Politica financiară a statului - obiectivele principale ale politicii financiare în Republica Moldova

Cuprins licență Cum descarc?

INTRODUCERE 3
Capitolul 1. CONTINUTUL ECONOMIC, FUNCTIILE SI STRUCTURA FINANTELOR
1.1. Conceptul de finanţe şi sistemul financiar in întregime 6
1.2. Accepţiunea clasică şi modernă a conceptului de finanţe publice 10
1.3. Funcţiile finanţelor publice în economia mondială 13
Capitolul II. POLITICA FINANCIARĂ A STATULUI – COMPONENTA A POLITICII ECONOMICE GENERALE
2.1. Politica social-economică a statului. Conceptul de politică financiară 19
2.2. Tipuri de politică financiară în Uniunea Europeană 22
Capitolul III. OBIECTIVELE PRINCIPALE ALE POLITICII FINANCIARE IN REPUBLICA MOLDOVA
3.1. Principalele trăsături şi obiective ale politicii financiare din R. Moldova 25
3.2. Direcţii esenţiale ale politicii financiare a Republicii Moldova 28 
3.3. Instituţii şi organe cu atribuţii în sfera activităţii şi desfăşurării politicii financiare 37 
CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI 42
BIBLIOGRAFIE 46
ANEXE 48


Extras din licență Cum descarc?

INTRODUCERE
Actualitatea temei. Apariţia şi evoluţia finanţelor sunt strâns legate de apariţia şi consolidarea statului. Finanţele publice, în primul rând, reprezintă un mijloc de acoperire a cheltuielilor cu funcţionarea sectorului public, în al doilea rând, finanţele publice sunt un mijloc de intervenţie economică şi socială.
Finanţele publice formează un domeniu de cercetări care tratează, în special, problemele veniturilor şi cheltuielilor publice [6]. În perioada contemporană, aceste probleme se împart în câteva mari diviziuni: venitul public, cheltuiala publică, trezoreria publică, datoria publică, politica şi mecanismul financiar, anumite probleme ale sistemului fiscal în ansamblu, cum ar fi caracteristica impozitelor şi taxelor, clasificarea acestora, politica fiscală etc.
Organele financiare, cadrele de conducere şi specialiştii din instituţiile publice, din regiile autonome şi societăţile comerciale cu capital majoritar de stat, ca şi din celelalte unităţi care participă la procesul de colectare, repartizare şi utilizare a resurselor financiare publice, sunt chemate să îndeplinească un rol activ în fundamentarea deciziilor autorităţilor publice, în raţionalizarea opţiunilor bugetare, în creşterea eficienţei cu care sunt folosite resursele materiale, umane, financiare şi valutare de care dispun [5]. 
Această lucrare cuprinde aspecte teoretice şi aplicaţii practice, descrierea problemei politicii financiare a Republicii Moldova şi obiectelor principale şi direcţiilor politicii financiare optimale în raport cu interesele economiei naţionale autohtone.
Scopul prezentei lucrări constă în analiza politicilor financiare promovate de autorităţile administraţiei publice în Republica Moldova pentru încurajarea businessului mic şi mijlociu şi managementului acestora prin prisma practicilor internaţionale în domeniu, fundamentarea politicilor financiare stimulative pentru întreprinderile mici şi mijlocii şi elaborarea procedurilor manageriale ale reţelei de acţiuni de politică financiară pentru termen mediu în vederea impulsionării activităţilor economice în sectorul dat.
Pentru realizarea scopului propus au fost trasate următoarele sarcini de bază:
- cercetarea aspectelor teoretice ale politicilor publice şi ale managementului acestora;
- definirea esenţei politicilor financiare publice de stimulare a întreprinderilor mici şi mijlocii;
- studierea sistemului de metode, forme şi mecanisme financiare de stimulare a întreprinderilor mici şi mijlocii;
- generalizarea experienţei internaţionale privind managementul politicilor financiare publice de stimulare a întreprinderilor mici şi mijlocii;
- analiza politicilor financiare promovate de administraţia publică în Republica Moldova la diferite etape ale tranziţiei economice;
- conturarea sistemului de politici financiare publice de stimulare a sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii;
- fundamentarea modului de perfecţionare a impunerii directe şi indirecte a întreprinderilor mici şi mijlocii.
Suportul metodologic al lucrării. În calitate de suport metodologic au fost utilizate şi conceptele teoretice ale lucrărilor economiştilor contemporani din ţară: 
Hîncu R., Nichitina L.; din România: Mihalcea L.; din Franţa – Duverger Maurice, ş.a. 
Structura şi conţinutul lucrării. Realizarea scopurilor şi obiectivelor propuse au condiţionat structura tezei, care include introducere, trei capitole ce reflectă conţinutul cercetării efectuate, concluzii şi recomandări, bibliografie şi anexe.
În Introducere se argumentează actualitatea temei de investigare, sunt definite scopurile şi sarcinile cercetării, este menţionat suportul teoretico-metodologic al tezei, noutatea ştiinţifică şi importanţa practică a lucrării.


Fisiere în arhivă (1):

  • Politica Financiara a Statului - Obiectivele Principale ale Politicii Financiare in Republica Moldova.doc

Imagini din acest licență Cum descarc?

Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 8€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!