Procesul tehnologic de realizare a reperului corp pompă în condițiile respectării normelor de securitate și sănătate în muncă

Cuprins licență

1.CONSIDERATII GENERALE ... 5 
Obiectul proiectului si principalele probleme propuse a fi rezolvate .. 5 
1.2 Prezentarea reperului. . 5 
1.2.1.Descrierea reperului . 5 
1.2.2.Rolul functional ...8 
1.2.3.Material. Caracteristici ..11 
2.Legislatia din domeniul securitatii si sanatatii in munca ..14 
2.1. Cadrul general ...14 
2.2. Norme internationale ale muncii 14 
2.2.1. Generalitati .14 
2.2.2. Principii fundamentale privind S.S.M ..14 
2.2.3. Securitate si Sanatate in Munca in anumite ramuri ale activitatii economice.15 
2.2.4. Protectia impotriva riscurilor specifice 15 
2.2.5. Aplicarea si promovarea normelor ..16 
2.2.6. Standardele europene armonizate .17 2.3. Legislatia nationala si europeana privind Securitatea si Sanatatea in Munca aplicabila domeniului de realizare a reperului CORP POMPA .18 
2.4. Norme specifice de Securitate si Sanatate in Munca pentru prelucrarea 
metalelor prin aschiere ...23 
2.4.1. Continut.Scop .23 
2.4.2. Domeniul de aplicare ..23 
2.4.3. Norme specifice de Securitate si Sanatate in Munca pentru operatiile de 
frezare, gaurire si rectificare ...23 
3.ANALIZA PROCESULUI TEHNOLOGIC DE REALIZARE A REPERULUI CORP 
POMPA 29 
3.1. Prezentarea procesului tehnologic de realizare a reperului CORP POMPA ..29 
3.2. Lista locurilor de munca si a zonelor de evaluare intr-un plan de situatie, aferent 
procesului tehnologic analizat ...32 
3.3. Identificarea elementelor sistemului de munca pentru un loc de munca aferent 
procesului tehnologic analizat ...33 
3.4. Identificarea echipamentelor individuale de protectie pentru locul de munca 34 
3.5. Elaborarea instructiunilor de lucru specifice pentru locul de munca ..38 
4.PROBLEME ECOTEHNOLOGICE LA REALIZAREA REPERULUI CORP 
POMPA .42 
4.1.Stabilirea surselor de poluare si a naturii substantelor poluante .43 
4. 2.Calculul coeficientilor de poluare si a indicatorului de calitate a mediului .. ..54 
4.2.1.Calculul coeficientilor de etapa 56 
4.2.2.Calculul indicatorului de calitate a mediului . 57 
4.3.Evaluarea impactului de mediu si intocmirea bilatului de mediu .60 
4.4.Elaborarea planului de masuri de reducere a oluarii .. 62 
5.EVALUAREA RISCURILOR PENTRU LOCUL DE MUNCA ANALIZAT .69 
5.1. Prezentarea metodei de evaluare a riscurilor .70 
5.2. Identificarea, analiza si evaluarea riscurilor specifice ... 72 
5.3. Evaluarea bolilor profesionale rezultate in urma desfasurarii activitatilor la postul 
de lucru strungar ...73 
5.4. Intocmirea fisei de evaluare a riscurilor . 74 
5.5. Determinarea nivelului de risc pe locul de munca . 75 
5.6. Elemente de ergonomie aferente locului de munca .. 77 
5.7. Intocmirea planului de masuri de prevenire si protectie .. ..77 
6.CONCLUZII .80 
7.BIBLIOGRAFIE ...81 
8.DOCUMENTATIE TEHNICA ...82


Extras din licență

1.Consideratii Generale 
1.1 Obiectul proiectului si principalele probleme propuse a fi rezolvate 
Tema proiectului este Procesul Tehnologic de realizare al reperului Corp de Pompa in conditiile respectarii normelor de sanatate si securitate in munca. 
Prezentarea unor aspecte tehnice legate de evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala si respectiv problemele ecotehnologice in contextul procesului tehnologic de realizare al reperului Corp Pompa ( ZK 07-259). 
Solutionarea acestora va fi realizata prin aplicarea metodelor specifice de evaluare a riscurilor locului de munca si analiza surselor de poluare si naturii substantelor poluante produse in procesul tehnologic. 
Proiectul isi propune consolidarea studiilor referitoare la riscurile muncii in procesul de productie si aspectele ecotehnologice implicate. 
Proiectul abordeaza procesul de productie al unei piese de tip corp de forma complexa cu alezaje ce formeaza ajustaje respectiv ce constituie suprafete de trecere a lichidului vehiculat. Solicitarile din procesul de exploatare se refera la: 
- Presiune interiora ; 
- Coroziune ; 
- Uzura de miscare . 
Conditiile tehnice specificate produsului sunt: 
- Turnate clasa a II-a de precizie STAS 1592/2-85 ; 
- Inclinari de turnare la maxim 1 grad in sensul cresterii dimensiunilor exterioare si micsorarii dimensiunilor interioare ; 
- Raze de turnare minim 3 mm ; 
- Clasa de executie : mijlocie ; 
- Muchii rotunjite R 0,3 ; 
- Fosfotat conform NIOR 507 ; - Suprafata vopsit email E850-8 ; 
- Defecte de turnare conform NIOR 2166-81. 
1.2 Prezentarea reperului 
1.2.1 Descrierea reperului 
Corp Pompa se incadreaza in clasa de piese carcase cu suprafata complexa, are rugozitati 1,6 si 3,2 si prezinta urmatoarele abateri : - Abaterea de concentricitate : 0,03 ; 
Desenul de executie al reperului ,,Corp de Pompa" se va prezinta in Anexa 1. In continuare pentru o vedere de ansamblu, se va prezinta reperul ,,Corp de Pompa" din diferite unghiuri. 
Fig.1.1. Corp de Pompa 
Fig.1.2. Corp de Pompa 
Fig.1.3. Corp de Pompa 
1.2.2 Rolul Functional 
Rolul functional al reperului Corp Pompa este vehicularea lichidelor sub presiune respectiv temperatura de functionare la temperatura mediului ambiant.


Fisiere în arhivă (1):

  • Procesul tehnologic de realizare a reperului corp pompa in conditiile respectarii normelor de securitate si sanatate in munca.docx

Imagini din acest licență

Bibliografie

1. Amza Gh., - Tehnologia Materialelor, vol. I si vol II, Ed. Academiei Romane, 2003; 
2. Amza Gh., - Ecotehnologie, vol. I si vol II, Ed. Printech, Bucuresti, 2007; 
3. Amza Gh.,C,- Procese de operare vol., editia a II-a, Ed. BREN, Bucuresti 2001; 
4. Avram, N - Teoria proceselor de generare a apoluantilor, Editura Printech, Bucuresti, 2006; 
5. Darabont Al.,- Securitate si sanatate in munca, ICSPM, 1997; 
6. Opran C, - Managementul riscului, Editura Msc, 2008; 
7. Pausan, D.V., - Prelucrari mecanice; 
8. H.G. nr. 1425/2006; 
9. ***Note de curs la disciplinele de specialitate din planul de invatamant; 
10. ***Standarde fonte si oteluri, metale si aliaje neferoase (DIN1652 Proprietati mecanice pentru produse trase, STAS500/2-80); 
11. ***Standarde scule aschietoare; 
12. ***Legea securitatii si sanatatii in munca nr 319/2006; 
13. ***H.G. nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii Nr. 319/2006; 
14. ***H.G. 1048/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca; 
15. ***NSSM pentru prelucrarea metalelor prin aschiere, pentru activitatea in turnatorii, pentru prelucrarea metalelor prin deformare plastica la cald prin forjare, pentru prelucrarea metalelor prin deformare plastica la rece stantare, pentru sudarea si taierea metalelor privind activitatiile de tratament termice si termochimice, privind activitatiile de acoperiri metalice etc.; 
16. Minciu, C. s.a. - Scule aschietoare -  Indrumar de proiectare, ET, Bucuresti 1995 
17. Dascau, H s.a. - Material pentru formare in sanatate si securitate in munca si protectia mediului pentru personalul din domeniul sudarii, realizat de Institutul 
National pentru Sudura si Incercari de Materiale ISIM, Timisoara 2014.


Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!