Procedee Stilistice Utilizate în Titlu

Cuprins licență Cum descarc?

ARGUMENT. 5
CAPITOLUL I – TEXTUL JURNALISTIC. 6
1.1. Caracteristicile textului. 6
1.2. Elemente constitutive . 12
1.3. Rolul titlului în textul jurnalistic. 17
CAPITOLUL II – RETORICA TITLURILOR. 20
2.1. Delimitări conceptuale. 20
2.2. Calităţile titlului. 21
2.3. Tipologia titlurilor. 22
2.3.1. Titluri informative. 23
2.3.2. Titluri incitative. 23
2.3.3. Titlurile propriu-zise. 23
2.3.4. Supratitlul. 24
2.3.5. Subtitlul. 25
2.3.6. Intertitlul. 26
2.4. Retorica titlurilor. 27
2.2.1. Titluri verbale şi titluri nominale. 27
2.2.2. Titlul narativ. 28
2.2.3. Desemnarea epică. 28
2.2.4. Desemnarea tendenţioasă. 30
2.2.5. Titluri incomplete. 31
2.2.6. Presupoziţii şi implicaţii. 33
2.2.7. Jocul de cuvinte. 34
2.2.8. Chiasmul . 34
2.2.9. Rimele. 35
2.2.10. Variaţia sinonimică. 35
2.5. Tipologia stilistică a titlurilor. 36
2.4.1. Titlul clasic, tradiţional. 37
2.4.2. Titlul bazat pe jocuri de cuvinte. 37
2.4.3. Titlul citat . 38
2.4.4. Titluri care exploatează valorile stilistice ale unor semne de punctuaţie. 39
2.4.5. Titluri care parafrazează. 39 
2.4.6. Titluri care utilizează rime. 40
2.4.7. Titluri care folosesc jocurile de litere. 41
2.4.8. Titlurile interogative sau exclamativ – imperative. 41
2.4.9. Titlurile defective de predicat. 42
2.4.10. Titlul evaziv, care derutează cititorii. 42
2.4.11. Alte categorii. 43
CAPITOLUL III – PROCEDEE STILISTICE UTILIZATE ÎN TITLURILE ACTUALE - STUDIU DE CAZ. 45 
CONCLUZII. 63
BIBLIOGRAFIE. 65


Extras din licență Cum descarc?

Argument
Orice mesaj, care este trimis prin intermediul mass-media are ca scop nu doar transmiterea unor informaţii, ci şi modificarea sau crearea de opinii.
Lucrarea de faţă a pornit de la întrebarea, dacă titlurile se află într-o relaţie strânsă şi logică cu textele propriu-zise şi care sunt procedeele prin care se atrage atenţia cititorului. Titlul este un element foarte important şi constituie primul contact al cititorului cu textul. Mai mult decât atât, el trebuie să-l atragă pe cititor spre lectura textului de presă.
Lucrarea este alcătuită din trei capitole la care se adaugă argumentul şi concluziile. Primele două capitole constituie partea teoretică, iar capitolul trei se ocupă de analiza propriu-zisă a titlurilor din presă.
Primul capitol prezintă textul jurnalistic, caracteristicile, elementele constitutive ale textului continuând apoi cu rolul titlului în textul jurnalistic. 
Al doilea capitol s-a ocupat foarte amănunţit de titlul presei scrise şi a abordat următoarele elemente: delimitările conceptuale şi calităţile titlului, tipologia titlurilor, retorica acestora şi spre finalul capitolului am vorbit despre tipologia stilistică a titlurilor. 
Ultimul capitol constitue partea practică a lucrării şi conţine analiza stilistică a titlurilor din presa actuală. 
CAPITOLUL I. TEXTUL JURNALISTIC
1.1. Caracteristicile textului
Teoreticienii subliniează respectarea unor particularităţi, trăsături distinctive în perspectiva materializării scriiturii de presă. 
Conform opiniei lui Curtis D. MacDougall „ stilul jurnalistic se caracterizează printr-o sintaxă concentrată, prin alegerea cuvântului clar, concret şi activ, precum şi a detaliului obiectiv. De asemenea, stilul jurnalistic are ca tendinţă eliminarea bruiajului semantic.” 
Orice text jurnalistic este, înainte de toate, o colecţie de date selecţionate si aranjate cu grijă de către o persoană ce exercită profesia de jurnalist.
Luminiţa Roşca defineşte textul jurnalistic după patru criterii de importanţă majoră: 
1. Condiţiile specifice de producere a acestuia. Prin urmare, textul jurnalistic este rezultatul activităţii de colectare a informaţiei, de selectare, ierarhizare şi condensare a acesteia, de către un jurnalist (ziarist), care trebuie să îşi asume răspunderea privind respectarea regulilor dontologice.
Calitatea informaţiei jurnalistice este dată de o serie de criterii de cercetare a filtrării acesteia, conform lui Albert Kientz: „ originalitatea mesajului; gradul de inteligibilitate a acestuia; gradul de implicare a publicului; profunzimea psihologică a informaţiei transmise.” 
a. originalitatea mesajului. Presa consideră demne de interesul cititorilor evenimentele care conţin informaţii de actualitate , neaşteptate, neobişnuite şi care modifică percepţia comună a realităţii.
b. gradul de inteligibilitate a acestuia. Oricât de nouă ar fi o informaţie, nu va fi receptată de public dacă textul nu va fi redactat într-un limbaj simplu şi uşor de asimilat. De aceea trebuie evitaţi termenii abstracţi, frazele lungi, dificile şi inversiunile cu funcţie stilistică.
c. gradul de implicare a subiectului. Acesta îi oferă jurnalistului argumente pentru alegerea genului publicistic şi a timpului . 
d. profunzimea psihologică a informaţiei transmise. Acest criteriu se referă la impactul pe care îl are informaţia asupra psihicului cititorilor. 
2. Vehicul al informaţiei, textul jurnalistic este în acelaşi timp produs destinat cumpărării şi consumării, suport al informaţiei dar şi serviciu public. 
Mihai Coman consideră că „activitatea jurnalistului este marcată de constrângeri interne ( de ce un eveniment devine informaţie de presă, cum se filtrează informaţia, cum se construieşte textul, cum se „ ambalează” informaţia pentru a fi „ vândută”) şi externe (statutul publicaţiei, al jurnalistului, reguli de etică profesională, modificări apărute în profilul psiho-moral al publicului)”.


Fisiere în arhivă (1):

  • Procedee Stilistice Utilizate in Titlu.doc

Imagini din acest licență Cum descarc?

Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 9€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!