Proiectare și verificarea unui sașiu spațial folosind programe soft dedicate

Cuprins licență Cum descarc?

CAPITOLUL I NOŢIUNI DESPRE PROIECTAREA ASISTATĂ 7
1.1 INTRODUCERE 7
1.2 SCURT ISTORIC 8
1.3 GENERALITAŢI 9
1.4 CONCEPTELE PROIECTARI ASISTATE: 12
1.4.1.Conceptul CAD- Compiuter Aided Design (Proiectarea Asistată de Calculator) 12
1.4.2 Conceptul CAM (Computer Aided Manufacturing – Producţie Asistată de Computer); 16
1.4.3 Conceptul CAE – Computer Aided Engenering – Ingineria asistată de calculator 18
1.4.4.Conceptul CAPP – Computer Aided Process Planning - Proiectare asistată a proceselor tehnologice. 20
1.4.5 Conceptul CAQ – Computer Aided Ouality - Calitate asistată de calculator. 20
1.4.6. Conceptul PLM şi sisteme PLM 23
1.4.7 Conceptul PP&C-Production Planning and Control-Planificarea şi 25
urmărirea producţiei. 25
1.5 CATEGORII DE PACHETE SOFTURI SI PROGRAME CAD 27
1.5.1 Producători şi produse CAD 27
1.5.2 Prezentarea programelor CAD 28
1.5.3 Prezntarea programului proiectare SolidWorks 30
CAPITOLUL 2 PROIECTAREA ŞI VERIFICAREA UNUI ŞASIU SPAŢIAL SUDAT UTILIZÂND PACHETE SOFTWARE 35
1. PENTRU PROIECTAREA ŞI DESENAREA CADRULUI SE RESPECTĂ STRICT REGULAMENTUL FORMULA STUDENT. 35
1.1 Regulament Formula Student Germania 2011: 35
1.2. Exemplificarea constructiei cadrului conform regulamentului SAE 46
2. METODA ELEMENTULUI FINIT 52
2.1 Principiul metodei elementului finit 52
2.2 Limitele metodei elementului finit 53
2.3 Metodele de calcul 53
2.4. Evidenţierea pasilor urmaţi în vederea executării FEMAP-ului pentru cadru: 54
2.5 ANALIZA F.E.M.A.P. A CADRULUI; 57
CAPITOLUL III PROIECTAREA TEHNOLOGIEI DE FABRICATIE A UNEI PIESE DE TIP ARBORE 62
ETAPA 3.1 ANALIZA DATELOR INIŢIALE 63
3.1.1 Analiza desenului de execuţie 63
3.1.2Analiza tehnologicităti piesei 63
3.1.3Alegerea semifabricatului: 63
ETAPA 3.2– STABILIREA TRASEULUI TEHNOLOGIC 65
3.2.1. Notarea suprafetelor: 65
3.2.2. Întocmirea traseului tehnologic: 65
3.3 ALEGEREA MAŞINILOR UNELTE 68
3.4 CALCULUL ADAOSURILOR DE PRELUCRARE ŞI AL DIMENSIUNILOR INTERMEDIARE 69
3.4.2.1 Alegerea maşinii – unelte 77
3.4.2.2 Alegerea sculelor aşchietoare 79
3.4.2.3 Calculul parametrilor regimurilor de aşchiere 79
3.5.CALCULUL NORMEI DE TIMP 83
3.5.1 Debitarea 83
3.5.2. Strunjirea suprafetelor frontale: 84
3.5.3. Centruirea: 84
3.5.4. Strunjirea de degroşare 84
3.5.5. Strunjirea de finisare 85
3.5.7. Frezarea canalelor de pană 86
3.5.9. Rectificarea de degrosare 86
3.5.10 Rectificarea de finisare 86
3.6.CALCULUL TEHNICO – ECONOMIC 87
3.7. PLNE DE OPERATII 90
CONCLUZII: 95
LISTĂ BIBLIOGRAFICĂ: 96


Extras din licență Cum descarc?

Memoriu justificativ
Tema lucrării de diplomă este “Proiectarea şi verificarea unui şasiu spatial sudat utilizând pachete software dedicate”. Ea este compusă,din capitolele I, II şi III, concluzii şi anexe. 
În primul capitol se face o introducere in Proiectarea asistată apoi este detaliat conceptele proiectări asistate de calculator,definiţie, scurt istoric, categorii de pachete softuri şi programe CAD, producători si produse CAD, pre. Proiectarea asistată de calculator s-a dezvoltat în contextul dezvoltării resurselor hard şi soft, oferite de calculatoarele actuale, începând cu anii 1950. 
În cel de-al doilea capitolul este prezentat proiectarea şi verificare unui şasiu spaţial sudat folosind pachete software. În acest capitol al proiectului prin parcurgerea unor paşi dintr-un regulament inpus se proiectează un şsiu spaţial (cadru) pentru o maşină de Formula 1.
După ce sa făcut proiectarea şasiului in unul dintre softwrile CAD (Solidworks), se face verificarea rezistenţei acestuia (F.E.M.A.P-ul) pentru a se vedea daca acesta rezistă unor solicitări inpuse de regulament care se aplică Main Hoopului.
Se constată că prin executarea înbinărilor cu sudură având şi elemente de rigidizare şi sudate în mediu de gaz protecor (argon) cu electrod de wolfram, având mai multe contravântuiri ridica gradul de rezistenţă al şasiului.
În ultimul capitol este vorba depre un proiect de specialitate TCM privind proiectarea unui proces tehnologic al unui arbore. Acest capitol este o completare a lucrării de diplomă şi cuprinde detalii ale etapelor proiectării procesului tehnologic în cadrul producţiei de serie mică.
Capitolul I Noţiuni despre proiectarea asistată
1.1 Introducere
Proiectarea asistată de calculator s-a dezvoltat în contextul dezvoltării resurselor hard şi soft, oferite de calculatoarele actuale. Această evoluţie a determinat şi schimbarea concepţiilor cu privire la proiectarea şi realizarea desenarii şi executarii pieselor, atât simple cât şi complexe. Resursele de calcul sunt implicate în această activitate din necesitatea de a reduce preţul de cost şi de a îmbunătăţi performanţele şi a reduce cât mai mult timpul alocat cercetării şi dezvoltării de produse. Fără ajutorul calculatoarelor şi al programelor de simulare din ce în ce mai puternice, nu se mai poate practic concepe activitatea de proiectare în acest domeniu.
Preluarea automată a informaţiilor a dus la o modificare a activitaţilor umane începând de la etapa de concepţie (proiectare) pâna la prelucrarea şi în domeniile folosite.
Decizia este o activitate a unei fiinţe umane care urmăreşte în mod conştient anumite obiective şi constă în alegerea dintre mai multe variante decizionale şi angajarea într-o anumită direcţie de acţiune prin folosirea unor resurse materiale, financiare, umane şi cunoştinţe acumulate. Această angajare nu conduce automat la atingerea obiectivului sau a obiectivelor.
Efectul aplicării unei decizii poate fi influenţat de factori care nu sunt întotdeauna controlabili de un decident.
O deosebită dezvoltare a avut programele de Proiectare sistată incepand cu anul 1950, face posibilă automatizarea echipamentelor de Maşini-Unelte cu ajutorul controlului numeric. Ajungandu-se in zilele noastre sa fie fabrici complet automatizate ridicandu-se astfel calitatea produselor abţinute.
Tot odată aplicatiile de proiectare uşurand complet munca proiectantului, asfel inplementându-se în diferite domenii cum ar fi:
- Construcţia de maşini
- Sisteme electrice
- Instalaţii si echipamente 
- Mobila 
- Confecţii
- Construcţii civile
- Etc. 
În momentul actual o nouă viziune se inpune în studiul proceselor şi fenomenelor ce gestionează productivitatea mai ales în procesele de prelucrare. Un mare avantaj al acestor metode de proiectare îl constitue analiza şi evidenţierea fenomenelor cât şi formularea mai apropiata de rezultatele reale ale produsului.
Unul dintre marele avantaje al acestor programe de proictare asitată îl constituie parametrizarea şi analiza cât mai reală a obiectului prin modelare 3D şi apoi evidenţierea acestora în schiţe 2D.
Modelarea şi simularea sunt necesare atunci când experimentarea directă pe sistemul real nu este posibilă sau recomandată.
Prin dezvoltarea cunoştintelor în Proiectarea asitată se face şi introducerea şi integrarea modelului CAD, CAM şi CAE într-un mediu de dezvoltare realizându-se o eficienţă o integritaţi informaţiei în procese de proiectare a produselor.
Firmele de inginerie care nu sunt implicate într-un proces de producţie, vor alege un sistem CAD destinat exclusiv funcţiilor de proiectare şi desenare automată.


Fisiere în arhivă (2):

  • cadru final.PSD
  • Proiectare si Verificarea unui Sasiu Spatial Folosind Programe Soft Dedicate.docx

Imagini din acest licență Cum descarc?

Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 10€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!