Prezentarea situațiilor financiare anuale ale S.C. Red Systems S.A.

Cuprins licență

Cap. I Prezentarea firmei 1
1.1.Obiectul de activitate 1
1.2.Structura organizatorica 2
1.3.Descrierea fluxului tehnologic 5
1.4.Organizarea contabilitatii patrimoniului 6
1.5.Forma de inregistrare contabila 7
Cap. II Aspecte generale privind situatiile financiare anuale 8
2.1. Consideratii generale si perspectivele contabilitatii 9
2.2.Sfera de cuprindere 10
2.3.Informatii furnizate de situatiile financiare 11
2.4. Organizarea si conducerea contabilitatii 12
Cap. III Forma situatiilor financiare 14
3.1.Prezentarea situatiilor financiare anuale 14
3.2.Principii contabile 16
3.3.Tratamente contabile 17
3.4.Normalizarea si armonizarea situatiilor financiare 19
Cap. IV Structura si continutul situatiilor financiare anuale 21
4.1. Bilantul 21
4.2.Contul de profit si pierdere 34
4.3. Situatia modificarilor capitalului propriu 41
4.4. Situatia fluxurilor de trezorerie 42
4.5. Politici contabile si note explicative 43
Cap. V Concluzii 45
Anexe 47
Bibliografie


Extras din licență

1.1.Obiectul de activitate
In data de 28 august 2000, prin actul constitutiv al Soc. Com. RED SYSTEMS SA, cei 72 de actionari prin incheierea de autentificare data in fata notarului au hotarat infiintarea acestei societati. Prin incheierea intocmita de catre judecatorul delegat de Tribunalul judetean la Oficiul Registrului Comertului Timisoara nr. 1193 din 28 noiembrie 2000 constatand ca sunt indeplinite cerintele legale in temeiul Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, modificata si completata prin OUG nr. 32/1997 si a Legii nr. 26/1990 privind Registrul Comertului, admite cererea de inmatriculare si autorizeaza constituirea Soc. Com. RED SYSTEMS SA potrivit actului constitutiv sus mentionat. Astfel societatea este inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Timisoara sub nr. J35/1191/5 decembrie 2000 si inregistrata la Administratia Financiara Timisoara prin codul fiscal nr. R 13580937 din 8 septembrie 2000.
Sediul societatii:
 Soc. Com. RED SYSTEMS SA are sediul social in Timisoara, str. Astrilor, nr. 3.
Forma juridica: Soc. Com. RED SYSTEMS SA este societate cu raspundere limitata fiind persoana juridica romana.
Forma de proprietate: Soc. Com. RED SYSTEMS SA are forma de proprietate privata deoarece capitalul firmei este depus de catre doua persoane particulare.
Obiectul de activitate: Conform codurilor de clasificare a activitatilor din economia nationala (CAEN) aprobat prin HG nr. 656/1997 Soc. Com. RED SYSTEMS SA si-a stabilit urmatoarele domenii principale de activitate:
- cod CAEN 3330 - executie de echipamente de masura, reglare 
si control pentru procese industriale;
- cod CAEN 5164 - comert cu ridicata ale masinilor de birou si ale 
echipamentelor informatice;
Conform actului constitutiv incheiat la data de 28 august 2000, al Soc. Com. RED SYSTEMS SA, cei 72 de actionari au stabilit impreuna numirea administratorului firmei si au hotarat in baza obiectivelor stabilite prin codurile CAEN ca firma sa desfasoare activitatea de fabricare a sistemelor electronice de diverse tipuri, urmand ca asamblarea acestora cu componentele respective aduse din import si achizitionate din piata interna sa se faca in atelierul societatii. Produsele astfel obtinute sa fie valorificate atat clientilor interni cat si clientilor externi pe baza de contracte de vanzare-cumparare, oferta fiind efectuata letric prin corespondenta si prin mijloace audio-vizuale. 
De mentionat ca unul din principalele obiective ale societatii consta in diversificarea unui evantai mult mai mare privind productia proprie a componentelor pentru fabricarea si asamblarea calculatoarelor de diferite performante precum si a echipamentelor de automatizare care sa fie competitive pe piata interna si mai ales pe piata externa unde concurenta este sustinuta intens de catre firme de prestigiu international, specializate in acest domeniu. La data prezentei societatea are asigurate contracte externe cu firme din SUA, Germania si Italia in conditii avantajoase, iar pentru livrarile efectuate pana in momentul de fata nu s-au facut returnari de produse in ceea ce priveste calitatea executarii lor. Astfel, prin livrarile de produse destinate pietei internationale societatea a reusit sa se impuna din punct de vedere tehnic si calitativ ce constituie un aspect notabil in relatiile cu clientii, fapt ce va determina pentru viitor asigurarea unui portofoliu de comenzi mai mari din partea clientilor externi.
Capitalul social:
Societatea avand caracter privat, capitalul social subscris este de 72.002.460 mii lei din care 45.000.000 mii lei reprezinta aport in numerar, iar 27.002.460 mii lei reprezinta aport in natura. Capitalul social subscris este varsat integral in suma de 72.002.460 mii lei si este format din 10.000 actiuni, iar valoarea unei actiuni este de 7.200.246 lei.
Administrarea societatii:
Pentru functia de administrator a fost angajata o persoana de cetatenie romana, numire depusa si la Oficiul Registrului Comertului Timisoara, in urma acceptarii acestuia. In aceasta calitate administratorul a primit imputernicirea de a reprezenta societatea in raporturile cu institutiile de stat si tertii, avand dreptul sa incheie acte in interesul profitabil al firmei cu orice persoana fizica sau juridica in scopul realizarii obiectului de activitate. 
Comisia de cenzori:
Actionarii au hotarat ca activitatea desfasurata in cadrul firmei si gestionarea patrimoniului sa fie supravegheata de catre o comisie de cenzori din care un cenzor trebuie sa fie expert contabil. 
Durata societatii:
Prin actul constitutiv, asociatii au stabilit ca durata societatii sa fie nelimitata.
Modul de dizolvare si lichidare:
Se va efectua conform Legii nr. 31/1990 modificata si completata prin OUG nr. 32/1997 privind societatile comerciale sau Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizarii judiciare si a falimentului. 
1.2.Structura organizatorica
Societatea este conceputa ca un sistem alcatuit din compartimente si ateliere in vederea realizarii scopului general ce il desfasoara. Acest sistem formeaza structura organizatorica a unitatii respective. 
Structura organizatorica a unei societati comerciale reprezinta un ansamblu de persoane, posturi si compartimente de munca, modul de constituire al acestora, gruparea si subordonarea lor si nu in ultimul rand principalele legaturi ce se stabilesc intre ele pentru asigurarea indeplinirii obiectivelor prestabilite.
Structura organizatorica este alcatuita din doua componente principale si anume structura de conducere si structura de productie.
Elementele constitutive ale structurii organizatorice sunt: postul, functia, compartimentul, relatiile organizatorice, ponderea ierarhica si nivelul ierarhic.
Postul, cea mai simpla diviziune organizatorica, se descrie prin totalitatea obiectivelor, sarcinilor si atributiilor, competentelor si responsabilitatilor asociatilor care revin spre exercitare unei persoane din cadrul firmei.
Functia este acea diviziune organizatorica prin care se generalizeaza post asemanatoare sub raportul ariei de cuprindere a autoritatii si responsabilitatii.
Dupa natura competentelor, responsabilitatilor si sarcinilor posturilor si respectiv functiile pot fi:
-de conducere, care presupune o ridicata pondere a competentelor, sarcinilor si responsabilitatilor ce implica exercitarea atributelor conducerii;
-de executie, care au competente, sarcini si responsabilitati limitate.
In cadrul celor doua sectii: calculatoare si echipamente de electronice de automatizare se executa procese tehnologice asemanatoare sau omogene pentru toate produsele fabricate in intreprindere.
Sectiile de productie permit folosirea rationala a suprafetelor de productie si scurtarea duratei ciclului de fabricatie, ca urmare a scurtarii traseelor parcurse de obiectele muncii in procesul de productie.
Tot in cadrul acestora se introduc tehnici noi, se utilizeaza in sectii noi mai bine zis tehnologii perfectionate, care permit introducerea mecanizarii si automatizarii productiei, folosirea unor utilaje, scule si dispozitive specializate.
Directorul economic are in subordine trei birouri, acestea fiind: biroul financiar, contabilitate si casierie, si exercita controlul financiar preventiv asupra documentelor.
Atributiile biroului financiar sunt: intocmeste bugetul de venituri si cheltuieli, in corelatie cu programul economic al intreprinderii, incheie contracte de credit pe baza plafoanelor stabilite in functie de necesitatile intreprinderii, reflectate in bugetul de venituri si cheltuieli, asigura respectarea unui regim sever de economii.
In ceea ce priveste biroul contabilitate, acesta se ocupa cu intocmirea situatiilor contabile care sa permita in orice moment identificarea si controlul operatiunilor patrimoniale efectuate si nu in ultimul rand intocmirea lunara a balantei de verificare si pe baza acesteia a bilantului contabil la incheierea fiecarui exercitiu financiar.
Pentru analiza structurii organizatorice prezentam in ansamblu organigrama pana la nivelul locurilor de munca in modul urmator:


Fisiere în arhivă (9):

  • ANEXA 1.doc
  • ANEXA 2.doc
  • ANEXA 3.doc
  • ANEXA 4.doc
  • ANEXA 5.doc
  • Bibliografie.doc
  • Cuprins.doc
  • Lucrarea.doc
  • Prefata.DOC

Imagini din acest licență

Bibliografie

1. I. Talpos- Finantele Romaniei, vol. I, Editura Sedona, 1995
2. Feleaga Niculae- Sisteme contabile comparate, editia a II-a, vol II, Editura Economica, Bucuresti, 1999
3. H. Cristea, R. Carceie, - Evaluarea intreprinderii, Editura Marineasa
A. Buglea, V. Sacui Timisoara, 2000

4. Dorel Mates - Contabilitatea financiara a intreprinderii intre normalizare si armonizare, vol I, Editura Mirton, Timisoara, 2002
5. C. G. Demetrescu - Istoria contabilitati, Editura Stiintifica, Bucuresti, 1972
6. C. Olariu, M. Teaciuc,- Teoria generala a contabilitatii, Editura Poligrafica,
V. Babaita Timisoara, 1971
7. M. Ristea, Mirela Dima- Contabilitatea societatilor comercialei, Editura Universitara, Bucuresti, 2002
8. I. Peres, O. Bunget,- Controlul economic financiar, Editura Mirton, 
D. Popovici, C. Peres Timisoara, 2000
9. Staicu Constantin- Contabilitate financiara armonizata cu Directivele Europene, Editura CECCAR, Bucuresti, 2002
10. M. Epuran, V. Babaita- Teoria generala a contabilitatii, Editura Mirton, Timisoara 2000
11. Farcane N., Cotlet D. - Reforma in sistemul contabil romanesc, Editura Universuri Universitare, Timisoara, 1999
12. Atansiu Pop - Contabilitatea financiara romaneasca armonizata, Editura Intelcredo, Deva, 2002
13. XXX- OMF 94/2001 privind aprobarea Reglementarilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitatii Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate, publicat in M.O. Nr.85 din 20 februarie 2001
14. XXX- Standarde Internationale de Contabilitate 2002
15. XXX- OMF 306/2002 privind aprobarea Reglementarilor contabile simplificate, armonizate cu Directivele Europene, M.O. nr. 279 bis/2002
16. XXX - Ghid practic de aplicare a Standardelor Internationale de Contabilitate, partea I, Editura Economica, Bucuresti, 2001
17. XXX- Legea contabilitatii, nr. 82/1991
18. XXX- Legea societatilor comerciale, nr. 31/1990


Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!