Politici și tratamente contabile privind imobilizările corporale (IAS 16)

Cuprins licență

Capitolul 1 : PREZENTAREA SOCIETATII COMERCIALE ...
1.1 Scurt istoric si descrierea activitatii ...
1.2 Organizarea entitatii si a compartimentului financiar-contabil al S.C. ADEFARM PLUS S.R.L ...
1.3 Caracterizarea activitatii entitatii pe baza indicatorilor economico-financiari ...
Capitolul 2 : BAZE DE EVALUARE UTILIZATE IN EVALUAREA IMOBILIZARILOR CORPORALE 
2.1 Conceptul de evaluare: notiune, necesitate si importanta evaluarii activelor entitatilor economice ...
2.2 Clasificarea evaluarii activelor entitatii economice ..
Capitolul 3 : EVALUAREA SI CONTABILIZAREA TRANZACTIILOR CU IMOBILIZARILE CORPORALE .
3.1 Organizarea documentatiei primare specifica imobilizarilor corporale ...
3.2 Evaluarea si contabilizarea imobilizarilor corporale .
3.2.1Recunoasterea initiala a imobilizarilor corporale ...
3.2.2 Cheltuieli ulterioare recunoasterii initiale ...
3.2.3 Amortizarea imobilizarilor corporale ..
3.2.4 Deprecierea activelor corporale . 
3.2.5 Contabilitatea operatiunilor privind iesirea imobilizarilor corporale ..
Capitolul 4 : ASPECTE FISCALE PRIVIND BAZELE DE EVALUARE ALE IMOBILIZARILOR CORPORALE
4.1 Reglementari contabile privind amortizarea contabila si fiscala .
4.2 Principii fiscale privind gestionarea impozitului pe profit si impozitului 
amanat.Norma internationala de contabilitate IAS 12 ..
Capitolul 5 : PROBLEMATICA RAPORTARII FINANCIARE A IMOBILIZARILOR CORPORALE 
5.1 Reguli contabile privind prezentarea imobilizarilor corporale in bilantul contabil .
5.2 Importanta notelor explicative in situatiile financiare ..


Extras din licență

INTRODUCERE
Standardul International de Contabilitate care face referire la problematica imobilizarilor corporale se intituleaza IAS 16" Imobilizari corporale". Obiectivul acestui standard este de a contabiliza imobilizarile corporale si de a identifica momentul de recunoastere a activelor, a valorii lor contabile si a amortizarii aferente. Prin aceasta descriere a tratamentului contabil, utilizatorii situatiilor financiare vor fi informati in privinta investitiilor facute in activele corporale.
Tema aleasa pentru lucrarea de licenta se intituleaza : ,, Politici si tratamente contabile privind evaluarea imobilizarilor corporale" si s-a realizat la S.C. ADEFARM PLUS S.R.L. Pitesti.
Lucrarea este constituita in cinci capitole. Capitolul 1 intitulat ,, Prezentarea societatii comerciale ", ofera informatii despre pozitia societatii comerciale, scurt istoric, obiectul de activitate cat si caracterizarea firmei pe baza unor indicatori cheie de performanta.
Capitolul 2 ,,Baze de evaluare utilizate in evaluarea imobilizarilor corporale" , trateaza partea teoretica privind definitii si clasificari, prezinta pe scurt bazele de evaluare utilizate in contabilitatea imobilizarilor corporale in conformitate cu normele nationale si internationale. 
Contabilizarea operatiilor privind imobilizarile corporale este tratata in capitolul 3 ,unde se vor prezenta pe larg modalitati de intrare in active, metode de amortizare, evaluare si reevaluare, scoaterea din functiune.
In capitolul 4 sunt expuse bazele de evaluare a imobilizarilor corporale si modalitatea in care influenteaza reglementarile de natua fiscala activitatea unei entitati economice.
Capitolul 5 trateaza problematica raportarii financiare si a gestiunii imobilizarilor corporale.
In urma completarii studiului, atat din punct de vedere teoretic cat si practic, vor fi prezentate concluzii personale despre aspectele contabile si fiscale care implica imobilizarile corporale, precum si influentele acestora asupra performantei entitatii analizate.
CAPITOLUL 1. PREZENTAREA S.C. ADEFARM PLUS S.R.L.
1.1 Scurt istoric si descrierea activitatii
S.C. ADEFARM PLUS S.R.L. este o societate relativ tanara, angajata in cresterea accesului la sanatate de inalta calitate prin vanzarea de produse farmaceutice. A inceput activitatea in anul 2005, in orasul Cisnadie, care este si primul punct de lucru declarat. Sediul societatii este in Pitesti, str.Banat, nr.2, C1 corp D, et.1, birou 66, jud. Arges.
Oferta de inalta calitate, seriozitatea cu care au fost abordate angajamentele contractuale si portofoliul diversificat de produse au condus la dezvoltarea afacerii. 
Are ca asociati pe domnul George Radu Gabriel, cetatean roman, domiciliat in Municipiul Bucuresti si S.C. Vileus Med Com S.R.L., cu sediul social in Pitesti, jud.Arges. Functioneaza in baza Legii nr.31 / 1990, sub forma de societate cu raspundere limitata, fiind inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului sub numarul J03/732/2013.
1.2 Organizarea entitatii si a compartimentului financiar-contabil al S.C. ADEFARM PLUS S.R.L.
Organizarea de ansamblu se concretizeaza in stabilirea structurii organizatorice si sistemului informational de gestiune, avand drept scop final o functionare cat mai buna in timp si spatiu a sistemelor componente si realizarea obiectivelor fundamentale ale entitatii. Pentru aceasta s-au constituit doua nivele ierarhice: nivelul 1, reprezentat de Adunarea Generala a Asociatilor si Administrator si nivelul 2 care este constituit din compartimente functionale cu specific economic si administrativ.
Adunarea Generala a Asociatilor este organul suprem de conducere, care decide asupra activitatii societatii prin votul majoritar al asociatilor si al partilor sociale. Aceasta se intruneste obligatoriu cel putin o data pe an sau ori de cate ori este necesar pentru a se lua o hotarare in: schimbarea formei juridice a societatii, cesiunea de parti sociale, retragerea sau excluderea unor asociati, mutare sediu social, infiintarea unor filiale sau sucursale, modificarea obiectului de activitate, prelungirea duratei societatii, majorarea sau reducerea capitalului social, fuziunea cu noi societati sau divizarea acesteia, numirea administratorilor, cenzorilor precum si revocarea acestora, dizolvarea anticipata a societatii.


Fisiere în arhivă (1):

  • Politici si tratamente contabile privind imobilizarile corporale (IAS 16).docx

Imagini din acest licență

Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!