Politici Manageriale de Retehnologizare a Întreprinderii - Modalități de Creștere a Competitivității

Cuprins licență Cum descarc?

INTRODUCERE 4
CAPITOLUL I. IMPORTANTA RESTRUCTURĂRII MANAGEMENTULUI ORGANIZĂRII INDUSTRIEI PRIN MODERNIZARE ŞI RETEHNOLOGIZARE 7
1.1. Locul industriei în economie 7
1.1.1. Sistemul industrial 7
1.1.2. Delimitarea industriei de celelalte ramuri ale producţiei materiale 9
1.1.2.1. Delimitarea industriei de agricultură 9
1.1.2.2. Delimitarea industriei de construcţii 10
1.1.2.3. Delimitarea industriei de transporturi 11
1.1.2.4. Delimitarea industriei de comerţ 12
1.1.3. Structura sistemului industrial 12
1.1.4. Indicatorii structurii industriale 12
1.1.5. Conceptul de retehnologizare şi modernizare 14
1.2. Fundamentarea deciziei de restructurare prin modernizare şi retehnologizare 15
1.2.1. Politici de restructurare eficientă 16
1.2.2. Eficienţa economică a modernizării şi retehnologizării 17
CAPITOLUL II. PREZENTAREA 20
2.1. Elemente generale privind S.C. F.A.C. EST S.R.L. 20
2.2. Factorii tehnologici 21
2.3. Analiza mediului extern 22
2.3.1. Ameninţarea noilor intraţi 22
2.3.2. Ameninţarea produselor de substituţie 23
2.3.3. Puterea de negociere a furnizorilor 23
2.3.4. Nivelul rivalităţii 24
2.3.5. Puterea de negociere a cumpărătorilor 24
2.4. Analiza mediului intern 25
2.4.1. Resursele materiale 26
2.4.2. Producţie 27
2.4.3. Marketing 27
2.4.4. Cercetare – dezvoltare 27
2.4.5. Personal 28
2.4.6. Finanţe 29
2.4.7. Sistemul informaţional 30
2.5. Obţinerea certificări F.S.C. (Forest Stewardship Council) 31
2.6. Analiza SWOT 33
2.6.1. Strengths – puncte tari 33
2.6.2. Weaknesses – puncte slabe 33
2.6.3. Opportunities – oportunităţi 33
2.6.4. Threats – ameninţări 34
2.7.Analiza principalilor indicatori economico – financiari 34
CAPITOLUL III. PROCESUL DE RETEHNOLOGIZARE PENTRU ÎMBUNĂTĂŢIREA ACTITIĂŢII LA S.C. F.A.C. EST S.R.L. 37
3.1. Elemente privind managementul producţiei 38
3.1.1. Diversificarea producţiei 38
3.1.2. Asimilarea de noi tehnologii 39
3.1.2.1. Calitatea utilajelor achiziţionate, factor de creştere a eficienţei economice în urma retehnologizării 41
3.1.2.2. Propuneri de achiziţii pentru îmbunătăţirea managementului producţiei 42
3.1.3. Introducerea sistemului de gestiune a stocurilor JIT (just in time) 43
3.2. Realizarea de alianţe strategice 44
3.3. Masuri privind managementul resurselor umane la S.C. F.A.C. EST S.R.L. 45
3.4. Pătrunderea pe noi segmente de piaţă din Uniunea Europeană 47
CONCLUZII ŞI PROPUNERI 49
ANEXA NR. 1 51
ANEXA NR. 2 52
ANEXA NR. 3 54
BIBLIOGRAFIE 55


Extras din licență Cum descarc?

INTRODUCERE
În general, la început de mileniu, economia mondială se caracterizează prin confruntarea forţelor care converg, pe de o parte înspre integrarea în economia mondială – globalizare – şi pe de altă parte înspre fragmentare în economiile de scală, în producţie şi în piaţa mondială . 
Trecerea la economia de piaţă şi restructurarea economiei româneşti trebuie să se realizeze prin respectarea principiilor de eficienţă. Însăşi dezvoltarea pe mai departe a economiei, potrivit exigenţelor ce se manifestă pe plan mondial, depinde, în măsură hotărâtoare, de sporirea eficienţei în toate domeniile de activitate economico – socială, de îmbunătăţirea laturilor calitative ale acestora.
În economia contemporană, problema modernizării firmelor constituie o problemă majoră. Fără tehnologii de mare importanţă o firmă riscă să nu reziste în faţa acelor unităţi economice concurente care s-au preocupat continuu de inovarea producţiei, de aceea problema modernizării şi retehnologizării întreprinderii apare ca o latură inseparabilă a procesului de restructurare impus de tranziţia către un nou tip de întreprindere.
Necesitatea modernizării şi retehnologizării derivă din nevoia de a dezvolta sau a păstra o poziţie ocupată de întreprindere pe piaţă, cererea pieţei de a-şi diversifica producţia, obligativitatea de a se alinia la normativele impuse de guvern, legislaţie, cerinţele sociale referitoare la protecţie mediului şi protecţia consumatorului, nevoia de a face faţă unei scăderi a ofertei sau scumpiri a resurselor şi din nevoia de a face faţă progresului tehnic.
În sistemul concurenţial al pieţei libere, activitatea agenţilor economici asigură performanţa în măsura în care au eficienţă înaltă, adică, obţinerea unor efecte cât mai mari în raport cu resursele alocate sau consumate.
În definirea conceptului de eficienţă energetică trebuie să pornim de la căile de utilizare eficientă a resurselor. În acest scop este necesară utilizarea completă a acestor resurse şi să se asigure maximizarea rezultatelor obţinute în baza folosirii acestor resurse.
Maximizarea rezultatelor obţinute, a producţiei, se poate realiza ca eficienţa de alocare şi ca eficienţa în producţie. Eficienţa alocării constă în producerea acelor bunuri economice solicitate de la societate, la un moment dat, prin utilizarea resurselor disponibile. Eficienţa în producţie implică utilizarea acelor mijloace tehnic de producţie, care permit obţinerea bunurilor materiale şi a serviciilor cu costul cel mai scăzut.
Creşterea eficienţei economice, se poate manifesta prin programe de retehnologizare, modernizare şi dezvoltare a întreprinderilor naţionale, în special prin transfer internaţional de tehnologie. Desfăşurare acestor programe constituie o cerinţă de prim ordin pentru realizarea creşterii eficienţei la nivel microeconomic, dar constituie un factor obiectiv al asigurării creşterii economice şi participării României la circuitul mondial de valori.
Creşterea economică este de neconceput fără investiţii. Investiţia trebuie privită ca „o cheltuială certă pentru viitor”.
Eficienţa trebuie privită ca eficienţă socială şi eficienţă ecologică, deoarece pe plan mondial se constată o importanţă a nevoilor de ordin ecologic şi social, obţinerea unor rezultate mari de către întreprindere, în condiţiile poluării mediului natural şi ale unor efecte sociale nefavorabile îşi pierde importanţa pentru existenţa umană.
Schimbarea tehnologică tinde să fie privită ca valoroasă prin sine, însă nu orice modificare tehnologică pe care o poate iniţia o firmă este considerată bună. În percepţia generală, a face concurenţă în ramurile de înaltă tehnologie reprezintă un bilet pe ruta spre profitabilitate, iar în alte ramuri considerate cu tehnologie inferioară, sunt privite cu desconsiderare.
Schimbarea tehnologică nu este importantă în sine, dar este importantă dacă are efecte asupra avantajului competitiv şi structurii de ramură. Nu orice schimbare tehnologică este benefică strategic, uneori înrăutăţeşte poziţia concurenţială a firmei şi atractivitatea ramurii. 
Scopul şi sarcinile lucrării elaborate constau în evidenţierea rolului retehnologizării şi de creştere a competitivităţii întreprinderii S.C. F.A.C. EST S.R.L., cu ajutorul analizelor teoretice şi metodologice adecvate situaţiei curente şi de perspectivă a comerţului extern, prin elucidarea oportunităţilor de perfecţionare şi implementare a strategiilor de promovare a acestuia.


Fisiere în arhivă (1):

  • Politici Manageriale de Retehnologizare a Intreprinderii - Modalitati de Crestere a Competitivitatii.doc

Imagini din acest licență Cum descarc?

Bibliografie

Burnete S., Comerţul internaţional. Teorii, modele, politici, Bucureşti, 1999;
Călin C., Botez L., Creativitate şi inovare tehnologică, Editura ASE, Bucureşti, 2000;
Crecană C., Analiza Economico – Financiară. Industrie, Agricultură, Editura Economica, Bucureşti;
Crişan I., Către o industrie competitivă, Editura Humanitas, Bucureşti, 1991;
Deruţa I., Relaţii economice internaţionale, Editura Economică, Bucureşti, 1999;
Drăgănescu M., A doua revoluţie industrială. Micorelectronica, informatica-factori determinanţi, Editura Tehnică, Bucureşti, 1980;
Dumitrescu S., Bal A., Economia Mondială, Editura Economică, Bucureşti, 2002;
Matei C., Geografia economică şi social mondială, Chişinău, 2004;
Naisbilt J., Megatendinţe, Editura Humanitas, Bucureşti, 1993;
Niculescu N., Buda S., Progres tehnic. Management modern. Eficienţa economică, Editura Economică, Bucureşti, 2000;
Porter M., Avantajul concurenţial, Editura Teora, Bucureşti, 2001;
Romanu I.,Investiţii, eficienţă şi creştere economică, Editura Tribuna Economică, Bucureşti, 1999;
Russu C., Economie industrială, Editura Economică, Bucureşti, 2005;
Sasu C., Marketing internaţional, Editura Polirom, Bucureşti, 2001;
Sisteme de producţie, vol. 2, Braşov, Editura Universităţii Transilvania, 2001;
Tănase P., Econologie internaţională. Teoria şi practica relaţiilor economice internaţionale, Editura Hyperion XXI, Bucureşti, 1992.
Articole publicate în reviste de specialitate
Prof. univ. dr. Elena Doval, Analiza strategică a mediului concurenţial, note de curs;
Pagini web
www.account.ro/management/evaluarea-investitiilor;
www.businesscover.ro;
www.info.fsc.org;
Alte documente
Legea nr. 35/1991, privind regimul investiţiilor străine în România.


Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 9€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!