Prevederile aplicabile obligației legale de întreținere în noul cod civil

Cuprins licență

INTRODUCERE
Capitolul I : Consideratii generale privind notiunea de obligatie de intretinere
Sectiunea 1.1 : Notiunea si fundamentul obligatiei de intretinere . ..
Sectiunea 1.2 : Caracterele obligatiei de intretinere ...
Sectiunea 1.2.1 : Obligatia de intretinere are un caracter legal 
Sectiunea 1.2.2 : Obligatia de intretinere are un caracter personal ..
Sectiunea 1.2.3 : Obligatia de intretinere se executa succesiv ..
Sectiunea 1.2.4 : Obligatia de intretinere are caracter variabil ..
Sectiunea 1.2.5 : Obligatia de intretinere are caracter divizibil ..
Sectiunea 1.2.6 : Obligatia de intretinere are caracter reciproc ..
Sectiunea 1.3 : Ordinea in care se datoreaza intretinerea ..
Sectiunea 1.4 : Comparatie intre obligatiei de intretinere si alte institutii juridice prin care se urmareste asigurarea existentei unei persoane ...
Sectiunea 1.4.1 : Obligatia de intretinere si obligatiile civile in general .
Sectiunea 1.4.2 : Obligatia de intretinere si obligatia contractuala de intretinere...
Sectiunea 1.4.3 : Obligatia de intretinere si donatia cu sarcina intretinerii 
Sectiunea 1.4.4 : Obligatia de intretinere si renta viagera ...
Capitolul II : Conditiile de existenta a obligatiei de intretinere
Sectiune 2.1 : Conditii cu privire la creditorul obligatiei de intretinere ...
Sectiunea 2.2 : Conditii cu privire la debitorul obligatiei de intretinere ...
Capitolul III : Persoanele intre care exista obligatia legala de intretinere si ordinea in care se datoreaza
Sectiunea 3.1 :Subiectele obligatiei de intretinere ..
Sectiunea 3.2 : Ordinea in care se datoreaza intretinerea ..
Sectiunea 3.2.1 : Reguli generale 
Sectiunea 3.2.2 : Ordinea in care se datoreaza intretinerea in cazul adoptiei .
Sectiunea 3.2.3 : Ordinea intre celelalte categorii de persoane obligate la intretinere 
Capitolul IV : Obligatia de intretinere dintre parinti si copii si modalitatea de executare a acesteia
Sectiunea 4.1 : Notiuni introductive .. ..
Sectiunea 4.2: Precizari cu privire la debitorul si creditorul obligatiei legale de intretinere a parintilor fata de copiii minori sau majori 
Sectiunea 4.3: Stabilirea intretinerii prin acordul partilor ...
Sectiunea 4.4 : Stabilirea obligatiei de intretinere prin hotararea instantei de tutela 
Sectiunea 4.5 : Obiectul obligatiei de intretinere 
Sectiunea 4.6 : Cuantumul obligatiei de intretinere .
Sectiunea 4.7 : Executarea obligatiei de intretinere .. Sectiunea 4.7.1 : Cine poate executa obligatia de intretinere in natura Sectiunea 4.7.2 : Aspecte procedurale . Sectiunea 4.7.2.1 : Obtinerea de catre parintele ,,nerezident" a dreptului de a-si executa obligatia de intretinere in natura Sectiunea 4.7.2.2: Obligarea ambilor parinti la executarea obligatiei de intretinere Sectiunea 4.7.3 : Cum se executa obligatia de intretinere in natura ..
Sectiunea 4.8 : Cauzele generale de incetarea a obligatiei de intretinere ..
Sectiunea 4.9 : Cauzele speciale de incetare a obligatiei de intretinere .
Concluzii .
Studiu de caz 
Bibliografie 
Anexe


Extras din licență

INTRODUCERE
De-a lungul timpului, obligatia de intretinere a facut obiectul diferitelor studii si cercetari, precum si numeroaselor reglementari in legislatie.
De la bun inceput trebuie subliniat faptul ca exista mai multe categorii de persoane care au nevoie de intretinere, si aici putem exemplifica varstnicii, asa cum este definita aceasta categorie in Legea nr. 17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor varstnice , precum si de copiii minori, asa cum acestia sunt definiti in Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului. Obligatia de intretinere este indatorirea legala a unei persoane de a asigura altei persoane mijloacele necesare traiului, educarii si pregatirii profesionale. Fundamentul obligatiei de intretinere consta in indatorirea de sprijin moral si material a persoanei aflate in raporturi de rudenie, de casatorie si alte raporturi asimilate celor de rudenie.
In prezenta lucrare, ne propunem sa tratam aspecte legale generale referitoare la obligatia de intretinere, precum si unele aspecte ce decurg din normele speciale care reglementeaza obligatia legala de intretinere.
Obligatia de intretinere a cunoscut un tratament juridic diferit, aspecte legate de exercitarea acestei intretineri gasindu-se in vechea legislatie, respectiv in Codul Familiei, preluat in parte in Noul Cod Civil (NCC). In aceasta lucrare, intitulata ,,Prevederile aplicabile obligatia legala de intretinere in Noul Cod civil", am incercat sa analizez tot ceea ce este necesar pentru ca o persoana sa inteleaga cu usurinta atat drepturile cat si obligatiile pe care le avem noi, ca oameni , fata de cei apropiati, precum si masurile care se iau in conditiile in care aceste obligatii nu sunt respectate. Aceste masuri se regasesc in practica judiciara prin intermediul actiunilor ce au ca obiect platirea pensiilor alimentare in cazul copiilor minori sau a pensiei de intretinere, in alte cazuri expres prevazute de lege. Lucrarea este structurata in patru capitole, astfel: In primul capitolul denumit sugestiv ,,Consideratii introductive", am definit notiunea de obligatie legala de intretinere, am aratat fundamentul si caracterele generate ale obligatiei de intretinere, ordinea in care se datoreaza intretinerea , insa nu am insistat pe acest aspect intrucat acesta va fi dezvoltat intr-un capitol ulterior si am incercat sa fac o comparatie intre obligatia de intretinere si alte institutii juridice prin care se urmareste asigurarea existentei unei persoane.
Cel de-al doilea capitol, intitulat "Conditiile de existenta a obligatiei de intretinere" am facut o analiza asupra conditiilor cu privire la creditorul si debitorul obligatiei legale de intretinere. In al treilea capitol, intitulat "Persoanele intre care exista obligatie legala de intretinere si ordinea in care se datoreaza" sunt prezentate subiectele obligatiei de intretinere, unde am analizat categoriile de persoane intre care exista obligatia de intretinere. In ceea ce priveste obligatia de intretinere dintre soti am prezentat ipotezele in care sotii isi datoreaza intretinere, am aratat data de la care se datoreaza obligatia de intretinere dintre soti, obiectul si cuantumul acesteia, felul si modalitatile de executare a ei si cazurile in care inceteaza plata ei. Obligatia de intretinere intre fostii soti arata ratiunea pentru care fostii soti isi datoreaza intretinere, am aratat data de la care se datoreaza intretinere intre fostii soti, cuantumul acesteia, felul si modalitatile de executare a ei si cazurile in care inceteaza plata acesteia.
Cel de-al patrulea capitol, denumit ,, Obligatia de intretinere dintre parinti si copii si modalitatea de executare a acesteia" detaliaza obligatia de intretinere dintre parinti si copii, aratand bineinteles cuantumul acesteia, felul si modalitatile de executare a ei si cazurile in care inceteaza plata acesteia.
Motivul alegerii acestei lucrari se regaseste in importanta pe care o au drepturile si indatoririle persoanei care exercita obligatia legala de intretinere.
Bibliografia utilizata a fost variata, incluzand carti si tratate de specialitate. Pe parcursul lucrarii am facut referire la legislatia in vigoare, in special am analizat reglementarile cu aplicabilitate in problematica obligatiei legale de intretinere, din domeniul dreptului familiei.
CAPITOLUL I
CONSIDERATII GENERALE PRIVIND NOTIUNEA DE OBLIGATIE DE INTRETINERE
1.1 Obligatia legala de intretinere -  Notiuni introductive Conceptul de obligatie, ajuns in stadiul perfectei elaborari, presupune un raport juridic caracterizat printr-un inalt grad de abstractizare. La origine insa, obligatia a fost o simpla legatura materiala, fizica, legatura care s-a spiritualizat, s-a juridicizat, intr-un indelungat si complex proces de evolutie1.
Obligatia legala de intretinere este indatorirea impusa de lege unei persoane de a acorda altei persoane mijloacele necesare traiului inclusiv satisfacerea nevoilor spirituale, precum si -  in cazul obligatiei de intretinere a parintilor fata de copiii lor minori -  mijloacele pentru educare , invatatura si pregatirea lor profesionala2.
Obligatia de intretinere are un caracter mai complex decat simpla obligatie alimentara , caci , desi este destinata, in principal, satisfacerii nevoilor alimentare ale creditorului obligatiei, ea nu se limiteaza numai la acestea, avand menirea de a satisface si nevoile de locuinta, tratament medical, precum si a altor necesitati social-culturale3. Putem afirma ca izvorul obligatiei de intretinere se regaseste atat in relatiile de familie indiferent de natura lor, cat si in acele relatii asimilate de catre legiuitor acestora.


Fisiere în arhivă (1):

  • Prevederile aplicabile obligatiei legale de intretinere in noul cod civil.pdf

Imagini din acest licență

Bibliografie

I. Carti, tratate, cursuri, monografii
1. AVRAM, Marieta, ANDREI, Laura Marina, Institutia familiei in noul Cod Civil. Manual pentru uzul formatorilor SNG, 2010, Bucuresti, Romania;
2. BACACI, Alexandru, DUMITRACHE, Viorica-Claudia, HAGEANU, Cristina Codruta, Dreptul Familiei, Ed. C.H. Beck, 2009, Bucuresti, Romania; 3. BAIAS, Flavius-Antoniu , CHELARU, Eugen, CONSTANTINOVICI, Rodica, MACOVEI, Ioan(coordonatori), Noul Cod civil. Comentariu pe articole, Ed. C.H. Beck, 2012, Bucuresti, Romania;
4. BODOASCA, Teodor, Dreptul familiei. Curs universitar, Editia a III-a revazuta si adaugita conform noului Cod civil, Ed. Universul Juridic, 2015, Bucuresti, Romania;
5. BRAHINSKY, C.R., Dreptul familiei, ed. a 2-a, Editura Gualino,2006, Paris, Franta;
6. CORHAN, Adriana, Dreptul familiei: teorie si practica, Ed. Lumina Lex, 2008, Bucuresti, Romania;
7. DOGARU, Ion, CERCEL, Sevastian, DANISOR, Dan Claudiu, Intretinerea in contextul drepturilor fundamentale, Ed. Themis, 2001, Craiova, Romania;
8. DRAGHICI, Andreea, DUMINICA, Ramona , Obligatia legala de intretinere, Ed. Univesul Juridic, 2014, Bucuresti, Romania;
9. EMESE, Florian, Dreptul familiei.Casatoria. Regimurile matrimoniale. Filiatia , Ed. C.H. Beck, 2016, Bucuresti, Romania;
10. FILIPESCU, P. Ion , FILIPESCU, I. Andrei, Tratat de dreptul familiei, Ed. Universul Juridic, 2006, Bucuresti, Romania;
11. FRENTIU, Gabriela Cristina, Dreptul familiei, Practica juridica potrivit noului Cod civil, Jurisdictia CEDO, Ed. Hamangiu,2013, Bucuresti, Romania;
12. LUPASCU, Dan, Dreptul familiei, Ed. Universul Juridic, 2008, Bucuresti, Romania;
13. MOLOMAN, Bogdan Dumitru, URECHE, Lazar-Ciprian, Noul Cod Civil. Comentarii, explicatii si jurisprudenta , Ed.Universul Juridic, 2012, Bucuresti, Romania;
14. POP, Liviu , POPA, Ionu -  Florin, VIDU, Stelian Ioan , Tratat elementar de drept civil. Obligatiile conform noului Cod civil, Ed. Universul Juridic,2012, Bucuresti, Romania.
II. Articole si lucrari conferinte
1. DIAMANT, B. , KAVACS G. , Nota de practica judiciara, in Revista romana de Drept nr.4/2005; 2. IEKEL, Paula - Biroul teritorial Iasi, Institutia Avocatul Poporului, Cum se stabileste legal valoarea pensiei alimentare, 13.10.2014 (www.ziaruldeiasi.ro/); 3. OROVICEANU, Catalin, Executarea in natura a obligatiei de intretinere, Juridice, 8.05.2013, (http://www.juridice.ro/);
4. BODOASCA, Teodor, Aspecte critice privind obligatia de intretinere in reglementarea Codului civil ( Legea nr.287/2009), Revista "Dreptul", nr.4/2012 (http://www.ujr.revistadreptul.ro/index.htm/).
III. Legislatie
1. ***- Noul cod Civil si Legea de punere in aplicare, Editia a 8-a, actualizata la 01 septembrie 2013, Ed. Hamangiu, 2015, Bucuresti, Romania; 2. ***- Noul Cod de procedura civila si 12 legi uzuale, Editia a 9-a, actualizata la 10 septembrie 2015, Editura Hamangiu, 2015, Bucuresti, Romania;
3. Legea nr. 17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor varstnice republicata, M. Of. nr. 157/2007, cu modificarile si completarile ulterioare;
4. Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului replublicata, M. Of. nr. 159 / 5.03.2014, cu modificarile si completarile ulterioare.
IV. Pagini web
1. http://www.juridice.ro/ ; 2. http://legestart.ro ; 3. http://legeaz.net ;
4. www.asistenta-juridica.eu ;
5. http://ujr.revistadreptul.ro/ ;
6. www.ziaruldeiasi.ro/ .


Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!