Principiile Administrației Publice

Cuprins licență Cum descarc?

INTRODUCERE 5
CAPITOLUL I - ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ 
1.1 CONCEPTUL DE ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ 7
1.2 SFERA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 11
1.3. CONŢINUTUL ACTIVITĂŢII ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 15
1.4. CARACTERISTICILE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 16
CAPITOLUL II - PRINCIPIILE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 
2.1 PRECIZĂRI PREALABILE 19
2.2. PRINCIPIUL DESCENTRALIZĂRII 21
2.2.1. CONŢINUTUL PRINCIPIULUI DESCEN-TRALIZĂRII 21
2.2.2. CADRUL LEGISLATIV AL DESCENTRALIZĂRII 23
2.2.3. BENEFICIILE DESCENTRALIZĂRII 23
2.2.4. TRANSFERUL DE COMPETENŢE ÎN CADRUL PROCESULUI DE DESCENTRALIZARE 25
2.2.5. DESCENTRALIZAREA ŞI SUBSIDIARITATEA 26
2.3 PRINCIPIUL AUTONOMIEI LOCALE 27
2.3.1. CONŢINUTUL PRINCIPIULUI 28
2.3.2.CADRUL LEGISLATIV AL PRINCIPIULUI AUTONOMIEI LOCALE 29
2.3.3. AUTORITĂŢILE PUBLICE LOCALE PURTĂTOARE ALE AUTONOMIEI LOCALE 30
2.4 PRINCIPIUL DECONCENTRĂRII SERVICIILOR PUBLICE 31
2.4.1. CONŢINUTUL PRINCIPIULUI 31
2.4.2. CADRUL LEGISLATIV AL PRINCIPIULUI DECONCENTRĂRII 33
2.4.3. TERMINOLOGIA DIN SFERA DECONCENTRĂRII 34
2.4.4. ATRIBUŢIILE SERVICIILOR PUBLICE DECONCENTRATE 35
2.4.5. SERVICIILE PUBLICE CARE FAC OBIECTUL DECONCENTRĂRII 35
2.4.6. PREFECTUL – CONDUCĂTORUL SERVICIILOR DECONCENTRATE DIN TERITORIU 36
2.5 PRINCIPIUL ELIGIBILITĂŢII AUTORITĂŢILOR ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE 38
2.5.1. CONŢINUTUL PRINCIPIULUI ELIGIBILITĂŢII 38
2.5.2. CADRUL LEGISLATIV AL PRINCIPIULUI ELIGIBILITĂŢII 39
2.5.3. ALEGERILE LOCALE 41
2.5.4. ALEŞII LOCALI 41
2.5.5. DREPTUL DE A VOTA ŞI DE A FI ALES LA NIVEL LOCAL 42
2.6 PRINCIPIUL LEGALITĂŢII 44
2.6.1. CONŢINUTUL PRINCIPIULUI LEGALITĂŢII 45
2.6.2. CADRUL LEGISLATIV AL PRINCIPIULUI LEGALITĂŢII 45
2.6.3. CATEGORII DE ACTE NORMATIVE CU FORŢĂ JURIDICĂ SUPERIOARĂ A CĂROR RESPECTARE ESTE CERUTĂ DE PRINCIPIUL LEGALITĂŢII 46
2.7 PRINCIPIUL CONSULTĂRII CETĂŢENILOR ÎN SOLUŢIONAREA PROBLEMELOR LOCALE DE INTERES DEOSEBIT 49
2.7. 1. CONŢINUTUL PRINCIPIULUI CONSULTĂRII CETĂŢENILOR 49
2.7.2. CADRUL LEGISLATIV AL PRINCIPIULUI CONSULTĂRII CETĂŢENILOR 50
2.7. 3. MODALITĂŢILE CONCRETE DE REALIZARE A CONSULTĂRII CETĂŢENILOR 51
CAPITOLUL III - STUDIU DE CAZ PRIVIND APLICAREA PRINCIPIILOR ADMINISTRAŢIEI PUBLICE ÎN COMUNA MUŞETEŞTI, JUDEŢUL GORJ
3.1. APLICAREA PRINCIPIULUI DESCENTRALIZĂRII SERVICIILOR PUBLICE ÎN COMUNA MUŞETEŞTI 
3.2. APLICAREA PRINCIPIULUI AUTONOMIEI LOCALE ÎN COMUNA MUŞETEŞTI 59
3.3. APLICAREA PRINCIPIULUI DECONCENTRĂRII ADMINISTRATIVE ÎN COMUNA MUŞETEŞTI 61
3.4. APLICAREA PRINCIPIULUI ELIGIBILITĂŢII AUTORITĂŢILOR ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE ÎN COMUNA MUŞETEŞTI 62
3.5. APLICAREA PRINCIPIULUI LEGALITĂŢII ÎN COMUNA MUŞETEŞTI.63
3.6. APLICAREA PRINCIPIULUI CONSULTĂRII CETĂŢENILOR ÎN PROBLEMELE LOCALE DE INTERES DEOSEBIT ALE COMUNEI MUŞETEŞTI 70
CONCLUZII 71
BIBLIOGRAFIE 73


Extras din licență Cum descarc?

INTRODUCERE
Prezenta lucrare are la bază modul în care funcţionează, este organizată administraţia publică locală şi principiile pe care se întemeiază aceasta, cu ajutorul autorităţilor publice locale şi a resurselor necesare.
Am ales această temă de lucrare de licenţă deoarece este foarte important de ştiut cum administraţia publică satisface interesul public, cum administraţia asigură organizarea executării şi executarea în concret a legilor, precum şi principiile pe care se fundamentează administraţia publică locală.
Această lucrare de licenţă este structurată pe trei capitole, incluzând o prezentare a administraţiei publice, a principiilor administraţiei publice locale precum şi un studiu de caz privind aplicarea acestor principii într-o anumită unitate administrativ-teritorială.
În primul capitol am efectuat o scurtă introducere a ceea ce semnifică noţiunea de administraţie publică, mai exact ea reprezintă activitatea pe care statul o desfăşoară în mod continuu şi permanent a unor trebuinţe în vederea satisfacerii unui interes general. Astfel, noţiunea de administraţie capătă două sensuri principale, pe de-o parte, ea exprimă modul în care sunt rezolvate treburile cu caracter public, procedeele şi modul în care sunt gestionate serviciile publice, iar pe de altă parte aceasta reprezintă ansamblul autorităţilor care conduc aceste treburi publice. 
În cel de-al doilea capitol, am prezentat principiile pe care se organizează şi funcţionează administraţia publică locală. Aceste principii reprezintă un ansamblu de reguli de bază care trebuie respectate cu stricteţe pentru ca administraţia publică să fie eficientă în sistemul ei, cele mai importante fiind: principiul descentralizării, al autonomiei locale şi al deconcentrării serviciilor publice. Pe lângă aceste principii se mai adaugă conform Legii 215/2001, republicată şi actualizată, următoarele: principiul eligibilităţii autorităţilor administraţiei publice locale, principiul legalităţii şi principiul consultării cetăţenilor în probleme locale de interes deosebit. Principiul descentralizării a fost consacrat în art. 120 alin. (1) din Constituţia României din anul 1991, în urma revizuirii acesteia prin Legea nr. 429/2003. Descentralizarea reprezintă procesul transferului de autoritate şi responsabilitate administrativă şi financiară de la nivel central la nivel local.
Principiul autonomiei locale se referă la dreptul şi capacitatea efectivă a autorităţilor administraţiei publice locale de a soluţiona şi de a gestiona, în numele şi în interesul colectivităţilor locale pe care le reprezintă, treburile publice, în condiţiile legii. 
Principiul deconcetrării serviciilor publice constă în transferarea unora din atribuţiile autorităţilor administraţiei publice centrale de specialitate către un serviciu determinat al lor în unităţile administrativ-teritoriale.
Principiul eligibilităţii autorităţilor administraţiei publice locale constă în aceea că aceste autorităţi se aleg prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat, în condiţiile Legii nr. 67/2007 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale. 
Principiul legalităţii reprezintă acea regulă fundamentală de drept în temeiul căreia toate subiectele de drept - persoane fizice si juridice, autoritaţi de stat şi organizaţii neguvernamentale, funcţionari şi cetaţeni, străini, etc.- au îndatorirea de a respecta Constituţia, legile şi celelalte acte juridice, normative şi individuale, întemeiate pe lege şi aplicabile raporturilor sociale la care participă.
Principiul consultării cetăţenilor în problemele locale de interes deosebit. Prin Legea nr. 215/2001 este reglementată posibilitatea „de a se recurge la consultarea cetăţenilor prin referendum sau prin orice altă formă de participare directă a cetăţenilor la treburile publice, în condiţiile legii. 
În cel de-al treilea capitol, denumit generic studiu de caz, am făcut vorbire despre aplicarea principiilor administraţiei publice locale în cadrul unei unităţi administrativ-teritoriale date, şi anume comuna Muşeteşti, judeţ Gorj.


Fisiere în arhivă (1):

  • Principiile Administratiei Publice.doc

Imagini din acest licență Cum descarc?

Bibliografie

Bălan Emil, Instituţii administrative, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2008.
Dănişor Dan Claudiu, Drept constituţional şi instituţii politice, vol. I, Teoria generală, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2007.
Gârleşteanu George, Principii fundamentale de organizare şi funcţionare a administraţiei publice din România, Editura Sitech, Craiova, 2008.
Ghencea Florin, Descentralizarea şi deconcentrarea administrativă - principii de organizare a administraţiei publice locale, Institutul de Ştiinţe Administrative Paul Negulescu, Caietul Ştiinţific nr. 6/ 2004.
Gorun Adrian, Gorun Tiberiu Horaţiu, Mareş Petre, Elemente de administraţie publică- Studii Comparative, Editura Biblioteca, Târgovişte, 2009.
Gorun Adrian, Gorun Horaţiu Tiberiu, Elemente de epistemologie juridică. Administraţia publică şi mediul ei. Actele administrative, Editura Academica Brâncuşi, Târgu-Jiu, 2010.
Ioan Alexandru, Administraţie publică - Teorii, realităţi, perspective, ed. a IV-a revăzută şi adăugită, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2007.
Iorgovan Antonie, Tratat de drept administrativ, vol. I, ed. a 4-a, Editura All Beck, Bucureşti, 2005.
Manda Corneliu, Drept administrativ, Tratat elementar, ed. a IV-a, revizuită şi adăugită, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2007.
Miulescu Nicoleta, Curs de drept administrativ, Editura Universitaria Craiova, Craiova, 2006.
Petrescu Rodica Narcisa, Drept Administrativ, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2009.
Popescu Emanoil, Drept Administrativ, Ediţia a II-a revăzută şi actualizată, Editura Universitas, Bucureşti, 2009.
Preda Mircea, Drept administrativ - partea generală, ed. a IV-a, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2006.
Rusu Ion, Drept Administrativ, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2001.
Tofan Dana Apostol, Drept administrativ, vol. I, ed. a 2-a, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2008.
Trăilescu Anton, Drept Administrativ, Ediţia a 3-a, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2008.


Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 8€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!