Politica Fiscală - Instrument de Stimulare Economică în Republica Moldova

Cuprins licență Cum descarc?

INTRODUCERE 4
Capitolul I. ABORDĂRI TEORETICE PRIVIND POLITICA FISCALĂ 7
1.1. Conceptul de politică fiscală 7
1.2. Sistemul fiscal - component al politicii fiscale 12
1.3. Instrumentele politicii fiscale 17
Capitolul II. ROLUL ȘI OBIECTIVELE POLITICII FISCALE: STUDII COMPARATIVE 23
2.1. Fundamentele și obiectivele politicii fiscale în Uniunea Europeană 23
2.2. Obiectivele generale ale politicii fiscale în Republica Moldova 28
2.3. Evoluția politicii fiscale a Republicii Moldova în condițiile crizei mondiale 35
Capitolul III. POLITICA FISCALĂ – INSTRUMENT DE DEZVOLTARE ECONOMICĂ A REPUBLICII MOLDOVA 44
3.1. Impactul politicii fiscale asupra creșterii economice a Republicii Moldova 44
3.2. Rolul politicii fiscale în îndeplinirea funcțiilor statului 47
3.3. Măsuri de optimizare a politicii fiscale în Republica Moldova 54
CONCLUZII 59
BIBLIOGRAFIE 61


Extras din licență Cum descarc?

INTRODUCERE
Actualitatea temei. Politica fiscală reprezintă o componentă a politicilor economice adoptate de stat, prin care acesta influiențează eficiența în ansamblu a economiei.
Prin procesele fiscale are loc regularea mărimii inclinației de a economisi, investi sau munci, astfel are loc acționarea asupra ocupării forței de muncă, asupra creșterii producției, asupra nivelului investițiilor, toate acestea caracterizînd nivelul creșterii economice și modul de intervenție a statului, prin politica fiscală, în procesul de stimulare a economiei.
Procesul de dezvoltare economică poate fi direct influenţat prin intermediul măsurilor de politică fiscală întreprinse de autorităţile guvernamentale Politica fiscală promovată de autoritățile guvernamentale ale oricărui stat contemporan este orientată, de regulă, spre atingerea unor obiective microeconomice şi macroeoconomice ce derivă din rolurile pe care statul trebuie să le îndeplinească în economie.
În aceste condiţii, autoritățile guvernamentale, prin producţia şi oferta de bunuri publice pe care le finanţează, fie pe seama impozitelor sau taxelor, fie pe seama împrumuturilor publice, influenţează atît funcţiile de utilitate ale indivizilor, cît şi funcţiile de producţie ale agenţilor economici din sectorul privat. La nivel macroeconomic, deciziile de politică fiscală ale autorităților guvernamentale, legate fie de cheltuielile publice, fie de fiscalitate, pot fi orientate şi spre stimularea procesului de dezvoltare a economiei naționale. Însă, efectele unor asemenea măsuri sunt diverse şi diferă de la un caz particular la altul, ceea ce face să nu existe o soluţie universal valabilă pentru autorităţile guvernamentale ce doresc să stimuleze dezvoltarea economică.
Prin urmare, reuşita utilizării de către autorităţile guvernamentale a instrumentelor de politică fiscală pentru antrenarea şi amplificarea dezvoltării economice depinde decisiv de capacitatea acestora de a aprecia conjunctura economică actuală, de a alege instrumentul potrivit de intervenţie şi de a anticipa corect efectele produse în economie de utilizarea acestuia.
Scopul cercetării este plasat pe analiza practicii naționale de elaborare și executare a politicii fiscale și studierea impactului acesteia asupra procesului de stimulare economică, în special, prin evaluarea principalelor rezultate ale economiei naționale.
Sarcinile cercetării sunt următoarele:
- definirea politicii fiscale ca componentă a politicii financiare și ca ansamblu distinct de metode, tehnici și instrumente, prin studiul diferitor concepte privind politica fiscală;
- determinarea instrumentelor de acțiune a politicii fiscale, a tehnicilor de utilizare a acestora în procesul de executare a politicii fiscale de către organele competente, precum și a impactului instrumentelor fiscale asupra rezultatelor financiare;
- studiul sistemului fiscal ca instrument principal de eficientizare a reformelor economice, prin determinarea elementelor constitutive și a funcțiilor acestuia în realizarea politicii fiscale;
- determinarea locului deținut de politica fiscală în politica comunitară și evidențierea principalelor obiective ale acesteia la nivel european;
- analiza evoluției politicii fiscale a Republicii Moldova în condițiile economice actuale, precum și evaluarea indicatorilor rezultativi ai acesteia;
- determinarea obiectivelor generale pe termen mediu a politicii fiscale naționale și a măsurilor de realizare eficientă a acestora;
- estimarea impactului măsurilor aplicate de politica fiscală națională asupra procesului de stimulare economică;
- elaborarea măsurilor de optimizare a politicii fiscale naționale prin analiza deficiențelor în elaborarea și executarea acesteia.
Obiectul cercetării este politica fiscală ca instrument de stimulare economică, atît la nivel național, cît și comunitar.
Studiul este structurat în trei capitole, în care sunt abordate principalele aspecte ce țin de tema cercetării.
În Capitolul I. - ”Abordări teoretice privind politica fiscală” – este studiat conceptul de politică fiscală în viziunea diferitor autori, precum și evoluția noțiunii de politică fiscală ca parte componentă a politicii financiare. Tot aici este studiat principalul component al politicii fiscale- sistemul fiscal, prin definirea și determinarea elementelor acestuia și caracteristica generală a sistemului de impozite și taxe. Capitolul dat se încheie cu o scurtă descriere a instrumentele fiscale și a rolului acestora în realizarea eficientă a politicii bugetar-fiscale.
Capitolul II. - ”Rolul și obiectivele politicii fiscale: studii comparative”- este axat pe identificarea obiectivelor generale ale politicii fiscale comunitare și naționale, precum și efectuarea studiilor comparative între acestea. Acest capitol se încheie cu o amplă analiza a rezultatelor politicii fiscale naționale în contextul crizei mondiale, atît ca indicatori distincți, cît și ca pondere în PIB


Fisiere în arhivă (1):

  • Politica Fiscala - Instrument de Stimulare Economica in Republica Moldova.doc

Imagini din acest licență Cum descarc?

Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 9€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!