Proiectarea unei instalații de adsorbție a compușilor organici volatili

Cuprins licență Cum descarc?

Cuprins
Capitolul 1 3
Tema de proiectare 3
Capitolul 2 5
Memoriu tehnic 5
Capitolul 3 5
Tehnologia adoptată 5
3.1 Condiții de calitate pentru factorii de mediu 5
3.1.1. Condiții de calitate pentru atmosferă 5
3.2.Poluanți. Caracteristici.Impact asupra mediului Norme admise 8
3.2.1. Caracteristici compuși organici volatili 8
3.2.2. Toluen Caracteristici Impact asupra mediului 11
3.2.3. Reglementări privind compușii organici volatili 14
3.2.4. Măsuri de prevenire și control a poluării aerului conform celor mai bune tehnici disponibile 17
3.3. Variante tehnologice. Alegerea variantei optime 27
3.3.1. Variante tehnologice de eliminarea a COV din fluxul gazos 33
3.3.2. Alegerea variantei optime 43
3.4. Descrierea variantei alese. Elaborarea schemei tehnologice 45
3.4.1.Descrierea variantei alese 45
3.4.2.Elaborarea schemei bloc 46
3.4.3.Schema tehnologică instalației 47
3.5.Materii prime si auxiliare. Caracteristici. 49
3.5.1. Materii prime 49
3.5.2. Materii auxiliare Utilități 49
Capitolul 4 52
Analiza proceselor și proiectarea utilajelor 52
4.1.Analiza procesului de adsorbție pe polimeri 52
4.1.1. Mecanismul procesului de adsorbție pe polimeri 52
4.1.2. Bilanțul de materiale în procesul de adsorbție 54
4.1.3. Echilibrul de adosorbție 54
4.1.4. Cinetica adsorbției 56
4.2. Proiectarea tehnologică 57
4.2.1. Coloana de adsorbție 57
4.2.3. Bilanțul de materiale pentru coloana de adsorbție 60
4.2.4. Dimensionarea coloanei de adsorbție 65
4.4.2.Dimensionarea racordurilor coloanei de adsorbție 68
4.4.3.Dimensionarea coloanei de desorbție 70
4.2.6. Dimensionarea ventilatorului 75
Fișa tehnică nr. 1 83
Fișa tehnică nr. 2. 84
Fișă tehnică nr. 3 85
Capitolul 5 86
Exploatarea instalației 86
5.1.Bilanțuri de masă și termic pentru instalație 86
5.1.1. Materii prime și auxiliare 89
5.1.2. Utilități 89
5.1.3.Consumuri specifice 89
5.3.Controlul și automatizarea și reglarea procesului tehnologic.Elaborarea schemei de reglare și automatizare a procesului 91
5.3.1Măsurarea debitului 92
5.3.2.Măsurarea vâscozității 92
5.3.3Măsurarea pH-ului 93
5.5. Norme de sănătate și securitate în muncă. Măsuri PSI 97
Capitolul 6 105
Amplasament și plan general 105
Bibliografie 110


Extras din licență Cum descarc?

Capitolul 1
Tema de proiectare
Să se întocmească proiectul de inginerie tehnologică pentru o instalație de adsorbție pentru eliminarea unor compuși volatili (toluen ) din aer. Se dau următoarele date de proiectare :
• Debitul volumic al amestecului gazos : Mv=1,1 m3/s;
• Temperatura aerului la intrarea în coloană: 130 °C;
• Concentrație toluen: C i =50 ppm;
• Presiune de lucru :1 atm ;
• Temperatura la care are loc procesul : T0=27°C;
• Timp de funcționare: 3 luni;
• Temperatura aerului la ieșirea din coloană: 100 °C;
Utilitățile se vor asigura din cadrul întreprinderii în care se realizează investiția. Pentru functionarea instalatiei sunt necesare următoarele utilități :
• Energie electrică 380- 220 W
• Abur tehnologic 
• Apa de răcire: apa potabilă 
• Aer
Capitolul 2
Memoriu tehnic
Proiectul de licență are ca scop proiectarea unei instalații de adsorbție pentru eliminarea compusului organic volatil (toluenul) din aer.
Lucrarea este structurată în 6 capitole, fiecare având mai multe subcapitole.
În primul capitol este prezentată tema lucrării de licență: proiectarea unei instalații de stripare adsorbție pentru eliminarea compusului organic volatil(toluenul) din aer.
În capitolul al II-lea este prezentat memoriul tehnic.
Al III-lea capitol intitulat : Tehnologia adoptată se prezintă următoarele aspecte :condiții de calitate pentru atmosferă , caracteristicile toluenului, reglementări privind compușii organici volatili,măsuri de prevenire și control a poluării aerului conform celor mai bune tehnici disponibile ,variante tehnologice și alegerea variantei optime, schema tehnologice , descrierea variantei alese schemei bloc a instalației și schema tehnologică a procesului de adsorbție pe polimer hiper-reticulat a toluenului.
În capitolul IV s-au calculat dimensiunile pentru pentru cele 2 coloane de adsorbție respectiv desorbție și un ventilator.
În capitolul V sunt prezentate materiile prime , utilitățile necesare procesului de adsorbție, automatizarea instalației, norme de protecția muncii și PSI
În capitolul VI sunt prezentate informații referitoare la amplasamentul și planul general al instalației de adsorbiție a toluenului.
Capitolul 3
Tehnologia adoptată
3.1 Condiții de calitate pentru factorii de mediu 
3.1.1. Condiții de calitate pentru atmosferă
. Unul dintre cele mai importante standarde de mediu este standardul de calitate a aerului care prevede concentraţiile maxime admisibile într-o anumită perioadă de timp ale unor poluanţi importanţi în zonele protejate-STAS 12574-87.
STAS 12574-87. Aer in zonele protejate. Condiţii de calitate.
Standardul de calitate a aerului cuprinde două părţi şi anume:
1. Indicaţii generale;
2. Condiţii de calitate.
Astfel, prin concentratie medie lunară sau anuală se inţelege media aritmetică a concentraţiilor medii zilnice obţinute în perioada respectivă Pentru calculul concentraţiei medii lunare sunt necesare minimum 15 valori medii zilnice.
Se constată că în Romania sunt specificate mai mult normele privind concentraţiile medii admisibile de scurtă durată sau zilnice şi mai puţin cele de lungă durată, lunare sau anuale.
De asemenea, trebuie facute unele precizări şi anume:
- concentraţia unui poluant în aer este o mărime aleatoare caracterizată prin fluctuaţii imprevizibile, datorate preponderent turbulenţei atmosferice dar şi fluctuaţiilor emisiei;
- se defineşte norma de calitate a aerului pentru un poluant dat ce trebuie sa cuprindă concentraţia maximă admisă medie pentru un interval de timp, frecvenţă f asociata C.M.A. şi intervalul de referinţă I;
- norma pentru un poluant, într-un punct dat din zona de interes, este respectată dacă C.M.A. medie pe intervalul ν este atinsa sau depăşită cu o frecvenţă cel mult egală cu f in intervalul de timp I.


Fisiere în arhivă (1):

  • Proiectarea unei Instalatii de Adsorbtie a Compusilor Organici Volatili.docx

Imagini din acest licență Cum descarc?

Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 9€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!