Principii contabile și imaginea fidelă prin intermediul situațiilor financiare

Cuprins licență Cum descarc?

INTRODUCERE	2
CAPITOLUL I PREZENTAREA GENERALA A FIRMEI	3
1.1 SCURT ISTORIC	3
1.2 OBIECT DE ACTIVITATE	3
1.3 DESCRIEREA SOCIETATII	3
CAPITOLUL II SITUATIILE FINANCIARE ANUALE, DOCUMENTE DE SINTEZA SI RAPORTARE CONTABILA	5
2.1 DELIMITARI CONCEPTUALE	5
2.2 OBIECTIVELE SI STRUCTURA SITUATIILOR FINANCIARE ANUALE	6
2.3 POZITIE FINANCIARA, PERFORMANTA SI MODIFICARI IN CADRUL POZITIEI FINANCIARE	11
2.4 LUCRARI CONTABILE DE INCHIDERE A EXERCITIULUI FINANCIAR	12
2.4.1 Stabilirea balantei conturilor inainte de inventariere	13
2.4.2 Inventarierea generala a patrimoniului	13
2.4.3 Contabilitatea operatiilor de regularizare	14
2.4.4 Determinarea rezultatului contabil	16
2.4.5 Determinarea profitului impozabil, a impozitului pe profit si contabilizarea acestuia	17
2.4.6 Intocmirea balantei de verificare finala	19
2.4.7 Redactarea situatiilor financiare	19
2.5 LUCRARI DE SISTEMATIZARE A DATELOR IN BILANT, CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE, POLITICI CONTABILE SI NOTELE EXPLICATIVE	20
2.5.1 Elaborarea bilantului - oglinda a patrimoniului	20
2.5.2 Elaborarea contului de profit si pierdere - imagine a performantei	22
2.5.3 Politici contabile si note explicative	24
CAPITOLUL III PRINCIPIILE CONTABILE SI IMAGINEA FIDELA IN INTOCMIREA SITUATIILOR FINANCIARE	25
3.1 PRINCIPII SI NORME CONTABILE, ELEMENTE DE BAZA ALE NORMALIZARII CONTABILITATII	25
3.2 PRINCIPIILE CONTABILE PREVAZUTE DE REGLEMENTARILE CONTABILE ROMANESTI ARMONIZATE CU NORMELE EUROPENE	26
3.2.1 Principiul prudentei	27
3.2.2 Principiul continuitatii activitatii	27
3.2.3 Principiul permanentei metodelor	28
3.2.4 Principiul independentei exercitiului	28
3.2.5 Principiul intangibilitatii bilantului de deschidere	29
3.2.6 Principiul necompensarii	29
3.2.7 Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si de pasiv	30
3.2.8 Principiul prevalentei economicului asupra juridicului	30
3.2.9 Principiul pragului de semnificatie	30
3.3  IMAGINEA FIDELA - PRINCIPIU SAU OBIECTIV SUPREM AL CONTABILITATII	31
3.3.1 De la obiectivul contabilitatii la imaginea fidela ca obiectiv al contabilitatii	31
3.3.2 Impactul imaginii fidele asupra Directivei a IV - a a C.E.E	32
3.3.3 Imaginea fidela si principiile contabile	33
3.3 MUTATII PROFUNDE IN INTELEGEREA SI APLICAREA IMAGINII FIDELE. IMAGINEA FIDELA - UN CONCEPT DINAMIC	34
CONCLUZII SI PROPUNERI	35
BIBLIOGRAFIE	38


Extras din licență Cum descarc?

Unul dintre cei mai mari clasici ai literaturii universale, Goethe, definea contabilitatea ca fiind ,,una din cele mai ingenioase creatii ale spiritului omenesc, pe care fiecare bun gospodar ar trebui sa o foloseasca in gospodaria sa", insa pentru a intelege aceasta stiinta trebuie sa avem mai intai bazele ei teoretice. 
Daca stim sa lucram intr-un program de contabilitate, nu inseamna ca si intelegem aceasta ,,ingenioasa creatie". 
Lucrarea de fata isi propune sa sublinieze atat importanta situatiilor financiare in redarea unei imagini fidele a intreprinderii cat si a principiilor contabile respectate in redactarea acestora.
Fundamentarea procesului decizional presupune detalierea unor informatii inteligibile, credibile, relevante si comparabile. Contabilitatea ofera prin intermediul situatiilor financiare o multitudine de informatii de aceasta maniera.
Pana in prezent termenul de ,,imagine fidela" nu are o definire clara, exista foarte multe opinii contradictorii in ceea ce priveste acest subiect, insa este si un numitor comun al contabilitatilor din tarile Uniunii Europene si nu numai.
Conceptul a fost dezbatut in cadrul a numeroase colocvii, simpozioane de contabilitate si a dus la numeroase confruntari pe plan teoretic in primul rand datorita controverselor aparute in definirea acestuia.
Tendinta actuala este ca imaginea fidela sa aiba o interpretare comuna in cadrul Uniunii Europene iar acest lucru se poate realiza prin armonizarea regulilor, principiilor si conceptelor contabile.
Prin intermediul situatiilor financiare se reflecta imaginea unei intreprinderi. Pentru ca acesta sa fie fidela, documentele de sinteza trebuie sa furnizeze o reprezentare corecta a realitatii si sa respecte cerintele de regularitate si sinceritate.
Profesionistul contabil trebuie sa tinda la intocmirea situatiilor financiare catre redarea unei imagini fidele respectand regulile privind evaluarea patrimoniului, normele, principiile contabile si urmarind prezentarea realitatii din cadrul unei entitati, insa in limita prudentei.
Tehnicile contabile utilizate, trebuie riguros stabilite, astfel incat aplicarea lor sa nu fie influentata de calitatile moral - profesionale ale celor care le aplica. In acelasi timp, imaginea fidela este asigurata de expertii contabili care sunt chemati sa ateste calitatea lucrarilor contabile.
Utilizarea termenului de imagine fidela in cadrul stiintei contabilitatii, presupune redarea unei cunoasteri obiective si reale a activitatilor din cadrul unei intreprinderi.
Capitolul I Prezentarea generala a firmei
1.1 Scurt istoric
S.C. ,,NOVAFIL" S.A. provine din intreprinderea de stat infiintata in anul 1973, prin transformare integrala in societate pe actiuni conform Legii 15/1990, in baza Hotararii Guvernului nr. 1296/13.12.1990.
In prezent societatea pe actiuni ,,NOVAFIL" este persoana juridica romana, cu sediul in localitatea Gura Humorului, Bulevardul Bucovina, numarul 89, prin statut stabilindu-se ca durata de functionare este nelimitata.
Incepand cu anul 1999 societatea a devenit societate privata cu capital roman si strain, prin cumpararea integrala a pachetului de actiuni de persoane juridice romane si straine.
Societatea este cotata pe piata RASDAQ. 
S.C. ,,NOVAFIL" S.A. este inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului Suceava sub numarul J33/381/1991 si la Ministerul Finantelor cu codul RO736407/1992.
1.2 Obiect de activitate
Societatea are ca obiect principal de activitate productia de fire sintetice si in amestec, vopsite, nevopsite si produse complementare acestora.
S.C ,,NOVAFIL" S.A opereaza pe piata utilizatorilor industriali de fire din bumbac, acrilice si amestec cu bumbac si acril din sectorul producatorilor de tricotaje si tesaturi.
1.3 Descrierea societatii
Capitalul social este integral privat si in valoare de 14.897.675 lei impartit in 5.959.070 actiuni cu valoare nominala de 2,50 lei fiecare.
Actionarul majoritar, S.C. ,,ROMALFA" S.A., este o societate comerciala producatoare de fire recunoscuta in acest domeniu, cu o piata proprie de desfacere in tara si la extern care a implementat o tehnologie moderna, producand fire de calitate la nivel mondial.
Ceilalti actionari semnificativi (,,ROMALFA GmbH" - Austria si ,,FRAVER TEXTILE INTERNATIONAL" - Olanda) sunt firme cu traditie pe piata internationala a industriei textile si sunt actionari in Romania la mai multe societati din acest domeniu.
Societatea este condusa de Adunarea Generala a Actionarilor care a numit un Consiliu de Administratie format din 5 membri.
Din momentul in care societatea a devenit societate cu capital integral privat, managementul societatii a fost preluat in sarcina S.C. ,,ROMALFA" SA, aplicandu-se aceleasi standarde in conducere si gestionare.
Deoarece societatea a fost cumparata in stare de nefunctionare, restructurarea si modernizarea tehnologica a reprezentat unica strategie de punere a sa in functiune si de dezvoltare a unei activitati productive pe termen lung.
Proiectul de restructurare si retehnologizare a avut ca scop concret realizarea de fire din bumbac, acril si amestec solicitate in industria tricotajelor si constituirea unei capacitati de productie si potential uman competitive care alaturi de alti factori pot asigura succesul pe piete straine.
S.C. ,,NOVAFIL" S.A. are in prezent o capacitate de productie dotata cu utilaje competitive pe plan mondial care realizeaza produse de calitate cu costuri mult reduse fata de costurile realizate de celelalte fabrici de profil din Romania. 
Programul de investitii pe care societatea l-a implementat pentru realizarea acestei capacitati de productie a necesitat un efort financiar de peste 7 milioane de euro.
S.C. ,,NOVAFIL" S.A. are deja un segment de piata interna si externa stabil.
Evolutia principalilor indicatori din perioada 2005 - 2008 demonstreaza eficienta programului de investitii aplicat si a politicilor de vanzare. Astfel, se poate observa cresterea profitului de la 1.639 mii lei in 2005 la 2.514 mii lei in 2008 si a ratei profitului de la 4,3 % in 2005 la 5,55 % in anul 2008. Cifra de afaceri a crescut de la 37.884 mii lei la 45.234 mii lei iar veniturile s-au majorat cu 9438 mii lei, comparativ cu cheltuielile care s-au majorat doar cu 8563 mii lei.


Fisiere în arhivă (1):

  • Principii contabile si imaginea fidela prin intermediul situatiilor financiare.doc

Imagini din acest licență Cum descarc?

Bibliografie

1.Briciu, S., ,,Contabilitatea manageriala. Aspecte teoretice si practice", Editura Economica, Bucuresti , 2006;
2.Budugan, D., Georgescu, I., ,,Bazele contabilitatii", Editura SedcomLibris, Iasi, 2003
3.Capron, M., ,,Contabilitatea in perspectiva", traducere, Editura Humanitas, Bucuresti 1994;
4.Coteanu, I., Seche, L., Seche M., coordonatori, Academia Romana, Institutul de Lingvistica ,,Iorgu Iordan", ,,Dictionarul explicativ al limbii romane" (DEX), Editura Univers Enciclopedic, Bucuresti, 1998;
5.Dumitrean, E., ,,Contabilitate financiara", Editura SedcomLibris, Iasi, 2008;
6.Feleaga, N., Ionascu, I., ,,Tratat de contabilitate financiara Vol. I", Editura Economica, Bucuresti, 2008;
7.Feleaga, N., Malciu, L., ,,Contabilitate consolidata: o abordare europeana si internationala", Editura Economica, Bucuresti, 2007;
8.Feleaga, N., ,,Sisteme contabile comparate", Editura Economica, Bucuresti, 2002;
9.Georgescu, I., ,,Elemente de contabilitate aplicate in societatile comerciale si institutiile publice", Editura SedcomLibris, Iasi, 2004;
10.Georgescu, I., Berheci, M., Macovei, C., ,,Contabilitatea firmei", Editura Junimea, Iasi, 2003;
11.Ghid pentru intelegerea si aplicarea IAS 1, ,,Prezentarea situatiilor financiare", Editura CECCAR, Bucuresti, 2004;
12.Horomnea, E., ,,Fundamentele stiintifice ale contabilitatii Doctrina. Concepte. Lexicon" Editura TipoMoldova, Iasi, 2008;
13.Horomnea, E., Tabara, N., Budugan, D., Georgescu, I., Betianu, L., ,,Bazele contabilitatii", Editura SedcomLibris, Iasi, 2008;
14.Horomnea, E., ,,Tratat de contabilitate. Teorii, concepte, principii standarde. Aplicatii", Editura SedcomLibris, Iasi, 2003
15.Huian, C., ,,Instrumente financiare: tratamente si optiuni contabile", Editura CECCAR, Bucuresti, 2008;
16.Istrate, C., ,,Introducere in contabilitate", Editura Polirom, Iasi, 2002;
17.Jianu, I., ,,Evaluarea, prezentarea si analiza performantei intreprinderii", Editura CECCAR, Bucuresti, 2007;
18.Lungu, C., I., ,,Teorie si practici contabile privind intocmirea si prezentarea situatiilor financiare", Editura CECCAR, Bucuresti, 2007;
19.Matis, D., ,,Bazele Contabilitatii", Editura Alma Mater, Cluj Napoca, 2005;
20.Michailesco, C., Teza de doctorat ,,Contribution a l'etude des determinants de la qualite de l'information comptable diffuse par les enterprises francaises", citat de Minu, M., ,,Contabilitatea ca instrument de putere", Editura. Economica, Bucuresti, 2002;
21.Mironiuc, M. ,,Analiza economico - financiara", Editura Universitatii ,,Alexandru Ioan Cuza", Iasi, 2009;
22.Morosan, I., ,,Contabilitatea practica. Obligatiile fiscale si sociale ale firmei", Editura Evcont Consulting, Suceava, 2003;
23.Paraschivescu, M., D., Radu, F., ,,Managementul contabilitatii financiare", Editura Tehnopress, Iasi, 2008;
24.Petcu, M., ,,Analiza economico-financiara a intreprinderii. Probleme, abordari, metode, aplicatii" Editura Economica, Bucuresti, 2003;
25.Petrescu, S., ,,Analiza si diagnostic financiar - contabil. Ghid teoretico - aplicativ" Editura CECCAR, Bucuresti, 2006;
26.Pop, A., ,,Contabilitatea financiara romaneasca armonizata cu Directivele Contabile Europene, Standardele Internationale de Contabilitate", Editura IntelCredo, Deva, 2002;
27.Ristea, M., Dumitru, C., G., ,,Contabilitate aprofundata", Editura Universitara, Bucuresti, 2005;
28.Ristea, M., Oprea, C., ,,Bazele Contabilitatii", Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 2003;
29.Ristea, M., ,,Contabilitatea financiara a intreprinderii", Editura Universitara, Bucuresti, 2002 ;
30.Rus, I., ,,Bazele contabilitatii", Editura Economica, Bucuresti, 2005;
31.Rousse, F., ,,Normalisation comptable, Principes et pratiques, Collection Methodologie" Editura Ministere de la Cooperation et du Developpement, Paris, 1989 ;
32.Tabara, N., ,,Contabilitate Nationala Concepte.Sisteme.Modele", Editura TipoMoldova, Iasi, 2008;
33.Tabara, N, Horomnea, E., Toma, C., ,,Conturile anuale in procesul decizional", Editura TipoMoldova, Iasi, 2004;
34.Tabara, N., ,,Modernizarea contabilitatii si controlului de gestiune", Editura TipoMoldova, Iasi, 2006;
35.Tabara, N, Horomnea, E., Toma, C., ,,Analiza contabil - financiara", Editura TipoMoldova, Iasi, 2001;
36.Toma, C., ,,Contabilitatea in comertul exterior", Edituara SedcomLibris, Iasi, 2005;
37.Toma, C., Dumitrean, E., Berheci, I., Haliga, I., ,,Contabilitate financiara", Editura Universitatii ,,Alexandru Ioan Cuza", Iasi, 2005;
38.Toma, C., ,,Conturile anuale si imaginea fidela in contabilitatea romaneasca", Editura Junimea, Iasi, 2001;
39.van Greuning, H., ,,Standardele Internationale de Raportare Financiara, Ghid practic" Editia a II-a revizuita, traducere, Editura Irecson, Bucuresti, 2007.
Legislatie


Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 9€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!