Planificarea Eficientă - Baza Dezvoltării Organizației

Cuprins licență Cum descarc?

INTRODUCERE 3
CAPITOLUL I. FUNCŢIILE DE BAZĂ ALE ÎNTREPRINDERII 4
1.1. FUNCŢIILE MANAGERIALE ŞI ECONOMICE ALE ÎNTREPRINDERII 4
1.2. FUNCŢIUNILE - COMPONENTE ALE SISTEMULUI ORGANIZĂRII PROCESUALE A ÎNTREPRINDERII 6
1.3. COMPONENTELE STRUCTURII FUNCŢIONALE 10
CAPITOLUL II ANALIZA ACTIVITĂŢII ECONOMICE A SRL” MAKLER PLUS” 12
2.1 PREZENTAREA GENERALĂ A INTREPRINDERII SRL” MAKLER PLUS” 12
2.2 ANALIZA FACTORILOR CHIEIE AI SUCCESULUI COMERCIAL LA SRL »MAKLER PLUS » 13
CAPITOLUL III. ORGANIZAREA APLICĂRII FUNCŢIILOR ÎNTREPRINDERII 29
3.1. MODALITĂŢI DE APLICARE A FUNCŢIILOR ÎNTREPRINDERII 29
3.2. FUNCŢIILE ECONOMICO- MANAGERIALE ALE COMPANIEI «MAKLER PLUS» SRL 31
3.2.1. FUNCŢIA DEPRODUCŢIEI ŞI A PROCESULUI TEHNOLOGIC 33
3.2.2. FUNCŢIA COMERCIALĂ 35
CAPITOLUL 4. PROPUNERI DE IMPLEMENTARE A UNOR MĂSURI CE ŢIN DE FUNCŢIILE ECONOMICE ŞI MANAGERIALE ALE ÎNTREPRINDERII SRL „” 40
ÎNCHEIERE 44
BIBLIOGRAFIA 45


Extras din licență Cum descarc?

INTRODUCERE
Actualitatea tezei de rezidă în faptul că pentru întreprinderile autohtone este important, atât de a organiza eficient procesul de planificare, stabilirea obiectivelor organizaţionale clare, precise, măsurabile şi realiste în condiţiile unui mediu extern de afaceri foarte turbulent, cît şi a corela în cadrul acestora diferite tipuri de planuri (în special strategice, tactice şi operaţionale) într-un sistem suplu şi coerent de indicatori de plan. 
În alt caz sunt făcute prost cercetările de marketing şi previziunile manageriale şi în acest sens întreprinderile sunt pregătite către schimbarea bruscă a mediului extern, acesta fiind foarte turbulent în condiţiile economiei autohtone.
Teza de , întitulată „Planificarea eficientă – baza dezvoltării organizaţiei” este structurată în trei capitole, introducere şi concluzii.
Primul capitol, care abordează subiectul investigat sub aspect teoretic este întitulat „Funcţiile de bază ale întreprinderii”. În acest capitol sunt date diferite opinii a autorilor de specialitate privind definirea planificării, este accentuat rolul, locul şi semnificaţia planificării la întreprinderi. În continuare este descrisă planificarea strategică cu etapele sale, rolul, definiţia şi procesul de planificare strategică. 
În capitolul doi se prezintă diagnoza economico-financiară cu principalele investigaţii a companiei «MAKLER PLUS» SRL Este prezentată analiza indicatorilor economico-financiari, aprecierea dinamicii lor şi conturarea tendinţelor principale, relevarea factorilor mediului extern ce influenţează activitatea «MAKLER PLUS» SRL Concomitent se efectuează evaluarea structurii de producţie şi dirijare în compania analizată.
Capitolul trei evoluează ponderea diferitor tipuri de plan necesare pentru activitatea unei organizaţii şi se pune accent pe elaborarea planului de afaceri pentru 2 ani luând ca bază ultimul an de activitate companiei. Se descriu etapele elaborării şi conţinutul planului de afaceri, stipulând compartimentele necesare. Tot aici este prezentată varianta planului de afaceri pentru compania analizată şi unele propuneri pentru dezvoltarea companiei. 
În procesul elaborării tezei de an am folosit lucrările ştiinţifice în domeniu, care abordează problematica respectivă a autorilor de management autohtoni Cotelnic A., Hrişcev E. etc., precum şi a celor români Bontaş D., I.Popa, O.Niculescu, etc. 
Scopurile întreprinse în teza dată constau în studierea conceptului teoretic privind funcţiile de bază ale întreprinderiii şi implicit planificarea acesteia prin intermediul funcţiilor sale.. 
CAPITOLUL I. FUNCŢIILE DE BAZĂ ALE ÎNTREPRINDERII
1.1. Funcţiile manageriale şi economice ale întreprinderii
Subliniind importanta managementului ca resursa a dezvoltarii, literatura de specialitate evidentiaza rolul progresului în conducere, stabilind faptul ca progresul social este o functie dependenta de munca, pregatirea personalului, fonduri si dotari, progresul în conducere si alti factori. 
Procesul conducerii este reprezentat de ansamblul interventiile conducatorilor individuali sau colectivi, respectiv modul în care ei prevad, organizeaza, controleaza si regleaza activitatea unui colectiv în scopul obtinerii eficientei economice maxime. 
Pornind de la Henri Fayol, care a identificat si analizat pentru prima data procesul de management definind cinci functii principale: previziunea, organizarea, comanda, coordonarea si controlul, si continuând cu cercetarile specialistilor americani care stabilesc ca functii ale conducerii formularea planurilor si exercitarea controalelor, structurarea sarcinilor si adoptarea deciziilor, comunicarea informatiilor critice, alocarea resurselor, solutionarea conflictelor, dirijarea schimbarilor, se poate observa o anumita omogenitate a acestor puncte de vedere.
În literatura româna de specialitate, pentru procesul de management s-au stabilit 5 functii: previziunea, organizarea, coordonarea, antrenarea si control evaluarea.
Functia de previziune consta în ansamblul proceselor de munca prin care se determina principalele obiective ale firmei, precum si resursele si principalele mijloace pentru realizarea lor. Rezultatele previzionate se împart în functie de orizontul de timp, gradul de detaliere si obligativitate în prognoze, planuri si programe. 
Prognozele acopera un orizont de timp de minim 10 ani, au un caracter aproximativ si nu sunt obligatorii.Planurile cuprind perioade între 5 ani si o luna si se refera la obiectivele fundamentale ale firmei si la principalele resurse necesare a fi mobilizate.
Programele au un orizont de timp redus, sunt foarte detaliate.
Elementele cuprinse sunt obligatorii si aun grad ridicat de certitudine.
s-a constatat o crestere a volumului actiunilor de previziune si o sporire a interdependentei în exercitarea previziunii la toate nivelurile vietii economico-sociale si necesitatea dezvoltarii si generalizarii gândirii statistice.
Functia de organizare desemneaza ansamblul proceselor de management prin care se stabilesc si se delimiteaza procesele de munca fizica si intelectuala si componentele lor. Cuprinde atât organizarea de ansamblu a societatii comerciale, cât si organizarea principalelor sale componente.


Fisiere în arhivă (1):

  • Planificarea Eficienta - Baza Dezvoltarii Organizatiei.doc

Imagini din acest licență Cum descarc?

Bibliografie

1. Legea Republicii Moldova privind societăţile pe acţiuni nr. 1134-XIII din 02 aprilie, 1997, Monitorul Oficial nr. 38-39 din 12 iunie 1997.
2. Hriscev E. Managementul firmei, Chişinău ASEM 1998 
3. Ion Popa. Management strategic. Bucureşti: Editura Economică, 2005
4. Ovidiu Nicolescu Managementul întreprinderii în condiţiile economiei de piaţă, Bucureşti 1992
5. Cotelnic Ala, Managementul unităţilor economice, Chişinău ASEM 1998
6. Coste V., Managementul în afaceri, Iaşi, Gaudeamus, 1994
7. Grigore L., Management internaţional, Teora, Bucureşti, 2002
8. Barbulescu C. Economia şi gestiunea întreprinderii, Bucureşti, 1995
9. Nica P. ManagementIaşi, 1996 
10. Managementul firmei, Nica P., Chişinău: Logos, 1994
11. Nica P., Prodan A., Iftimescu A. Management, Iaşi, Sanvicely,1996
12. Nicolescu O. Ghidul managerului eficient, Bucureşti, Tehnică, 2001
13. Coste V. Managementul în afaceri, Iaşi, Gaudeamus,1994
14. Dumitrescu M. Introducere în management şi managementul general. Bucureşti, Eurounion,1995
15. Nicolescu O. Managementul întreprinderilor în condiţiile economiei de piaţă, Bucureşti, Ed. Coresi,1992 
16. Mercioiu V. Managementul comercial, Ed. Economică Bucureşti,1998
17. O. Niculescu. Sisteme, metode şi tehnici manageriale ale organizaţiei
18. V.Cornescu, I.Mihăilescu, S.Stanciu; “Managementul Organizaţiei” - Editura ALL-BECK, Copyright Bucureşti 2003
19. Tatiana Gavriliţă, Viorel Lefter “Managementul general al firmei” Ed. a 2, Bucureşti, Editura Economică, 2005
20. Coord. T. Gavriliţă, C. Bărbulescu, M. Pricop, D. Popescu “Managementul general al firmei”, Editura Economică Bucureşti, 2005 
21. D.Curteanu, S.Toma, V.Cornescu, P.Marinescu. Management – de la teorie la practică. Bucureşti, 2005


Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 8€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!