Promovare a Turismului Ecologic în România prin Strategii de Marketing

Cuprins licență Cum descarc?

Capitolul I. Marketingul – mijloc de valorificare a activităţii de turism ecologic 3
1.1. Rolul ecoturismul în valorificarea şi conservarea ariilor naturale 3
1.2. Produsul ecoturistic în abordările de marketing 16
Capitolul 2. Fundamentarea strategiilor de marketing în dezvoltarea şi promovarea ecoturismului 28
Capitolul 3. Cadrul legal naţional şi experienţa internaţională în dezvoltarea ecoturismului 44
Capitolul 4. Direcţii strategice de dezvoltare şi promovare a ecoturismului în România 54
Capitolul 5. Studiu de caz: Acţiuni de marketing în valorificarea destinaţiei ecoturistice „Pădurea Gârboavele”, judeţul Galaţi 65
CONCLUZII 74
BIBLIOGRAFIE 80


Extras din licență Cum descarc?

Capitolul I. Marketingul – mijloc de valorificare a activităţii de turism ecologic 
1.1. Rolul ecoturismul în valorificarea şi conservarea ariilor naturale
În prezent turismul reprezintă, cel mai important şi dinamic sector al economiei mondiale, dezvoltarea lui concentrându-se în aşezările cele mai atractive, dar, în acelaşi timp, cele mai sensibile din punctul de vedere al factorilor culturali şi de mediu. Devastarea mediului, survenită din dorinţa de „dezvoltare” şi folosire a naturii pentru satisfacerea necesităţilor turistice, a devenit un fapt greu de neglijat. De aceea, turismul ecologic, ca o alternativă a turismului de masă, are menirea să respecte integritatea peisajelor naturale şi a biodiversităţii ecologice, are capacitatea de a genera beneficii economice, precum şi a contribui la conservarea resurselor naturale şi a celor culturale ale comunităţilor locale.
Apariţia noţiunii de ecoturism poate fi raliată la declararea primului parc naţional din lume „Yellowstone” din SUA, în anul 1872. Mişcarea de conservare a biosferei din perioada postbelică a transformat ecoturismul într-o sursă importantă de venituri pentru ariile naturale ce aveau nevoie de protecţie. La începutul anilor 80, întreprinzătorii din turismul bazat pe atracţii naturale au început să prospere în întreaga lume, odată cu interesul lor, tot mai mare, pentru mediu şi pentru călătoriile în aer liber .
În literatura de specialitate, ecoturismul este privit ca un concept cu principii, ca o oportunitate de afaceri şi ca un segment de piaţă în plină evoluţie, constituind o formă a turismului în ariile naturale.
Conform estimărilor World Tourism & Travel Council (WTTC), ecoturismului îi revin aproximativ 5% din toată piaţa turistică, reprezentând, însă, cea mai dinamică componentă a acesteia. În anul 2004, Organizaţia Mondială a Turismului (OMT) a comunicat ca ecoturismul a evoluat de 3 ori mai rapid decât industria turismului în general .
Prin ecoturism se elucidează o explozie de interese, acesta fiind privit ca un mecanism de dezvoltare a industriei turistice, în general, cu scopul de a corespunde modelelor de dezvoltare durabilă, în primul rând generând şi atribuind o valoare economică protecţiei mediului înconjurător, precum şi evidenţiând valorile culturale şi naturale ale comunităţilor locale (figura 1). Ecoturismul generează beneficii economice atât pentru ţările şi regiunile de destinaţie, cât şi pentru ţările emiţătoare. Dezvoltarea sectorului ecoturistic va antrena simultan şi prosperitatea altor sectoare ale economiei (industria alimentară, comerţul, transportul etc.). Deoarece cererea pentru turismul ecologic este în permanentă şi constantă creştere (pe plan mondial), ca o tendinţă de menţinere a acestei influenţe pentru piaţa turismului şi a comunităţilor locale prezintă înteres continuitatea promovării modelelor de dezvoltare durabilă.
Figura 1. Ecoturismul ca mecanism de dezvoltare durabilă
Deci, putem afirma că ecoturismul dispune de potenţial şi capacităţi de a fi considerat un instrument pentru dezvoltarea durabilă a unei regiuni.
Conceput iniţial ca alternativă a turismului de masă, ecoturismul apare ca o soluţie în combaterea efectelor negative şi minimalizarea impacturilor asupra ecosistemelor naturale.
Noţiunea de ecoturism a fost definită cu ocazia seminarului naţional privind ecoturismul, organizat de Consiliul de Experţi pentru Mediul Înconjurător din Canada (CEAC), în anul 1991. Manifestarea a reunit reprezentanţii guvernului, universităţilor, grupurilor de protejare a naturii şi operatorilor sectorului turistic şi a concluzionat că „ecoturismul este o experienţă a călătoriei care pune în lumină natura, contribuind la conservarea ecosistemelor şi respectând integritatea comunităţilor-gazdă” .
Ecoturismul, ca o formă a turismului durabil, definit şi ca un turism „defensiv”, turism „verde”, turism „orientat spre natură”, turism „blând”, reprezintă o sursă de realizare a conservării atât a biodiversităţii, cât şi a patrimoniului cultural, apare ca o strategie pentru asigurarea dezvoltării socio- economice a destinaţiei ecoturistice. Conform OMT (2001), turismul durabil este definit drept întâlnirea „nevoilor turiştilor curenţi şi regiunilor-gazdă, în acelaşi timp, protejând şi sporind oportunităţi pentru viitor. Dezvoltarea lui este asigurată de managementul tuturor resurselor, în măsura în care nevoile economice, sociale şi estetice sunt gestionate în scopul asigurării şi menţinerii integrităţii culturale, proceselor ecologice esenţiale, diversităţii biologice şi sistemelor de susţinere a vieţii” .
În opinia lui D. Weaver (2002), ecoturismul constituie „o formă de turism care se bazează pe experienţe de studiere şi apreciere a mediului natural, precum şi altor componente ale sale, toate cuprinse în contextul social din arealul respectiv”. El susţine că protecţia mediului şi culturii, în maniera principiilor dezvoltării durabile, vor îmbogăţi resursele naturale şi culturale de bază ale destinaţiei şi vor promova viabilitatea desfăşurării acestei activităţii . Ecoturismul reprezintă „călătoriile în ariile naturale pentru a învăţa despre comunităţile-gazdă, generând posibilităţi economice în sprijinul conservării şi protecţiei ecosistemelor”.


Fisiere în arhivă (1):

  • Promovare a Turismului Ecologic in Romania prin Strategii de Marketing.doc

Imagini din acest licență Cum descarc?

Bibliografie

1. Anghel L., Florescu R., Zaharia R. Aplicaţii în marketing. – Editura Expert, Bucureşti, 1999.
2. Ariton D., “Strategii financiare ale firmei”, (Financial Strategies of Companies), Publishing House Europlus, Galaţi, 2007
3. Balaure V., (coordonator) – Marketing, Ediţia a 2-a. Ed. Uranus, Bucureşti, 2002
4. Bran F., Simon T., Nistoreanu P. Ecoturism. – Bucureşti, 2002
5. Bucur-Sabo M. Marketing turisitic. – Editura Irecson, Bucureşti, 2006.
6. Cristureanu C., Neaşcu M., Băltăreţu A. Turism internaţional. Studii de caz. Legislaţie. – Editura Oscar Print, Bucureşti, 2002.
7. Dragomir, G. - Finanţele – Politici, tehnici, strategii, Vol. I – Galaţi, Editura Fundaţiei Academice Danubius Galaţi, 2001
8. Florescu C., Mîlcomete P., Pop N. Marketing, Dicţionar explicativ. Editura Economică Bucureşti 2003.
9. Grigore A. - Rolul relaţiilor publice în promovarea vânzărilor. Lucrări Ştiinţifice, Academia Navală Mircea cel Bătrân, Constanţa, 2007
10. Grigore A. - Marketing Editura TERRA NOSTRA, Iaşi, 2007
11. Grigore A. - Marketingul serviciilor Editura Fundaţiei Academice Danubius, Galaţi, 2008
12. Grigore A. - Marketing General Editura ZIGOTTO a Fundaţiei Academice Danubius, Galaţi, 2008
13. Kotler, Ph. – Managementul Marketingului. Ed. Teora, Bucureşti, 1997
14. Kotler, P, Armstrong, G, Saunders, J, Wong, V – Principiile Marketingului. Ediţia Europeană-traducere. Ed. Teora, Bucureşti, 1998
15. Nedelea A. Politici de marketing în turism. Editura Economică, Bucureşti, 2003 - 262 p.
16. Nedelea A. Piaţa turistică. Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2003
17. Olteanu V. Marketingul serviciilor. – Editura Expert, Bucureşti, 2004.
18. Prutianu Ş., Anastasiei B., Jijie T. Cercetare de marketing. – Editura Polirom, Bucureşti, 2002
19. Stănciulescu G. Managementul turismului durabil în centrele urbane. – Editura Economică, Bucureşti, 2004.
20. Stănciulescu G., Emilian R., Ţigu G., Nistoreanu P., Diaconescu C., Grofu M. Managementul turismului durabil în ţările riverane Mării Negre. – Editura All Beck, Bucureşti, 2000
21. Toma, S. – Marketingul în era globalizării. vol. 1, Ed. ASE Bucureşti, 2002
22. Tureac C. – Dicţionar economic. Culegere de termeni economici, Ed. Didactică şi pedagogică, Bucureşti, 2008 
23. Turtureanu A.G. "Elemente fundamentale de marketing", Ed. Didactica si Pedagogica, Bucuresti 2005
24. http://ecotourism.org.
25. http://www.bonjourquebec.com
26. http://www.world-tourism.org


Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 9€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!