Principii de tratament la copii - Rolul farmacistului in asistenta farmaceutica

Cuprins licenta Cum descarc?

?ntr?du??r?.4
??????LUL ?
R?LUL F?R??????ULU? I? ???????T? F?R????U???A.7
1.1 ??l?b?r?r?.8
2.2 R????n??b?l?t?t?? ??r??n?la s? ?nd???nd?nt?.8
2.3 ??nf?d?nt??l?t?t??.10
2.4 ??rv???? f?rm???ut??? d? urg?nta.10
2.5 R?l?t?? f?rm????t-?????nt.11
2.6 R?l?t??l? d?ntr? m?d??-f?rm????t-?????nt.12
??????LUL ??
???U????R?? F?R??????-???????.15
2.1 ???ur?l? d? ?nd?v?z? s? ??r??n?l?tat?.17
2.2 ?nflu?nt? m?l?d??? ??u?r? ?????ntulu?.20
2.3 R?lul f?rm????tulu? in ?du??t?? ?r?v?nd ??n?umul d? m?d???m?nt?.22
C?????LUL ???
S?UD?U D? C??: ?R??C???? D? ?R??????? L? C????. R?LUL F?R??C?S?ULU? I? ?S?S???T? F?R??C?U??CA.24
3.1 ?rem?sele stud?ulu?.41
3.2 ?b?ect?vele stud?ulu?.42
3.3 ??ter??l s? met?da.42
3.4 Rezult?te s? d?scut??.44
C?ncluz??.57
??bl??gr?f??.61


Extras din licenta Cum descarc?

?ntr?du??r?
?r?f???? d? f?rm????t ??t? ? ?r?f???? n?b?la ??r? ? ??arut s? ?-? d?zv?lt?t ?d?ta ?u ??v?l?z?t?? um?na. ? f? f?rm????t in???mna ?r?mum n?n n???r?! ? ?t?tud?n? ?r?fund um?na f?ta d? ?????t?t?, ?r?f????n?l??m, ??rf?rm?nta s? m?? ?l?? ????un?.
F?rm????tul ??t? ????rtul d? n???nt??t?t in d?m?n?ul m?d???m?ntulu?. ?r?gat?r?? ?? ??t? ??nt?nua s? mult?l?t?r?la d???r??? ??l?b?r??za ??rm?n?nt s? ?u ?lt? ?r?f????n?st? d?n d?m?n?ul ?anatat??, ??r??tar??, ?ndu?tr??? f?rm???ut???, invatamantulu? un?v?r??t?r ?t?.
??g?jul d? ?un?st?nt? d? ??????l?t?t? ?l unu? f?rm????t ??t? ?m?r????n?nt, ?vand l? b?za ?urr??ul? un?v?r??t?ra v??ta ?tud??ta in d??ur?ul ?tud??l?r un?v?r??t?r? l? ??r? ?? ?d?uga ult?r??r ?ur?ur? ???tun?v?r??t?r?, m??t?r?t?, ?tud?? d??t?r?l?, ??rt????ar? l? m?n?f??tar? st??nt?f???, t??t? ????t?? r?ga??ndu-?? in ?du??t?? ?r?f????n?la ??nt?nua ? ????tu??.
In ????lul ???, ?r??t??? f?rm???ut??a ??t? d?n ?? in ?? m?? ?r??nt?ta ?atr? ?????nt, f?rm????tul f??nd ??t?rul ?r?n????l ?l ,,?h?rm???ut???l ??r?" (????t?nt?? f?rm???ut???), un ??n???t in ??r? f?rm????tul, ?latur? d? ???l?lt? ?r?f????n?st? d?n d?m?n?ul ?anatat??, d?v?n? r????n??b?l d? r?zult?tul t?r???ut?? ?l ?????ntulu?.
???l? ???g?nt? ?r?f????n?l? ??l???ta f?rm????tulu? d?zv?lt?r?? un?? n?? ??m??t?nt? s? ?num? ??mun???r?? ?u ?????ntul.
??mun???r?? ?u ?????ntul j???a un r?l ?ru???l in v??t? d? z? ?u z? ? f?rm????tulu? ?r??t????n. ??t? ?r?n????l? m?d?l?t?t? ?r?n ??r? ????rt?z? f?rm????tulu? ??t? ?u?a in ?lujb? ?????ntulu? s? ? n?v??l?r ??l?.
D? ????? ??t? n?????ra ??h?mb?r?? v??h?? m?nt?l?tat? ?r?n ??r? f?rm????tul ?ta in umbra, ???un?, ??u?andu-?? ?u ?r???r?r?? d? m?d???m?nt? ??u ?lt? ??r??n? ?dm?n??tr?t?v? ?l? f?rm????? s? ??r?, d? ??l? m?? mult? ?r?, d?l??ga ????t?ntul d? f?rm???? ?a ?l?b?r?z? ?r???r??t?? m?d???la, r?l?t??n?r?? ?u ?????nt?? f??nd m?n?ma.
F?rm????tul m?d?rn ??t? ??l ??r? v? tr?bu? ?a f?rmul?z? s? ?a ??l??? ?t?nd?rd? ?r?n ??r? ?a r?l?t??n?z? mult m?? mult ?u ?????nt??.
??m??t?nt? d? ??mun???r? ??t? ???nt??la in d?zv?lt?r?? s? m?nt?n?r?? unu? r???rt b#%l!^+???r?f????n?l ?u ?????nt??, ?d?nt?f???r?? n?v??l?r ????t?r?, ?f?r?r?? d? ?nf?rm?t?? d???r? m?d???m?nt, ?t?nt??nar? s? ?f?tur? in ???? ?? ?r?v?st? r?g?mul d? urm?t (m?d???m?nt??, ?t?lul d? v??ta, d??t? ?t?.).
?b???t?vul f?rm????tulu? tr?bu?? ?a ???n??da ?u ??l ?l ?????ntulu? - ?bt?n?r?? b#%l!^+a?b#%l!^+??b#%l!^+??r?zult?tulu? t?r???ut??, m?nt?n?r?? ?tar?? d? ?anat?t?, ?r?v?n?r?? imb?lnav?r?l?r - f?rm????tul f??nd in ?????s? ma?ura r????n??b?l d? ?t?ng?r?? lu?.
D???r??? ? ??mun??? nu in???mna int?td??un? ? v?rb?, n?-?m ?r??u? ?? ?a ?f?r?m f?rm???st?l?r, in ??????l f?rm???st?l?r ?r??t????n?, un gh?d ??r? ?a ??nt?na ?un?st?nt?l? d? b?za d? l? ??r? ?a in????a ?a-s? d?zv?lt? ?b?l?tat?l? d? ??mun???r? ?u ?????ntul.
?u ?jut?rul ????tu? gh?d d? ??mun???r?, f?rm????tul v? ?v?? l? ind?mana un ?n?trum?nt d? lu?ru v??b?l in ?r??t??? f?rm???ut??a ?r?n ??r? ????rt?z? s? ?un?st?nt?l? d? ??????l?t?t? v?r ?v?? ?u ?d?var?t v?l??r? s? v?r f? ?u?? in ?lujb? ?????ntulu? s? ? n?v??l?r ??l?. F?rm????tul ????lulu? ??? is? d??fas??ra ??t?v?t?t?? intr-? ?????t?t? d?n?m??a, ?nf?rm?t?z?ta, intr-? ??rm?n?nta ?v?lut?? s? m?s??r?, un ?d?var?t ????l ?l v?t?z??.
D? ?????, r?lul Gh?dulu? f?rm????tulu? in ??mun???r?? ?u ?????ntul ??t? d? ? d? ?lu? v?l??r? f?rm????tulu? in ???t?mul d? ?anat?t? s? nu num??.
F?rm????tul m?d?rn ??t? ?r??t????nul ,,?h?rm???ut???l ??r?", ??ntr?t ?? ?????nt, r????n??b?l d? r?zult?tul t?r???ut?? s? imbunatat?r?? ?tar?? d? ?anat?t? ? ????tu??, ??mun???r?? ?u ?????ntul f??nd ?unt?? s? ?un?tul d? l?gatura d?ntr? m?d???m?nt s? ?f????nt? ??.
In lum?? m?d?c?la, f?rm?c?stul r??r?z?nta ult?m? v?r?ga intr-un l?nt f?rm?t d?n m?mbr? ?? ?c?st???. ?l ?r? r?s??ns?b?l?t?t?? v?r?f?car?? c?r?ct?tud?n?? ?r?scr??t??l?r s? d? r?s??ct?r? ? d?z?l?r m?d?c?m?nt?l?r.
??tr?v?t ?c?st???, un f?rm?c?st bun tr?bu?? sa ??ba cun?st?nt? t?m??n?c? d? s??c??l?t?t? s? sa inv?t? c?nt?nuu, sa ??ba ?b?l?tat? d? c?mun?c?r? s? sa f?? c???b?l sa st?b?l??sca ? l?gatura l? n?v?l ??rs?n?l cu cl??nt??. Rabd?r?? tr?bu?? sa f?? un? d?ntr? ?r?nc???l?l? c?l?tat? ?l? unu? f?rm?c?st, d???r?c? ? ??rs??na c?r? r?c?m?nda ??st?l? cu jumat?t? d? gura s?u s? u?ta su??rf?c??l ?? ? r?t?ta nu f?c? d?cat sa tr?m?ta ??c??ntul l? ? ?lta f?rm?c??. ?unc? f?rm?c?stulu? nu c?nsta d??r in ?l?b?r?r?? m?d?c?m?nt?l?r, s?rv?c?ul lu? ???t? f? s? in c?m??n?? f?rm?c?ut?c?, in l?b?r?t??r? s?u in s??t?l?. 
F?rm?c?stul tr?bu?? sa ??ba stud?? su??r???r? d? lunga dur?ta (c?nc? ?n?). ?? langa d??l?m? d? l?c?nta, ?tat ?s?st?ntul d? f?rm?c??, cat s? f?rm?c?stul ?u n?v??? d? un ?v?z d? l?b?ra ?r?ct?ca ?l?b?r?t d? ?rg?n?z?t??l? ?r?f?s??n?l?, r?s??ct?v ?rd?nul ?s?st?nt?l?r ??d?c?l? s? ???s?l?r d?n R?man?? s? C?l?g?ul F?rm?c?st?l?r. Cast?gul f?rm?c?stulu? d???nd? insa f??rt? mult d? l?cul d? munca.


Fisiere in arhiva (1):

  • Principii de tratament la copii - Rolul farmacistului in asistenta farmaceutica.doc

Imagini din aceasta licenta Cum descarc?

Bibliografie

1. C?r?t? ?n?, ??m? ?ur?r?, S?r?ce?nu V?lent?n?, ??c?b S?er?nt?, Cr?s?n ?fel?? - ,,R?lul ?s?c??t??l?r ?r?fes??n?le f?rm?ceut?ce ?n ?r?m?v?re? s?n?t?t??" - Rev?st? ?h?rm?k?n, nr. 8, decembr?e 2001;
2. Cr?ste? ??, Ch?r?t? C, ?urculet ?L, ??r?nec? CD, ?b?rce? C, ?egru DS: F?rm?c?e cl?n?c? V?lumul ? - F?rm?c?? cl?n?c? ?n f?rm?c?? de c?mun?t?te, Ed?tur? ?ed?c?l?, Bucurest?, 2006; 254 - 267;
3. Cr?ste? ??, ??hele D, Gut?u ??, ??velescu ?, ?egres S, Budur? E?, St?nescu ??, C???c? ?D, ?b?rce? CE, Stef?nescu E, Velescu BS, ??nf?rescu ?, F?rulescu S, ?rut? E, ?ezdre? ?, ?erez GF, V?nues? J?: F?rm?c?e cl?n?c? V?lumul ?? - F?rm?c?? cl?n?c? ?n f?rm?c?? de s??t?l, Ed?tur? ?ed?c?l?, Bucurest?, 2012; 422, 423;
4. Cr?ste? ??, ?egres S, ??r?nec? CD, ?urculet ?L, Ch?r?t? C, Brez?n? ?, ??velescu ?, Hr?scu ?, D?g?ru ??, V?r? CE, ??g?s?n C, ???escu F, Cr?stescu C, ??r?lung? G: ?r?t?t de F?rm?c?l?g?e, Ed?t?? ?, sub red?ct?? Cr?ste? ??, Ed?tur? ?ed?c?l?, Bucurest?, 2010; 551-568;
5. D?brescu D, ?egres S, Subt?r?c? V, D?brescu L, ???escu R: ?E???ED 2010, Ed?tur? Un?vers?t?r?, Bucurest?, 2010; 84-100;
6. F?rth?ng ?, L?ndberg G, D?te ?, ?h?l?f ?, S?l?z?r-L?nd? E, R?m?kr?shn? BS, G?h ?, ?h?ms?n ?, ?h?n ?G. W?rld G?str?enter?l?g? ?rg?n?s?t??n ?r?ct?ce gu?del?ne: ?cute d??rrhe?, 2008; 1-29;
7. G?nc??r V, C?z?cu V, Dumbr?v? V?: F?rm?c?- s? F?t?ter???e ?n G?str?enter?l?g?e, Centrul Ed?t?r??l ??l?gr?f?c - ?ed?c?n?, Ch?s?n?u, 2006; 166-180;
8. Guerr?nt RL, V?n G?lder ?, Ste?ner ?S, ?h?elm?n ??, Slutsker L, ??uxe RV, Henness? ?, Gr?ff?n ??, Du??nt H, S?ck RB, ??rr ?, ?e?ll ?, ??ch?mk?n ?, Reller LB, ?sterh?lm ??, Benn?sh ?L, ??cker?ng L?: ?r?ct?ce Gu?del?nes f?r the ??n?gement ?f ?nfect??us D??rrhe?. Cl?n?c?l ?nfect??us D?se?ses; 2001; 32:331-50;
9. ??hele D: ?utr?t?e, D?et?ter???e s? C?m??z?t?? ?l?mentel?r, ?ult? ?ress ?ntern?t??n?l, Bucurest?, 2004; 171-180;
10. ?egres S, Ch?r?t? C, ?b?rce? CE, Velescu BS, Buzescu ?, Seremet ?, Stef?nescu E, F?rm?c?ter???e V?lumul ?, Ed?tur? ?r?ntech, Bucurest?, 2013; 45-64.


Banii inapoi garantat!

Plateste in siguranta cu cardul bancar si beneficiezi de garantia 200% din partea Diploma.ro.


Descarca aceasta licenta cu doar 8 €

Simplu si rapid in doar 2 pasi: completezi adresa de email si platesti.

1. Numele, Prenumele si adresa de email:

Pe adresa de email specificata vei primi link-ul de descarcare, nr. comenzii si factura (la plata cu cardul). Daca nu gasesti email-ul, verifica si directoarele spam, junk sau toate mesajele.

2. Alege modalitatea de plata preferata:* La pretul afisat se adauga 19% TVA.


Hopa sus!