Posibile implicații ale conceptului C4I2 Star la nivelul grupului de forță de tip batalion BTF

Cuprins licență Cum descarc?

ÎNTRODUCERE 4
CAPITOLUL 1 NOŢIUNI GENERALE 5
1.1 Rolul, structura şi principiile de utilizare a sistemelor C4I2. 5
1.2 Factori care influenţează organizarea şi realizarea sistemului de comandă şi control integrat de tipul C4I2 8
CAPITOLUL 2 COMANDA ŞI CONTROLUL 11
2.1 Organizarea şi funcţionarea sistemului de comandă şi control al batalionului de infanterie 11
2.2 Funcţionarea sistemului de comandă şi control integrat de tipul C4I2 al batalionului de infanterie 18
CAPITOLUL 3 SISTEMUL INFORMATIC 21
3.1 Organizarea şi funcţionarea sistemului informatic al batalionului de infanterie 21
3.2 Mediile informaţionale cu importanţă asupra fenomenului militar 26
3.3 Supremaţia informaţională – determinări şi procedee de realizare 27
3.4 Activităţi informaţionale specifice procesului de comandă şi control 28
CONCLUZII 32
BIBLIOGRAFIE 33
ANEXE 34


Extras din licență Cum descarc?

INTRODUCERE
Analiza conflictelor militare desfăşurate pe plan mondial în ultimii 10 ani a scos în evidenţă o serie de caracteristici notabile care vin în sprijinul introducerii şi utilizării efective a sistemelor de calcul performante în procesul complex de conducere a trupelor. Cantitatea şi calitatea efectivelor, sistemele electronice performante de comandă a armamentului din dotarea unor armate străine, globalizarea comunicaţiilor şi rapiditatea manevrei determină caracterizarea acestui proces prin constante de timp extrem de mici, procesul nemaifiind controlabil decât prin mijloace informatice. În condiţiile când lupta este sensibil influenţată de situaţia politică, experienţa şi capacitatea de conducere a comandanţilor, moralul trupelor, gradul de instruire, devotamentul trupelor, configuraţia terenului, condiţiile meteo-climatice (factori greu cuantificabili) statele majore nu mai pot asigura, prin procedeele tradiţionale, cuprinderea şi stăpânirea câmpului de luptă modern. Pentru aceste situaţii dificil de modelat, practica a arătat necesitatea simulării din timp, chiar cu ani înainte, a eventualelor conflicte posibile, în scopul evidenţierii componentelor nevralgice ale adversarului şi propunerii măsurilor adecvate tactico-tehnice. Pentru a răspunde acestor cerinţe imperative ale câmpului de luptă şi, în plus, interoperabilităţii cu forţele NATO, este necesară construirea şi introducerea în dotarea trupelor a unui sistem tactic de comandă, control, comunicaţii, computere, informaţii şi interoperabilitate (C4I2).
CAPITOLUL 1: NOŢIUNI GENERALE
1.1 Rolul, structura şi principiile de utilizare a sistemelor C4I2.
Sistemele integrate de tipul C4I cuprind doctrine, proceduri, structuri specifice, personal, echipamente tehnice şi dispozitive auxiliare destinate să-l sprijine pe comandant şi statul major în exercitarea comenzii şi a controlului asupra întregii game de acţiuni militare.
Activităţile informaţionale implică obţinerea, transportul, prelucrarea, conversia, distribuţia, utilizarea, protecţia, exploatarea şi managementul informaţiilor (anexa nr. 1), succint conţinutul lor constând în: 
- colectarea – achiziţia şi filtrarea iniţială a datelor pe baza nevoilor planificate şi prezentarea lor într-o formă adecvată transmiterii. Aceste informaţii vizează misiunea, adversarul, trupele proprii, terenul, starea vremii şi timpul la dispoziţie. Procesul de obţinere a informaţiilor se realizează cu ajutorul sistemelor electronice, al activităţilor operative de cercetare şi recunoaştere, al cercetării strategice, operative şi tactice, prin conlucrarea cu organele de poliţie şi mass-media; 
- transportul – comunicarea informaţiilor şi a datelor la dispozitivele de recepţie ale destinatarilor; 
- prelucrarea datelor – stocarea, extragerea din dispozitivele de memorie, actualizarea, filtrarea şi sinteza lor pentru a rezulta minimum de informaţii într-o formă utilizabilă; 
- conversia informaţiilor – transformarea acestora dintr-o formă în alta fără pierderi şi fără modificarea preciziei lor în scopul transmiterii şi afişării sub formă de text, de imagini în format fix şi în mişcare, de date pentru calculatoare; 
- distribuţia (diseminarea) informaţiilor – transmiterea informaţiilor prelucrate potenţialilor utilizatori; 
- utilizarea informaţiilor – actualizarea şi cunoaşterea situaţiei reale pentru a perfecţiona continuu sau pentru a adapta deciziile, planurile şi acţiunile militare; 
- protecţia informaţiilor – analiza vulnerabilităţii forţelor şi mijloacelor proprii de comandă şi control la acţiunile de natură electronică, de distrugere fizică, inducere în eroare, şi de propagandă ale adversarului precum şi stabilirea mijloacelor, aplicarea şi verificarea măsurilor de contracarare. Elementele de infrastructură ce trebuie protejate sunt bazele de date, reţelele de calculatoare, sistemele de comunicaţii, de cercetare şi mijloacele auxiliare din cadrul acestora; 
- exploatarea informaţiei – acţiunea prin care se obţin avantaje pentru scopurile operaţionale militare din orice informaţie achiziţionată. Aceasta implică interceptarea şi analiza mesajelor adversarului, extragerea informaţiilor din bazele lui de date, întreprinderea măsurilor de denaturare, degradare sau manipulare a capacităţilor informaţionale ale acestuia; 
- denaturarea informaţiilor adversarului – măsurile de atac la adresa comenzii şi controlului (C2W), vizând influenţarea, degradarea sau distrugerea informaţiei şi a sistemelor informaţionale (C4I2) ale acestuia;
- managementul informaţiei – coordonarea şi sincronizarea atentă a informaţiei şi a sistemelor informaţionale (C4I2) şi cuprinde: managementul spectrului electromagnetic, alegerea surselor şi a sistemelor ce se utilizează, asigurarea unor fluxuri informaţionale fiabile (cu integrarea pe verticală şi orizontală), interceptarea informaţiilor de la mai multe surse.


Fisiere în arhivă (1):

  • Posibile Implicatii ale Conceptului C4I2 Star la Nivelul Grupului de Forta de Tip Batalion BTF.doc

Imagini din acest licență Cum descarc?

Bibliografie

FT – 1, Doctrina operaţiilor forţelor terestre, Bucureşti 2004.
FT – 2. 
Doctrina acţiunilor întrunite ale forţelor armate, Bucureşti 2001.
Publicaţia Întrunită 6 – 0, Doctrina pentru sprijinul sistemelor de comandă, control, comunicaţii şi computere (C4) în operaţii întrunite, 1995.
Gruia Timofte, Sisteme de comandă, control, comunicaţii, computere, informaţii şi interoperabilitate pentru eşaloanele tactice, Bucureşti, 1998.
Tratat de ştiinţă militară vol.3 , Bucureşti, 2004.
Col.dr. Geantă Ion, Analiza terenului şi influenţa acestuia privind desfăşurarea acţiunilor militare, Ed.A.I.S.M., Bucureşti, 1997 
Octavian Ungureanu şi colectiv, Activităţile comandamentului pentru planificarea operaţiei (luptei) şi conducerea trupelor pe timpul ducerii acesteia, Ed.A.I.S.M., Bucureşti, 1996.
Col. dr. Alexandru Mihai şi colectiv, Funcţiile (atributele) conducerii, Ed. A.I.S.M., Bucureşti 1996.
Manualul pentru luptă al Batalionului de infanterie 
Ibidem.
ATP-45(B)
FM 105-05 Staff Organization, Ed.1996.
Gl.bg.dr.Constantin Micu, Comanda şi controlul în acţiunile militare moderne, G.M.R. Nr.3/2000. 
Instrucţiuni privind procesul de planificare a operaţiei întrunite, Ed.S.M.G., Bucureşti, 2002,
FM 105-05 Staff Organization, Ed.1996, 
Col. Ianculescu Paul, Rolul, organizarea şi funcţionarea punctelor de comandă ale marilor unităţi tactice şi operative pe timpul pregătirii şi ducerii luptei (operaţiilor), G.M.R.1/1996,
Gruia Timofte, Contribuţii privind concepţia, structura şi realizarea sistemului de transmisiuni la eşaloane tactice în condiţiile implementării sistemului automatizat pentru conducerea trupelor, (teza de doctorat), Bucureşti, 1994,
Gruia Timofte, Sistemul de comandă şi control al brigăzii mecanizate din forţa de reacţie rapidă, Ed. A.I.S.M., Bucureşti, 2001.
Decebal Ilina, Contribuţii la studiul sistemelor de transmisiuni ale marilor unităţi de arme întrunite din armatele străine, teza de doctorat, Bucureşti, 1995
Col. Vasile Savu, Reţele de calculatoare din structura sistemelor C4I, G.M.R. 3/2000, Bucureşti.
Gl.D.dr. Constantin Mincu, Reţele de calculatoare tactice, Sesiunea de comunicări ştiinţifice, Ed.A.I.S.M., Bucureşti, 2001.
Col.prof.univ.dr. Gruia Timofte, Sistemul de comandă şi control strategic al Armatei României, Ed.A.I.S.M., Bucureşti, 2000.
Gruia Timofte, Sisteme moderne de informaţii, G.M.R.nr.3/2000,
Col.prof.univ.dr. Ion Geantă, Războiul bazat pe informaţii, Ed.A.I.S.M., Bucureşti, 2000
Intelligence Handbook. Romania and UK, Regional Training Centre, Bucharest, 1998.
JP 2-01, Joint Intelligence Support to Military Operations, Joint Staff, Washington, D.C., 1996.
John Gartska, Information Superiority in Modern Battlespace, JCS’s Briefing, Washington, D.C., 1998.
JSP 120 (3) Manual of Service Intellingence, Department of Defence, United Kingdom, London, 1997,


Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 8€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!