Procedura de soluționare a cauzelor cu infractori minori

Cuprins licență

Introducere 4
Capitolul I 7
Aspecte privind procesul penal 7
1.1.Dreptul la un proces echitabil in acceptiunea Curtii Europene de la Strasburg 8
1.2.Principii specifice procesului penal 9
1.2.1 Principiul legalitatii procesului penal 10
1.2.2 Principiul Oficialitatii 10
1.2.3. Principiul aflarii adevarului 11
1.2.4 Principiul prezumtiei de nevinovatie 12
1.2.5 Principiul rolului activ al organelor judiciare 13
1.2.6 Principiul garantarii libertatii individuale si sigurantei persoanei 13
1.2.7 Principiul respectarii demntatii umane. 14
1.2.8 Principiul garantarii dreptului la aparare 15
1.2.9 Principiul egalitatii persoanelor in fata legii si a organelor judiciare 16
1.2.10 Principiul nemijlocirii desfasurarii procesului penal in fata organelor judiciare 17
1.2.11 Principiul desfasurarii procesului in limba romana 18
1.3 Aspecte privind urmarirea penala si judecata in procesul penal. Dispozitii speciale 18
1.4 Conceptul de minoritate si semnificatia juridico-penala a acestuia 19
CAPITOLUL II 20
Efectuarea si modalitatile de desfasurare a fazei de urmarire penala si judecata in procesele cu infractori minori 20
2.1 Urmarirea penala fata de inculpatul minor 21
2.1.1 Persoanele chemate la ascultarea minorului 22
2.1.2 Referatul de evaluare 24
2.2 Judecata inculpatului minor 25
2.2.1 Desfasurarea judecatii 26
2.2.2 Compunerea instantei 28
2.2.3 Participarea procurorului la judecata cauzelor cu infractori minori 29
2.2.4 Participarea inculpatului minor la judecata si drepturile acestuia 30
2.2.5 Persoanele chemate la judecata inculpatului minor 31
2.3 Reglementarea si limitele raspunderii penale 32
2.3.1 Consecintele raspunderii penale a minorului 32
2.4 Masuri educative aplicate infractorilor minori 33
2.4.1 Masuri educative privative de libertate 34
2.4.2 Masuri educative neprivative de libertate 36
2.4.2.1 Obligatii ce pot fi impuse minorului in cazul in care s-a dispus o masura neprivativa de libertate 37
2.5 Caile ordinare si extraordinare atac in procesul penal 39
2.5.1 Apelul 40
2.5.2 Contestatia in anulare 42
2.5.3 Recursul in casatie 42
2.5.4 Revizuirea 44
CAPITOLUL III 46
Executarea hotararilor in cauzele cu minori 46
3.1 Pedepsele aplicabile minorului 46
3.1.1 Pedeapsa inchisorii 47
3.1.2 Pedeapsa amenzii 50
3.2 Pedepse excluse de la aplicarea fata de minori 51
3.3 Suspendarea conditionata a executarii pedepsei aplicata minorului 52
CAPITOLUL IV. Concluzii 54
BIBLIOGRAFIE 56


Extras din licență

Introducere 
Una dintre cele mai importante probleme ale societatii este reprezentata de infractionalitatea minorilor, constatandu-se de-a lungul timpului o tendinta ascendenta in ceea ce priveste delincventa juvenila. Cei mai multi dintre minori , au tendinta sa comita infractiuni de violenta, infractiuni ce au legatura cu traficul de droguri, infractiuni contra patrimoniului etc. , iar aceasta solicita o situatie pe masura. Aceasta situatie, alarmanta, a determinat pe autorii de specialitate , sa propuna, iar pe legiuitor sa adopte toate sanctiunile ce sunt necesare a fi aplicabile minorilor infractori. 
Dat fiind gradul ridicat de infractionalitate in zilele noastre, in randul minorilor, cu privire la acest fenomen, tinandu-se seama de starea psiho-psihica si de toate etapele minoritatii, legiuitorul roman, a fundamentat o varsta minima incepand cu care minorii pot raspunde penal. In acest caz, capacitatea penala a minorului incepe la varsta de 14 ani, dar pana la 16 ani, minorii sunt prezumati ca nu raspund penal., cu exceptia situatiei in care se dovedeste ca la momentul in care acesta a savarsit fapta, aceasta s-a produs cu discernamant. Existenta discernamantului, este prezumata relativ incepand cu varsta de 16 ani. Discernamantul, este reprezentat de atitudinea psihica a personei, care savarseste fapta ce este prevazuta de legea penala, de reprezentare a comportamentului sau in mediul social, precum si determinarea si orientarea constienta a vointei in raport cu fapta.
Astfel, in continuare, in prezenta lucrare, am prezentat procedura in cauzele cu infractori minori pornind de la ce inseamna fenomenul de infractionalitate juvenila si pana la executarea pedepselor ce pot fi aplicate acestora in cazul in care acestia ajung sa fie condamnati. Lucrarea, este structurata pe trei capitole, din care in primul capitol, am tratat aspecte generale privind procesul penal, pornind de la premisa potrivit careia comiterea unei infractiuni, genereaza dreptul statului de a trage la raspundere penala pe faptuitor, ajungandu-se in final, daca este cazul, la aplicarea unei sanctiuni. Delicventa juvenila, este un fenomen social complex, prin consecintele sale negative, pentru comunitate, dar si pentru destinul ulterior al infractorului minor. 
In cel de-al doilea capitol, sunt analizate, atat urmarirea penala, cat si judecata in cauzele ce privesc infractorii minori, astfel, urmarirea si judecarea infractorilor minori, cat si punerea in executare a hotararilor ce sunt luate privind aceste situatii, se realizeaza potrivit articolului 504, din Codul de procedura penala, potrivit procedurii obisnuite, cu completarile din Titlul IV, capitolul III si sectiunea 8 a capitolului I, din Titlul V, al Codului de procedura penala. In continuare, am facut referire la consecintele raspunderii penale a minorului, ce fac referire la masurile educative privative, dar si neprivative de libertate, obligatiile ce pot fi impuse acestuia in cazul in care acestuia i-i este aplicata o astfel de sanctiune, iar in final, am aratat care sunt caile de atac ordinare si extraordinare prin care pot fi contestate sentintele ce sunt date in astfel de cazuri, cu privire la infractorii minori. 
In ultima parte a prezentei lucrari, am tratat in principal executarea pedepselor ce sunt aplicate minorilor infractori, astfel, Codul de procedura penala, prevede pentru minorii care se dovedesc ca raspund penal, doua pedepse principale, aceastea fiind pedeapsa inchisorii si pedeapsa amenzii, a caror limite sunt reduse la jumatate in aceste cauze. Regimul de executare al pedepselor de catre minori, este unul mai putin sever, decat in cauzele cu majori, privind de exemplu pedeapsa inchisorii pe care minorii o executa in institutii speciale. Tot aici, am facut referire la pedepsele ce nu pot fi aplicate minorului, si anume pedeapsa detentiunii pe viata, pedepsele accesorii, dar si pedepsele complementare. Iar in final, am vorbit despre suspendarea conditionata, ce reprezinta o masura de individualizare a reactiei penale pe care o poate lua instanta de judecata prin pronuntarea unei hotarari de conndamnare. Aceasta consta in suspendarea pe o anumita perioada de timp, ce este denumit termen de incercare si include pentru condamnat obligatia de a avea un comportament cat mai corect in tot acest timp.


Fisiere în arhivă (1):

  • Procedura de solutionare a cauzelor cu infractori minori.docx

Imagini din acest licență

Bibliografie

Tratate, cursuri, monografii:
Adi Oroveanu-Hantiu- ,,Drept procesual penal. Partea generala", Editura C.H. Beck, Bucuresti 2009
Alexandru. Boroi- ,,Drept penal. Partea general", Editura C.H. Beck, Bucuresti, 2010
Alexandru Boroi, Gina Negrut- ,,Drept procesual penal", Editura Hamangiu, Bucuresti 2017
Alexandru Pintea, Dan Cristian Pintea, Alina Cristina Balanescu- ,,Urmarirea Penala, Aspecte teoretice si practice, Editura Universul Juridic, Bucuresti 2017
Anastasiu Crisu- ,,Drept procesual penal, Partea generala, conform noului cod de procedura penala"- Editura Hamangiu, Bucuresti 2016
Anastasiu Crisu- ,,Tratamentul infractorului minor in materie penala, Aspecte de drept comparat", Editura C.H Beck, Bucuresti 2006
Anastasiu Crisu, Bogdan Micu, Andrei Zarafiu- ,,Institutii de drept procesual penal, Curs aprofundat", Editura Hamangiu, Bucuresti 2010
Anca-Lelia Lorincz - ,,Drept procesual penal", vol. II, Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2016
Andrei Zarafiu- ,,Procedura penala partea generala si partea speciala", Editura C.H Beck, Bucuresti 2015
Bogdan Micu, Radu Slavoiu, Alina-Gabriela Paun -  ,,Procedura penala. Curs pentru admitere in magistratura si avocatura", Editia a-3-a, Editura Hamangiu, Bucuresti 2017
Carmen-Silvia Paraschiv, Maria-Georgiana Teodorescu, Alin Sorin Nicolescu-,,Drept procesual penal. Partea generala.Note de curs", Editura Hamangiu, Bucuresti 2016
Constantin Mitrache, Cristian Mitrache- ,,Drept penal roman. Partea generala", Editura Universul Juridic, Bucuresti 2016
Constantin Mitrache, Cristian Mitrache-Drept penal Roman. Partea generala. Editia a-II-a, revizuita si adaugita, Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2016
Corina Voicu, Andreea Simona Uzlau, Georgiana Tudor, Victor Vaduva-,,Noul cod de procedura penala. Ghid de aplicare pentru practicieni", Editura Hamangiu, Bucuresti 2014
Dima-,,Drept penal. Partea Generala, Editia a-3-a revizuita si adaugita", Editura Hamangiu, Bucuresti 2014
Griga- ,,Drept Procesual Penal. Partea generala", Editura Universul Juridic, Bucuresti 2016
Grigore Gr. Theodoru-Tratat de drept procesual penal. Editia a-III-a, Editura Hamangiu, Bucuresti 2016
Ilie Pascu, Andreea Simona Uzlau, Gheorghe Muscalu- ,,Drept penal. Partea Generala", EditIa a-IV-a, Editura Hamangiu, Bucuresti 2016
Ioan Chis, Alexandreu Bogdan Chis- ,,Executarea sanctiunilor penale", Editura Universul Juridic, Bucuresti 2015
Ion Neagu, Mircea Damaschin- ,,Tratat de procedura penala, Partea speciala", Editura Universul Juridic, Bucuresti 2015
Ion Neagu, Mircea Damaschin- ,,Tratat de procedura penala. Partea speciala", Editura Universul Juridic, Bucuresti 2017
Ion Neagu, Mircea Damaschin, Andrei Viorel Iugan- ,,Drept procesual penal. Partea speciala, mapa de seminar", Editura Universul Juridic, Bucuresti 2016
Ion Poiana, Ioana Pacurariu-,,Drept procesual penal. Partea generala", Editura Universul juridic, Bucuresti 2014
Iulia Ciolca- ,,Probe in procesul penal", practica judiciara, Editia a-II-a, Editura Hamangiu, Bucuresti 2011
Lavinia Valeria Lefterache -Drept penal, Partea Generala, curs pentru stundetii anului II, editia a-III-a, revizuita si adaugita-47, Editura Universul Juridic, Bucuresti 2011
Lidia Barac-,,Raspunderea si sanctiunea juridica", Editura Lumina Lex, Bucuresti, 1997
Magdalena Iordache-,,Nulitatile in Noul cod de procedura penala", Editura Universul Juridic, Bucuresti 2015
Marcel Ioan Rusu- ,, Drept exceptional penal", Editura Hamangiu, Bucuresti 2015
Mihai Udroiu- ,,Procedura penala, Partea Speciala", Editia 4, Editura C.H. Beck, Bucuresti 2017
Mircea Damaschin-,,Curs Universitar, Drept procesual penal" -Bucuresti: Wolters Kluwer, 2010
Nicolae Volonciu, Alexandru Vasiliu, Radu Gheorghe- ,,Noul cod de procedura penala adnotat, noutati, explicatii, comentarii. Partea generala", Editia a-II-a, revizuita si adaugata, Editura Universul Juridic, Bucuresti 2016
Nicu Jidovu-"Drept procesual penal", Editura C.H Beck, Bucuresti, 2006
Nicu Jidovu-,,Drept procesual penal", Editura C.H Beck, Bucuresti 2010
Petre Buneci- ,,Drept procesual penal. Partea speciala", Editura Universitara, Bucuresti 2009
Suport de curs- Elemente de drept penal, prof. univ. Dr. Tudorel Toader, Conf. Univ. Dr. Ada-Iuliana Popescu
Theodor Mrejeru, Bogdan Mrejeru-,,Caile ordinare de atac in procesul penal, Apelul si recursul.Aspecte teoretice si jurisprudenta in materie", Editura Universitara, Bucuresti 2008
Valentin Mirisan- ,,Drept penal. Partea generala",editia a-V-a, revizuita si adaugita, Editura Universul Juridic, Bucuresti 2017
Viorel Pasca-,,Drept penal. Partea generala", editia a -IV-a, revizuita si adaugita, Editura Universul Juridic, Bucuresti 2015


Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!