Politici și strategii de distribuție practicate pe piețele străine de firmele românești

Extras din licență

CAP. I ASPECTE TEORETICE PRIVIND DISTRIBUŢIA LA NIVEL INTERNAŢIONAL
1.1 Introducere:
Deciziile şi procesele legate de activităţile de distribuţie sunt printre cele mai importante elemenete ale mixului de marketing.Ele vor determina măsura în care clienţii aleşi vor accesa la produsele şi serviciile firmei şi vor arăta cât de eficient din punct de vedere al costului este sistemul activitaăţilor de distribuţie pentru întreprindere.
„ Deciziile firmei referitoare la distribuţie influenţează toate celelalte decizii de marketing.Astfel, preţurile percepute de firmă vor depinde de magazinele în care se vor comercializa propriile produse, activitatea de vânzare şi publicitate va depinde de convingerea,pregătirea şi motivarea distribuitorilor firmei,iar producerea sau obţinerea unor noi produse vor fi puternic influenţate de modul în care aceste produse se potrivesc abilităţilor pe care le posedă participanţii angrenaţi în procesele de distribuţie.” Un alt aspect important este legat de faptul că sistemul de distribuţie al firmei implică adesea angajamente pe termen lung cu alte firme.Dacă firmele pot să-şi schimbe relativ repede preţurile, programele de promovare şi pot renunţa la produsele vechi întroducând în fabricaţie altele noi,în schimb ele nu pot renunţa aşa de uşor la un sistem de distribuţie,atunci când condiţiile de distribuţie se modifică.Deci firma trebuie să conceapă cu multă atenţie sistemul de distribuţie, acordând o atenţie sporită schimbărilor din mediul de afaceri.
În Uniunea Europeană numeroase firme au trebuit să-şi răzgândească strategia de distribuţie ca urmare, în principal, a reformelor ce vizează crearea pieţei unice.Astfel distribuitorii specializaţi devin din ce în ce mai solicitaţi în detrimentul activităţii de distribuire realizată cu forţele proprii ale întreprinderii.
1.2 Conceptul de distribuţie:
Pentru a desemna conţinutul şi mecanismul sferei economice care acoperă spaţiul dintre producţie şi consum, ştiinţa marketingului a optat pentru noţiunea de distribuţie. În terminologia economică se folosesc frecvent alte noţiuni pentru activitatea desfăsurată în sfera economică în discuţie, cum ar fi :”mişcarea mărfurilor”, „circulaţia mărfurilor”, dar totuşi noţiunea de „distribuţie” este cea mai cuprinzătoare, incluzându-le pe toate celelalte.
Termenul de distribuţie desemnează ansamblul mijloacelor şi al operaţiunilor care asigură punerea la dispoziţia utilizatorilor sau a consumatorilor finali a bunurilor şi serviciilor realizate de către întreprinderile producătoare. Sau, altfel spus, distribuţia reprezintă procesul prin care bunurile şi serviciile sunt puse la dispoziţia consumatorilor-intermediari sau finali-asigurânduli-se acestora facilităţi de loc, timp, marime, cantitate, calitate şi preţ, potrivit cerinţelor pe care le manifestă în cadrul pieţei.
„Distribuţia se referă, la circuitul fizic şi la cel economic al mărfurilor, la sistemul de relaţii care intervin între angeţii de piaţă, la activităţi ale unei mase largi şi eterogene de unităţi, aparţinând mai multor profile economice.” 
„Mijloacele şi operaţiunile desemnate prin termenul de distribuţie se clasifică în două mari categorii ce pot fi consemnate prin noţiunile de “ distribuţie comercială” şi “distribuţie fizică”.” 
Distribuţia comercială constă în a transfera titlul de proprietate asupra produsului de la producător la consumator. Distribuţia respectivă poate fi asigurată prin intermediul agenţilor de distribuţie.
Distribuţia fizică, constă în a pune, din punct de vedere material, bunurile şi serviciile la dispoziţia consumatorilor cu ajutorul mijloacelor de transport şi ale stocajului. Distribuţia fizică mai este întâlnită în literatura de specialitate şi sub denumirea de logistică comercială.
În economia modernă, procesul de distribuţie este văzut ca un proces care trebuie să contribuie la promovarea progresului economic general. Într-un asemenea cadru de interpretare, distribuţia depăşeşte limitele unei simple vehiculări de mărfuri, adăugând sau asociind acesteia o gamă largă de servicii în continuă creştere, precum şi o influenţare activă a producţiei, pe baza cunoaşterii amănunţite a consumatorilor.


Fisiere în arhivă (2):

  • Politici si strategii de distributie practicate pe pietele straine de firmele romanesti.doc
  • Politici si strategii de distributie practicate pe pietele straine de firmele romanesti.ppt

Imagini din acest licență

Bibliografie

Cărţi:
1. Marketing internaţional, Dana Boşcor, Gabriel Brătucu, Editura Univ. Transilvania, Braşov, 2002.
2. Managementul marketingului, Philip Kotler, Traducere în limba română de Dan Criste, Adrian Duca, Raluca Costescu, Ioan Jarnea, Editura Teora, Bucureşti, 2000.
3. Planul de afaceri al firmei.Instrument de management. Marius Dalotă, Liliana Donath, Casa de editură Sedona, Timişoara, 1995.
4. Marketing, Paul Brândaşu, Dan Cernuşca, Editura Univ. Lucian Blaga, Sibiu, 2001.
5. Guerilla marketing, Jay Conrad Levinson, Editura Business tech., Bucureşti, 1996
6. Transporturi şi expediţii internaţionale, Constantin Alexa, Editura All, Bucureşti, 1995.
7. Comerţ internaţional-Teorii, modele, politici, Sorin Burnete, Editura Economică, Bucureşti, 1999
8. Marketing internaţional, Constantin Sasu, Editura Polirom, Iaşi, 2001
9. Fundamente teoretice ale comertului international, Constantin Ciupagea, Editura Economică, Bucureşti, 2001
10. Transporturi, expediţii şi asigurări internaţionale, Liliana Rusi, Gheorghe Caraiani, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2004
Site-uri:
1. www.baumit.com
2. www.sto.com
3. www.kanuf.com
4. www.izovillas.com
5. http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Economia_Ungariei
6. www.isomat.com
7. http://harta.infoturism.ro/europa/Ungaria/harta_Ungaria.php
8. www.bramac.com
9. www.belprofile.com
10. www.aluplast.com


Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!