Perspectivele atragerii depozitelor la băncile din Republica Moldova

Extras din licență Cum descarc?

INTRODUCERE
Actualitatea temei. Actualmente, situaţia economică a ţării, care se caracterizează şi printr-un deficit de resurse financiare orientat spre scopuri productive şi modernizări economice, importanţa depozitelor, acelor de lungă durată, pentru Republica Moldova este de o necesitate economică. Republica Moldova necesită dezvoltarea unui proces depozitar eficient şi adecvat situaţiei economice a ţării. Orice ţi-ai propune să faci, o faci mai bine când ai un plan de siguranţă, iar economiile pe termen lung sunt o componentă importantă a securităţii financiare. În plus, depozitele bancare reprezintă o rezervă de bani în cazul în care apar situaţii neprevăzute şi apar nevoi noi. Deci, depozitele bancare necesită o atenţie sporită din partea analiştilor economici care încearcă să transpună în viaţa reală posibilitatea fructificării mijloacelor băneşti pe căi mai simple. Fiind corect direcţionate, raţional gestionate şi eficient structurate, depozitele bancare conduc la accelerarea stabilităţii economice. Depozitul bancar e un instrument de investire a banilor, cu risc scăzut, bun îndeosebi în perioada de criză sau persoanelor ce numai încep să se lămurească în finanţele personale. Băncile ne propun acum o gamă foarte largă de depozite. Pentru orice gust. Pe de altă parte, o gamă atât de largă, poate descuraja, mai ales un client începător. Orice depozit are un schelet - păstrarea şi înmulţirea banilor cu ajutorul băncii. Fiecare depozit are unele proprietăţi, în dependenţă de care şi variază rezultatele financiare.
Scopul cercetării oglindeşte aspectele teoretice a depozitelor bancare prin prisma practicii bancare internaţionale cu ideea de a identifica unele soluţii în atragerea eficientă a depozitelor bancare. O altă latură aferentă scopului propus este efectuarea unei investigaţii vizavi de evoluţia volumului total de depozite, a ratelor dobânzii pe întregul sistem bancar, evidenţiându-se că venitul obţinut din depuneri nu este atât de mare, în schimb integritatea, rambursarea şi primirea unui venit determinat prezintă un grad înalt de credibilitate. Un alt aspect urmărit este depistarea problemelor actuale referitor la particularităţile depozitelor bancare şi evidenţierea recomandărilor pentru îmbunătăţirea activităţii băncilor orientate spre atragerea unui volum însemnat de resurse la costuri minime.
Pilonii care stau la baza atingerii scopului propus sunt stabiliţi de următoarele obiective:
- cercetarea conceptelor teoretice privind depozitele bancare;
- studierea şi evaluarea indicatorilor economici a eficienţei depozitelor bancare;
- revizuirea experienţei internaţionale în gestionarea resurselor de depozit;
- aprecierea evoluţiei depozitelor bancare în sistemul bancar autohton;
- analiza structurii şi evoluţiei depozitelor, precum şi depozitelor străine în economia Republicii Moldova;
- identificarea barierelor ce stau la baza derulării eficiente a procesului depozitar în Republica Moldova;
- elucidarea unor soluţii în vederea dezvoltării procesului depozitar în Republica Moldova.
Obiectul investigat al prezentei cercetări reflectă anumite aspecte a depozitelor bancare din Republica Moldova analizate prin prisma practicii bancare internaţionale şi prezentarea unor trăsături cruciale în politica de atragere a depozitelor bancare a BC ,,Eximbank-Gruppo Veneto Banca’’ S.A. 
Subiectul cercetării dispune un caracter multilateral, diversificat şi cuprinde aspecte teoretice, metodologice, aplicative ale depozitului bancar. Prin această cercetare s-a ajuns la cunoaşterea mai multor opinii relevante referitor la aspectele teoretice a depozitelor bancare. Un aport colosal la dezvăluirea caracteristicilor politici de depozit sunt aduse de investigaţiile efectuate de N. Dardac, C. Basno, A. Burciu, P. Sandu, N. Hoanţă, О. М. Богдановой, Э. Н. Василишена, Г. С. Панова, Л. А. Гуриной, Л. П. Кроливецкая, Ph. Kotler.
Metodologia cercetării. Temelia respectivei cercetări este reprezentată de o gamă variată de opinii relevante şi lucrări teoretice a diverşilor experţi români şi străini în domeniul sistemului bancar: N. Păun, M. Stoica, C. Floricel, V. Cociug, L. Cinic, O. Timofei, Nikoloz Gigineişvili, Johan Mathisen, P. Bran, Э. Н. Василишена, Г. С. Панова. 
Baza informaţională este constituită de a tezei o constituie datele Departamentului de Statistică şi Sociologie al Republicii Moldova; rapoartele Băncii Naţionale a Moldovei privind activitatea băncilor comerciale; rapoartele BC ,,Eximbank-Gruppo Veneto Banca’’ S.A.; informaţiile statistice ale organizaţiilor internaţionale şi autohtone, publicate în presa economică; informaţiile centrelor de cercetări; informaţiile plasate pe paginile web ale băncilor comerciale; datele şi informaţiile rezultate din cercetările de teren, realizate de autor.
Structura lucrării inlude în sine introducerea, trei capitole a câte 2-4 subcapitole, încheiere, bibliografie și anexe.
Capitolul I ,,Constituirea depzitelor bancare – operaţiune pasivă de bază a băncii comerciale ” debutează cu semnificaţia depozitului bancar analizat din mai multe puncte de vedere, sunt evidenţiate proprietăţile definătorii şi tipologia depozitelor bancare, esenţa şi rolul politicii de depozit în gestonarea eficientă a resurselor atrase de bancă şi evaluarea unui şir de indicatori economici care reprezintă eficienţa depozitelor bancare.
Capitolul II „Managementul depozitelor bancare şi analiza depzitelor BC "EXIMBANK-Gruppo Veneto Banca" S.A ” reflectă o analiză detaliată a atragerilor mijloacelor baneşti la depuneri,a managementului eficient al riscului ratei dobânzii în cadrul desfăşurării eficiente a procesului depozitar. De asemenea sunt redate metode prin care relatează despre evoluţia depozitelor în sistemul bancar autohton pentru perioada 2007 – 2011, stabilirea cauzelor care au condus la înregistrarea unui tendinţe pozitive în atragerea unui volum uriaş de resurse, evidenţierea posibilităţilor de a obţine profit în urma plasării mijloacelor băneşti la conturile de depozit pe seama ratei de dobândă şi ritmului de manifestare a inflaţiei. De asemenea în acest capitol este analizată activitatea de atragere a depozitelor la BC ,, EXIMBANK-Gruppo Veneto Banca’’ S.A. care include principii, strategii, evoluţie a volumului de depozite pe categorii de deponenţi, numărul de conturi de depozite care au fost deschise pentru ultima perioada şi cheltueielile aferente depozitelor pe care le suportă banca în vederea menţinerii cotei de piaţă pe segmentul depozitelor la cel mai înalt nivel.
Capitolul III "Eficientizarea atragerii depozitelor în bancile comerciale din Republica Moldova ” în acest capitol sunt menţionate evoluţia depozitelor bancare cu care se confrunta Republica Moldova la etapa actuală,totodată asigurarea depozitelor,fondul de garantare a acestora,căile de eficientizare a atragerii depozitelor bancare .
Bibliografia a constituit elementul crucial de la care a pornit elaborarea tezei, pe parcursul elaborării lucrării s-a urmărit documentarea cât mai aprofundată, fapt demonstrat prin utilizarea surselor bibliografice la nivel naţional şi internaţional. 
În scopul demonstrării veridicităţii analizei efectuate s-a apelat la anexe care cuprind note explicative, date statistice, rapoarte financiare.


Fisiere în arhivă (1):

  • Perspectivele Atragerii Depozitelor la Bancile din Republica Moldova.docx

Imagini din acest licență Cum descarc?

Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 8€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!