Profitabilitatea și performanțele bancare

Cuprins licență Cum descarc?

INTRODUCERE 
CAPITOLUL 1. Sistemul bancar în România în perioada de tranziţie la economia de piaţă 4 
1.1. Structura organizatorică a sistemului bancar din România 4
1.2. Activitatea de organizare, funcţionare şi conducere a aparatului bancar din ţara noastră 7 
1.3. Caracteristici şi funcţii operaţionale ale Băncii Comerciale Române 12
CAPITOLUL 2. Profitabilitatea şi lichiditatea - elemente definitorii în activitatea unei bănci 19 
2.1. Conceptul de rentabilitate, profitabilitate şi lichiditate 19 
2.2. Principalii indicatori de exprimare a profitabilităţii 22 
2.3. Exprimare lichidităţii prin indicatori specifici activităţii bancare 27 
CAPITOLUL 3. Evidenţierea veniturilor, cheltuielilor şi stabilirea rezultatelor financiare la nivelul Băncii Comerciale Române 33
3.1. Categorii de cheltuieli bancare şi tehnici specifice de evidenţiere a acestora 33
3.1.1. Costurile bancare privind constituirea capitalului propriu şi a depozitelor 33
3.1.2. Cheltuieli cu administrarea şi funcţionarea băncii 36
3.2. Analiza evoluţiei şi structurii cheltuielilor bancare şi implicaţii ale acestora asupra rezultatelor financiare 40 
3.3. Profitul - scopul final al întreprinzătorului bancar 44
CAPITOLUL 4. Analiza performanţelor bancare şi a riscului la Banca Comercială Română 48 
4.1. Analiza indicatorilor de profitabilitate specifici activităţii bancare 48 
4.2. Principalele aspecte privind fezabilitatea activităţii bancare 51
4.3. Analiza de risc şi lichiditate în aprecierea performanţelor bancare 57 
CONCLUZII 63 
BIBLIOGRAFIE 67


Extras din licență Cum descarc?

INTRODUCERE
Băncile sunt angrenaje esenţiale ale economiilor noastre. Dar, cu toate acestea, rolul lor este puţin cunoscut. În general sunt înţelese constrângerile producţiei: constrângeri fizice privitoare la substanţa şi la orele de muncă. Sunt înţelese însă mai puţin, şi adesea deloc, constrângerile monedei. Trebuie lucrat mai multe luni pentru a câştiga un 500.000 de franci; sunt suficiente însă doar câteva minute pentru a vira această sumă. Acest decalaj între lumea reală şi cea financiară poate lăsa impresia că finanţele fac parte dintr-o lume ireală, ce nu operează cu valori economice „adevărate”, ci cu simple jocuri de scriere contabilă. Şi poate fi creată impresia că aici totul este posibil, ceea ce este o iluzie .
Principial, activitatea bancară este bazată – mai mult decât oricare alta – pe încredere. În primul rând, este vorba de încredere într-o monedă care, astăzi, nu este decât un semn bănesc, numită „moneda financiară”. În al doilea rând, deşi băncile operează cu această monedă, volumul tranzacţiilor ca şi rapiditatea acestora au transformat moneda în bani de cont, simple înscrisuri cu valenţe contabile şi cu importanţă deosebită.
Numărul mic de bănci în raport cu numărul celorlalţi agenţi economici, ca şi gradul înalt de complexitate al activităţii bancare au făcut ca în literatura de specialitate problematica profitabilităţii în domeniul bancar să fie puţin tratată.
Profitul obţinut în urma desfăşurării unei activităţi este principalul instrument folosit pentru aprecierea oportunităţii unei afaceri. Pentru a prinde substanţă, acesta este analizat împreună cu elementele care îl generează, pe un anumit interval de timp, pentru a putea trage o concluzie privind evoluţia acestuia. Astfel, au apărut indicatori de profitabilitate, rentabilitate şi lichiditate, metode de analiză a rezultatelor şi standarde de performanţe, care oferă o imagine foarte clară privind perspectivele de evoluţie.
Lucrarea prezintă o sinteză a metodelor de analiză şi indicatori specifici utilizaţi în managementul rezultatelor bancare, factorii de influenţă şi elementele generatoare ale profitului, la una dintre cele mai reprezentative bănci comerciale: Banca Comercială Română.
1. SISTEMUL BANCAR ÎN ROMÂNIA ÎN PERIOADA DE TRANZIŢIE LA ECONOMIA DE PIAŢĂ
1.1. Structura organizatorică a sistemului bancar din România
Pregătirea mediului unei economii de piaţă presupune remodelarea şi înlocuirea vechiului sistem economic cu unul nou, bazat pe un cadru instituţional cu sisteme financiare, bancare, monetare şi valutare specifice economiei de piaţă.
Procesul de remodelare a sistemului bancar a vizat, pe de o parte, crearea unui sistem bancar specific economiei de piaţă, iar pe de altă parte, armonizarea legislaţiei româneşti cu aceea a ţărilor din Uniunea Europeană.
Remodelarea sistemului bancar românesc a vizat în principal următoarele aspecte :
• restructurarea sistemului bancar;
• reglementarea, autorizarea şi supravegherea activităţii bancare.
Procesul de restructurare a sistemului bancar a debutat încă de la sfârşitul anului 1990, când Banca Comercială Română (BCR) nou înfiinţată a preluat funcţia comercială pe care o desfăşura până atunci Banca Naţională.
Fostele bănci de stat specializate (Banca Română pentru Comerţ Exterior, Banca Agricolă, Banca de Investiţii) au fost transformate în bănci comerciale, putând efectua toate operaţiunile bancare fără a mai ţine cont de specializarea sectorială avută.
Odată cu adoptarea celor două legi bancare – Legea privind activitatea bancară şi Legea privind statutul Băncii Naţionale, care au intrat în vigoare la 3 mai 1991 (modificate ulterior prin Legea 58/1998 privind activitatea bancară şi Legea 101/1998 privind Statutul Băncii Naţionale a României), s-a consfinţit crearea unui sistem bancar pe două niveluri, de tip occidental, bazat pe principiul universalităţii băncilor.
Prin lege, Banca Naţională a României a căpătat autonomie faţă de puterea executivă, astfel:
• are personalitate juridică;
• este unicul organ de emisiune, elaborează, aplică şi răspunde de politica monetară, valutară, de credit, de plată, precum şi de autorizarea şi supravegherea prudenţială a societăţilor bancare;
• este un organ consultativ în procesul de elaborare a actelor normative ale autorităţilor publice, care privesc direct politica monetară, activitatea bancară, regimul valutar şi datoria publică;
• conducerea Băncii Naţionale este asigurată de un Consiliu de administraţie numit de Parlament, membrii Consiliului de administraţie nu pot fi parlamentari sau membrii unui partid politic.
Băncile comerciale au statut de societăţi comerciale pe acţiuni şi funcţionează în baza Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale şi a Legii bancare nr. 58/1998.
Băncile comerciale se pot constitui cu aport parţial sau total de capital autohton, privat sau străin. Băncile comerciale sunt independente, având dreptul să se implice în diverse operaţiuni bancare cu condiţia respectării reglementărilor bancare emise de Banca Naţională a României.
Modernizarea sistemului de plăţi prin introducerea unor instrumente specifice economiei de piaţă: cambia, cecul şi biletul la ordin a fost însoţită de deschiderea casei de compensaţie interbancară de către Banca Naţională, prin care schimbul de plăţi interbancare este intermediat de către Banca Naţională, care coordonează şi administrează 41 de Case judeţene şi Centrul informatic al compensării şi decontării.
Şedinţele de compensare se ţin zilnic. Mecanismul a asigurat o îmbunătăţire a sistemului de decontări interbancare prin creşterea vitezei de decontare, siguranţa decontărilor şi reducerea costurilor de operare.
Pentru eliminarea riscului în procesul de decontări interbancare (emiterea de instrumente de plată fără acoperire sau cecuri fără autorizarea trasului, încasarea unor instrumente furate, anulate, pierdute) s-a organizat şi funcţionează, la Banca Naţională, Centrala Incidentelor de plăţi (CIP) începând cu luna februarie 1997.


Fisiere în arhivă (1):

  • Profitabilitatea si Performantele Bancare.docx

Imagini din acest licență Cum descarc?

Bibliografie

1. Basno, C.; Dardac, N.; Floricel, C. - Monedă, credit, bănci, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1994;
2. Cerna, S. - Banii şi creditul în economia contemporană, Ed. Enciclopedică, Bucureşti, 1994;
3. Cocriş, V. - Managementul bancar, Note de curs, Iaşi, 1997;
4. Cocriş, V. - Tehnici şi operaţiuni bancare, Universitatea "Al. I. Cuza", Iaşi, 1992;
5. Dedu, V. - Gestiune bancară, Bucureşti, 1996;
6. Ionescu, L. - Băncile şi operaţiunile bancare, Editura Economică, Bucureşti, 1996;
7. Lăzărescu, V. - Băncile comerciale în economia de piaţă din România, Editura Agora, Bacău, 1998;
8. Legea 58/1998 privind activitatea bancară;
9. Legea 101/1998 privind Statutul Băncii Naţionale;
10. Michel, D. - Economia - regulile jocului, Ed. Humanitas, Bucureşti, 1994;
11. Norme de lucru privind organizarea eficienţei contabile;
12. Norme şi circulare privind nivelul dobânzilor, comisioanelor şi spezelor bancare practicate de către Banca Comercială Română;
13. Normele 2/1994 privind formele proprii ale societăţilor bancare;
14. Normele 3/1994 privind clasificarea creditelor şi constituirea provizioanelor specifice de risc;
15. Regulament de organizare şi funcţionare al Băncii Comerciale Române;
16. Regulamentul 4/1993 privind rezervele minime obligatorii ale societăţilor bancare la Banca Naţională a României.
17. * * *, Revista Finanţe, credite, contabilitate, 1994-1999;
18. * * *, Revista Piaţa financiară, 1994-2000;
19. Simon, C. - Băncile, Editura Humanitas, Bucureşti, 1993;
20. Statutul Băncii Comerciale Române;
21. Stoica, Maricica - Management bancar, Bucureşti, 1999
22. Turliuc, V.; Cocriş, V. - Monedă şi credit, Editura Ankarom, Iaşi, 1997;


Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 8€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!