Procedura Somației de Plată

Cuprins licență Cum descarc?

CAP. 1 Consideraţii generale privind somaţia de plată 1
1.1. Noţiunea şi importanţa somaţiei de plată în Dreptul Românesc şi Dreptul European 4
1.2. Scurt istoric şi evoluţia somaţiei de plată Dreptul Românesc şi Dreptul European 8
CAP. 2 Natura juridică a Procedurii somaţiei de plată 12
CAP. 3 Condiţii de exercitare a somaţiei de plată în România 19
3.1 Condiţii de admisibilitate ale procedurii somaţiei de plată 26
CAP. 4 Competenţa instanţei de judecată 32
CAP. 5 Cererea de chemare în judecată 39
CAP. 6 Probele 45
6.1. Consideraţii generale privind probele 45
6.1.1. Definirea noţiunii de probă, reglementare şi importanţa probei 45
6.1.2. Consideraţii generale de admisibilitate a probelor 47
6.1.3. Subiectul, obiectul şi sarcina probei 48
6.1.4. Reguli comune privind administrarea probelor 48
6.1.4.1. Propunerea probelor 48
6.1.4.2. Încuviinţarea probelor 49 
6.1.4.3. Administrarea probelor 49
6.1.5. Convenţiile asupra probelor 50
6.1.6 Asigurarea dovezilor 50
6.2. Proba cu înscrisuri 51
6.2.1. Consideraţii teoretice 52
6.2.2. Înscrisuri autentice 52
6.2.3. Înscrisuri sub semnătură privată.. 52
6.2.4. Alte dovezi.. 53
6.2.5. Administrarea probei cu înscrisuri 54
6.3. Verificarea de scripte 55
6.3.1. Procedura verificării de scripte 55
6.3.2. Procedura falsului 56
6.4. Proba prin declaraţiile martorilor 58
6.4.1. Consideraţii teoretice 58
6.4.2. Administrarea probei cu martori 58
6.4.2.1. Regula stabilită de art. 1191 alin (1) C civ 59
6.4.2.2. Regula stabilită de art. 1191 alin (1) şi alin (2) C civ 58
6.4.3. Administrarea probei cu martori 59
6.4.3.1. Propunerea martorilor 60
6.4.3.2. Persoanele care pot fi ascultate ca martori 60
6.4.3.3. Prezentarea şi ascultarea martorilor 61
6.5. Expertiza 62
6.5.1. Consideraţii teoretice 63
6.5.2. Admisibilitatea expertizei 63
6.5.3. Administrarea expertizei 63
6.6. Cercetarea la faţa locului 64
6.6.1. Consideraţii teoretice 64
6.6.2. Administrarea probei 64
6.7. Interogatoriul 64
6.7.1. Consideraţii teoretice 65
6.7.2. Mărturisirea. Definiţie şi felurile mărturisirii 65
6.7.3. Admisibilitatea mărturisirii 65
6.7.4.Administrarea probei mărturisirii. Interogatoriul 66
6.7.5. Propunerea interogatoriului 66
6.7.6. Obiectul interogatoriului 67
6.7.7. Persoanele care pot răspunde la interogatoriu 67
6.7.8. Luarea interogatoriului 68
6.8. Prezumţiile 68
6.8.1. Definirea noţiunii 68
6.8.2. Felurile prezumţiilor 69
6.9. Probele în căile de atac 69
6.9.1. Probele în cererea în anulare 69
6.10. Particularităţi ale probelor în cadrul procedurii somaţiei de plată 72
CAP. 7 Concluzii şi Propuneri de lege ferenda 78


Extras din licență Cum descarc?

CAPITOLUL 1
CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND SOMAŢIA DE
PLATĂ
Justiţia este şi va rămâne unul dintre factorii decisivi ai modelării vieţii sociale, atât prin funcţia ei preventiv moralizatoare, cât şi prin funcţia ei sancţionatoare, atunci când, intenţionat sau nu, raporturile sociale – devenite raporturi juridice – se abat de la exigenţele normativ rezonabile şi ale bunei credite .
Pentru a se valoriza un asemenea factor, Justiţia virtuală trebuie să fie previzibilă, iar cea obiectivă prin hotărâri ale instanţelor judecătoreşti trebuie să fie eficientă. Condiţia sigură a eficienţei este celeritatea actului de justiţie. Nu pot surprinde, aşadar, preocupările constante europene şi naţionale, avand ca scop asigurarea eficacităţii justitiei, nu doar prin termene proceduale imperative de derularea a procedurilor juridice, ci prin chiar consacrarea unor proceduri speciale, abreviate, simplificate, economicoase, dinamice şi amiabile de rezolvare a unor litigii latente sau actuale. Procedura injoncţiunii sau în România, somaţia de plată face parte dintre acestea, fiind un reviriment în articulaţiile procesului civil. 
Instituţionalizată în ţările Uniunii Europene, chiar de mai multe decenii şi vrând să devină şi instituţie a dreptului comunitar procedura somaţie de plată a fost adoptată şi în România, cum se ştie, abia începând cu anul 2001. Ea a fost şi rămâne o procedură inedită sub multe aspecte, discutabilă încă, dar cu siguranţă utilă şi practică. In orice caz, i-ar fi cu totul străină, ironică observaţia unui doctrinar, făcută însă în legătură cu procedura europeană a injoncţiunii de plată, că edificarea ei „a început cu acoperişul”.
Răstimpul de la instituţionalizarea procedurii somaţiei de plată nu este, poate, suficient pentru a formula judecăţii de valore, mai ales cât priveşte necesitate si utilitate ei. O constatare rămâne totuşi certă: procedura somaţiei de plată a stârnit interesul creditorilor, a stimulat - cum spunea un doctrinar francez – ieşirea multor debitori din starea de muţenie, a incitat doctrina mereu înclinată, natural, spre aprofundări, nuanţări sau chiar interpretării complinitoare, a solicitat instanţele spre găsirea unor soluţii compatibile problemelor practice, totdeauna mult mai prolifice in raport cu ingeniozitatea soluţiilor previzionare .
Intr-o asemenea ambianţă, o incercare de sinteză ni s-a părut oportună şi, îndrăznim să credem, chiar utilă. N-am ignorat, nici n-am minimalizat substanţialele contributii doctrinare si jurisprudenţiale intr-un domeniu atat de complex si de dinamic cum este cel al procedurii somaţiei de plată, parcă invers proporţional în raport cu laconismul reglementărilor. Am încercat pur si simplu să ne inscriem, colocvial, nu doctroral, în incitantul schimb de idei şi incitantul schimb de idei si ipoteze pe care l-a provocat şi il întreţine procedura somaţiei de plată, motivul fiind perfectabilitatea sistemului.
Sensul timpul juridic. Timpul considerat candva o categorie ezoterică – este un atribut fundamental al materiei în mişcare. Ca varietate a timpului social uman, există şi un timp juridic . Raporturile juridice – ca si normele care le reglementează - sunt create, modificate sau stinse intr-un spatiu temporal. Acestor durate , marginite de date , normele le atribuie semnificaţii juridice.
Termenul este perioada in care trebuie să se facă sau să se intample ceva ori, dimpotriva, in care nu trebuie să se facă sau să se intample ceva. Asadar, in spatiul vieţii juridice, se poate spune ca înăuntrul duratei sau la o anumită dată trebuie să se săvârşească fapte determinate, având semnificaţie juridică, sau, dimpotrivă, este interzisă săvârşirea lor, ori, în fine, rămâne la aprecierea subiectului de drept alegerea conduitei pe care o consideră adecvată .


Fisiere în arhivă (4):

  • Bibliografie.doc
  • Coperta.doc
  • Cuprins.doc
  • Procedura Somatiei de Plata.doc

Imagini din acest licență Cum descarc?

Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 9€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!