Prognoza Sosirilor Turiștilor Străini în România

Cuprins licență Cum descarc?

INTRODUCERE
Capitolul I – Sfera turismului
1.1 Turismul — sector al economiei naţionale
1.1.1 Impactul economic al turismului
1.1.2 Efectul multiplicator al turismului
1.2 Noţiuni specifice activităţii turistice
1.3 Factorii care influenţează turismul
1.4 Particularităţile şi structura pieţei turistice 
1.4.1 Cererea turistică
1.4.2 Oferta turistică
1.4.3 Elemente definitorii privind pieţele turistice de perspectivă
1.5 Indicatori privind caracterizarea turismului în România
1.5.1 Caracterizarea statistică a turismului internaţional al Europei
1.5.2 Caracterizarea statistică a turismului din România
Capitolul II – Serii de timp 
2.1 Definiţii şi particularităţi ale seriilor de timp 
2.2 Clasificarea seriilor de timp 
2.3 Ajustarea seriilor de timp
2.3.1 Metoda grafică
2.3.2 Metoda sporului mediu 
2.3.3 Metoda ritmului mediu 
2.3.4 Metoda analitică de ajustare
Capitolul III – Prezentarea unor metode de prognoză utilizate în turism
3.1 Orizontul prognozei 
3.2 Extrapolarea nivelului pentru un orizont de prognoză dat
3.3 Determinarea zonei de prognoză
3.4 Criterii de alegere a celui mai bun model
3.4.1 Metoda grafică
3.4.2 Metoda celor mai mici pătrate
3.4.3 Metoda coeficientului de variaţie
3.5 Prognoza cererii turistice
3.5.1 Natura prognozei 
3.5.2 Modele de prognoză
3.4.3 Natura cererii 
3.4.4 Elasticitatea cererii
Capitolul IV – Aplicaţie 
4.1 Calculul indicatorilor absoluţi, relativi si medii ai variatiei în timp 
4.2 Ajustarea seriei de timp 
4.2.1 Metoda grafică
4.2.2 Metoda analitica de ajustare 
4.3 Alegerea celui mai bun model de trend 
4.3.1 Metoda grafică
4.3.2 Metoda celor mai mici pătrate 
4.3.3 Metoda coeficientului de variaţie 
4.4 Prognoza numărului de turişti străini sosiţi în România
4.4.1 Prognoza statistică punctuală 
4.4.2 Prognoza statistică prin interval de încredere 
CONCLUZII ŞI PROPUNERI
BIBLIOGRAFIE


Extras din licență Cum descarc?

INTRODUCERE
Turismul este un fenomen economico-social specific civilizaţiei moderne, puternic ancorat în viaţa societăţii şi, ca atare, influenţat de evoluţia ei. Adresându-se unor segmente sociale largi, şi răspunzând pe deplin nevoilor acestora, turismul se detaşează printr-un înalt dinamism atât la nivel naţional, cât şi internaţional.
În evoluţia sa, turismul antrenează un vast potenţial uman şi material şi produce efecte benefice asupra domeniilor cu care se interferează, acţionând astfel ca un factor stimulator al progresului.
În ultimii ani, oferta turistică autohtonă s-a amplificat şi diversificat, iar cea străină este atractivă şi acceptabilă financiar.
România reprezintă o destinaţie atractivă, dar industria turistică se confruntă cu numeroase probleme. Diverşi factori de ordin administrativ, sanitar, politic sau economic frânează sau chiar întrerup atracţia pentru o anumită destinaţie. Unităţile prestatoare de servicii turistice autohtone se confruntă cu numeroase dificultăţi, cum ar fi: investiţii reduse, putere de cumpărare scăzută a populaţiei retrocedarea terenurilor, neclarificarea situaţiei imobilelor naţionalizate.
Analişti economici şi politici, oameni de afaceri, au nevoie de date statistice pentru a înţelege mai bine factorii şi influenţa lor asupra turismului, precum şi influenţa acestuia asupra societăţii. Cu ajutorul datelor statistice şi a informaţiilor statistice se pot urmări cursul, intensitatea şi ritmicitatea fluxurilor turistice, cererea şi oferta turistică, se pot determina investiţiile, necesarul de forţă de muncă, rentabilitatea activităţii turistice etc.
CAPITOLUL I
SFERA TURISMULUI
1.1 Turismul—sector al economiei naţionale
1.1.1 Impactul economic al turismului
1.1.2 Efectul multiplicator al turismului
1.2 Noţiuni specifice activităţii turistice
1.3 Factorii care influenţează turismul
1.4 Particularităţile şi structura pieţei turistice (cererea turistică şi oferta turistică)
1.4.1 Cererea turistică
1.4.2 Oferta turistică
1.4.3 Elemente definitorii privind pieţele turistice de perspectivă
1.1 Turismul—sector al economiei naţionale
Turismul, ca sector al economiei naţionale reprezintă o componentă majoră a vieţii economice şi sociale ce polarizează interesul unui număr tot mai mare de ţări. Turismul este o industrie cu importante implicaţii în alte domenii ale vieţii economice, sociale şi culturale, întrucât implică un ansamblu de activităţi corelate: transport, cazare, servicii de alimentaţie publică, de recreere etc.
Noţiunea de turism implică acţiunea de a vizita diferite locuri şi obiective atractive, pentru plăcerea proprie, această călătorie implicând atât deplasarea, cât şi şederea temporară în localităţile alese ca destinaţie pentru petrecerea timpului liber.
Desfăşurarea activităţii turistice presupune o cerere specifică de bunuri şi servicii, cerere care antrenează o creştere în sfera producţiei acestora. 
Prin natura sa, fenomenul turistic este deosebit de complex, cu adânci implicaţii sociale, politice, culturale şi economice.


Fisiere în arhivă (1):

  • Prognoza Sosirilor Turistilor Straini in Romania.docx

Imagini din acest licență Cum descarc?

Bibliografie

Asandului, L,—Statistică aplicată în servicii, Editura Junimea, 2002
Analele Ştiinţifice ale Universităţii "Al.I.Cuza" din Iaşi (serie nouă), —Ştiinţe Economice, Editura Universităţii "Al.I.Cuza", 2001
Ghibuţiu, A., —Serviciile şi dezvoltarea (De la prejudecăţi la noi orizonturi), Editura Expert, Bucureşti, 2000
Institutul de Studii Economice "Gh. Zane"-Iaşi, Editura Academiei Române, Tomul 5, 1996
Minciu, Rodica,—Economia turismului, Editura Uranus, Bucureşti, 2000, ediţia a II-a revăzută
Niţă, Ilie; Niţă, Constantin,— Piaţa turistică a României, Editura Ecran Magazin, Braşov, 2000
Snak, Oscar; Baron, Petre; Neacşu, Nicolae,—Economia turismului, Editura Expert, Bucureşti, 2001
Tacu, A.P.; Talabă, I.; Sandu, G.,—Turismul rural românesc, Editura Pan Europe, Iaşi, 2002
Tacu, A.P.; Jaba, E.,—Statistica în cercetarea economico-socială, Editura Junimea, Iaşi, 2001
Anuarul Statistic al României, INS, Bucureşti, 2000


Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 8€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!