Proiectarea unei Secvențe Tehnologice de Tratare a Apelor Uzate Provenite din Industria Textilă

Cuprins licență Cum descarc?

Cap.1 Tema de proiectare 3
Cap.2 Memoriu tehnic 4
Cap.3 Tehnologia adoptată 5
3.1 Poluanții caracteristici.Impactul asupra mediului 6
3.2 Condiții de calitate pentru factorii de mediu. Normative 10
3.3 Caracteristicile apelor uzate 14
3.4 Variante tehnologice de epurare a apelor uzate 20
3.5 Alegerea variantei optime.Descriere.Elaborarea schemei tehnologice bloc 25
3.6 Materii prime auxiliare și utilități 26
Cap.4 Analiza proceselor și proiectarea tehnologică a utilajelor 28
4.1 Proiectarea tehnologică 28
4.1.1 Proiectarea grătarelor 28
4.1.2 Proiectarea filtrului cu nisip 32
4.1.3 Proiectarea fotoreactorului 34
4.1.4 Proiectarea decantorului 36
4.1.5 Proiectarea pompei 39
4.1.6 Rezervorul 43
4.1.7 Filtru de presă 44
4.2 Calculul bilanțului de masa 45
4.3 Fișe tehnice 46
4.4 Elaborarea schemei procesului tehnologic 51
Cap.5 Exploatarea instalației 53
5.1 Subproduse materiale.Deșeuri 53
5.2 Controlul automatizarea și reglarea procesului tehnologic 53
Cap.6 Amplasament și plan general 56
6.1 Amplasamentul instalației 56
6.1.1 Așezarea geografică și relief 56
6.1.2 Clima 56
6.1.3 Resursele de apă 56
6.1.4 Resursele solului și subsolului 57
6.2 Noțiuni de amplasare a utiljelor 57
Cap7. Bibliografie 59


Extras din licență Cum descarc?

Cap. 1. Tema de proiectare
Să se proiecteze o instalaţie pentru tratarea apelor uzate textile cu un conţinut de colorant Oranj II (vopsea cu legatură azo,Nitrogen dublu legat cu Nitrogen) de 2 ∙ 10-5 M.
Se dau următoarele date necesare pentru proiectare:
Debitul de influent: 50 m3/h
Grad de epurare : η= 0,85;
Compoziţia iniţială a influentului: C0 = 2∙ 10-5 M;
CBO5 = 400 mg/l;
CCOCr = 500 mg/l
Regimul de lucru: continuu;
pH-ul iniţial: 6;
Temperatura iniţială a influentului: 20 oC;
Cap 2. Memoriu tehnic
În acest proiect este prezentată tehnologia de epurare a apelor uzate provenite din industria textilă, ce constă în îndepărtarea din apele uzate a substanţelor toxice, a microorganismelor etc. , în scopul protecţiei mediului înconjurător (emisar în primul rând, aer, sol, etc.) 
În capitolul 3 s-au prezentat principalele considerente privind epurarea apelor uzate (poluanţi caracteristici, condiţii de calitate, normative, etc.). S-a ales varianta tehnologică optimă din punct de vedere tehnic, economic şi ecologic. S-a elaborat schema bloc, au fost prezentate materiile prime şi auxiliare.
În capitolul 4 s-a realizat dimensionarea tehnologică a utilajelor.
În subcapitolele 4.1.1 si 4.1.2 s-au dimensionat utilajele din cadrul treptei de epurare mecanice (grătare şi site, filtru cu nisip).
În subcapitolul 4.1.3 s-au dimensionat utilajele din cadrul treptei fotochimice de epurare (reactorul fotochimic).
În subcapitolele 4.1.4 – 4.1.7 s-au dimensionat utilajele pentru recuperarea fotocatalizatorului.
În subcapitolul 4.3 s-au realizat fişele tehnice pentru cinci dintre utilajele din cadrul staţiei de epurare a apei uzate. 
În capitolul 5 a fost prezentat exploatarea instalației.
În subcapitolele 5.1- 5.2 s-au prezentat subprosusele materiale,deseurile, controlul,automatizarea și procesul tehnologic.
În capitolul 6 a fost prezentat amplasamentul și planul general.
În subcapitolele 6.1- 6.2 s-au prezentat amplasamentul instalației și noțiuni de amplasare a utilajelor 
În subcapitolele 6.1.1- 6.1.4 s-au prezentat așezarea geografică și relief, clima, resursele de apă si resursele solului și subsolului.
Cap 3. Tehnologia adoptată
Considerente privind epurarea apelor uzate 
Apa este un factor important în echilibrele ecologice, iar poluarea acesteia este o problemă actuală cu consecinţe mai mult sau mai puţin grave asupra populaţiei. Prin poluarea apei, se înţelege alterarea caracteristicilor fizice, chimice şi biologice ale apei, produsă direct sau indirect de activităţile umane şi care face ca apele să devină improprii utilizării normale în scopurile în care această utilizare era posibilă înainte de a interveni alterarea. Efectele poluării resurselor de apă sunt complexe şi variate, în funcţie de natura şi concentraţia substanţelor impurificatoare. Rezolvarea acestor probleme ridicate de poluarea apei se realizează prin tratare, prin care se asigură condiţiile necesare pentru consum. 
Poluarea apelor poate fi naturală sau artificială. Poluarea naturală se datorează surselor de poluare naturale şi se produce în urma interacţiei apei cu atmosfera, când are loc o dizolvare a gazelor existente în aceasta, cu litosfera, când se produce dizolvarea rocilor solubile şi cu organismele vii din apă. Poluarea artificială se datorează surselor de ape uzate de orice fel, apelor meteorice, nămolurilor, reziduurilor, navigaţiei etc. 
Se poate vorbi şi despre poluare controlată şi necontrolată. Poluarea controlată (organizată) se referă la poluarea datorată apelor uzate transportate prin reţeaua de canalizare şi evacuate în anumite puncte stabilite prin proiecte. Poluarea necontrolată (neorganizată) provine din surse de poluare care ajung în emisari pe cale naturală, de cele mai multe ori prin intermediul apelor de ploaie. 
Poluarea normală şi accidentală reprezintă categorii de impurificare folosite pentru a defini grupuri de surse de ape uzate. Poluarea normală provine din surse de poluare cunoscute, colectate şi transportate prin reţeaua de canalizare la staţia de epurare sau direct în receptor. Poluarea accidentală apare, de exemplu, ca urmare a dereglării unor procese industriale, când cantităţi mari (anormale) de substanţe nocive ajung în reţeaua de canalizare sau, ca urmare a defectării unor obiective din staţia de preepurare sau epurare.


Fisiere în arhivă (4):

  • Proiectarea unei Secvente Tehnologice de Tratare a Apelor Uzate Provenite din Industria Textila
    • 1.ppt
    • 2- licenta.doc
    • 3.docx
    • scheme - vlad.cdr

Imagini din acest licență Cum descarc?

Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 10€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!