Politică de creditare la Banca Volksbank România SA

Cuprins licență Cum descarc?

CAPITOLUL I
PREZENTAREA VOLKSBANK ROMÂNIA SA
1.1. Înfiinţarea băncii, evoluţia ei, organizarea juridică, capitalul social, acţionarii 3
1.2. Obiectul de activitate, produse, servicii, clientelă 6
1.3. Organizarea şi conducerea băncii, resurse umane, reţea teritorială 9
CAPITOLUL II
OPERAŢIUNI DE CREDITARE PENTRU PERSOANE JURIDICE
2.1. Oferte de credite pentru persoane juridice. Portofoliul de credite 14
2.2. Metodologia de creditare pentru persoane juridice 19
2.3. Riscul de creditare 28
CAPITOLUL III
STUDIU DE CAZ PRIVIND ACORDAREA UNUI CREDIT LA VOLKSBANK ROMÂNIA SA
3.1. Prezentarea solicitantului de credit 32
3.2. Demersuri ale băncii în acordarea creditului 37
3.3. Elementele contractului de credit (garanţii, rambursare, cost) 42
CAPITOLUL IV
POSIBILITǍŢI DE ÎMBUNǍTǍŢIRE A POLITICII DE CREDITARE A PERSOANELOR JURIDICE LA VOLKSBANK ROMÂNIA SA 
CONCLUZII ŞI PROPUNERI 47
BIBLIOGRAFIE 51


Extras din licență Cum descarc?

CAPITOLUL I
PREZENTAREA VOLKSBANK ROMÂNIA SA
1.1. Înfiinţarea băncii, evoluţia ei, organizarea juridică, capitalul social, acţionarii
Volksbank România este o bancă comercială care activează pe piaţa românească din luna mai a anului 2000. Este persoană juridică de naţionalitate română care face parte din Grupul bancar Volksbank Internaţional.
Österreichische Volksbanken - AG (ÖVAG) a fost înfiinţat în Austria în anul 1922 ca instituţie centrală a mai multor cooperative de credit regionale organizate pe sistemul Schulze-Delitzsch. 
În 1850 Hermann Schulze-Delitzsch a conceput un sistem deosebit de avantajos prin care micii meşteşugari aveau acces la resurse financiare fără a plăti dobânzi covârşitoare. Astfel, s-a născut prima cooperativă de credit, cunoscută sub numele de Volksbank.
În 1859, la numai nouă ani după lansarea primei cooperative de credit erau deja înfiinţate 183 de Volksbanken-uri, cu 18.000 de membri în Prusia de Est şi Saxonia. Este remarcabil faptul că, de-a lungul istoriei lor de peste 150 de ani, nici una dintre aceste bănci nu a dat faliment.
În prezent, grupul Österreichische Volksbanken - AG este în procent majoritar deţinut de 67 de "Volksbank-uri" (banci cooperatiste) independente, având peste 550 unităţi bancare, peste 5.300 angajaţi şi peste 1.500.000 de clienţi, cu o cota de piaţă de 10% în Austria. 
Începând cu anul 1991, ÖVAG a fost una dintre primele bănci care şi-a început expansiunea către pieţele pline de provocări din Europa Centrala şi de Est, prin subsidiara sa Volksbank International-AG (VBI).
Volksbank România SA a fost înfiinţată în data de 12.01.2000 ca persoană juridică româna şi a fost autorizată de Banca Naţională a României, în data de 10.04.2000, să desfăşoare activităţi în domeniul bancar. În calitate de persoană juridică de naţionalitate română, banca se supune, din perspectiva organizării şi desfăşurării activităţii, reglementărilor legale emise şi aplicabile pe teritoriul României.
Banca funcţionează sub forma unei societăţi comerciale pe acţiuni, administrată în sistem dualist de către Directorat şi Consiliul de Supraveghere, având Codul unic de înregistrare 12564256, înregistrată în Registrul Comerţului sub nr. J40/58/2000 şi înregistrată în Registrul BNR sub nr. RB-PJR-40-048, ca şi instituţie de credit – bancă.
Sediul social al băncii este situat în Municipiul Bucureşti, Sector 2, Şos. Pipera nr. 42, et. 3-8 si 10. Banca are înfiinţate în România sedii secundare (sucursale), fiecare având personalitate juridică.
Activitatea Volksbank România SA se realizează în conformitate cu prevederile actului constitutiv, autorizaţiei de funcţionare emisă de către Banca Naţională a României, normelor interne în vigoare la orice moment de referinţă, deciziilor Adunarii Generale a Acţionarilor, deciziilor structurii de conducere, precum şi cu respectarea întregii legislaţii române, inclusiv a legislaţiei secundare specifice în vigoare şi a actelor administrative generale sau individuale.
În desfăşurarea activităţii sale, Volksbank România SA colaboreaza cu Banca Naţională a României, Ministerul Finanţelor Publice, celelalte instituţii de credit, cu organe ale administraţiei de stat, precum şi cu diverse organisme financiare internaţionale.
Volksbank România SA are un capital social subscris total de 903.154.800 RON, vărsat integral, din care: 
- 875.154.800,00 RON
- 100.000.000,00 SCHILLING AUSTRIAC 
- 4.799.078,50 DOLAR S.U.A. 
În septembrie 2011, Volksbank Internaţional a fost preluată de către banca rusească Sberbank prin semnarea unui acord cu acţionarii pentru preluarea a 100% din Volksbank Internaţional, în afară de Volksbank România SA care nu a făcut obiectul tranzacţiei.


Fisiere în arhivă (1):

  • Politica de Creditare la Banca Volksbank Romania SA.doc

Imagini din acest licență Cum descarc?

Bibliografie

Avram V. – Moneda, credit, bănci, Editura Radical, 1998
Băcanu B. – Management bancar strategic, Editura Teora, Bucureşti, 1997
Bichi C. - Basel II şi riscul operaţional, Piaţa Financiară, nr. 6,7,8,11,12, 2003
Dedu V. - Gestiune şi audit bancar, Editura pentru Ştiinţe Naţionale, Bucureşti, 2001
Dedu V. - Gestiune Bancară, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1999
Dedu V., Nechif R. - Gestiunea riscurilor bancare prin prisma acordului Basel II, Economie teoretică şi aplicată Volumul XVII (2010),
Georgescu F. - Basel II – o nouă etapă pentru modernizarea sistemului bancar românesc, 2005
Georgescu F. - Stadiul pregătirii pentru aplicarea reglementărilor Basel II în sistemul bancar românesc, prezentare la seminarul Managementul riscurilor în perspectiva Basel II, ediţia a II-a si a III-a organizat de Finmedia, 2005-2006
Iuga I., Roşca T. - Monedă şi credit, Editura Risoprint, Cluj Napoca, 2005
Iuga I. - Metodologii de evaluare a riscului de credit în perspectiva Acordului Basel II, Universitatea „1 Decembrie 1918”, Alba Iulia
Socol A. - Contabilitatea şi gestiunea societăţilor bancare, Editura Economică, Bucureşti, 2005
Trenca T. - Managementul riscurilor bancare – un sistem, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca
Turcu I. - Diversitatea formelor creditului bancar, în Revista de drept comercial nr. 2/2000
Oferta de creditare in vigoare a Volksbank Romania SA
Regulamentul de organizare si functionare al Volksbank Romania SA
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 99 din 06.12.2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului


Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 8€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!