Proiectarea Rețelei de Canalizare a Apelor Uzate Menajere

Cuprins licență Cum descarc?

Introducere.1
1. Proiectarea retelei de canalizare a apelor uzate menajere.2
1.1. Alegerea amplasamentului statiilor de epurare si pompare a apelor uzate.3
1.2. Alegerea sistemului si schemei de canalizare.3
1.3. Împartirea cartierilor în suprafete de scurgere.3
1.4. Trasarea retelei si a bazinelor de canalizare.4
1.5. Calculul suprafetelor de scurgere.5
1.6. Împartirea retelei de canalizare în transoane de calcul.6
1.7. Calculul debitelor de ape uzate.6
1.7.1. Stabilirea debitului specific sau modului de scurgere pentru fiecare zona.6
1.7.2. Stabilirea debitului mediu zilnic pentru fiecare zona.7
1.7.3. Stabilirea debitelor de calcul de ape uzate din cladirile publice si comunale, care nu intra în normativul de scurgere a apelor uzate.8
1.7.4. Determinarea debitelor de ape uzate locale de la întreprinderile industriale.8
1.7.5 Determinarea debitelor de calcul al apelor uzate pentru fiecare tronson.11
1.8. Dimensionarea retelei de canalizare si executareaprofilului longitudinal al canalului(colectorului) principal.20
1.9. Construirea retelei de canalizare.26
1.9.1. Camine. Racordarea caminelor.26
1.10. Determinarea afluxului de ape uzate la statia de pompare centrala.26
2. Retiaua de canalizare a apelor meteorice.31
2.1. Trasarea retelei si a bazinelor de canalizare.32
2.2. Dimensionarea retelei de canalizare.32
2.2.1. Determinarea suprafetelor de scurgere.32
2.2.2. Determinarea debitelor de ape meteorice.33
2.2.3. Dimensionarea retelei de canalizare a apelor meteorice.35
2.3. Bazinele de decontare. Dimensionarea.39
3.Calculul statiei de pompare.40
3.1. Alegerea pompelor în prealabil Indicatii normative pentru alegerea, timpul, numarul si debitul pompelor nu sunt.41
3.2.Determinarea înaltimii necesare de pompare.42
3.3.Alegerea pompelor dupa datele concretizate.42
3.4.Construirea graficului consecutiv al pompelor si conductelor.42
3.5. Determinarea puterii motorului electric pentru diferite regimuri.45 
3.6. Graficul de functionare a statiei de pompare.46
4.Epurarea apelor uzate.49
4.1. Date initiale pentru proiectare.50
4.2. Calcule preliminare.51
4.2.1. Calculul debitelor de ape uzate.51
4.2.2. Determinarea concentratiei de poluanti .54
4.2.3. Calculul temperaturilor medii.55
4.2.4. Determinam numarul de locuitori fictivi.55
4.3. Elaborarea schemei tehnologice a statiei de epurare.57
4.4. Instalatii de eliminare a materiilor grosiere.58
4.5. Deznisipatoarele.61
4.6. Decantoare primare.62
4.6.1. Calculul LAN:.63
4.7. Treapta biologica de epurare a apei.65
4.7.1.Calculul BANA.66
4.7.2. Sistemul de aerare a BANA.71
4.8. Calculul statiei de suflante.73
4.9. Decantoare secundare.73
4.10. Dezinfectia apelor uzate epurate.74
4.11. Camera de amestec.75
4.12. Bazinele de contact.76
4.13. Tratarea namolurilor.77
4.13.1. Îngrosarea namolurilor.77
4.13.2. Fermentarea namolurilor organice.79
4.14. Calculul biogazului degajat la fermentarea namolului.80
5. Proiectarea sistemelor de alimentare cu apa rece,apa calda si canalizare.83
5.1.Notiuni generale.84
5.2.Întocmirea planurilor instalatiilor de alimentare cu apa rece, calda, canalizare.85
5.3. Întocmirea schemei izometrice de apa rece, apa calda si canalizae (STAS 21-106-79).85
5.4. Dimensionarea retelelor instalatiilor interioare de apa rece, apa calda si de canalizare.86
5.5. Calculul hidraulic al instalatiilor de alimentare cu apa.87
5.6. Calculul apometrelor.89
5.7. Proiectarea instalatiilor interioare de canalizare.91
5.8. Alcatuirea si trasarea reteleor interioare de canalizare.91
5.9. Constructia schemei axonometrice a instalatiilor interioare de canalizare.92
5.10. Calculul hidraulic al retelei de canalizare.92
6. Tehnologia de constructie montaj.93
6.1.Date initiale.94
6.2. Determinarea volumului de pamânt al gropilor pentru camine.95
6.3. Determinarea volumului de pamânt a transeelor.100
6.4. Determinarea volumului de pamânt sub base.104
6.5. Determinarea volumului ocupat de constructii.106
6.6. Determinarea volumului de pamânt pentru astuparea sapaturii.108
6.7. Calculul bilantului volumului de pamînt.110
6.8. Alegerea excavatorului.113
6.9. Alegerea buldozerului.117
6.10. Specificatorul materialelor.118
6.11. Determinarea elementelor constructive ale caminelor.118
6.12. Alegerea macaralei.122


Extras din licență Cum descarc?

Orasul Ungheni se afla în partea de vest a Republicii Moldova. Este întins pe o suprafata aproximativ de 16 km² cu o populatie de pîna la 40000 de locuitori. Sistemul local de canalizare este sub jurizdictia întrprinderii municipale  Apa  Canal . În prealabil sunt canalizate zonele cladiri cu noua ,cinci , doua etaje, zona industriala si cladirile publice. Cea mai mare parte a orasului dispune de serviciul de evacuare a apelor uzate. Reteaua de canalizare este construita din tuburi de fonta, ceramica si beton armat si este cuprinsa între diametrele de la 200-400, retelele de ape uzate orasenesti si 700-900, retelele de ape meteorice. Pentrul proiectul de diploma am propus proiectarea retelei din PVC tip UPONAL ULTRA.
A fost proiectata si reteaua de canalizare pentru zona rezidentiala din Danuteni. 
Afluxul de ape uzate din oras curge gravitational pîna la statia de pompare centrala care la moment are în dotare pompe NG 144/56. Propun pentru o eficienta mai buna montarea pompelor de tip FLYGT BS 2400 MT. De la statia de pompare apele uzate sunt pompate prin doua colectoare sub presiune cu diametrul de 300mm pe o distanta de 12000m pîna la statia de epurare care se afla în satul Valea-Mare. Statia de epurare este o statie clasica cu un debit de functionare de 15000 m3/zi, cu trepte de curatire macanica si biologica si de dezinfectare. Din calculele efectuate am obtinut un debit maximal de 11802 m3/zi. Pentru retinerea materiilor grosiere am propus instalatii de site HUBER-RORAMAT. Materiile în suspensie de origine minerala se sedimenteaza în deznisipatoarele orizontale circulare si cele organice în limpezitoare cu aerare naturala. Epurarea biologica se înfaptuieste în bazinele de aerare cu namol activ. Namolul primar se fermenteaza în fermentatoarele circumscrise limpezitoarelor. Pentru deshidratare am propus filtre presa cu snec de tip HUBER-ROTAMAT.
La tehnologia constructiei de montare am efectuat calculile de întocmire a graficului calendaristic de executare a lucrarilor de montare a tuburilor colectorului principal. În baza calculilor efectuate la managiment am întocmit graficul retea pe acelas volum de lucru. 
Automatizarea limpezitorului am efectuat în baza releului de timp. 
Ca rezultat al calculului economic am optinut ca termenul de recuperare a investitiilor pentru constructia statiei de epurare se va recupera în tmp de 18 ani. Costul unui metru cub de apa epurata este de 37 de bani si tariful de 69 bani.
La capitolul  Protectia Muncii am atras problema transportarii buteliilor de clor lichid si instructiunile de combatere a accidentelor în timpul transportarii clorului.
1. Proiectarea retelei de canalizare a 
apelor uzate menajere
1.1. Alegerea amplasamentului statiilor de epurare si pompare a apelor uzate
Pentru a alege amplasamentul statiei de epurare trebuie sa se tina cont de urmatoarele cerinte:
 statia de epurare se aseaza la cel putin 500 m de centrul populat;
 sa fie ferit cât e posibil de inundatii, daca lunca emisarului e inundabila.
Aceste cerinte au fost pe deplin îndeplinite la proiectarea retelei de canalizare a apelor uzate. 
Apele uzate reteaua de canalizare sunt evacuate la statia de pompare, prin curgere libera. Amplasamentul statiei de pompare centrale este ales în baza datelor existente. De la statia de pompare apele uzate sunt pompate la statia de epurare care se afla la o distanta de 12000m ( în satul Valea Mare), prin doua colectoare cu diametrul de 400 mm.
1.2. Alegerea sistemului si schemei de canalizare
Sistemul de canalizare cuprinde totalitatea constructiilor ce colecteza, transporta, epureza si evacuieza în emisar apele de canalizare si poate fi:
 sistem de canalizare unitar, ce transporta prin aceasi retea toate apele din teritoriul localitatii sau al obiectivului ce se canalizeaza;
 sistem de canalizare separativ, ce colecteza prin cel putin doua retele separate toate apele din bazinul ce se canalizeaza;
 sistem de canalizare mixt, ce colecteaza si transporta apele din bazinul ce se canalizeaza prin sisteme diferite, în parte sistem mixt si în parte sistem separativ de canalizare.
1.3. Împartirea cartierilor în suprafete de scurgere
Conform planului general al orasului Ungheni, am numerotat toate cartierile (1, 2, 3 etc.), iar figurile le-am împartit în suprafete de scurgere, prin aceea ca am trasat bisectoare ale unghiurilor formate la intersectiile strazilor si corespunzator le-am numerotat(1a, 1b, etc.).
Cu ajutorul sagetilor am aratat directia scurgerii apei spre canal de pe fiecare suprafata de scurgere.
1.4. Trasarea retelei si a bazinelor de canalizare
Operatia de trasare a retelei si a bazinelor de canalizare se executa numai pentru o schema, care are un rezultat mai avantajos din schemele de canalizare studiate.
Pe schema de canalizare a orasului Ungheni, am trasat canale de serviciu si cele principale, tinând seama de relieful zonei de canalizare, amplasamentul statiei de pompare, natura terenului de fundatie, latimea strazilor, amplasamentul obiectelor cu debite mai mari etc.
Iar în scopul obtinerii unor conditii hidraulice normale, am construit canalul în felul ca sensul de curgere a apei în canal sa fie în aceeasi directie cu sensul coborâtor al aerbelor de nivel al terenului si în directie de curgere a apelor de canalizare a canalului în care sunt varsate. 
În exemplul meu canalele secundare sunt amplasate lateral pe una sau doua parti ale cartierului, în dependenta de panta terenului. Schema de canalizare a orasului Ungheni  perpendiculara indirecta.


Fisiere în arhivă (2):

  • Proiectarea Retelei de Canalizare a Apelor Uzate Menajere.doc
  • Proiectarea Retelei de Canalizare a Apelor Uzate Menajere2.doc

Imagini din acest licență Cum descarc?

Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 10€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!