Politică regională și coordonarea instrumentelor structurale studiu de caz - Municipiul Moinești

Cuprins licență Cum descarc?

INTRODUCERE
CAPITOLUL I
POLITICA REGIONALĂ ÎN U.E.: SEMNIFICAŢII, EVOLUŢIE ŞI INSTRUMENTE DE SUSŢINERE
I.1. Etape ale instituirii politicii de dezvoltare regională
I.2. Principiile şi obiectivele politicii de dezvoltare regională
I.3. Instrumentele politicii de dezvoltare regională
I. 3.1. Fondurile de Pre-Aderare: PHARE, ISPA, SAPARD
I.3.2. Instrumentele Structurale sau Post – Aderare: Fondurile Structurale, Fondul de Coeziune, Fondurile complementare, Fondul European de Solidaritate
I.4. Cadrul legal şi instituţional al coordonării, implementării, monitorizării şi evaluării politicii de dezvoltare regională
CAPITOLUL II
POLITICA REGIONALĂ ÎN ROMÂNIA ŞI COORDONAREA INSTRUMENTELOR STRUCTURALE 
II.1. Aspecte legislative şi instituţionale
II.1.1. Legislaţia privind dezvoltarea regională
II.1.2. Structuri naţionale şi teritoriale privind dezvoltarea regională
II.2. Documentele de programare: Planul Naţional de Dezvoltare 2007 – 2013 (PND), Cadrul Strategic Naţional de Referinţă (CSNR), Programele Operaţionale (PO)
II. 3. Puncte cheie privind accesarea instrumentelor structurale 
II.3.1 Beneficiarul eligibil 
II.3.2 Proiectul eligibil 
II.3.3 Cofinanţare necesară pentru un proiect cu fonduri structurale 
II.3.4 Documentaţia necesară 
II.3.5 Paşi în obţinerea finanţării 
II.3. Nivelul de absorţie a instrumentelor structurale atins până în aprilie 2010 în România
CAPITOLUL III
COORDONAREA INSTRUMENTELOR STRUCTURALE ÎN JUDEŢUL BACĂU
III.1. Amplasarea în cadrul Regiunii Nord – Est
III.2. Strategia de dezvoltare economico-socială a municipiul Moineşti (jud. Bacău)
III. 3. Proiecte de absorţie a instrumentelor structurale în municipiul Moineşti (jud. Bacău)
CONCLUZII
BIBLIOGRAFIE


Extras din licență Cum descarc?

INTRODUCERE
După cum sugerează şi titlul lucrarea noastră abordează subiecte legate de dezvoltarea regională şi coordonarea instrumentelor structurale. 
Primul capitol al lucrării reprezintă o introducere în domeniul dezvoltării regionale cu scopul de a integra subiectul lucrării, şi anume coordonarea fondurilor structurale în România (studiu de caz Moineşti), în contextul apariţiei şi dezvoltării ei la nivel comunitar. Rolul acestei incursiuni teoretice este de a releva importanţa acordată la nivelul U.E politicii de coeziune economică şi socială datorită efectelor pe care le-a generat de-a lungul timpului şi anume reducerea disparităţilor dintre diferite regiuni ale UE. Prima parte a acestui capitol reprezintă un scurt istoric al apariţiei şi dezvoltării politicii de dezvoltare regională, urmată de o prezentare succintă a principiilor şi obiectivelor ce stau la baza ei. În partea a doua vor fi prezentate instrumentele prin intermediul cărora politica de dezvoltare regională este implementată la nivel de regiune şi anume Fondurile de prea-aderare (PHARE, ISPA şi SAPARD) precum şi a instrumentelor Structurale ( Fondurile Structurale, Fondul de Coeziune, Iniţiativele comunitare, Fondul European de Solidaritate). Primul capitol se va încheia cu menţionarea cadrului legal şi instituţional al coordonării, monitorizării şi evaluării politicii de dezvoltare regională. 
Începând cu al doilea capitol demersul nostru teoretic se îndreaptă asupra României fiind analizate aspectele legislative ce susţin această politică de dezvolare regională, precum şi instituţiile naţionale şi regionale ce au responsabilitatea coordonării, implementării dar şi evaluării activităţilor din acest domeniu. Ulterior vom observa că principiile şi obiectivele ce vor fi discutate în capitolul precedent se regăsesc în documentele de programare (cele prezentate fiind pentru perioda 2007-2013) şi anume: Planul Naţional de Dezvoltare, Cadrul Strategic Naţional de Referinţă şi Programele Operaţionale. Având în vedere faptul că subiectul lucrării de faţă îl constituie coordonarea fondurilor structurale vom menţiona în a doua parte a acestui capitol punctele cheie privind accesarea instrumentelor structurale cu referire la beneficiarul eligibil, proiectul eligibil, cofinanţarea necesară, documentaţia necesară şi paşii în obţinerea finanţării. Şi mergând pe aceeşi premisă vom arăta în ultima parte a acestui capitol nivelul de absorbţie al instrumentelor structurale atins până în aprilie 2010. 
În ultimul capitol vom avea în vedere exemplificarea aplicabilităţii politicii de dezvoltare regională şi coordonarea fondurilor structurale, înţeles în primul rând prin gradul de accesare al acestor fonduri, alegându-se ca subiect municipiul Moineşti din judeţul Bacău, judeţ amplasat în Regiunea de dezvoltare Nord - Est. Având în vedere faptul că funcţionarea instrumentelor de solidaritate la nivel regional se face conform sistemului NUTS (Nomenclatorul Unităţilor Teritoriale pentru Statistică) al Uniunii Europene, în prima parte al acestui capitol vom amplasa municipiul Moineşti în Regiunea Nord - Est. În a doua parte vom prezenta Strategia de dezvoltare economico-socială a municipiului Moineşti, iar în ultima parte vom enumera proiectele de absorbţie a fondurilor structurale existente în municipiul Moineşti. 
CAP. I. POLITICA REGIONALĂ ÎN U.E.: SEMNIFICAŢII, EVOLUŢIE ŞI INSTRUMENTE DE SUSŢINERE
Acest capitol reprezintă o introducere în domeniul dezvoltării regionale cu scopul de a integra subiectul lucrării, şi anume coordonarea fondurilor structurale în România (studiu de caz municipiul Moineşti), în contextul apariţiei şi dezvoltării ei la nivel comunitar. Rolul acestei incursiuni teoretice este de a releva importanţa acordată la nivelul U.E politicii de coeziune economică şi socială datorită efectelor pe care le-a generat de-a lungul timpului şi anume reducerea disparităţilor dintre diferite regiuni ale UE. Prima parte a acestui capitol reprezintă un scurt istoric al apariţiei şi dezvoltării politicii de dezvoltare regională, urmată de o reprezentare succintă a princiipiilor şi obiectivelor ce stau la baza ei. În partea a doua vor fi prezentate instrumentele prin intermediul cărora politica de dezvoltare regională este implementată la nivel de regiune şi anume Fondurile de prea-aderare (PHARE, ISPA şi SAPARD) precum şi a intrumentelor Structurale ( Fondurile Structurale, Fondul de Coeziune, Iniţiativele comunitare, Fondul European de Solidaritate). Primul capitol se va încheia cu menţionarea cadrului legal şi instituţional al coordonării, monitorizării şi evaluării politicii de dzvoltare regională. 
I.1. Etape ale instituirii politicii de dezvoltare regională
Conceptul de politică regională este definit în Uniunea Europeană ca fiind ansamblul de politici structurale menite să asigure reducerea şi eliminarea, în perspectivă, a disparităţilor dintre diferitele regiuni ale statelor membre. Politica de dezvoltare regională a Uniunii Europene îşi are originea în diferenţele de nivel ale veniturilor existente între zone geografice distincte. Cele mai prospere zece regiuni ale UE sunt de trei ori mai bogate şi investesc de trei ori mai mult în unităţile lor de producţie decât cele mai sărace zece regiuni. Această problemă s-a accentuat cu fiecare lărgire a Uniunii ea ajungând în prezent să numere 27 de state membre care reprezintă o comunitate şi o piaţă internă de 493 de milioane de cetăţeni, ceea ce provoacă cu atât mai multe disparităţi economice şi sociale între aceste state şi cele 271 regiuni ale lor .


Fisiere în arhivă (1):

  • Politica Regionala si Coordonarea Instrumentelor Structurale Studiu de Caz - Municipiul Moinesti.doc

Imagini din acest licență Cum descarc?

Bibliografie

1. *** Ghid metodologic privind dezvoltarea regională, Editura Speranţa, Iaşi, 2001;
2. ***Ghid metodologic privind dezvoltarea regională, Editura Speranţa, Iaşi, 2001;
3. ***, Institutul European din România, Politica de dezvoltare regională, Editura Blueprint International, Bucureşti, 2003;
4. ***, Politica regională şi coordonarea elementelor structurale, Editura Pipera: Dacris, Bucureşti, 2004;
5. ***, Programul operaţional regional 2007-2013;
6. ***, Planul Naţional de dezvoltare 2007-2013;
7. ANTONESCU, Daniela, Dezvoltarea regională în România, Editura Oscar Print, Bucureşti, 2003;
8. AVRAM, Cezar, RADU, Roxana, Pîrvu Gheorghe, Gruescu Ramona, România şi exigenţele integrării europene, Editura Alma, Craiova, 2007;
9. AVRAM, Ion, Uniunea Europeană şi aderarea României, Editura Sylvi, Bucureşti, 2001;
10. BĂDESCU, Ilie (coord.), Geopolitca integrării europene, Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti, 2003;
11. BÎRZEA, Cezar, Politicile şi instituţiile Uniunii Europene, Editura Corint, Bucureşti, 2001;
12. CATANĂ, Aida, Elaborarea proiectelor cu finanţare din Fonduri structurale pentru IMM-uri 2007-2013, Editura ContaPlus, Bucureşti, 2008;
13. CONSTANTIN, Daniela Luminiţa, Economie regională, Editura Oscar Print, Bucureşti, 1998;
14. DIACONU, Nicoleta, MARCU, Viorel, Drept comunitar, Editura Lumina Lev, Bucureşti, 2003;
15. DINU, Marin, SOCOL, Cristian, MARINAŞ, Marius, Economie europeană, Editura Economică, Bucureşti, 2004;
16. DINU, Marin, SOCOL, Cristian, NICULESCU Aura, Fundamentarea şi coordonarea politicilor economice în Uniunea Europeană, Editura Economică, Bucureşti, 2006;
17. DRĂGAN, Gabriela, Uniunea Europeană între federalism şi interguvernamentalism. Politici comune ale UE, Editura ASE, Bucureşti 2005;
18. EPURE, Emilian, România într-o Uniune europeană extinsă, Editura Tribuna Economică, Bucureşti, 2007;
19. GHICA, Luciana Alexandra, România şi Uniunea Europeană, Editura Meronia, Bucureşti, 2006;
20. GILLES Ferréol, Uniunea Europeană între real şi virtual, Editura ALL, Bucureşti, 1999;
21. IONESCU, Claudia, TODERAŞ, Nicolae, “Europa mea”- Politica de dezvoltare regională, Editura Tritonic, Bucureşti, 2006;
22. IONESCU, Claudia, TODERAŞ, Nicolae, Politica de dezvoltare regională, Editura Tritonic, Bucureşti, 2007;
23. IONESCU, Romeo Victor, Dezvoltarea regională, Editura Didactică şi Pedagogică R.A., Bucureşti, 2008;
24. IONESCU, Romeo Victor, Legătura dintre PND 2007-2013 şi fondurile structurale, Analele Universităţii “Dunărea de Jos”, Galaţi - Fascicula XXII Drept şi Administraţie Publică Anul I, Nr. 1, 2007;
25. IONESCU, Romeo Victor, Stategie de dezvoltare comunitară şi regională, Editura Fundaţiei Academice Danubius, Galaţi, 2006;
26. IONESCU, Romeo Victor, MARCHIS, Gabriela, UE - Prezent şi perspective, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2006;
27. IONESCU, Romeo Victor, MARCHIS, Gabriela, Strategii de Dezvoltare Comunitară şi Regională, Editura Fundaţiei Academice Danubius Galaţi, 2006; 
28. LOUKAS, Tsoukalis, Ce fel de Europă?, Editura ALL, Bucureşti, 2005 ;
29. MATEI, Lucica, Managementul dezvoltării locale, Editura Economică, Bucureşti, 1998;
30. MICLĂUŞ, Gheorghe, Dezvoltare regională, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2002;


Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 9€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!