2. CONTINUTUL CAPACITATII DE FOLOSINTA ...37 3.2.3. INCETAREA CAPACITATII DE FOLOSINTA A PERSOANEI FIZICE ...38
3.3. CAPACITATEA JURIDICA DE EXERCITIU ...41
3.3.1. LIPSA CAPACITATII DE EXERCITIU A PERSOANEI FIZICE 42
3.3.2. CAPACITATEA DE EXERCITIU RESTRANSA 43
3
3.3.3. CAPACITATEA DE EXERCITIU DEPLINA ..44
CAPITOLUL IV - STUDIU DE CAZ .46
CONCLUZII 47
BIBLIOGRAFIE ..52


Extras din licență Cum descarc?

INTRODUCERE
Lucrarea de fata isi propune sa prezinte principalele aspecte ale persoanei fizice ca subiect de drept civil. Persoana fizica este identificata prin nume, domiciliu si starea civila. Din punct de vedere juridic persoana fizica este un concept prin care legiuitorul intelege sa defineasca omul in calitatea sa de fiinta juridica si titular de drepturi si obligatii. Persoana fizica ca subiect de drept este omul privit in individualitatea sa, unde legea ii recunoaste calitatea de subiect de drepturi si obligatii in raporturile juridice. In articolele 18 si 19 din Codul Civil, potrivit legislatiei orice persoana fizica este dotata cu capacitate de folosinta si capacitatea de execitiu a drepturilor si obligatiunilor prevazute in ea.
Lucrarea este structurata pe patru capitole, iar fiecare capitol studiaza aspecte importante cu privire la persoana fizica.
In primul capitol am definit, potrivit art. 25 din Codul civil, ,,Subiectele de drept civil", ,,Subiectele de drept civil sunt persoanele fizice si persoanele juridice"1. Totodata se precizeaza in Codul Civil ca ,,Drepturile si libertatile civile ale persoanelor fizice, precum si drepturile si libertatile civile ale persoanelor juridice sunt ocrotite si garantate de lege." (art. 26).
Tot in acest capitol am vorbit despre raportul juridic civil si pe care l-am definit astfel: ,,Prin raport juridic de drept civil se intelege relatia sociala patrimoniala sau nepatrimoniala (personala), reglementata de norma de drept civil."2
Raportul juridic civil se imparte in trei caractere juridice: raport social, raport volitional si raport juridic in care partile au pozitia de egalitate juridica.
Iar in subcapitolul 1.3. am vorbit despre formele de interactiune civila a fiintelor umane care sunt impartite in doua categorii de subiecti de drept civil: persoanele fizice, care sunt subiecte individuale de drept civil si persoanele juridice, care sunt subiecte colective de drept civil.
Capitolul II l-am intitulat ,,Ipostaza de subiect de drept civil a fiintei umane". Acest capitol are 3 subcapitole. Am facut o mica introducere despre ce inseamna ,,persoana", ,,personajul" si ,,personalitate".
In subcapitolul 2.1. am vorbit despre recunoasterea fiintei umane. Omul nu se individualizeaza doar prin raporturle de drept civil, ci si in celelalte raporturi juridice in care acesta are drepturi si obligatii.
Este necesara identificarea pesoanei fizice atat pentru societate cat si pentru necesitati de ordin personal.
In subcapitolul 2.2. am discutat despre octrotirea copilului prin mijloacele de drept civil. Dupa cum stim dreptul roman are ca prim scop ocrotirea si respectarea omului, cat si protectia acestuia. Fiecare ramura de drept are mijloace proprii, specifice, de ocrotire a omului.
Am spus cum se poate realiza ocrotirea minurului, si anume: parinti; tutela; curatela; darea in plasament.
Am dat definitii, am spus cum se poate realiza, ce principii au, cum incepe si cum se poate inceta ocrotirea copilului prin aceste mijloace.
In subcapitolul 2.3., care este si cel mai amplu, am vorbit despre mijloacele de identificare a persoanei fzice.
Principalele atribute de identificare ale persoanei fizice sunt: numele, domicilui si starea civila.
Le-am luat pe fiecare in parte si am discut despre ele. La nume am spus potrivit art. 82 C. civ. ,,orice persoana are dreptul la numele stabilit sau dobandit, potrivit legii". Am spus cum se poate stabili numele de familie, cum se poate modifica si cum se poate schimba pe cale administrativa. Tot in acest subcapitol am vorbit si depsre prenume, pseudonim si porecla.
In functie de modul de stabilire, domiciliul este de trei feluri: domiciliul de drept comun; domiciliul legal; domiciliul ales, numit si domiciliul conventional, care insa nu reprezinta un veritabil domiciliu. Aici am vorbit putin si despre Resedinta.
Starea civila este mijlocul juridic de individualizare a persoanei fizice, prin indicarea calitatilor personale avand aceasta semnificatie.
Starea civila, asa cum este definita de art. 98 din C. civ., este ,,dreptul persoanei de a se individualiza, in familie si societate, prin calitatile strict personale care decurg din actele si faptele de stare civila" si potrivit art. 99 din C. civ. ,,se dovedeste prin actele de nastere, casatorie si deces intocmite, potrivit legii, in registrele de stare civila, precum si prin certificatele de stare civila eliberate pe baza acestora".
In capitolul III am prezentat capacitatea juridica civila a persoanei fizice.
,,Capacitatea civila este expresia care desemneaza capacitatea in dreptul civil. Ea are ca gen proxim notiunea de - capacitate juridica-  sau - capacitate de drept- , care inseamna atitudinea -  generala -  de a fi titular de drepturi si obligatii"1.
In structura capacitatii civile sunt doua elemente: capacitate de folosinta si capacitate de exercitiu.


Fisiere în arhivă (1):

  • Persoana ca subiect de drept civil - persoana fizica.pdf

Imagini din acest licență Cum descarc?

Bibliografie

I. TRATATE, CARTI:
1. Alexandru Bacaci, Viorica-Claudia Dumitrache, Cristina Codruta Hageanu, Dreptul
familiei, Editia a VI-a, Editura C.H. Beck, Bucuresti, 2009.
2. Gheorghe Beleiu, Drept civil roman. Introucere in drept civil. Subiectele dreptului civil,
Editia a XI-a, revizuita si adaugita de: Marian Nicolae si Petrica Trusca, Ed. Universul Juridic,
Bucuresti, 2007.
3. Gabriel Boroi, Drept civil. Partea generala. Persoanele, Editia a III-a, revizuita si
adaugita, Editura Hamangiu, 2008.
4. Gabriel Boroi, Carla Alexandra Anghelescu, Curs de drept civil. Parte generala. Editia a
II-a revizuita si adaugita, Editura Hamangiu, Bucuresti, 2012.
5. Gabriel Boroi, Liviu Stanciulescu, Institutii de drept civil in reglementarea noului Cod
civil, Editura Hamangiu, Bucuresti, 2012.
6. Eugen Chelaru, Drept civil. Persoane, Ed. C.H.Bek, Bucuresti, 2008.
7. Ion Dogaru, Sevastian Cercel, Drept civil. Persoanele, Ed. C.H. Beck, Bucuresti, 2007.
8. Pompil Draghici, Vali Ileana Nita, Madalin- Savu Ticu, Teoria generala a obligatiilor.
Spete si jurisprudenta, Editura Sitech, Craiova, 2007.
9. Emese Florian, Protectia drepturilor copilului, Editia a II-a, Ed. Ch. Beck, Bucuresti,
2007
10. Ilioara Genoiu, Drept civil. Partea generala. Persoanele. Caiet de seminar, Editia a 2-a,
Ed. C.H. Beck, Bucuresti, 2016.
11. Ernest Lupan, Drept civil. Persoanele.Scheme, Ed .C.H.Bek, Bucuresti, 2007.
12. Dan Lupascu, Dreptul familiei, Ed. Rosetti, Bucuresti, 2005
13. Cristian Mares, Dreptul familiei, Editia a II-a, Editura C.H. Beck. Bucuresti, 2015.
14. Florina Morozan, Dana Cigan, Introducere in dreptul civil, Ed. Universitatii Oradea,
2008
15. Paraschiv Petu, Atributele de identificare a persoanei fizice, Ed. Detectiv, Bucuresti,
2008.
16. Irina Olivia Popescu, Drept civil. Materie pentru anul I (Sinteze de teorie, teste de
verificare), Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2009.
17. Viorel Terzea, Noul cod civil, Volumul I (articolele 1-1163), Adnotat cu doctrina si
jurisprudenta, Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2011.
18. Corneliu Turianu, Andrei Dutu, Drept civil. Compendiu, Ed. Universul Juridic, Bucuresti,
2016.
19. Petrica Trusca, Andrada Trusca Trandafir, Elemente de drept civil, Ed. Universul Juridic,
Bucuresti, 2009.
20. Carmen Tamara Ungureanu, Drept civil. Parte generala. Persoanele, Editura Hamangiu,
Bucuresti, 2012.
21. Carmen Tamara Ungureanu, Drept civil. Parte generala. Persoanele, Editia aII-a, Editura
Hamangiu, Bucuresti, 2013.
22. Ovidiu Ungureanu, Cornelia Munteanu, Drept civil. Persoanele, in reglementarea noului
Cod Civil, Editia a 3-a, revizuita si adaugita, Ed. Hamangiu, 2015.
II. ACTE NORMATIVE:
1. Noul Cod civil. Comentariu pe articole, articolele 1-2664, Colectiv de autori (Fl.A. Baias,
E. Chelaru, R. Constantinovici, Macovei), Editura C.H. Beck, Bucuresti, 2012.
2. Noul Cod civil, Studii si comentarii, volumul I, Colectiv de autori, coordonator (Marilena
Uliescu, Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2012.
III. LEGISLATIE
1. Legea Nr. 287/2009, privind Codul Civil, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei,
Partea I, nr. 409 din 10 iunie 2011.
2. Codul Familiei
3. Decretul nr. 31/1954 privitor la persoanele fizice si persoanele juridice.
4. O.G. nr. 41/2003 privind dobandirea si schimbarea pe cale administrativa a numelor
persoanei fizice.
5. Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului.
6. Legea nr. 273/2004 privind regimul juridic al adorptiei.
7. O.U.G. nr. 97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identificare ale
cetatenilor romani, cu modificarile si completarile ulterioare.
8. Legea nr. 119/1996 privind actele de stare civila.
9. Decretul nr. 32/1954 pentru punerea in aplicare a Codului Familiei si a Decretului
privitor la persoanele fizice si persoanele juridice.
10. Ordonanta Guvernului nr. 41/2003 privind dobandirea si schimarea pe cale administrativa
a numelor persoanelor fizice.
11. Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si
actele de identitate ale cetatenilor romani, republicata.
12. Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ.
IV. SITE-URI INTERNET:
1. http://legislatie.just.ro/


Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 9€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!