Practică de producție la Titan-Exim SRL

Cuprins licență Cum descarc?

INTRODUCERE - 3 -
Capitolul I. Structura organizatorică a întreprinderii - 5 -
Capitolul II. Structura financiară a întreprinderii. Formarea şi repartizarea capitalului - 8 -
Capitolul III .Structura activelor pe termen lung şi a modului de finanţare - 15 -
Capitolul IV. Structura activelor curente şi metodele de gestiune a lor - 19 -
Capitolul V. Structura veniturilor şi cheltuielilor întreprinderii, formarea şi utilizarea profitului la întreprindere - 24 -
Capitolul VI. Organizarea circulaţiei băneşti la întreprindere - 34 -
Capitolul VII. Evaluarea situaţiei financiare a întreprinderii - 38 -
Capitolul VIII. Planul strategic al întreprinderii şi analiza executării bugetelor funcţionale - 48 -
Concluzii - 50 -
Bibliografie - 51 -


Extras din licență Cum descarc?

INTRODUCERE
Activitatea unei întreprinderi nu poate fi concepută în afara mediului în care ea funcţionează şi evoluează. Din acest mediu ea îşi procură mijloacele de care are nevoie, îşi valorifică produsele şi serviciile, efectuează încasări şi plăţi etc.
Sub acest aspect, informaţia cuprinsă în rapoartele financiare nu este suficientă, de aceea este necesar de cunoscut întregul complex de cauze şi factori care determină mărimea profitului. Aceasta se poate realiza numai prin intermediul analizei financiare, care va fi realizată pe parcursul acestei lucrări la întreprinderea “Titan Exim” SRL.
Înfiinţată în anul 2003, “Titan-Exim” SRL a fost de la început fiind unul dintre liderii pieţii moldoveneşti în domeniul producerii poleuretanului si comercializarea materialelor de constructie, rămînînd şi în continuare un reper al industriei de profil.
Scopul practicii de licenţă este de a-mi dezvolta abilităţile practice în baza materialului teoretic însuşit pe parcursul anilor de studii.
Realizarea acestui scop a condiţionat stabilirea următoarelor sarcini:
- însuşirea practică a cunoştinţelor obţinute la disciplinele generale şi cele de specialitate;
- acumularea deprinderilor de lucru pe specialitate;
- studierea şi analiza situaţiei financiare, patrimoniale, organizaţionale la nivel de unitate economică;
- acumularea deprinderilor de cercetări ştiinţifice în materie.
Informaţia şi datele despre întreprindere sunt veridice şi au fost extrase din documente ce aparţin “Titan-Exim” SRL.
Raportul de practică cuprinde introducerea, opt capitole, concluzii și bibliografie.
În capitolul I -„Structura organizatorică a întreprinderii” – se caracterizează, în general, activitatea întreprinderii “ Titan-Exim” SRL, redând istoria întreprinderii, tipul şi forma organizatorico-juridică. În acelaşi timp, aici sunt prezentate sortimentul producţiei, principalii concurenţi a întreprinderii.
Capitolul II –„Structura financiară a întreprinderii. Formarea şi repartizarea capitalului”– este prezentată forma de proprietate şi mărimea capitalului statutar, în acelaş timp sînt efectuate calcule referitoare la gradul de îndatorare a întreprinderii, levierul financiar, capacitatea de îndatorare, gradul de autofinanţare a activelor precum şi gradul de acoperire a dobînzilor. 
Capitolul III –„Structura activelor pe termen lung şi a modului de finanţare”– este analizată structura activelor întreprinderii şi modul lor de finanţare.
Capitolul IV –„Structura activelor curente şi metodele de gestiune a lor.”– este studiată structura activelor curente si eficienţa utilizării acestora. De asemenea este analizată clientela şi principalii furnizori de materie primă a întreprinderii.
Capitolul V –„Structura veniturilor şi cheltuielilor întreprinderii, formarea şi utilizarea profitului la întreprindere.”– este analizată structura veniturilor şi cheltuielilor, de asemenea sunt se calculează profitul brut , rezultatul activităţii economico-financiare a întreprinderii si profitul net a întreprinderii efectuînd concluziile de rigoare. 
Capitolul VI –„Organizarea circulaţiei băneşti la întreprindere”– este studiat forma şi modalităţile de plată utilizate de întreprindere, în acelaşi timp este analizat registrul de casă şi registrul dispoziţia de încasări şi plăţi, calculînd gradul de asigurare a întreprinderii cu disponibilităţi băneşti şi trezoreria netă.
Capitolul VII –„Evaluarea situaţiei financiare a întreprinderii”– sunt calculaţi indicatorii care determină situaţia economico-financiară a întreprinderii şi anume: indicatorii rentabilităţii, lichidităţii, solvabilităţii precum şi indicii valorii de piaţă.
Capitolul VIII –„Planul strategic al întreprinderii şi analiza executării bugetelor funcţionale.”– sunt identificate obiectivele şi scopurile întreprinderii cu privire la desfacerea producţiei, sursele de finanţare, efectuarea investiţiilor în tehnologia utilizată în producţie. De asemenea se studiază modul de elaborare a bugetelor funcţionale.
Capitolul I. Structura organizatorică a întreprinderii
Firma de Producţie şi Comerţ “ Titan-Exim” SRL a fost înfiinţată în anul 2003, fiind organizată din punct de vedere juridic ca societate cu răspundere limitată cu capital integral privat. 
Încă din momentul constituirii, întreprinderea deţinea o cotă esenţială pe piaţa autohtonă în domeniul producerii poleuretanului și comercializării materialelor de construcție, totodată rămînînd şi în continuare un reper al industriei de reper. 
În anul 2006, pentru a-și extinde activitatea, firma “Titan-Exim” SRL a deschis 2 magazine: unul in comuna Măgdăcești, iar altul pe str. Calea Ieșilor, or. Chișinău.
În conformitate cu documentele de constituire , genurile de activitate practicate de întreprindere sunt următoarele:
- comercializarea materialelor de construcție;
- comercializarea detergenților și produselor de uz casnic;
- producerea polisteren și poleuretan;
Rețeaua de distribuție a firmei include 4 magazine, prin care se comercialează produsele menționate anterior, iar activitatea de producția se desfășoară la baza centrală a firmei, în satul Maximovca, r. Anenii-Noi.


Fisiere în arhivă (1):

  • Practica de Productie la Titan-Exim SRL.doc

Imagini din acest licență Cum descarc?

Bibliografie

1. Legea instituţiilor financiare nr. 550-XIII din 21 iulie 1995, Monitorul Oficial al RM din 1 ianuarie 1996.
2. Legea cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi nr. 845-XII din 3 ianuarie 1992, monitorul oficial al RM din 28 februarie 1994.
3. Normele pentru efectuarea operaţiunile de casă în economia naţională a Republicii Moldova, aprobate prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 764 din 25 noiembrie 1992.
4. Hotărârea Guvernului nr. 338 din 21.03.2003 „Cu privire la aprobarea Catalogului mijloacelor fixe şi activelor nemateriale”.
5. Hotărârea Guvernului nr. 389 din 14.03.2007 „Cu privire la aprobarea regulamentului privind calcularea şi evidenţa uzurii în scopuri fiscale”.
6. Botnari Nadejda, Finanţele Întreprinderii, Ed. Prim, Chişinău 2008;
7. Bran P., Finanţele întreprinderii, Editura Economică, Bucureşti,1997;
8. Cojocaru C.C., Analiza economico-financiară, Ed. Economică, 1997;
9. Ţîriulnicova N., Paladi V., Gavriliuc L., Chirilova N., Furtună D., Analiza rapoartelor financiare, Academia de Studii Economice din Moldova, Tipografia Centrală, 2004;
10. Raportul financiar pe anul 2008 - 2009.


Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 8€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!