Planul de Afaceri. Rol. Continut. Metodologie de Elaborare

Cuprins licență

Introducere 3
Capitolul I: Aspecte teoretice privind intocmirea planului de afaceri 5
1.1. Definirea planului de afaceri 5
1.2. Procesul de planificare a afacerii 8
1.3. Etapele întocmirii unui plan de afaceri 9
1.3.1. Definirea afacerii 10
1.3.2. Stabilirea obiectivelor afacerii 13
1.3.3. Analiza situaţiei existente a mediului de afaceri 14
1.3.4. Elaborarea strategiilor firmei 15
1.3.5. Elaborarea previziunilor financiare şi bugetare 18
1.3.6. Redactarea planului de afaceri 19
1.3.7. Revizuirea şi ţinerea sub control a elementelor planificării 19
Capitolul II: Planul de afaceri al S.C. PAIDEIA IMAGE & COLLECTION S.R.L 21
2.1. Aspecte generale 21
2.1.1. Denumirea/Numele solicitantului şi date de identificare ale acestuia 21
2.1.2. Scurt istoric al solicitantului 21
2.1.3. Obiecte de activitate ale solicitantului 21
2.1.4. Principalele mijloace fixe aflate în patrimoniul solicitantului: resurse funciare (cu precizarea regimului proprietăţii), construcţii, utilaje şi echipamente, animale), etc. 21
2.2. Descrierea proiectului 22
2.2.1. Denumirea investiţiei 22
2.2.2. Amplasamentul proiectului (regiunea, judeţul, localitatea) 22
2.2.3. Descrierea activităţii propuse prin proiect. 23
2.2.4. Fundamentarea necesităţii şi oportunităţii investiţiei 24
2.2.5. Piaţa de aprovizionare/desfacere, concurenta şi strategia de piaţa ce va fi aplicata pentru valorificarea produselor/serviciilor obţinute prin implementarea proiectului. 27
2.3. Date privind forţa de munca şi managementul proiectului 29
2.3.1. Estimări privind forţa de munca ocupata prin realizarea investiţiei 29
2.3.2. Reprezentant legal (nume, prenume, funcţie în cadrul organizaţiei, studii şi experienţa profesionala), relevante pentru proiect 29
2.3.3. Descrierea achiziţiilor realizate prin proiect, respectiv denumirea, numărul, valoarea şi caracteristicile tehnice şi funcţionale ale utilajelor/echipamentelor tehnologice/echipamentelor de transport/dotarilor ce urmează a fi achiziţionate prin proiect 29
Capitolul III: Derularea si monitorizarea planului de afaceri 39
3.1. Derularea activitatilor prevazute in planul de afaceri 39
3.1.1. Raportul de activitate intermediar 39
3.1.2. Raportul de activitate 39
3.2. Monitorizarea si evaluarea planului 44
3.2.1. Raportul de evaluare 44
3.2.2. Rezultate obtinute – fata de cele preconizate 46
Concluzii si propuneri 52
Bibliografie 53


Extras din licență

Introducere
În procesul de management al întreprinderilor se întâlnesc zilnic, situaţii care impun conducătorilor acestora să analizeze, conform unei concepţii directoare, deciziile fundamentale, necesar a fi adoptate, pentru a menţine în viaţă întreprinderea şi dacă este posibil să o şi dezvolte.
Orice întreprindere, care a reuşit să se menţină şi să se dezvolte, îndeplineşte, în mod necesar o funcţie economică, atât pentru clienţii care au apelat la serviciile sale, cât şi pentru ea însăşi, condiţie fără de care o întreprindere nu poate să existe căci sancţiunea pieţei va interveni şi ea va dispărea ruinată, pentru motivul că a consumat resurse pe care nu a fost capabilă să le încorporeze în preţurile produselor sale.
Întreprinderea poate să-şi perpetueze activitatea doar dacă aduce servicii societăţii, contribuind la satisfacerea nevoilor acesteia şi generând totodată, o valoare adăugată în raport cu resursele pe care le-a consumat. ’Valoarea adăugată’ reprezintă dimensiunea obiectivă a utilităţii sale socio-economice, aşa cum aceasta este recunoscută pe piaţă.
Nu se poate deci accepta ideea că o întreprindere poate să funcţioneze fără existenţa unui sistem de management, care să definească orientările principale în care se înscriu activităţile întreprinderii, în cadrul relaţiilor ce se stabilesc între misiunea întreprinderii şi nevoile societăţii, manifestate prin cerinţele pieţei.
Pentru ca o firmă să-şi realizeze obiectivele propuse, ea recurge la diferite instrumente, dintre care o importanţă foarte mare o deţine planul de afaceri. Modul în care acest lucru se concretizează este diferit de la caz la caz: în unele firme managerii identifică numai performanţele ce trebuie atinse, lăsând o mare libertate personalului operativ în realizarea diferitelor activităţi, iar în altele obiectivele sunt definite precis şi operaţional.
Planul de afaceri este un instrument managerial de acţiune, elaborat în mod logic, ce presupune o gândire de perspectivă asupra dezvoltării unei afaceri şi pornind de la obiectivele acesteia, include toate acele faze şi resurse care sunt implicate în atingerea lor, într-un termen prestabilit.
Atât în rândul specialiştilor cât şi al practicienilor există numeroase modalităţi de tratare a planului de afaceri. Pentru o parte însemnată a acestora, planul de afaceri constituie o cerinţă atunci când un întreprinzător doreşte să obţină capital de risc de la bănci sau de la alţi întreprinzători. Modul de abordare trebuie însă extins; în general, planul de afaceri este privit ca fiind una dintre expresiile practice ale previziunii ca funcţie managerială, ajutându-l pe întreprinzător în determinarea scopurilor şi obiectivelor, precum şi în proiectarea acţiunilor necesare pentru atingerea acestora.
Lucrarea îşi propune să evidenţieze în prima parte importanţa elaborării unui plan de afaceri, care este un instrument indispensabil pentru orice întreprinzător, menit să reducă gradul de incertitudine din activitatea acestuia şi să diminueze vulnerabilitatea firmei faţă de mediu, pentru ca în cea de-a doua parte a lucrării să se realizeze un plan de afaceri propriu-zis. In ultima parte a lucrarii este prezentat procesul de derularea si monitoriazare a planului de afaceri propus.
Capitolul I: Aspecte teoretice privind intocmirea planului de afaceri
1.1. Definirea planului de afaceri
Trecerea la economia de piaţă a impus reconsiderarea activităţii economice în termeni de profitabilitate şi competitivitate. Dezvoltarea activităţii economice în urma îndeplinirii acestor două concepte presupune utilizarea de instrumente de prefigurare a rezultatelor acţiunilor demarate. Planul de afaceri este un simbol al unei noi viziuni şi abordări microeconomice specifice economiei de piaţa, bazată pe identificarea şi valorificarea oportunităţilor economice.


Fisiere în arhivă (1):

  • Planul de Afaceri. Rol. Continut. Metodologie de Elaborare.doc

Imagini din acest licență

Bibliografie

Lucrari de specialitate

Andreea Saseanu, „Incertitudinea Strategică şi Viitorul Dialogului On-line cu Consumatorul”, Editura ASE, Bucureşti, anul 2005;

Barsky, N. P., Catanach, A. H. Jr., “Management accounting : a business planning aproach”, Editura Houghton Mifflin, Boston, 2005;

Bişa, C. (coord.), Ancuţa, T., “Elaborarea studiilor de fezabilitate şi a planurilor de afaceri”, Editura BMT, Bucureşti, 2005;

Bogdan Onete, „Conţinutul Site-urilor Comerciale – Elemente Obligatorii”, Editura ASE, Bucureşti, anul 2005;

Butler, D., “Planificarea afacerii : ghid de start”, Editura Bic All, Bucureşti, 2006;

Crăciun, L.M., “Managementul strategic al întreprinderilor mici şi mijlocii”, Editura Naţională, Bucureşti, 2001;

Cristian Bişa, Dumitru Porojan, „Planul de afaceri: concepte, metode, tehnici, proceduri”, Casa de editură IRECSON, Bucureşti, 2002 ;

Diaconu, P., «Contabilitate managerială şi planuri de afaceri », Editura Economică, Bucureşti, 2006 ;

Doru Pleşca, „Analiza Eficienţei Comerciale a unui Magazin On-line”, Editura ASE, Bucureşti, anul 2006;

Drăguşin, M., “Management – particularităţi în comerţ”, Editura Gruber, Bucureşti, 2003;

Florin Botea, Cristian Valentin Floru, Marina Maidaev, Cristina Mănescu, Viorel Niţu, Mircea Oniţă „GHIDUL ÎNTREPRINZĂTORULUI PARTICULAR”, Editura Tehnică, Bucureşti, 1994; 

Nicolescu, O, Nicolescu, C., « Cum să fim performanţi în viaţă şi în afaceri: educaţie antreprenorială », Editura Economică, Bucureşti, 2006 

Nicolescu, O., Nicolescu, L., « Managementul modern al organizaţiei », Editura Tribuna Economică, Bucureşti, 2001

Pandelică, A., Pandelică, I., “Plan de afaceri”, Editura Economică, Bucureşti, 2002
Pascal, D., “Getting the right things done : a leader’s guide to planning and execution”, Editura The Lean Enterprise Institute, Cambridge, 2006

Ploae, V.(coord.), Ruiz, S., « Managementul întreprinderilor mici şi mijlocii », Editura Ex Ponto, Constanţa, 2002

Porojan, D., “Planul de afaceri: concepte, metode, tehnici, proceduri”, Editura Irecson, Bucureşti, 2007

Radu, V. (coord.), Avrigeanu, A., Zirra, D., « Planul de afaceri », Editura Mărgăritar, Bucureşti, 2004

Sabin Buraga, „Aplicaţii Web la Cheie”, Editura Polirom, Bucureşti, 2003;
Sabin Buraga, „Proiectarea Siturilor Web. Design şi Funcţionalitate”, Editura Polirom, 2004;

Săndulescu, I., « Planul de afaceri. Ghid Practic (Modele de referinţă)”, Ediţia a III-a, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2006 

V. Patruţ, M. Deju, D. Pacurari, „Gestiunea şi contabilitatea unor activităţi economice cu caracter deosebit”, Editura Junimea, 2005, Iaşi;

Pagini WEB
www.mimmc.ro este pagina oficială a Ministerului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale;

www.anrc.ro este pagina oficială a Autorităţii Naţionale pentru Reglementări în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei;

www.cnipmmr.ro este pagina de Internet a Consiliului Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România;

www.trafic.ro este un site specializat în analiza paginilor de Internet din punct de vedere al numărului de vizitatori.


Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!