Protecția Socială în România

Cuprins licență

Rezumat 4
Introducere 6
Capitolul I Protecţia socială, delimitări teoretice 8
1.1. Conceptul de protecţie socială 8
1.2. Mijloacele de realizare a protecţiei sociale 20
1.2.1 Protecţia socială prin serviciile de asigurări sociale 20
1.2.2. Protecţia socială prin serviciile de asistenţă socială 21
Capitolul II Serviciile Sociale 25
2.1. Serviciile Sociale – Cadru general 25
2.1.1. Cadrul legislativ 26
2.2. Serviciile sociale de asistenţă socială 31
2.2.1. Cadrul legislative 34
2.2.2. Clasificarea serviciilor sociale 38
Capitolul 3. Studiu de caz privind şomajul în România în perioada 2010 – 2011 47
3.1. Aspecte generale 47
3.2. Evoluţia ratei şomajului înregistrat, 2010-2011 48
3.3. Concluziile studiului de caz 53
Concluzii 54
Bibliografie 55


Extras din licență

REZUMAT
Protecţia socială este concepută pentru asigurarea unui standard de viaţă de bază pentru toţi oamenii, indiferent de mijloacele de care aceştia dispun. Există mai multe categorii de persoane care cer protecţia socială: protecţia şomerilor, protecţia handicapaţilor, protecţia copilului şi a tinerilor, protecţia socială complementară (protecţia socială în caz de deces, incapacitatea de muncă, boala profesională).
Obiectivul lucrări îl reprezintă analiza stării şomajului la nivel naţional şi la nivelul judeţului Caraş-Severin în perioada 2010-2011.
Metodologia cercetării este reprezentată de documentarea informativ-ştiinţifică a statisticilor rapoartelor de analiză ale instituţiilor specializate şi interpretarea datelor. 
Cuvinte cheie: Politică socială, asistenţă socială, administraţie publică, servicii sociale.
SUMMARY
Social protection is designed to ensure a basic standard of living for all people, regardless of the means available to them. There are several categories of people who require social protection: protection of the unemployed, disabled protection, child protection and youth, additional social protection (social protection în case of death, incapacity, occupational disease).
The objective of work is the analysis state and national unemployment în the Caras-Severin in 2010-2011.
Research methodology is the documentation of statistical reports and scientific information analysis and interpretation of the specialized agencies.
Keywords: social policy, social work, public administration, social services.
INTRODUCERE
Ca şi alte sisteme de protecţie socială naţionale, cel din România s-a constituit treptat începând cu primele decenii ale acestui secol, când au fost instituite primele măsuri legislative.
Într-un stat democratic, protecţia socială reprezintă un element fundamental al politicilor statale, deoarece prin punerea în aplicare se realizează prevenirea, diminuarea sau înlăturarea consecinţelor unor evenimente considerate ca "riscuri sociale" asupra nivelului de trai al populaţiei.
Conceptul de protecţie socială a fost prima oară introdus de către John K. Galbraith şi defineşte politica de protejare a categoriilor defavorizate ale populaţiei, prin măsuri ce urmăresc alinierea acestor categorii la un nivel de trai decent.
Procesul tranziţiei evidenţiază că fără realizarea unor progrese reale în diminuarea sărăciei, fără reducerea însemnată a şomajului şi înlăturarea marginalizării sociale de orice natură, nu pot asigura nici condiţii pentru o bună dezvoltare a economiei.
Un sistem de asigurări sociale este desemnat să finanţeze îngrijirea pentru populaţia asigurată şi inclusă în asigurare.
În ultimul timp, în România se constată o creştere tot mai mare a interesului pentru cooperarea dintre sectorul public şi cel privat în domeniul politicilor sociale.
Asistenţa socială este o componentă a sistemului naţional de protecţie socială, în cadrul căruia statul şi societatea civila se angajează sa prevină, sa limiteze sau sa înlăture efectele temporare sau permanente ale unor evenimente considerate drept riscuri sociale.


Fisiere în arhivă (1):

  • Protectia Sociala in Romania.doc

Imagini din acest licență

Bibliografie

Cace, Corina, Ioan-Franc, Valeriu, Asigurările sociale: management, evoluţii şi tendinţe, Ed. Expert, Bucureşti, 2004;
Iovitu, Mariana, Bazele politicii sociale, Ed. Eficient, Bucureşti, 1997;
Iovitu, Mariana, Teoria şi practica bunăstării, Ed. Teora, Bucureşti, 2000;
Luana Miruna Pop, Dicţionar de politici sociale, Bucuresti, 2002;
Mărginean, Ioan, Ioan-Franc, Valeriu, Politica socială: studii 1990-2004, Ed. Expert, Bucureşti, 2004; 
Mihuţ, Liliana, Lauritzen, Bruno, Modele de politici sociale = Models of social policy, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1999;
Neacşu, Ileana Raluca, Politici economice şi sociale pentru categoriile defavorizate din mediul rural. Studiu de caz judeţul Olt, Ed. A.S.E., Bucureşti 2006;
Preda, Carmen-Mihaela, Alinierea şi coordonarea sistemelor de securitate socială în Uniunea Europeană, Ed. A.S.E., Bucureşti 2006;
Zamfir Cătălin, Zamfir Elena, Pentru o societate centrată pe copil, Ed. Alternative, Bucureşti 1997;
Zamfir Elena, Politici Sociale. România în context European, Ed. Alternative, Bucureşti 1995.


Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!