Principiile comunicarii in cadrul unei organizatii

Cuprins licenta Cum descarc?

?ntr?du??r? 2
????t?lul 1. St?d?ul ??tu?l ?l ?un??st?r?? 4
????t?lul ??. ?v?d?nt??r?? s? ?n?l?z? l?g?tur?l?r ?ntr? t?m? ?l??s? s? ???n?m?? r??l? 9
2.1. ??mun???r?? ?n ?nt?r??rul ?rg?n?z?t??? 9
2.2. ??mun???r?? ?rg?n?z?t??? ?u ??t?r??rul 15
2.3. ??t?d? ??nt?t?t?v? ?? m?t?d? d? ??r??t?r? 22
????t?lul ???. Stud?ul d? ??z s? r?l?v?nt? ?r??t??? ? ??n?luz??l?r lu?r?r??: ??mun???r?? ?n ??drul s????t?t?? V?d?f?n? 25
3.1. ?r?z?nt?r?? s? ?r?n?????l? d? ??ndu?ta in ?f???r? ? ??m??n??? V?d?f?n?. 25
3.2. ?n?l?z?r?? s? ?nt?r?r?t?r?? r?zult?t?l?r. 25
3.3. V?l?d?r?? ???t?z?l?r. 43
??bl??gr?f?? 45
????? 46


Extras din licenta Cum descarc?

?ntr?du??r?
??mun???r?? r??r?z?nta, ?latur? d? m?t?v?t?? s? ??m??t?nta ?r?f?s??n?la, ????? ?f????nt?? intr-? ?rg?n?z?t??. ??t? m?mbr?? un?? ??m??n?? is? ??tr?? m?j?r?t?t?? t?m?ulu? ??mun??and intr-? f?rma s?u ?lt?, ?nd?f?r?nt d? ??z?t?? l?r in ??r?r???. 
D???r??? in z?u? d? ?z? numarul ?ng?j?t?l?r d?n s?rv???? s? b?r?ur? il d??as?st? ?? ??l ?l mun??t?r?l?r d?n ?r?du?t??, ???sta ? m?? m?r? n?v??? d? imbunatat?r? ? ??mun??ar?? ??ntru ?a ?st? n???s?ra ? m?? m?r? ??l?b?r?r? intr? ??l?g? s? n?v?lur? ??r?r???? s? s-? g?n?r?l?z?t lu?rul in ?????a ??r? nu ???t? f? ?f????nt fara ? buna ??l?b?r?r? intr? t?t? m?mbr?? ???????. 
??? mult, s???mbar?l? d?n t??n?l?g?? ?u ??ndus l? tr?nsf?rmar? in stru?tur? s? ??t?v?t?t?? ?rg?n?z?t??l?r. D? ????? ?r??t???l? s? t??n?l?g??l? d? ??mun???r? ?u d?v?n?t t?t m?? ?m??rt?nt? ??ntru t??t? t??ur?l? d? ?rg?n?z?t??. 
In ???st ??nt??t, drumul un?? ?rg?n?z?t?? ?atr? ? ?f????nta s??r?ta tr??? ?r?ntr-? ??rm?n?nta g?st??n?r? ? ??mun??ar?? ?nt?rn? s? ??t?rn? in s???ul imbunatat?r?? s? ??rf??t??nar?? ???st???. 
Stud?ul ??mun??ar?? ?rg?n?z?t??n?l? ?st? r?l?t?v n?u s? in ult?mul t?m? ? ?r?m?t m?? multa r??un??st?r? ?? s? d?m?n?u ???d?m??, f??nd ?n?lus in ?r?gr?m? d? stud?u ? mult?r un?v?rs?tat? s? s??l? d? ?f???r?. Stud?ul ??mun??ar?? ?rg?n?z?t??n?l? ?r?ta ?l?r ?a r?lul ??mun??ar?? intr-? ?rg?n?z?t?? ?st? m?? mult d??at ??????t?t?? m?n?g?rulu? d? ? f? un bun v?rb?t?r s? d? ? ?v?? ?b?l?tat? bun? d? ??mun???r? ?nt?r??rs?n?la. ??? mult, s? ?r?ta ?a t??t? t??ur?l? d? ?rg?n?z?t??, nu num?? s????tat?l? ??m?r???l?, ?u n?v?? d? ??mun???r? s? ?r?v??ar? in ???st d?m?n?u. 
D?n ???st m?t?v, ?m ?l?s ?? sub???t d? ?n?l?z? ??ntru lu?r?r?? d? f?ta ?r?n?????l? ??r? st?u l? b?z? ??mun???r?? ?rg?n?z?t??n?l?. 
????sta lu?r?r? is? ?r??un?, ?r?n ?r???d?? ?r??um d?s?r??r??, ??r??t?r?z?r?? s? ?n?l?z?, r??l?z?r?? unu? stud?u ?s?ur? ?r?n?????l?r ??mun??ar?? ?rg?n?z?t??n?l?.
D???r??? ??l? m?? d?s intaln?t? t??ur? d? ?rg?n?z?t?? sunt ??l? ?u ??r??t?r ??m?r???l, im? v?? stru?tur? ?n?l?z? ???m?l?f??and ?? ? s????t?t? ??m?r???la.
?r?m? ??rt? ? ???st?? lu?rar? tr?s??za ??drul t??r?t?? in ??r? ?st? ?n??r?ta ??mun???r?? ?rg?n?z?t??n?la ?r?n d?f?n?r?? t?rm?n?l?r ?? ? ??m?un s? ? ??r??t?r?z??za. In ???st s???, in ?r?mul ????t?l ?m d?f?n?t t?rm?n?? d? ??mun???r? s? ?rg?n?z?t??. S? ???l??a m?? ???? t??t? n?t?un?l? ?? v?r f? f?l?s?t? in ??rt?? ?r??t??a, tr?sand s? ???l??and d?m?ns?un?l? ?? tr?bu?? lu?t? in ??l?ul ?tun?? ?and stud??m ?um s? r??l?z??za ??mun???r?? intr-? ?rg?n?z?t??. ?stf?l, ????t?lul ?l d??l?? ?r?z?nta d?f?nt?? s? ?r?n????l?l? ??r??t?r?st??? ?l? ??mun??ar?? ?rg?n?z?t??n?l?, ?n?luzand ??r??t?r?st???l? s????f??? l?g?t? d? ?r???sul d? ??mun???r?, b?r??r?l? ??r? ???r in ??drul ???stu?? s? ?r???s?l? d? ??mun???r?. ???st? ?l?m?nt? sunt f?l?s?t? in ??rt?? ?r??t??a ? lu?rar?? in ?n?l?z?r?? ??mun??ar?? d?n ??drul Orange R?m?n??
In ??rt?? ?r??t??a ? ???st?? lu?rar? v?? ???m?l?f??? ?? s????t?t?? Orange R?m?n??, ?um s? r??l?z??za ??mun???r?? in ??drul un?? ?rg?n?z?t?? d? t?? s????t?t? ??m?r???la. ?r?n????l?l? ?un?t? in ????sta ?n?l?za sunt d??a ???sta s?u nu ? ??mun???r? ?f????nta in ??drul ???st?? ?rg?n?z?t??. 
D? ?s?m?n?? ?m in??r??t sa d?u s?lut?? ??ntru r??l?z?r?? un?? ??mun??ar? m?? ?f????nt? s? r?s???t?v ??ntru ? ?t?ng? s???ul ?rg?n?z?t???. ?n?l?z? ?st? m?? ???? r?stransa l? un d???rt?m?nt d?n ??drul ?rg?n?z?t???. ??ntru ? ??r??t?r?z? ??mun???r?? in ??drul ???stu? d???rt?m?nt ?m r??urs l? ??l???r?? unu? ???st??n?r ?ng?j?t?l?r d?n ???st d???rt?m?nt. 
????t?lul 1. St?d?ul ??tu?l ?l ?un??st?r??
??mun???r?? ?st? in ?r?z?nt unul d?ntr? ??l? m?? d?zbatut? ??n???t?, in???and d? l? ??mun???r?? ?nt?r??rs?n?la s? ?ana l? ??? d? m?sa. ?u m?? ?st? ? n?ut?t? f??tul ?a tra?m intr-? s????t?t? in ??r? ????ntul ?st? ?us d?n ?? in ?? m?? mult ?? ??mun???r?, d???r??? s-? int?l?s in t?m? ?a ? ??mun???r? ?f????nta du?? l? r?zult?t? m?? bun?.
?stf?l, ??r??tat?r?? ?u m?n?f?st?t ?? buna dr??t?t?, in ult?m?? z??? d? ?n?, un ?nt?r?s r?d???t f?ta d? ??r??t?r?? s? d?zv?lt?r?? ??mun??ar?? d? t??t? f?lur?l?. ??ul W?tzl?w??k sust?n? ?a "nu ?ut?m sa nu ??mun??am" , ??r ?stf?l ??mun???r?? n? ???r? ??r???? ?? ? l?g? ? f?r??, ?? ?? ? n???s?t?t? ?nst?n?tu?la ?n?t??l s? m?? ???? d?zv?lt?ta. 
In ???n?? lu? ?rt?ur S?????n??u?r, ??mun???r?? nu ?r? int?td??un? f?n?l?t?t?? d?r?ta d?n ??uza ?a m?s?jul nu ?st? int?td??un? ??r???ut d? r????t?r ?s? ?um d?r?st? ?m?tat?rul s?u un??r? nu ?st? ??r???ut d?l??. ?s?d?r, S?????n??u?r s?r?? "V?rb?s? un??r? ?u ??m?n?? ?s? ?um ????lul v?rb?st? ?u ?a?us? lu?: ?l st?? ?a ?a?us? nu int?l?g?; insa, ?r?ntr-? ?la?uta ?ut??luz??n?r? ?nt?nt??n?ta, is? ?r??ura bu?ur?? ??mun??ar??."??mun???r?? ???r? ?stf?l fara un tr?nsf?r ?f??t?v d? ?nf?rm?t?? s? fara ???st?nt? unu? f??d b??k.
D??a t?rm?nul d? ??mun???r? ?st? gr?u d? d?f?n?t d?n ??uz? ??m?l???tat?? s?l?, ???l?s? lu?ru s? ???t? s?un? intr-? ??r???r? masura s? d?s?r? t?rm?nul d? ?rg?n?z?t??. 
?ult? ??r??tat?r? ?u in??r??t sa d?f?n??s?a ?rg?n?z?t??. D?ntr? ???st?? il ?m?nt?m ?? G?r? J??ns, ??r? in lu?r?r?? "??m??rt?m?ntul ?rg?n?z?t??n?l" ? ?f?rm?t ?a ?rg?n?z?t??l? sunt ,,?nv?nt?? s????l? d?st?n?t? r??l?zar?? un?r s???ur? ??mun? ?r?n ?f?rt d? gru?" .


Fisiere in arhiva (1):

  • Principiile comunicarii in cadrul unei organizatii.docx

Imagini din aceasta licenta Cum descarc?

Bibliografie

I. ?r?t?t? s? m?n?gr?f??:
1. ?br?? J??n ?l?ud?, (2002), ?s?h?l?g?? ??mun??ar??, tr?d. Lum?n?t? s? Fl?r?n ??t?s?n??nu, ?u?ur?st?, ??l?r?m b#%l!^+??
2. ?ngh?l, ??tru, (2007), Str?t?g?? ?f????nt? d? ??mun???r?, ?d?tur? ??t?, ?u?ur?st?
3. ??b?? ??n, (2003), ??m??rt?m?nt ?rg?n?z?t??n?l s? m?n?g?r??l. Fund?m?nt? ?s?h?l?g??? s? ??l?t?l?g???, v?l. ?, ?d?tur? ???n?m??a, ?u?ur?st? b#%l!^+a?
4. ??ugn?u? D?n??l, (2000), ?ntr?du??r? in st??nt?l? ??mun??ar??, tr?d. d? V??l?t? V?nt?l?s?u, ?d?tur? ??l?r?m, ??s?
5. ?and?? R?d???, (1996), ??mun???r?? m?n?g?r??la, ?d?tur? ????rt, ?u?ur?st?
6. ?h?l??? S??t?m?u, (2001), ??hn??? d? ??r??t?r? s????l?g??a-su??rt d? ?urs, ?u?ur?st?, S???l? ??t??n?la d? Stud?? ??l?t??? s? ?dm?n?str?t?v?
7. ??nst?nt?n?s?u Dum?tru, G?rb?v??nu S?r?n? R?ul?, Dum?tr?s?u ?l?n?, (2011), ??mun???r? ?rg?n?z?t??n?l, ?d?tur? ?r? Un?v?rs?t?r??, ?u?ur?st?
8. D?g?n??s ??rn?rd, (2003), ??m??n?? d? r?l?t??, ?d?tur? ??l?r?m, ??s?
9. D?br?s?u ??ul, ?arga??nu, ?l?n?, ??rbu ????l?t? (2007), ?st?r?? ??mun??ar??, ?d?tur? ??mun???r?.r?, ?u?ur?st? 
10. Lu?? ??r??l? R?d???, (2003), D??r?nd?r? d? ??mun???r?, ?d?turs Un?v?rs?tat?? ?r?ns?lv?n??, ?r?s?v
11. ????s?u, D??n? ???n?, (2010), ??m??rt?m?nt ?rg?n?z?t??n?l, ?d?tur? ?S?, ?u?ur?st? 
12. R?z?s?u ?l???ndru, (2005), ?s???t? t??r?t???-m?t?d?l?g??? ?r?v?nd ??mun???r?? ?rg?n?z?t??n?la, ?ul?t?n St??nt?f??. ?ubl???t?? st??nt?f??a d? ?nf?rm?r? ? ?.F.?., nr. 1/19
13. R?g?j?nu ?ng?l?, (2005), ??mun???r? s? l?mb?j ???n?m??, ?d?tur? ?s?, ?u?ur?st?
14. R?g?j?nu ?ng?l?, Hr?st??h? D??n? ?ndr???, ??sn?d? ?l???ndru, (2004), ??mun???r?? ?nst?tut??n?la, ?d?tur? ?S?, ?u?ur?st?
15. Vlas???nu ??h??l?, (2002), ?rg?n?z?t??l? s? ?ultur? ?rg?n?zar??, ?d?tur? ?r??, ?u?ur?st?
??. Surs? w?b 
1. htt?://v?d?f?n?n?wsr??m.r?
2. htt?://www.d??ngbus?n?ss.r? 
3. htt?s://www.v?d?f?n?.r?


Banii inapoi garantat!

Plateste in siguranta cu cardul bancar si beneficiezi de garantia 200% din partea Diploma.ro.


Descarca aceasta licenta cu doar 8 €

Simplu si rapid in doar 2 pasi: completezi adresa de email si platesti.

1. Numele, Prenumele si adresa de email:

Pe adresa de email specificata vei primi link-ul de descarcare, nr. comenzii si factura (la plata cu cardul). Daca nu gasesti email-ul, verifica si directoarele spam, junk sau toate mesajele.

2. Alege modalitatea de plata preferata:* La pretul afisat se adauga 19% TVA.


Hopa sus!