Politica monetară în România

Cuprins licență Cum descarc?

Cap. 1. Piaţa monetară : aspecte generale 4
1.1. Piaţa monetară : definiţie şi încadrare 4
1.2. Participanţii la piaţa monetară 5
1.3. Operaţiuni de piaţă monetară 10
1.31. Conceptul de compensaţie 10
1.3.2. Etapele compensării 14
1.3.3. Operaţiunile şi noile instrumente ale pieţei monetare deschise 14
Cap. 2. Piaţa monetară din România 17
2.1. Trăsăturile pieţei monetare din România 19
2.2. Intervenţia băncii de emisiune pe piaţa monetară 20
2.3. Instrumente de acţiune pe piaţa monetară 21
Cap. 3. Studiu de caz : Analiza indicatorilor de pe piaţa monetară din România 25
3.1. Analiza operaţiunilor de pe piaţa monetară 27
3.2. Cererea şi oferta de monedă 35
3.2.1. Structura masei monetare în sens restrâns 35
3.2.2. Structura masei monetare în sens larg 38
3.2.3. Evoluţia contrapartidelor masei monetare în sens larg 40
3.3. Multiplicatorul monetar 43 
Concluzii 49
Bibliografie selectivă 51


Extras din licență Cum descarc?

Rezumat
În elaborarea acestei lucrări am fost preocupată să analizez piaţa monetară în România, ca o componentă importantă a pieţei capitalurilor, având un rol deosebit de important în derularea normală a fluxurilor de plăţi la nivelul economiei. 
Lucrarea este structurată în trei capitole, şi în fiecare dintre acestea am urmărit să evidenţiez aspectele specifice ale pieţei monetare.
În primul capitol intitulat Piaţa monetară, am definit conceptul de piaţă monetară, actorii pieţei monetare.Un loc aparte din cadrul participanţilor îi revine băncii centrale. Ca funcţie specifică a pieţei monetare, compensarea deficitului şi excedentului de lichidităţi, se realizează fie prin credit acordat direct, fie prin negocierea unor hârtii de valoare lichide şi cu scadenţe apropiate. În cadrul acestui capitol am evidenţiat şi operaţiunile ce se desfăşoară pe piaţă, cele mai frecvente sunt operaţiunile ce se întemeiază pe titluri de creanţă.
În cel de-al doilea capitol, Piaţa monetară în România. Rolul BNR, am analizat intervenţiile băncii de emisiune pe piaţa monetară, instrumentele pieţei monetare. Piaţa monetară, fiind un mecanism al economiei de piaţă, a apărut în România după 1989. Cea mai importantă funcţie a Băncii Naţionale a României, constă în aprovizionarea economiei cu bancnote şi monede metalice, dar îndeplineşte şi alte funcţii, cum ar fi: este casier general şi bancher al statului român, stabileşte şi conduce politica monetară şi valutară a statului, autorizează funcţionarea instituţiilor de credit pe teritoriul României, supraveghează activitatea sistemului bancar şi participă la reglarea şi operarae sistemului de plăţi al ţării. 
Pentru atingerea obiectivelor de politică monetară, autorităţile monetare deţin mai multe instrumente prin intermediul cărora pot acţiona, şi anume: taxa oficială a scontului, sistemul rezervelor minime obligatorii, controlul direct al creditului şi intervenţiile pe piaţa monetară. Taxa oficială a scontului a fost abandonată începând cu februarie 2002, locul ei fiind ocupat de rata dobânzii de referinţă, al cărei nivel a coborât continuu.
În al treilea capitol am evidenţiat principalele categorii de operaţiuni de piaţă monetară aflate la dispoziţia BNR Cunoaşterea mecanismelor pieţei monetare este inseparabilă de analiza dobânzii. De aceea am analizat rata dobânzii de politică monetară, facilitatea de creditare şi facilitatea de depozit din România în perioada 2008-2010.
Unul din agregatele economice asupra căruia politica monetară îşi exercită influenţa este masa monetară. Alinierea României la standardele Fondului Monetar Internaţional impune utilizarea unei mase monetare structurată în trei agregate monetare: moneda principală sau baza monetară, masa monetară în sens restrâns(M1) şi masa mijloacelor de plată. Pe baza datelor furnizate de Banca Naţională a României, am analizat evoluţia masei monetare. 
Capitolul 1. Piaţa monetară: aspecte generale
1.1. Piaţa monetară: definiţie şi încadrare
Piaţa monetară este o componentă esenţială a pieţei capitalurilor şi reprezintă principala piaţă care reglează fluxurile şi interdependenţele valorice de la nivelul economiei monetare.În sens restrâns, piaţa monetară cuprinde procese ce se desfăşoară pe o perioadă mai mică de un an.
Piaţa creditului cuprinde piaţa valutară, piaţa financiară, care este o piaţă a capitalurilor pe termen lung şi piaţa monetară pe care realizează atragerea şi plasarea capitalurilor pe termen scurt prin intermediul pieţei interbancare, a pieţei scontului, a pieţei eurovalutelor, a pieţei efectelor de comerţ.


Fisiere în arhivă (1):

  • Politica Monetara in Romania.doc

Imagini din acest licență Cum descarc?

Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 9€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!