Politici și tratamente contabile privind capitalurile proprii

Cuprins licență Cum descarc?

Introducere ...pag. 3
Cap. 1 Aspecte teoretice privind capitalurile proprii ...pag. 4
1.1. Definiții și delimitări privind capitalurile .pag. 4
1.1.1. Capitalurile proprii (activul net) ...pag. 4
1.2. Organizarea sistemului de documente si a evidentei operative a capitalurilor proprii pag. 8
1.2.1. Baza juridică a organizării .pag. 9
1.2.2. Evaluarea curentă a capitalului pag. 10
1.3. Contabilitatea capitalurilor proprii pag.13
1.3.1. Contabilitatea capitalului social ...pag. 13
1.3.2. Contabilitate primelor de capital ...pag.18
1.3.3. Contabilitatea rezervelor din reevaluare pag.19
1.3.4. Contabilitatea rezervelor privind capitalurile proprii .pag. 21
1.3.5. Contabilitatea rezultatului reportat pag.23
1.3.6. Contabilitatea rezultatului exercițiului financiar ...pag.25
1.3.7. Contabilitatea altor elemente de capitaluri proprii ..pag.26
Cap. 2 Prezentarea generală a societății „CONFECȚII” S.A. Sfântu Gheorghe .pag.30
2.1. Denumire, înființare, capital pag.30
2.2. Structura organizatorică ...pag.31
2.3. Politici și metode contabile utilizate la „Confecții” S.A. Sfântu Gheorghe..pag.31
2.4. Numărul și structura personalului .pag.32
2.4.1. Structura personalului după sex și vârstă .pag.33
2.4.2. Structura forței de muncă după pregătirea profesională .pag.33
2.5. Analiza cheltuielilor cu salariile ..pag.34
2.5.1. Analiza eficienței cheltuielilor salariale .pag.34
2.5.2. Analiza corelației dintre dinamica productivității muncii și a salariului mediu pag. 38
2.6. Analiza solvabilității pag. 41
2.6.1. Analiza solvabilității generale pag. 41
2.6.2. Analiza solvabilității financiare ..pag. 42
Cap. 3 Studiu de caz privind contabilitatea capitalurilor proprii la „Confecții” SA Sf. Gheorghe .pag. 44
3.1. Constituirea capitalului social pag. 44
3.2. Majorarea capitalului social pag. 44
3.2.1. Majorarea emisiunii de noi părți sociale .pag. 44
3.2.2. Majorarea capitalului social prin aporturi în natură pag. 45
3.2.3. Majorarea capitalului social prin încorporarea unor rezerve pag. 45
3.2.4. Majorarea capitalului social prin încorporarea profitului ...pag. 45
3.3. Diminuarea capitalului social .pag. 46
3.3.1. Diminuarea capitalului social în vederea acoperii unei pierderi ...pag. 46
3.3.2. Diminuarea capitalului social prin răscumpărarea părților sociale care ulterior vor fi anulate pag. 46
3.3.3. Diminuarea capitalului social prin răscumpărarea de numerar ...pag. 46
3.3.4. Diminuarea capitalului social prin retragerea unui asociat pag. 47
3.4. Operații privind primele legate de capital .pag. 47
3.4.1. Primele de emisiune ..pag. 47
3.4.2. Primele de fuziune .pag. 48
3.4.3. Primele de aport .pag. 48
3.5. Operații privind rezervele din reevaluare ..pag. 49
3.6. Operații privind rezervele ..pag. 50
3.6.1. Rezervel legale ...pag. 50
3.6.2. Rezerve pentru acțiuni proprii ...pag. 51
3.6.3. Rezerve statutare sau contractuale pag. 51
3.6.4. Alte rezerve .pag. 52
3.7. Operații privind rezultatul reportat pag. 52
3.7.1. Pierderea reportată ..pag. 52
3.7.2. Profitul reportat pag. 53
3.8. Principalii indicatori economic-financiari privind eficiența utilizării capitalutilor proprii pag. 53
3.9. Prezentarea bazei de date a magazinului de prezentare a societății „Confecții” SA Sfântu Gheorghe .pag. 58
Cap. 4 Concluzii și propuneri .pag. 66
Bibliografie pag. 69


Extras din licență Cum descarc?

INTRODUCERE
Această lucrare de licență este structurată în patru capitole, în lucrare este prezentată importanța capitalurilor proprii ale unei societăți, fără acestea o entitate nu are cum să existe și să funcționeze. Prin aportul capitalurilor proprii de către acționari, entitatea își asigură suportul economic necesar: clădiri, mijloace de transport, utilaje, stocuri de materiale și materii prime , mărfuri, obiecte de inventar, etc.
Am alege acestă temă deoarece am dorit să aprofundez și să dobândesc mai mute cunoștințe în ceea ce privește structura capitalurile proprii ale unei entități, modul în care este constituit capitalul, rezervele, primele de capital, etc. al acestora, și tot odată formarea unei unei imagini clare în ceea ce priveste redearea operațiunilor contabile ce au loc la înființarea unei entități.
În această lucrarea este prezentată structura capitalurilor proprii la firma CONFECȚII S.A. Sfântu Gheoghe. Această societate care are la bază 4 acționari, având ca obiect principal de activitate confecțiile textile.
Capitolul I este structurat în 3 subcapitole și este prezentată importanța și structura capitalurilor proprii în general din atât din perspectiva aspectelor teoretice cât și a celor practice, exemplificat prin diferite aplicații.
În capitolul II sunt redate câteva date generale cu privire de societatea CONFECȚII S.A. Sfântu Gheorghe. În această societate principalul obiect de activitate constă în producerea confecțiilor textile. Această entitate deține și un pagazin de prezentare unde se pot comercializa produsele, de asemenea sunt și exportate produsele finte. Compania este specializată în producerea de confecții textile pentru barbați, femei și copii având o calitate superioară. Totodată aici se regăsește și o analiză a cheltuielilor salariale și a solvabilității.
În cel de-al III - lea capitol am efectuat o analiză financiară a societății CONFECȚII S.A. Sfântu Gheorghe în decursul ultimilor 3 ani de activitate, monografie contabilă legată de capitalurile proprii, precum și o bază de date realizată în Microsoft Acces reprezentativă magazinului de prezentare a societății.
Al IV - lea capitol cuprinde concluzii și propuneri rezultate din întreaga lucrare precum și din cercetărilor efectuate. Pornind de la aceste considerente, se vor face propuneri concrete pentru a îmbunătății producția și vânzarea produselor în cazul firmei CONFECȚII S.A. Sfântu Gheorghe.
În concluzie, lucrarea are ca scop informarea completă despre modul în care se constituie a capitalul unei societăți.
CAPITOLUL 1
ASPECTE TEORETICE PRIVIND CAPITALURILE PROPRII
1.1. Definiții și delimitări privind capitalurile
În literatuura de specialitate capitalurile entității mai sunt numite și capitaluri permanente, ele reprezintă ansamblul surselor de finanțare de care răspunde unitatea patrimonală și care au un ciclu cu durata mai mare de un an, acesta fiind și motivul pentru care acstor resurse li se atribuie caracterul de capitaluri permanente. Cu alte cuvine ele compun sursele de finanțare cu caracter stabil care pot fi folosite de orice unitate economică pentru a procura elementele patrimoniale de active. 
Capitalurile proprii sunt definite ca interes rezidual al acționarilor entității, și este calculat ca diferență dintre activele și datoriile societății, la un moment dat.
Având în vedere modul în care acestea sunt constituite și destinațiile pentru care acestea sunt folosite, capitalurile permanente se pot grupa în felul următor:
- Capitaluri proprii
- Provizioane pentru riscuri și cheltuieli
- Capitalurile împrumutate pe termen mediu și lung
1.1.1. „Capitalurile proprii (activul net) - Reprezintă potrivit OMFP 1802/2014 interesul rezidual al acționarilor sau asociaților în activele unei întreprinderi după deducerea tuturor datoriilor” . Formua de calcul cu ajutorul căruia se determină capitalurile proprii (activ net) este urmatoarea:
ACTIVE - DATORII = CAPITALURI PROPRII
În elaborarea situațiilor financiare, termenul de capital este echivalent cu activul net ori cu capitalul propriu ale entității. Fluctuațiile capitalurilor proprii ale entității, între începutul și sfârșitul exercițiului, reprezintă creșterea sau descreșterea activului net în cursul exercițiului financiar, respectiv performanțele sau nonperformanțele entităților. 
Conform OMFP 1802/2017 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificărilie și completările ulterioare, capitalurile proprii ale unei societăți sunt identificate și contabilizate după cum urmează:
a) „Aporturi de capital 
b) Prime de capital
c) Rezerve
d) Rezultatul reportat
e) Rezultatul exercițiului financiar curent
f) Alte elemente ale capitalurilor proprii „
a) „Aporturile de capital se materializează sub formă de capital subscris și vărsat de acționari (divizat în acțiuni) sau de asociați (divizat în părți sociale), în funcție de forma de organizare a entității (societăți), pe acțiuni și respectiv alte forme de asociere.” 
În actul constitutiv al entităților cu „răspundere limitată” sau în „comandită simplă” se înscrie valoarea capitalului social total, în numerar și în natură al fiecărui asociat, dar și numărul și valoarea părților sociale totale ale fiecărui asociat, de minim 10 lei/buc, în cazul entităților cu raspundere limitată.
Părțile sociale sunt titluri de valoare pentru care nu este permisă tranzacționarea pe piața financiară.


Fisiere în arhivă (1):

  • Politici si tratamente contabile privind capitalurile proprii.docx

Imagini din acest licență Cum descarc?

Bibliografie

1. Crăițar, A. (2017), Contabilitatea capitalurilor și activelor, ed. Economică, București,
2. Deaconu, S.C. (2021), Contabilitate și gestiune fiscală, ed. C.H. Beck, București
3. Dumitru, C.G. (2009), Contabilitate - probleme rezolvate aplicații, studii de caz , ed. Universitară, București 
4. Fotache, M., (2005), Proiectarea bazelor de date, Ed. Polirom, București
5. Hoanță, N., (1998), Capitalul firmei, Tribuna Economică, București
6. Ristea, M. (2004), Contabilitatea financiară a întreprinderii, Universitară, București
7. Staicu C și colectiv, (2010), Contabilitate financiară, Ed. Universitaria, Craiova
8. Țole, M și colectiv, (2020), Analiza economico - financiară (Metod și modele), Ed. Pro Universitaria, București
9. Țole, M și colectiv, (2020), Analiza economico - financiară (Studii de caz. Teste grilă), Ed. Pro Universitaria, București
10. CECCAR Business Review, No 8/2020
11. www.accountsgroup.ro/articole/contabilitatea-capitalurilor-proprii/27 - Dan Mariana
12. www.accountsgroup.ro/articole/contabilitatea-capitalurilor-proprii/27 - Francisco Ana
13. www.contzilla.ro
14. www.idrept.ro 
15. www.mfinante.ro 
16. www.lege5.ro
17. https://www.scritub.com/economie/contabilitate/Contabilitatea-capitalurilor-p24683
18. OMFP 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificărilie și completările ulterioare


Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 9€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!