Prioritățile structurale și problema intensificării competitivității economiilor naționale în condițiile globalizării

Cuprins licență Cum descarc?

INTRODUCERE 3
CAPITOLUL I : ASPECTE METODOLOGICE ALE ALEGERII 
PRIORITĂŢILOR STRUCTURALE ÎN
CONDIŢIILE GLOBALIZĂRII 6
1 1 Globalizarea ­ tendinţă generală a dezvoltării mondiale 6
1 2 Priorităţile structurale şi problema supravieţuirii economiei
naţionale în condiţiile globalizării 15
1 3 Competitivitatea economiilor naţionale în condiţiile globalizării 29
CAPITOLUL II : ANALIZA DEZVOLTĂRII ECONOMIEI 
NAŢIONALE ÎN CONDIŢIILE GLOBALIZĂRII 49
2 1 Rezultatele dezvoltării economiei naţionale în perioada 1990­2008
şi evaluarea competitivităţii 49
2 2 Analiza dinamicii sectorului extern 56
CAPITOLUL III : POSIBILITATEA CREŞTERII COMPETITIVITĂŢII 
ECONOMIEI NAŢIONALE ÎN CONDIŢIILE
GLOBALIZĂRII 68
3 1 Experienţa mondială în schimbarea priorităţilor structurale în 
condiţiile globalizării 68
3 2 Direcţii şi căi de dezvoltare a competitivităţii economiei naţionale în condiţiile globalizării 74
CONCLUZII 85
BIBLIOGRAFIE 89
ANEXE 91


Extras din licență Cum descarc?

INTRODUCERE
Unul dintre procesele de bază ce au loc în sistemul unitar al economiei mondiale îl constituie procesul de globalizare 
Globalizarea intensifică neuniformitatea dezvoltării economice şi concurenţa între state Totodată, în condiţiile globalizării, se accelerează procesele integrării crescânde a economiilor naţionale în mişcarea lor spre o piaţă mondială unică 
Pentru ţara noastră, integrarea în UE este considerată un obiectiv de lungă durată Astfel, pe parcursul viitoarei perioade, R Moldova trebuie să obţină succese reale în dezvoltarea social-economică şi constituirea unei economii competitive Pentru realizarea acestor sarcini, în opinia autorului, este necesară schimbarea priorităţilor structurale ale economiei 
De ce anume priorităţile structurale le considerăm unul dintre elementele-cheie de influenţă asupra economiei?
Structura de ramură a economiei constituie fundamentul de dezvoltare a oricărui sistem economic Stabilitatea şi calitatea acestui “fundament”, respectiv durabilitatea şi calitatea dezvoltării economice, sunt determinate de priorităţile structurale, adică de preferinţele strategice în repartizarea factorilor-cheie ai creşterii economice: capitalul (C), munca (M), tehnologiile în unele sau altele ramuri şi sfere de activitate 
Între priorităţile structurale şi creşterea economică există o interconexiune funcţională (exemplul R Moldova şi al multor altor ţări în dezvoltare): fără schimbarea priorităţilor structurale este imposibilă o creştere economică durabilă (în asemenea caz poate avea loc o creştere fără dezvoltare) 
În alte cazuri (de exemplu, în ţările dezvoltate) priorităţile structurale se schimbă în urma creşterii economice 
Structura economiei influenţează asupra volumului produsului intern brut (PIB), deci şi asupra nivelului de viaţă al populaţiei; determină posibilitatea de ieşire pe pieţele externe şi, respectiv, structura balanţei de plăţi şi competitivitatea unei sau altei ţări 
Pentru fiecare ţară un caracter acut o capătă problema “supravieţuirii” optime în condiţiile globalizării De aceea, problema alegerii priorităţilor structurale în condiţiile globalizării este, prioritară pentru toate ţările şi în special pentru cele în curs de dezvoltare, inclusiv pentru Moldova 
În etapa iniţială a reformării postsocialiste, în R Moldova, după cum şi în alte ţări, în lipsa unei teorii adecvate a reformării structurale, s­au împrumutat concepţiile occidentale, îndeplinindu­se aproape complet recomandările Băncii Mondiale privind restructurarea economiei naţionale o consecinţă a cărora au devenit deformările negative ale structurii ramurilor şi micşorarea potenţialului economic al ţării 
Scopul tezei constituie studierea priorităţilor structurale ale ramurilor în sistemul economiei mondiale şi problema intensificării competitivităţii economiilor naţionale în condiţiile globalizării cu evidenţierea componentei naţionale 
Realizarea scopului presupune soluţionarea următoarelor sarcini:
1 Studierea abordărilor metodologice privind structura ramurilor economiei şi alegerea priorităţilor structurale de ramură în contextul globalizării;
2 Analiza dezvoltării economiei naţionale în condiţiile globalizării;
3 Analiza posibilităţilor creşterii competitivităţii economiei naţionale în condiţiile globalizării 
Obiectul de studiu constituie economia naţională şi priorităţile structurale ale ramurilor acesteia 
Structura tezei Lucrarea este alcătuită din 3 capitole, întroducere, concluzii şi recomandări 
Capitolul I - «Aspectele metodologice ale alegerii priorităţilor structurale în condiţiile globalizării » În acest capitol se studiază fenomenul globalizării ca bază a tendinţei proceselor transformaţionale mondiale; se analizează, de pe poziţiile importanţei contemporane a statului Acest capitol la fel este dedicat analizei aspectelor metodologice de alegere a priorităţilor structurale de ramură în interconecsiune cu problema competitivităţii economiilor naţionale în condiţiile globalizării


Fisiere în arhivă (1):

  • Prioritatile Structurale si Problema Intensificarii Competitivitatii Economiilor Nationale in Conditiile Globalizarii.doc

Imagini din acest licență Cum descarc?

Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 10€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!