Presa Locală a Comunității Românești din Italia

Cuprins licență Cum descarc?

INTRODUCERE ȘI ARGUMENT 5
Capitolul 1
DE LA PRESA CENTRALĂ LA PRESA LOCALĂ 7
I.1. Strămoşii ziarelor 7
I.2. Presa modernă – apogeu şi declin 10
I.3. Presa de provincie 13
I.4. Rădăcinile presei româneşti 15
I.5. Repere ale presei moderne româneşti 18
I.6. 1990 – explozia presei româneşti 20
I.7.Principalele ziare centrale 23
I. 8. Presa locală românească 25
I. 9. Criza ziarelor 26
Capitolul II
PRESA DIASPOREI ROMÂNEȘTI ȘI AL STILULUI ROMÂNESC 27
II.1. Diaspora și exil concepte cheie 27
II.2. Presa între Diaspora și Exil 29
II.3. Presa diasporei românești 30
II. 4. Presa exilului românesc 34
II.5. Cultura ca formă de luptă politică 36
Capitolul III
PRESA DIASPOREI ROMÂNE DIN ITALIA 38
III.1.Comunitatea românilor din lume 38
III.2.Comunitatea românilor din Italia 61
III.2.1. Date statistice 61
III.2.2. Comunitatea între trecut și prezent 61
III.2.3. Politica şi emigraţia românească din Italia 62
III.3. Principalele ziare ale comunității românești din Italia 63
III.3.1.Istoria publicațiilor românești în Italia 63
III.3.2. Marche- Romania 64
III.3.3. Gazeta Românească 65
III.3.4.ORA – un nou ziar pentru romanii din Italia 67
Capitolul IV
ORA ROMÂNIEI
-STUDIU DE CAZ- 68
IV.1. Profilul ziarului 68
IV.2. Audienţa ziarului 72
IV.3. Interpretarea datelor 74
CONCLUZII 76 
BIBLIOGRAFIE 79


Extras din licență Cum descarc?

INTRODUCERE și ARGUMENT
Datorită diversităţii şi complexităţii a problematicii presei românești şi în special a presei din diaspora alegerea unei teme de cercetare pentru lucrarea de licenţă a reprezentat o adevărată provocare. Având în vedere faptul că sunt membră a comunității de români din Italia mi-a atras atenţia în mod deosebit domeniul de cerecetare al presei locale din țara adoptivă .
Integrarea României în Uniunea Europeană a deschis noi orizonturi în toate domeniile vieţii, pe plan social, politic şi cultural. Acest fapt face ca o lucrare despre un ziar al diasporei românești să cuprindă o arie mult mai vastă de desfăşurare. Nu putem înţelege prezentul fără a cunoaşte trecutul, cine sunt înaintaşii şi deschizătorii de drumuri într-un domeniu sau altul. 
Prezenta lucrare îşi propune să trateze un ziar al comunității românești din Italia în context european pornind mai întâi de la originile fenomenului numit „presă” şi încheie cu studiul sociologic al ziarului propriu-zis, urmărind impactul acestuia asupra maselor. 
Prima parte a lucrării aruncă o privire de ansamblu asupra presei în plan internaţional, pornind de la strămoşii ziarelor, descoperind primele gazete, studiind factura şi genurile presei primare, urmărind apoi apogeul şi declinul presei moderne, nelăsând la o parte nici presa locală, apoi se evidenţiează originalitatea presei româneşti care, asemeni culturii româneşti, are o particularitate care o individualizează în peisajul universal şi anume aceea de a asimila într-o perioadă extrem de scurtă întreaga istorie a lumii, având în vedere că de la primele încorsetări în versuri ale limbii române până la „Luceafărul poeziei româneşti” au trecut doar 50 de ani. Pornind de la aceste rădăcini se va ajunge de la epoca „Marilor Ziare” la presa specializată, încheind cu presa modernă care a cunoscut atât apogeul cât şi declinul, continuat de o eră întunecată ce luat sfârşit în decembrie 1989. Presa românească post-decembristă este analizată punând accent pe stilul şi factura acestui tip de presă, cu o descriere a principalelor ziare centrale, sfârşind cu o privire asupra presei locale.
Capitolul al II lea este dedicat unei analize comparative a presei românești între diaspora și exil, iar în captolul al III lea sunt prezentate caracteristicile generale ale comunităților românești din Italia și principalele publicații ale acestora.
Ultimul capitol este destinat studiului de caz şi anume Ora României pe baza căruia este realizată o radiografie sociologică, privind profilul şi audienţa acestuia. 
Originalitatea lucrării de față este conferită în primul rând de tema abordată și de maniera prezentării informațiilor.
Capitolul 1
DE LA PRESA CENTRALĂ LA PRESA LOCALĂ
I.1. Strămoşii ziarelor
Nevoia de informare este una dintre datele fundamentale ale întregii vieţi sociale. Am putea găsi echivalenţele jurnalismului la civilizaţii care nu au cunoscut tiparul. Curiozitatea publicului a suscitat întotdeauna vocaţia povestitorilor de istorii care de la aezii greci, la trubadurii Evului Mediu şi la griots africani, îndeplineau funcţia de comunicare şi adeseori de informare. „Preocuparea de a păstra povestirea marilor evenimente şi de a descrie lumile străine, de la Homer până la cronicarii sfârşitului de Ev Mediu şi de la Herodot la Marco Polo, a dat naştere unor opere care, mutatis mutandis, se înrudesc cu reportajele din zilele noastre” . Pentru necesităţile administrative, marile ca şi micile imperii de antichităţii au creat reţele de colectare şi difuzare de informaţii, prin care mesagerii transmiteau pentru început sub formă orală, iar apoi în scris, noutăţi care puteau fi aduse la cunoştinţa unui public mai mult sau mai puţin larg, prin vocile cele mai diverse, de către vestitorul public sau prin placarde – afiş. 
În toate civilizaţiile care au cunoscut scrisul, în limitata reţelelor „oficiale” corespondenţele private constituiau pentru comunităţile organizate, pentru oamenii de afaceri şi pentru membrii claselor conducătoare, o sursă periodică de noutăţi care depăşeau cadrul restrâns al relaţiilor personale sau profesionale.
Dacă este posibil să regăsim „străbuni” ai ziarului şi al ziariştilor îi vom repera cu 2500 de ani Î.H. în ţara Piramidelor, unde egiptenii au descoperit că papirusul poate fi folosit pentru inscripţionarea textelor. Peste ani, în China, în timpul dinastiei HAN apare primul buletin informativ. Se numea Ti bao şi cuprindea decrete şi dispoziţii imperiale. În decursul vremii nevoia de informare s-a dovedit a fi din ce în ce mai mare, fiind în acelaşi timp, o constantă a vieţii sociale. Această nevoie a generat formele primare ale jurnalismului şi a susţinut apariţia simultană a modalităţilor din ce în ce mai diversificate ale presei. „În decursul unei istorii lungi de secole, marcată de curiozitate, ce a fost un catalizator atât pentru public cât şi pentru producătorii mesajului scris, s-a făcut în sfârşit trecerea de la comunicarea orală la era scrierii fonetice, aşa numita «eră Gutenberg»” .


Fisiere în arhivă (1):

  • Presa Locala a Comunitatii Romanesti din Italia.doc

Imagini din acest licență Cum descarc?

Bibliografie

1. Albert Pierre, Istoria presei, Ed. Institutul European, Iaşi 2002.
2. Antip, Constantin, Contribuţii la istoria presei române, Ed. Uniunea ziariştilor, Bucureşti, 1964.
3. Beciu, Camelia, Europa» ca format mediatic. Construcţia problemelor publice în discursul presei din România, în Beciu, C.; Perpelea, N. (coord.), Europa şi spaţiul public. Practici comunicaţionale, reprezentări, climat emoţional, Bucureşti, Editura Academiei, 2007. 
4. Bertrand, Claude-Jean, Introducere în presa scrisă şi vorbită, Ed. Polirom, Iaşi, 2001.
5. Brubaker, Rogers, The ‘diaspora’ diaspor, Ethnic and Racial Studies, vol. 28, no. 1, January, p. 1−19, 2005. 
6. Chelcea, Septimiu, Iniţiere în cercetarea sociologică, Ed. Comunicare.ro 2004.
7. Chiciudan, Ion, Halic, Bogdan, Imagologie. Imagologie istorică, Ed. Comunicare.ro, 2001.
8. Chişu, Lician, Introducere în sistemul mass-media, Ed. Fundaţiei România de mâine, Bucureşti, 2002.
9. Coman, Mihai, Introducere în sistemul mass media, Ed. Polirom, Iaşi, 1999.
10. Coman, Mihai, Manual de Jurnalism, Ed. Polirom, Iaşi, 1997.
11. Coman, Mihai, Mass-media, mit şi ritual, o perspectivă antropologică, Ed. Polirom, Iaşi, 2003.
12. Dobrescu Paul şi Bărgăoanu Alina, Mass Media şi Societatea, Ed. Comunicare.ro, Bucureşti, 2003.
13. Gross, Peter, Colosul cu picioare de lut - Aspecte ale presei româneşti post-decembriste, Ed. Polirom, Iaşi, 1999.
14. Gross, Peter, Mass-media şi democraţia în ţările Europei de Est, Ed. Polirom, Iaşi, 2004.
15. Georgiu, Grigore, Istoria culturii române moderne, Ed. Comunicare.ro, 2002.
16. Hangiu, Ion, Dicţionarul presei literare româneşti. 1790-1990, Bucureşti, 1996
17. Mouilloud, Maurice, Tetu, Jean Francois, Presa cotidiană, Ed. Tritonic, Bucureşti, 2003.
18. Marinescu Paul, Managementul instituţiilor de presă din România, Ed. Polirom, Iaşi, 1999.
19. Mouilloud, Maurice, Tetu Jean Francois, Presa cotidiană, Ed. Tritonic, Bucureşti, 2003.
20. Petcu, Marian, Tipologia presei româneşti, Institutul European, Iaşi 2000.
21. Petcu, Marian, Istoria presei române – antologie, Ed. Triton, Bucureşti, 2002.
22. Petcu, Marian, Jurnalist în România, Istoria unei profesii, Ed. Comunicare.ro 2005.
23. Rusu-Păsărin, Gabriela, Prolegomene la o istorie mass-media, Ed. Universitaria, Craiova, 2006.
24. Rusu-Păsărin, Gabriela, Dizidenţă sau rezistenţă prin cultură – dialoguri incomode, Ed. Helicon, Timişoara, 1993.
25. Rusu-Păsărin, Gabriela, Portrete în oglinzi paralele, Ed. Horion, Rîmnicu Vîlcea, 1997.
26. Sorlin, Pierre, Mass Media, Institutul European, Iaşi, 2002.
27. Toheveron, Gabriel, Istoria mijloacelor de comunicare, Institutul European, Iaşi 2003.
28. Udroiu, Neagu, Gutenberg sau Marconii, Ed. Albatros, Bucureşti, 1981.
29. Verhulst, Stefaan, Diasporic and transnational communication: technologies, policies and regulation, în The Public, vol. 6, 1, p. 29−36, 1999.
30. Vişinescu, Victor, O istorie a presei româneşti, Ed. Victor, Bucureşti, 2000.
31. Vişinescu, Victor, Jurnalism contemporan, Ed. Victor, Bucureşti, 2002.
32. Wodak, Ruth,„Fragmented identities. Redefining and recontextualizing national 
identity”, în Politics as Text and Talk – Analytic approaches to political discourse, ed. by Paul 
Chilton, Christina Schäffner, John Benjamins, Publishing Company, (2002).
33. http://www.ass-columna.org/asociatii.html
34. http://www.diasporaro.com/
35. http://www.gazetaromaneasca.com/
36. http://www.identitatearomaneasca.it/ro/statut.html
37. http://www.cresec.it/immigrazione/romeni/ro_presentazione.pdf
38. http://www.infotravelromania.ro/recensamant.html
39. http://www.frontex.europa.eu/situation_at_the_externa2484.0
40. http://www.identitatearomaneasca.it/smf/index.php?topic=2425.l_border/art15.html
41. http://www.identitatearomaneasca.it/smf/index.php?topic=129.msg193#msg193
42. http://www.identitatearomaneasca.it/smf/index.php?topic=0
43. http://www.oraromaniei.com/red/
44. http://www.marcheromania.eu/.


Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 9€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!