Promovarea Turismului prin Construirea Imaginii Locale în Județul Botoșani

Cuprins licență Cum descarc?

CAP. I Introducere.4
1.1 Aşezare geografică şi limite.5
1.2 Conceptul de „imagine de marcă”.7
1.3. Importanţa imaginii locale în promovarea produsului turistic.8
CAP. II Analiza fundamentului geografic pentru construirea unei imagini de marcă pentru judeţul Botoşani.11
2.1. Analiza potenţialului turistic natural.11
2.1.1. Potenţialul turistic al reliefului şi substratului geologic.11
2.1.2. Potenţialul turistic al climei.12
2.1.3. Potenţialul turistic al hidrografiei.13
2.1.4. Potenţialul turistic al vegetaţiei.14
2.1.5. Potenţialul turistic al faunei.18
2.2. Analiza potenţialului turistic antropic.19
2.2.1. Edificii culturale.19
2.2.2. Edificii religioase.27
2.2.3. Etnografie şi folclor.31
2.2.4. Festivaluri.33
2.3. Concluzie: Există 3 baze posibile pentru imaginea turistică locală.37
2.3.1. Cultura.37
2.3.2. Etnografia şi folclorul.40
2.3.3. Natura.41
2.4. Baza tehnico-materială a judeţului Botoşani.43
Cap. III. Valorificare actuală a potenţialului în scopul construirii imaginii turistice în judeţul Botoşani.48
3.1. Valorificarea actuală a potenţialului turistic.48
3. 2. Proiecte în curs de dezvoltare pentru dezvoltarea turismului.54
3.3. Promovarea actuală a imaginii de judeţ turistic.62
CAP IV. Axe prioritare posibile in construirea imaginii turistice în judeţul Botoşani.67
4. 1. Botoşaniul - tărâmul luceferilor.67
4. 2. Botoşaniul - o oază a tradiţiilor româneşti pure şi nealterate.70
4. 3. Botoşaniul – tărâmul iazurilor.75 
4. 4. “Genius loci” - o soluţie geografică ?!.77
4. 4. 1. Valorizarea imaginii negative pe care o are judeţul Botoşani în imaginarul românesc.80
4.5. Propuneri de amenajări turistice.84
CAP V. Construirea imaginii turistice printr-o strategie coerenta de promovare.86
5. 1. Cui ar trebui să se adreseze imaginea turistică a judeţului Botoşani?.86
5. 1. 2. Pe plan intern.87
5. 1. 2. Pe plan extern.89 
5. 2. Metode de promovare.90 
5.3. Includerea imaginii turistice într-un plan integrat de promovare a turismului.92
CAP. VI. Impactul construirii unei imagini turistice.94
6.1. Impactul asupra dezvoltării/promovarii turismului.94 
6.2. Consecinţe economice.97
6.3. Impactul asupra societăţii.97
Concluzii.99
Bibliografie.101
Anexe.103
Anexa nr.1.104
Anexa nr.2.108


Extras din licență Cum descarc?

Cap.I Introducere
1.1. Aşezare geografică şi limite
Judetul Botosani este cuprins între Siret şi Prut cu o suprafaţă de 4.986 km2 (2,1% din teritoriul ţării). Acesta este situat în partea de nord-est a României, învecinându-se la sud cu judeţul Iaşi, la vest cu judeţul Suceava, la nord cu Ucraina şi la est cu Republica Moldova. În judeţ se află cea mai nordică localitate a ţării ( Horodiştea - 48gr.15min.06sec. latitudine nordică ). 
Teritoriul judeţului este cuprins în întregime în zona de dealuri a Moldovei de Nord şi prezintă diferenţe de altitudine relativ reduse: dealurile Siretului sunt mai înalte la vest şi în sectorul nordic al Câmpiei Moldovei şi mai scunde la est, cu caracteristici proprii Podişului Moldovei. Ca altitudini absolute, relieful variază între 587 m în zona Dealu Mare Tudora şi 54 m în lunca Prutului.
Fig.nr.1. Hartă fizico-geografică a judeţului Botoşani-sursa: http://media.photobucket.com/image/harti%20botosani/bobesman/rutiere/HFBotosani.jpg
Judeţul are 340 de localităţi din care 2 municipii (Botosani si Dorohoi), 2 orase (Darabani si Saveni) si 68 de comune cu 336 de sate. 
Reşedinţa judeţului este municipiul Botoşani, acesta este principalul oraş si centru administrativ al judeţului. Este situat în zona de contact dintre regiunea dealurilor înalte de pe stânga vaii Siretului, în vest, şi cea a dealurilor joase a Câmpiei Moldovei ce se întinde către est. Dealurile din partea de vest a oraşului fac parte din Podişul Sucevei – sectorul şeii Bucecea-Vorona cu altitudini maxime de 250 metri ( Dealul Suliţa), şi cu altitudini minime - 150 metri - în partea de sud-vest şi nord-est. Între relieful înalt din vest, cu caracter de coastă şi cel de câmpie colinară din est, există un culoar depresionar în care este aşezat municipiul Botosani. Teritoriul oraşului propriu-zis are o suprafaţă de 4.132 ha, şi un caracter uşor alungit pe direcţia nord-sud. Altitudinea medie a oraşului este de 163 metri, nedepăşind 200 metri decât în partea vestică. Caracteristic acestei regiuni este relieful de dealuri joase sau câmpii deluroase, dezvoltate pe depozite monoclinale (uşor înclinate spre sud-est), cu pante slabe, cu văi foarte largi, cu interfluvii ca nişte platouri şi cu energie de relief redusă, în medie 30-40 metri. 
Municipiul Botoşani este aşezat la circa 50 Km faţă de Suceava şi 120 Km faţă de Iaşi. Este situat în partea de sud-vest a judeţului, în Câmpia Jijiei, la confluenţa dintre râurile Sitna şi Dresleuca, spre vest, între Dresleuca şi Siret, apoi coboară între dealurile: Crivăţ, Agafton, Baisa, iar în adâncime stă Platforma Moldovei.
Reşedinţa de judeţ se înscrie în istoria noastră naţională nu numai cu importante evenimente de profundă semnificaţie pentru trecutul poporului nostru, ci şi cu inestimabila contribuţie pe care fiii acestor meleaguri şi-au adus-o la patrimoniul culturii nationale şi universale. Istoria Botoşaniului începe din vremuri îndepartate. Numele reşedinţei de judeţ “Botoşani" este menţionat în documente, pentru prima oara, în anul 1439, vechimea sa fiind însă mult mai mare. Din târgul Botoşaniului au purces nenumărate acte si hrisoave purtând peceţile unor domnitori ca: Petru Rares, Alexandru Lapusneanu, Eremia Movila si altii.


Fisiere în arhivă (1):

  • Promovarea Turismului prin Construirea Imaginii Locale in Judetul Botosani.doc

Imagini din acest licență Cum descarc?

Bibliografie

BRAN F., SIMION T. – Economia turismului şi mediul înconjurător, Editura Economică, Bucureşti, 1998.
CÂNDEA M., ERDELI G., SIMION T. - România – potenţial turistic şi turism, Editura Universităţii, 2000.
CÂNDEA M., BRAN F. – Spaţiul geografic românesc. Organizare – Amenajare – Dez-voltare, Editura Economică, Bucureşti,2001.
CARDAŞ A. –Botoşani, Monografie (Judeţele patriei), Editura sport Turism, Bucureşti,1980 
CARDAŞ A., IGNAT D., SLAVIC GHE. – Mic îndreptar turistic – Botoşani, Editura Sport – Turism, Bucureşti, 1979.
CIANGĂ N. - Geografia turismului, Editura Universitară Clujeană, CIuj-Napoca, 2002
COCEAN P., VLASCEANU GH., NEGOIESCU B., - Geografla generală a turismului, Editura Meteor Press, Bucureşti, 2002.
CUCU V., ŞTEFAN M., - România. Ghid atlas al monumentelor istorice, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1974.
DINU M. - Geografia turismulul, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti,2002.
DINU M. - Ecoturism, Editura CD Press, Bucureşti, 2005.
DINU M., - Impactul turismului asupra mediului. Indicatori şi măsurători, Editura Universitară, 2005.
ERDELI G., ISTRATE I. - Amenajări turistice, Editura Universităţii Bucureşti, 1996.
ERDELI G., ISTRATE I., - Potenţialul turistic al României, Editura Universităţi Bucu-reşti, 1996.
GHEORGHIU E., SLAVIC GHE. – Itinerarii turistice în judeţul Botoşani, Editura Botoşani,1971.
GLAVAN V., - Turismul în România, Editura Economică, Bucureşti, 2000.
GLAVAN V., - Turism rural, agroturism, turism durabil, ecoturism, Editura Economică, Bucureşti, 2003.
IELENICZ M., ENE M., COMANESCU L., MIHAI B., PĂTRU I., NEDELEA AL., OPREA R., SANDULACHE I., - România. Enciclopedia obiectivelor turistice, Editura Corint, Bucureşti.
IONESCU I, - Turismul - fenomen economic, social şi cultural, Editura Oscar Print, Bucureşti, 2000.
MUNTELE I., IAŢU C., – Geografia turismului, Editura Sedcom Libris, 2006.
NEACŞU N., - Turismul şi dezvoltarea durabilă, Editura Expert, Bucureşti, 2000.
NISTOREANU P., - Turismul rural, Editura Didactică şi pedagogică., Bucureşti, 1999.
PAVELIUC-OLARIU A., – Zona etnografică Botoşani, Editura sport Turism, 1983.
PĂTRU I., ZAHARIA L., OPREA R., – Geografie Fizică Generală, Editura Universitară
SECU C., – Studii şi cercetări de geografie (Câteva aspecte biogeografice asupra faunei cinegetice din bazinul Başeului în judeţul Botoşani), Editura Academiei Române, 2001. 
STĂNCIOIU A.,– Strategii de marketing în turism, Editura Economică, 2000.
TUFESCU V., – Judeţul Botoşani, Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1977.
http://www.botosani.ro
http://www.cjbotosani.ro/portal.html?pid=289
http://www.financiarul.ro/2008/01/24/parc-regional-de-agrement-turistic-si-sportiv-la-bo
http://www.iae-toulouse.fr/files/160_pdf.pdf
http://www.iqads.ro/dictionar/imagine_de_marca.html
http://www.jurnalulbtd.ro/
http://media.photobucket.com/image/harti%20botosani/bobesman/rutiere/HFBotosani.jpg
http://www.primariabt.ro/
http://www.tourismguide.ro/html/orase/Botosani/Botosani/obiective_turistice_botosani.php
http://www.turismbotosani.ro/


Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 9€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!