Pregatirea profesionala si dezvoltarea carierei functionarilor publicii

Cuprins licenta Cum descarc?

INTRODUCERE.
CAPITOLUL I Aspecte teoretico-metodologice privind pregatirea profesionala a Functionarilor Publici.
1.1 Continutul teoretic si esenta pregatirii profesionale in cadrul sistemului Administrarii Publice .
1.2 Categoriile de functionari publici si rolul functionarilor publici in contextul resurselor umane din Administrarea Publica.
1.3. Sarcini ale functionarilor publici realizate prin drepturi si obligatii adecvate.
1.4 Experienta tarilor europene privind pregatirea profesionala a Functionarilor Publici.
CAPITOLUL II Activitate de pregatire si dezvoltare a carierei profesionale a Functionarilor Publici in Republica Moldova.
2.1 Aspecte generale privind reglementarea statutului Functionarului Public in Republica Moldova .
2.2 Sistemul de pregatire si dezvoltare profesionala a Functionarilor Publici in Republica Moldova .
2.3 Evaluarea performantelor si dezvoltarea profesionala ale functionarului public.
Concluzii .
Bibliografie.


Extras din licenta Cum descarc?

INTRODUCERE
Actualitatea si importanta problemei abordate. 
Implementarea si perfectionarea activitatii functionarilor publici in administratia locala din Republica Moldova are o prioritate indiscutabila in cadrul oricarei guvernari statale. 
Reformarea cardinala in domeniile politice sociale si economice, pronuntarea relatiilor dintre administratiile nationale ale Republici Moldova si administratia Comunitatii Europene, afirmarea tot mai activa a acestui stat in relatiile cu organizatiile internationale presupun implicit o viziune noua asupra administratiei publice locale si, in consecinta, asupra managementului activitatii functionarului public.
Necesitatea schimbarilor managementului institutional aferent sistemului administrativ si, in principal, ale managementului serviciilor publice isi defineste utilitatea si eficienta satisfacerii nevoilor sociale in mediul respectiv local si plaseaza in numarul problemelor primordiale, recent aparute, elaborarea unui complex de masuri organizational-structurale si functional-operationale stimulative si de modernizare a managementului activitatii functionarului public la nivel local.
Aceste probleme sunt putin investigate stiintific si sunt asteptate in practica activitatii administratiei publice.
Scopul si obiectivele tezei. 
Scopul general al tezei il constituie cercetarea si elaborarea bazelor conceptuale ale activitatii functionarilor publici si, in baza acestora, determinarea directiilor principale si a masurilor aplicative pentru dezvoltarea cailor de modernizare a activitatii functionarului public in administratie publica din Republica Moldova.
In realizarea scopului propus, autorul lucrarii si-a trasat urmatoarele obiective ale 
cercetarii, rezultatele investigatiilor carora se inainteaza pentru sustinere publica:
- studierea aspectelor teoretico-aplicative ale activitatii administratiei publice locale si, in particular, a functionarului public;
- analiza evolutiei conceptelor functionarului public si generalizarea directiilor si metodelor prioritare de perfectionare a activitatii acestuia la etapa contemporana;
- elaborarea bazelor conceptuale ale organizarii si functionarii institutiilor administratiei publice locale;
- identificarea rolului si importantei functiei de conducere in managementul resurselor umane si sintetizarea analizei critice a acestuia;
- stabilirea cailor de armonizare a concordantei autoritatilor publice locale autonome cu dispozitiile normelor constitutionale si atributiilor legale europene;
- propunerea ansamblului de masuri de perfectionare a activitatii functionarului public.
Noutatea stiintifica a rezultatelor obtinute cercetarilor consta in: 
- sinteza si interpretarea actuala a bazelor manageriale si, in particular, a activitatii 
functionarului in administratia publica din primarie;
- relevarea impactului functiei de conducere ca factor cheie in reformarea activitatii functionarului public, reflectata in schema elaborata de formare a domeniilor functiei de conducere a functionarului public;
- recomandarea crearii unui serviciu public descentralizat cu scopul cresterii eficientei activitatii functionarului public si, in consecinta, a eficientizarii autonomiei locale;
- argumentarea cailor moderne de armonizare a managementului public local autohton cu cel din tarile dezvoltate;
- abordarea reformarii si promovarii unui nou management al functionarului public din primarie printr-un ansamblu de masuri concrete de modernizare a acestuia, adecvat experientei dupa modelul lui european.
Importanta teoretica a tezei este relevata in urmatoarele rezultate, care reprezinta esenta 
fenomenelor fundamentale:
- rezultatele analizei evolutiei conceptelor managementului si tendintelor actuale ale dezvoltarii acestuia;
- fundamentarea conceptelor structural-teritoriale si functional-operationale prin abordare sistemica si prin utilizarea aspectelor categoriilor filozofice - forma si continutul, reprezentate in schema elaborata de autor, privind legaturile dintre ele si partajarea acestora pe niveluri;
- identificarea conceptelor esentiale ale functiei publice de conducere si legaturile reciproce dintre resursele administratiei.
Sumarul compartimentelor tezei.
In Introducere este reflectata actualitatea si importanta temei de cercetare, este formulat scopul si sunt stabilite obiectivele de investigatie, este specificata noutatea stiintifica a rezultatelor obtinute, semnificatia teoretica si valoarea aplicativa a lucrarii, precum si sumarul compartimentelor tezei. 
Capitolul I, Aspecte teoretico-metodologice privind pregatirea profesionala a functionarilor publici.
Analiza situatiei teoretice si esenta pregatirii profesionale in cadrul sistemului Administrarii Publice a administratiei publice la etapa actuala si rolul organizarii si functionarii institutiilor administratiei in activitatea functionarului public, contine analiza profunda a conceptelor organizarii si functionarii institutiilor administratiei publice locale in contextul analizei caracteristicilor si in scopul eficientizarii activitatii functionarului public, precum si legitatile dezvoltarii procesului de organizare si functionare ale acestor institutii
Capitolul II Activitate de pregatire si dezvoltare a carierei profesionale a functionarilor publici in Republica Moldova. 
Perfectionarea dezvoltarii managementului actual al activitatii functionarului public din primarie, sintetizeaza analiza reformei administratiei romanesti si propunerea unui ansamblu de solutii pentru modificarea structurala si functionala a administratiei, argumenteaza masurile pentru crearea unui serviciu public descentralizat cu scopul sporirii eficientei activitatii functionarului public. 
Concluzii. In acest compartiment, in baza rezultatelor obtinute si concluziilor generale, elaborate de autor, care ar putea contribui la perfectionarea dezvoltarii functionarului public al administratiei publice locale si in sporirea randamentului activitatii functionarilor publici si, in consecinta, la eficientizarea autonomiei locale.


Fisiere in arhiva (1):

  • Pregatirea profesionala si dezvoltarea carierei functionarilor publicii.doc

Imagini din aceasta licenta Cum descarc?

Bibliografie

Acte normative
1. Constitutia Republicii Moldova (adoptata la 29 iulie 1994).
2. Legea cu privire la Guvern nr. 64-XII din 31.05.90.
3. Legea serviciului public nr. 443-XIII din 03.05.1995.
4. Legea contenciosului administrativ nr. 793 din 10 februarie 2000.
5. Legea nr. 436 din 28.12.2006 privind administratia publica locala //Monitorul Oficial 32-35/116 din 09.03.2007.
6. Legea nr. 768 din 02.02.2000 privind statutul alesului local //Monitorul Oficial 34/231 din 24.03.2000.
7. Legea nr.17-XV din 07.02.2003 cu privire la ratificarea Conventiei privind protectia dreptului de organizare si procedurile de determinare a conditiilor de ocupare in functia publica.
8. Legea nr. 900 din 27.06.96 privind combaterea coruptiei si protectionismului //Monitorul Oficial 56/542 din 22.08.1996.
9. Legea nr. 1264 din 19.07.2002 privind declararea si controlul veniturilor si al proprietatii demnitarilor de stat, judecatorilor, procurorilor, functionarilor publici si a unor persoane cu functie de conducere //Monitorul Oficial 124-125/991 din 05.09.2002.
10. Legea nr.25 din 22.08.2008 privind Codul de conduita al functionarului public// Monitorul Oficial Nr. 74-75 art. Nr: 242.
11. Hotarirea Parlamentului nr. 1227-XV din 18 iulie 2002 Conceptia cu privire la politica de personal in serviciul public.
12. Hotararea Guvernului din 13.06.2003, cu privire la serviciul resurse umane din cadrul autoritatii administratiei publice centrale si locale.
Tratate, manuale, monografii,
13. Victor Popa, Drept public, Chisinau, 1998 (460 pag.).
14. Victor Popa, Autoritatile publice ale Republicii Moldova, Ed.TISH, Chisinau, 2004 (255 pag.).
15. Victor Popa, Drept parlamentar, Chisinau, ULIM, 1999 (231 pag.).
16. Victor Popa, Igor Munteanu, Victor Mocanu, De la centralism spre descentralizare, Ed.Cartier administratriv, 1998 (220 pag.).
17. Victor Mocanu, Descentralizarea serviciilor publice. Concepte si practice, Ed.TISH, Chisinau, 2001 (215 pag.).
17. Victor Mocanu, Descentralizarea serviciilor publice, Ed.TISH, 1999 (64 pag.).
18. Popa Nicolae, Teoria generala a dreptului, Editura Actami, Bucuresti, 1996, (247 pag.).
19. Bobos Gheorghe, Teoria generala a statului si a dreptului, Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1994 ( 309 pag.).
20. Mircea Djuvara, Teoria general a dreptului, Ed. All Beck, Bucuresti, 1995 (305 pag.). 
21. Gheorghe Avornic,Teoria generala a dreptului, Ed. Cartier, 2004 (653 pag.).
22. Dumitru Baltag, Alexei Gutu, Teoria generala a dreptului, Chisinau, 2002 (335 pag.).
23. Maria Orlov, Drept administrativ, Ed.Epigraf, Chisinau, 2001 (216 pag.).
24. Ion Creanga, Curs de drept administrativ, Ed. Epigraf, Chisinau, 2003 (333 pag.).
25. Paul Negulescu, Tratat de drept administrativ, Bucuresti, 1934 (631 pag.).
26. Anibal Teodorescu, Tratat de drept administrativ, Bucuresti, 1929 (546 pag.).
27. Romulus Ionescu, Drept administrativ, Ed. Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1970.
28. Ilie Iovanas, Drept administrativ si elemente ale stiintei administratiei, Universitatea Bucuresti, 1977.
29. Nicolae Gradinaru, Gheorghe Udrescu, Drept administrativ, Note de curs, Ed. Alutus, 2004 (247 pag.).
30. Mircea Anghene, Elemente de drept administrativ, Bucuresti, 1958 (357 pag.).
31. Stelian Ivan, Ion Flonder, Drept administrativ, Editura Fundatiei Andrei Saguna, Constanta, 2000 (250 pag.).
32. Simon A. Herbert, Victor A.Thompson, Donald W.Smithburg, Administratia publica, Chisinau, 2003 (786 pag.).
33. Eugen Popa, Autonomia locala in Romania, Ed. All BECK, Bucuresti, 1999.
34. Marina Postolache, Serviciul public, Ed. Tehnica-Info, Chisinau, 2005 (118 pag.).
35. Niculae Neagu, Natura juridica si etica functiei publice, Ed. Bren, Bucuresti, 2006 (540 pag.).
36. Ion Popescu Slaniceanu, Teoria functiei publice, Ed. Evrika, Braila, 1999 (167 pag).
37. Mihail Platon, Serviciul public in Republica Moldova, Chisinau, 1997.
38. Verginia Vredinas, Statutul functionarului public, Bucuresti, 1998.
39. Boiana Augusta Berchi, Cartea functionarului public, Ed. Teora, 2000 (167 pag.).
40. Jean- Marie Auby, Jean- Bernard Auby, Droit de la function publicque, Ed. DALLOZ, Paris, 1993 (299 pag.).


Banii inapoi garantat!

Plateste in siguranta cu cardul bancar si beneficiezi de garantia 200% din partea Diploma.ro.


Descarca aceasta licenta cu doar 8 €

Simplu si rapid in doar 2 pasi: completezi adresa de email si platesti.

1. Numele, Prenumele si adresa de email:

Pe adresa de email specificata vei primi link-ul de descarcare, nr. comenzii si factura (la plata cu cardul). Daca nu gasesti email-ul, verifica si directoarele spam, junk sau toate mesajele.

2. Alege modalitatea de plata preferata:* La pretul afisat se adauga 19% TVA.


Hopa sus!