Procedura de judecata in cauzele cu infractori minor

Cuprins licenta Cum descarc?

Introducere 3
Capitolul I. Consideratiuni introductive privind minoritatea si delicventa juvenila 5
1.1 Notiunea de minor 5
1.2 Delicventa juvenila si cauzele acesteia 6
1.3 Scurt istoric al reglementarii sistemului sanctionator aplicabil minorilor in legislatia penala din Romania 7
Capitolul II. Procedura in cauzele cu infractori minori 13
2.1 Reguli generale privind procedura in cauzele cu infractori minori 14
2.2 Urmarirea penala 14
2.2.1 Urmarirea penala -  prima faza a procesului penal 14
2.2.2 Procedura privind inculpatii minori in faza de urmarire penala 20
2.3 Regulile aplicabile minorilor in faza camerei preliminare 24
2.4 Judecata 27
2.4.1 Judecata -  faza centrala a procesului penal 27
2.4.2 Conditii pentru aplicarea procedurii speciale in faza de judecata 32
Capitolul III. Executarea masurilor educative neprivative de libertate 37
3.1 Stagiul de formare civica 38
3.2Supravegherea 40
3.3 Consemnarea la sfarsit de saptamana 43
3.4 Asistarea zilnica 45
Capitolul IV. Executarea masurilor educative privative de libertate 47
4.1 Internarea intr-un centru educativ 48
4.2 Internarea intr-un centru de detentie 52
4.3 Pluralitatea de infractiuni comise in minorat si/sau majorat 55
Capitolul V. Jurisprudenta 57
Concluzii 62
Bibliografie 64


Extras din licenta Cum descarc?

Introducere
Combaterea si prevenirea infractionalitatii minorilor a reprezentat si va reprezenta o permanent preocupare de politica penala a statelor moderne. Specificul fenomenului infractional in rindul minorilor evoca probleme deosebite de prevenire si combatere pentru ca cauzalitatea acestuia este interactionata cu o multime de factori precum: lipsa experientei de viata a minorului cu consecinta necomprehensiunii pe deplin a semnificatiei sociale, a conduitei sale periculoase pentru valorile sociale ca si a sanctiunilor aplicabile in acest caz, a influentele negative exercitate de unii majori ce ii atrag pe minori pe calea infractionala, deficientele din procesul educativ din cadrul familiei, scolii etc. .
Ceea ce caracterizeaza comportamentul normal al minorului este inhibitia, ca fenomen de franare, diminuare sau suprimare a efectelor excitatiei. Personalitatea minorului este dependenta de modul in care acesta cunoaste mediul ambiental, cu ajutorul proceselor intelectuale, volitionale, afective si a particularitatilor psihice. Violenta juvenila se manifesta prin atitudini si stari de inadaptare, nesupune, fata de normele simple de conduita, urmate de manifestari agresive . 
Sanctionarea minorilor care comit infractiuni trebuie sa corespunsa particularitatilor psiho-fizice ale acestora, sa asigure educarea si reeducarea acestora. Sistemul sanctionator pentru infractiunile comise de minori, studiat in lucrarea de fata, impune aplicarea unui sistem aparte de sanctiuni de drept penal, format din masuri aducative neprivative de libertate si masuri privative de libertate. Acestea din urma, constituind exceptia si fiind rezervate ipotezelor de infractiuni grave sau de minori care au comis multiple infractiuni si prin conditiile in care urmeaza sa fie aplicate si executate, trebuie sa conduca insa tot la reeducarea si resocializarea condamnatilor minori 
Scopul prezentei teze, este acela de a sublinia necesitatea existentei unei situatii derogatorii de la procedura de drept comun a procesului penal in cazul minorilor, de a analiza,in ce masura actuala legislatie procesual-penala aplicabila infractorilor minori poate sa satisfaca cerintele societatii actuale, precum si in ce masura este in acord cu dispozitiile noii Constitutii si cu stadardele fixate in documentele adoptate de distincte organisme internationale, avand in vedere ca in procesul penal, urmarirea si judecarea infractorilor minor presupune nenumarate masuri procesuale si acte procedurale dublate de garantii judiciare, ce releva un caracter pronuntat de protejare a minorului care trebuie sa duca in final la prevenirea delicventei juvenile si la recuperarea minorului infractor prin moduri cat mai adecvate varstei acestuia.
Capitolul intai al prezentei teze prezinta cateva consideratiuni introductive privind delicventa juvenila si minoritatea, precum si un scurt isotirc al reglementarii sistemului sanctionator aplicabil minorilor in legislatia penala si procesual -  penala din Romania. Capitol in care vom constata ca inca din cele mai vechi timpuri, legiuitorii au fost preocupati de adoptarea atat a unui regim sanctionator distinct pentru infractorii minori.
Capitolul doi al tezei analizeaza procedura in cauzele cu infractori minori, respectiv procedura speciala ce se aplica in cauzele in care suspectii sau inculpatii sunt minori cu varsta cuprinsa intre 14 si 18 ani. 
Capitolul al III-lea, prezinta masurile educative neprivative de libertate prevazute in art. 115 alin. (1) pct. 1 Cod penal, precum si modul de executare a masurilor educative neprivative de libertate, iar capitolul al IV-lea analizeaza masurile privative de libertate si modul de executare al acestora.
Capitolul V ,,Jurisprudenta", reprezinta partea practica a tezei, in care vom prezenta si analiza o speta din practica judiciara a instantelor judecatoresti.
Ultima parte a lucrarii este dedicata concluziilor si problemelor privitoare la aplicarea legii penale in timp, in cazul infractiunilor comise de minori.
Capitolul I. Consideratiuni introductive privind minoritatea si delicventa juvenila
1.1 Notiunea de minor
Minorul este persoana fizica care nu a implinit varsta de 18 ani. Ocrotirea minorului presupune totalitatea normelor juridice de aparare a persoanei ce se afla intr-o situatie speciala datorita varstei sale .
Cadrul legal cu privire la ocrotirea minorului, respectarea, promovarea si garantarea drepturilor acestuia se stabileste prin Codul civil si prin Legea nr. 272/2004 cu privire la protectia si promovarea drepturilor minorilor .
Aceste prevederi sunt completate cu alte prevederi interne ce fac referire la minori, dar si cu reglementari cuprinse in tratatele si conventiile la care tara noastra este parte .
Faptul ca minorul casatorit inainte de implinirea varstei de 18 ani dobandeste capacitatea deplina de exercitiu sub aspect civil nu atrage aplicare in materie penala a regimului sanctiionator prevazut de de legea penala pentru majori.
Minorul care nu a implinit varsta de 14 ani la data savarsirii infractiunii nu raspunde penal (prezumtie absoluta de incapacitate penala) ; in ipoteza in care minorul comite infractiunea chiar in ziua in care implineste 14 ani, raspunde penal doar daca se face dovada savarsirii faptei cu discernamant. Minorii care au implinit varsta de 14 ani, dar nu au implinit varsta de 16 ani la data comiterii infractiunii raspund penal doar daca se face dovada prin intermediul unei expertize medico -  legale psihiatrice ca au comis fapta cu discernamant ( prezumtie relativa de incapacitate penala). Minorii care au implinit varsta de 16 ani la data comiterii infractiunii raspund penal.
Sistemul sanctionator pentru infractiunile comise de minori cu varsta intre 14 -  18 ani a fost complet restructurat de Noul Cod penal, singurele sanctiuni penale ce pot fi aplicate fiind masurile educative, chiar daca, pe parcursul procesului penal, infractorul a devenit major. Astfel, persoanei care a comis infractiuni in minorat si care raspunde penal I se poate aplica fie o masura educativa neprivativa de libertate, fie o masura educativa privativa de libertate. 
Asadar, infractorului care a comis infractiuni in perioada in care avea varsta cuprinsa intre 14 -  18 ani nu ii va mai putea fi aplicata nicio categorie de pedepse, chiar daca la data pronuntarii hotararii acesta devine major. Astfel, Noul Cod penal renunta la sistemul penal al justitiei pentru minori, caracterizat prin optiunea, intre pedepse si masuri educative, adoptind sistemul nepenal, unde sanctiunile ce se pot aplica minorilor se cantoneaza doar in sfera masurilor educative .


Fisiere in arhiva (1):

  • Procedura de judecata in cauzele cu infractori minor.doc

Imagini din aceasta licenta Cum descarc?

Bibliografie

1. Bulai Constantin., Manual de drept penal. Partea generala, Editura ALL, Bucuresti, 1997
2. Tanasescu Camil., Psihologie judiciara, Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 2010
3. Lupascu Dan, Dreptul familiei, Editura Universul Juridic, Bucuresti,2012
4. Lupascu Dan, Dreptul familiei,editie revizuita si adnotata, Editura Universul Juridic, Bucuresti,2011
5. Udroiu Mihail, Drept penal. Partea generala, Editura C.H.Beck, Bucuresti, 2014
6. Stanisor Emilian, Delincventa juvenila, Editura Oscar Print, 2003
7. Pasca Maria Dorina, Infractorul minor si reintegrarea sa in comunitate, Editura Ardealul, 2005
8. Brezeanu Ortansa, Minorul si legea penala, Editura All Beck, Bucuresti, 1998
9. Radulescu Sorin, Banciu Dan, Introducere in sociologia delincventei juvenile, Adolescenta intre normalitate si devianta, Editura Medicala, Bucuresti, 1990
10. Cosomovici Andrei , Iacob Luminita, Psihologie scolara, Editura Polirom, Iasi, 2008
11. Durnescu Ioan, Probatiunea, teorii, legislatie si practica, Editura Polirom, Iasi, 2011
12. Radulescu Sorin, Banciu Dan, op.cit., Editura Medicala, Bucuresti, 1990
13. Puscasu Andrei -  Lucian, Sanctiunile aplicabile infractorilor minori, Editur Universul Juridic, Bucuresti, 2019
14. Brezeanu O., Din istoria regimului sanctionator al minorului infractor in Romania, in Revista de drept penal, nr. 2/1995
15. Crisu A., Tratamentul infractorului minor in materie penala. Aspecte de drept comparat, Editura C.H.Beck, Bucuresti, 2006
16. Filiti I.C., Suchianu D.I., Contributii in istoria justitiei penale in Principatele Romane, Revista de drept penal si stiinta penitenciara, Bucuresti, 1928
17. Antoniu G., Danes S., Popa M., Codul penal pe intelesul tuturor, editia a VII - a , Editura Juridica, Bucuresti, 2002
18. Brezeanu O., Din istoria regimului sanctionator al minorului infractor in Romania, R.D.P., NR. 1/1996
19. Barac C., Raspunderea si sanctiunea juridica, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 1997
20. Antoniu G., Vinovatia penala, Ed. Academiei, Bucuresti, 1995
21. Mitrache Ctin, Mictrache C., Drept penal roman. Partea generala, editia VIII-a revazuta si adaugita, Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2010
22. Udroiu M., Drept penal. Partea generala. Noul Cod penal, Editura C.H.Beck, Bucuresti, 2014
23. Gorunescu M., Barbu A.I., Rotaru M., Drept penal. Partea generala, Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2014
24. Puscasu Andrei-Lucian, Sanctiunile aplicabile infractorilor minori, Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2019
25. Raileanu R.P., Elemente de noutate in desfasurarea procesului penal aduse prin Noul Cod de procedura penala -  Legea nr. 135/2010, Scoala Nationala de grefieri, Bucuresti, 2013
26. Gheorghe D., Administrarea si aprecierea probelor in procesul penal, Pro lege nr. 2/2006. 
27. Ramureanu V., Sesizarea organelor judiciare in reglementarea Noului Cod de procedura penala, in RRD, nr. 3/2014
28. Boroi Al., Drept Penal si drept procesual - penal, Editura C.H. Beck. 2006
29. Udroiu M., Procedura penala. Partea speciala, Ed. Universul Juridic, Bucuresti 2011
30. Crisu Anastasiu, Drept procesual penal. Partea speciala. Conform noului Cod de procedura penala, Editura Hamangiu, Bucuresti, 2019
...


Banii inapoi garantat!

Plateste in siguranta cu cardul bancar si beneficiezi de garantia 200% din partea Diploma.ro.


Descarca aceasta licenta cu doar 8 €

Simplu si rapid in doar 2 pasi: completezi adresa de email si platesti.

1. Numele, Prenumele si adresa de email:

Pe adresa de email specificata vei primi link-ul de descarcare, nr. comenzii si factura (la plata cu cardul). Daca nu gasesti email-ul, verifica si directoarele spam, junk sau toate mesajele.

2. Alege modalitatea de plata preferata:* La pretul afisat se adauga 19% TVA.


Hopa sus!