Prelucrarea primară a strugurilor roșii într-o pensiune agroturistica, zona Oltenia

Cuprins licență Cum descarc?

INTRODUCERE 2
MEMORIU JUSTIFICATIV 2
CAP. 1. STADIUL ACTUAL ŞI TENDINŢE ÎN DOMENIUL TEMEI 6
1.1. SITUAŢIA VITICULTURII PE PLAN MONDIAL ŞI ÎN ŢARA NOASTRĂ 6
CAP.2. CONCEPTE JURIDICE ȘI STANDARDE PRIVIND VINIFICAREA STRUGURILOR 10
2.1. LEGEA VIEI SI VINULUI ÎN SISTEMUL ORGANIZĂRII COMUNE A PIEŢEI VITIVINICOLE 10
CAP.3. STADIUL ACTUAL PRIVIND PROCESELE TEHNOLOGICE PENTRU VINIFICAREA STRUGURILOR 16
3.1. SCHEMELE PROCESELOR TEHNOLOGICE DE PRELUCRARE A STRUGURILOR ÎN VEDEREA OBȚINERII VINURILOR ALBE ȘI ROȘII 18
3.2. LINIA TEHNOLOGICĂ DE VINIFICAȚIE ÎN ALB 20
3.3. LINIA TEHNOLOGICĂ DE VINIFICAȚIE PENTRU PRODUCEREA VINURILOR DE TIP ROZE 22
3.4. LINIA TEHNOLOGICĂ DE VINIFICAȚIE PENTRU PRODUCEREA VINURILOR AROMATE 26
3.5. LINIA TEHNOLOGICĂ DE VINIFICAȚIE ÎN ROȘU 26
CAP. 4. ALEGEREA SOLUŢIEI PROPUSE PENTRU PROIECTARE 44
4.1. TEHNOLOGIA CLASICĂ DE VINIFICAȚIE PRIMARĂ PENTRU PRODUCEREA VINURILOR ROȘII SECI, DE CALITATE SUPERIOARĂ 48
CAP.5. CALCULUL ECONOMIC AL INVESTIȚIEI 63
5.1. STABILIREA VALORII INVESTIŢIEI 63
5.1.1. Valoarea terenului, clădirilor şi amenajărilor 63
5.1.2. Valoarea utilajelor supuse montării 63
5.1.3. Valoarea utilajelor nesupuse montării 65
5.1.4. Valoarea mobilierului şi a obiectelor de inventar 65
5.1.5. Valoarea primei dotări cu mijloace circulante 66
5.2. STABILIREA CHELTUIELILOR PE UN SEZON DE PRELUCRARE 67
5.2.1. Cheltuieli cu utilităţile 67
5.2.2. Cheltuieli cu salariile 67
5.3. AMORTIZAREA INVETIȚIEI 68
CAP.6 NORME DE PROTECȚIA MUNCII ȘI PREVENIRE ȘI STINGERE A INCENDIILOR 70
6.1. NORME DE PROTECŢIA MUNCII LA ÎMBUTELIEREA VINURILOR 70
6.2. NORME DE PROTECŢIE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR 71
CONCLUZII 72
BIBLIOGRAFIE 74


Extras din licență Cum descarc?

INTRODUCERE
Memoriu justificativ
Tema pe care am ales-o pentru a realiza această lucrare este “Prelucrarea primară strugurilor roșii într-o pensiune agroturistică, zona Oltenia” .
Motivul pentru care am ales această temă, a fost acela de a scoate în evidență, pe lângă tehnologia proprie de obținere a vinului roșu, și dezvoltarea turismului viti-vinicol și al oenoturismului în această zonă, de aceea întreaga activitate se va desfășura într-o pensiune agroturistica lângă care se află crama și în care se desfășoară întreg procesul tehnologic prin care trece strugurele până devine vin. 
Lucrarea este structurată pe șase capitole, unde pentru început am vorbit despre importanța științifică și social economică a viticulturii, de unde au pornit originile culturii de viță de vie și cum a început istoria vinului. În continuare am amintit și despre importanța viticulturii din punct de vedere social economic, la care au contribuit o serie de aspecte.
Primul capitol prezintă situația actuală a viticulturii și al turismului vitivinicol la noi în țară cât și pe plan mondial, cum s-a dezvoltat oenoturismul la noi în țară și prin ce metode poate fi practicat, care este producția de vin în România și care sunt regiunile viticole de la noi din țară, mai cuprinde și turismul viti-vinicol în România, unde principalul gen de activitate al populației României este viticultura și vinificația, acestea fiind astfel o sursă de bază în economia țării, dar și care este situația viticulturii pe plan mondial, cum au evoluat suprafețele de vii pe glob în ultimele decenii și cum s-a dezvoltat oenoturismul și turismul viti-vinicol în unele țări din lume.
Conținutul celui de-al doilea capitol prezintă concepte juridice și standarde cu privire la vinificarea strugurilor, respectiv legislația privind cultura viței de vie și producția vinicolă, legea viei și vinului, care sunt condițiile de comercializare a produselor vitivinicole și ce condiții trebuie să îndeplinească o firmă producătoare de produse vinicole.
Al treilea capitol cuprinde stadiul actual privind procesele tehnologice pentru vinificarea strugurilor, am reprezentat schemele proceselor tehnologice de prelucrare a strugurilor în vederea obținerii vinurilor roșii, albe și roze. Tot în acest capitol am descris fiecare linie tehnologică de vinificație în alb, în roșu, producerea vinului roze și aromat, și mai apoi am descris fiecare etapă a procesului tehnologic de producere a vinului.
In cel de-al patrulea capitol am ales soluția propusă spre proiectare, respectiv proiectarea unei pensiuni agroturistice în scopul practicării turismului viti-vinicol, am descris zona în care se va desfășura activitatea, soiul de strugure care urmează a se prelucra și am descris tehnologia clasică de vinificație pentru producerea vinurilor roșii seci, de calitate superioară unde am adaptat utilajele necesare desfășurării procesului tehnologic de vinificație de la recoltarea strugurilor până la maturarea acestora, și îmbutelierea lor, iar spre sfarșitul capitolului patru am prezentat sub formă tabelară, necesarul de utilaje și volumele de depozitare necesare.
Capitolul cinci prezintă calculul economic al investiției, incluzând astfel valoarea terenului, clădirilor și amenajărilor, valoarea tuturor utilajelor necesare, valoarea mobilierului și a obiectelor de inventar și valoarea primei dotări cu mijloace circulante. De aici a rezultat valoarea investiției și am realizat amortizarea investiției.
Ultimul capitol prezintă normele de protecția muncii și prevenire și stingere a incendiilor, încheiind cu concluziile rezultate în urma parcurgerii proiectului.
Importanță științifică
Oenoturismul sau turismul vitivinicol este o activitate cu caracter recreativ practicat în regiuni viticole, având mai multe beneficii și oferă celor care îl practică posibilitatea vizitării cramelor, cazare în interiorul podgoriilor prin amenajarea unor locuri care îndeplinesc acest criteriu cât și degustari de vinuri.[14] 
“Conexiunea dintre cultura viței de vie, vin și om, cu rădăcini adânci în istorie, a dat permanent satisfacția generațiilor de a releva și dezlega semnificația acesteia. Pe baza acestei conexiuni s-a născut un tip de turism – turism desfășurat pe baza viticulturii, turism vitivinicol sau turism uval – mai devreme în unele țări din Europa și mai târziu în altele” [1].
Originile cultivării viţei de vie şi a producţiei de vin datează din timpuri străvechi. Se presupune că primul vin, având caracteristici foarte diferite în raport cu vinurile actuale, a fost produs acum aproape 5.000 de ani, în Mesopotamia. Istoria vinului începe acum 800 de ani, când vița de vie a fost adusă din Asia Mică în regiunea mediteraneană. Vinul are o îndelungată şi lungă istorie, în fiecare sticlă, în fiecare butoi, sau în fiecare pahar se ascunde o distinctă şi fascinantă evoluţie. Această băutură a jucat un rol important în cultura mai multor popoare, fiind una din primele creaţii ale umanităţii. [22]
Originile vinului se regăsesc în legende antice. Adevarata natură a vinului nu se poate discuta, ci doar proba, savurând licoarea bahică. Vinul a reprezentat întotdeauna ceva mai mult decât o băutură. Căci „numai cine ştie să savureze vinul prin prisma intelectualităţii şi esteticii, găseşte în el o picătură de geniu şi sclipiri de umor”(Charles Baudelaire), el înseamnă civilizaţie, filosofie, ştiinţă, etică, blazon, stil, având şi alte conotaţii . [1]


Fisiere în arhivă (1):

  • Prelucrarea Primara a Strugurilor Rosii intr-o Pensiune Agroturistica, Zona Oltenia.doc

Imagini din acest licență Cum descarc?

Bibliografie

1. Alexandru Mihalca „În onoarea viei şi vinului”, Arad 2008.
2. Ceobotărescu I.D., C. Neagu, Luminița Bibire, “Utilaj tehnologic pentru vinificație”, Editura Tehnică București, Editura Tehnică Chișinău, 1997.
3. Cojocaru C., D. Otel, „Manualul inginerului din industria alimentară”, EdituraTehnică, București, 1968.
4. Cotea V. “Tratat de Oenologie”, vol.I, Editura Ceres, Bucureşti, 1985.
5. Cotea, V.D., Sauciuc, J.H.,– Tratat de oenologie, vol.II, Editura Ceres, Bucureşti, 1988.
6. Cotea Victoria, Valeriu V. Cotea, “Viticultură, Ampelografie și Oenologie ”, Editura Didactică și Pedagogică, R.A. – București.
7. Dr. ing. Gheorghe Bernaz ”Cultura viței de vie”, Editura M.A.S.T., 2007.
8. Gheorghiță Marin, Muntean Camelia, și colab. “Oenologie vol. I (Bazele Industriei Vinicole) “, Editura Sitech, Craiova, 2006.
9. Glăvan Vasile "Turismul In Romania" - Editura Economică, București, 2000.
10. Lagadin Nicolae “Eficiența economică în viticultură”, Editura Ceres, București.
11. M. Martin, Ing. I. Dumitrescu “Vinificația practică”, Editura Tehnică, București, 1958.
12. Oșlobeanu M., Macici, M., Georgescu, Magdalena, Stoian, V., “ Zonarea soiurilor de viță-de-vie în România”. Editura Ceres, București, 1991.
13. Pădureanu Vasile, “Curs de oenologie și băuturi tradiționale”, 
14. Pomohaci N., V.Stoian, M.Gheorghiță și colab. “Oenologie”, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1980.
15. Pomohaci Nicolai, Ioan Namolosanu, Viorel Stoian, Valeriu Cotea și colab. "Oenologie" vol. I, Ed. Ceres 2000.
16. Stănciulescu Gheorghe, „ Vinificația în roșu”, Editura Ceres, București, 1977.
17. Snak Oscar, Petre Baron, Nicolae Neacșu "Economia Turismului" Editura Expert, București, 2001.
18. Soare, I., “Turism-tipologii și destinații”, Editura Transversal, Târgoviște.
19. Şlepeanu, I., ş.a., “Maşini şi instalaţii folosite în vinificaţie”, Editura Agrosilvică, Bucureşti, 1959.
20. Șlepeanu I., C. Basamac și N. Hudea, “Vinificația”, Editura Agrosilvică, 1968.
21. Unwin Tim, tradus de M. Baiocchi, “Storia del vino”. Geografie, “culture e miti dall'antichità ai giorni nostri”, 2002.
22. *** - Legea viei şi vinului nr. 67/1997
23. *** - Oficiul Național al Viei și Vinului (ONVV) 
24. *** - Norme specifice de protecţie a muncii pentru fabricarea produselor vinicole, Ministerul muncii şi protecţiei sociale - Departamentul protecţiei muncii, 1999.
25. www.scribd.com/doc/21642161/vinul
26. www.lantecind.ro/vinificatie8.php#util 
27. pentruvin.ro/index.php?page=echipamente-vinificatie 
28. www.enorom.ro/index.php?page=Linii--imbuteliere-/Monobloc/TECHNICAL-MXS 
29. www.scribd.com/doc/57604377/Oenoturismul-Sau-Turismul-Viti 
30. www.scribd.com/doc/111594222/Turismul-Vitivinicol-in-R-M 
31. http://www.scribd.com/doc/39115817/proiect-la-management 
32. http://eagricol.ro/prese-pneumatice/1240-presa-pneumatica-vp11e.html


Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 9€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!