Raport privind practica de licență în cadrul Ministerul Economiei

Extras din licență Cum descarc?

INTRODUCERE
În perioada 4 martie – 27 aprilie, mi-am desfăşurat practica de producție și de licență la Ministerul Economiei, în cadrul Direcţiei regimuri comerciale şi OMC.
Pe parcursul perioadei date, am avut posibilitatea să analizez caracteristica generală a structurii şi organizării activităţii Ministerului Economiei (ME), a sistemului managerial al Ministerului, structura organizatorică, instituţiile subordonate, de asemenea, am făcut o analiză a activităţii economico - financiare, precum şi a activităţii Direcţiei regimuri comerciale şi OMC în cadrul căreia mi-am desfăşurat practica.
ME este organul central de specialitate, abilitat să promoveze politica unică a statului în domeniul economiei, fiind responsabil de dezvoltarea acestei ramuri şi de infrastructura economică şi socială a acesteia. Politicile promovate de Ministerul Economiei în anul 2012 au accentuat, de rînd cu necesitatea asigurării creşterii economice, conferirea acesteia unui nou caracter calitativ.
Transparenţa în activitatea Ministerului Economiei constituie unul din principiile de bază, care contribuie la creşterea eficienţei activităţii şi încrederea cetăţenilor în politicile şi acţiunile promovate. Implicarea societăţii în elaborarea politicilor publice sau a unor reglementări asigură nu doar sporirea calităţii deciziilor elaborate, dar şi susţinerea de către societate a deciziilor adoptate.
Activitatea Ministerului Economiei are la bază Regulamentul privind organizarea 
şi funcţionarea Ministerului Economiei, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acestuia, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 690 din 13.11.2009. 
Efortul depus de Ministerul Economiei în promovarea politicilor sale este şi va rămîne în continuare unul insistent şi constructiv, bazat pe susţinerea intereselor cetăţenilor şi a mediului de afaceri, manifestat prin promovarea reformelor în toate domeniile de activitate ale statului.
Studiind Regulamentul dat am făcut cunoştinţă cu misiunea si funcţiile de bază, atribuţiile şi drepturile Ministerului Economie, precum şi organizarea activităţii acestuia, pe care le voi menţiona în continuare în conţinutul raportului. 
Capitolul I. Caracteristica generală a structurii şi organizării activităţii Ministerului Economiei
Fondat în luna iulie a anului 1990, Ministerul Economiei, pe parcursul anilor, a evoluat la un grad de complexitate mai înalt avînd schimbări atît în sistemul managerial cît şi în structura acestuia. Organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei sunt reglementate prin Hotărârea Guvernului nr. 690 din 13.11.2009 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acestuia, cu modificările şi completările ulterioare. Conform domeniului de aplicare Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei reglementează misiunea, funcţiile, atribuţiile şi drepturile Ministerului Economiei, precum şi organizarea activităţii acestuia.
Ministerul Economiei este organul central de specialitate al administraţiei publice, în subordinea Guvernului. Ministerul este persoană juridică, dispune de ştampilă cu Stema de Stat şi denumirea sa în limba moldovenească, precum şi de conturi trezoreriale, de mijloace financiare şi materiale.
Ministerul îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu Constituţia şi legile Republicii Moldova, cu decretele Preşedintelui Republicii Moldova, hotărârile Parlamentului, ordonanţele, hotărârile şi dispoziţiile Guvernului, cu alte acte normative şi cu prevederile Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei. 
Din punct de vedere al sarcinilor şi funcţiilor Ministerului, acesta a evoluat de la o structură cu un grad înalt de complexitate, cu un portofoliu impunător de funcţii, la una succintă, axată pe dezvoltarea ramurilor de care este responsabil, precum şi de infrastructura lor. Ministerul administrează instituţiile şi organizaţiile din subordine, coordonează activitatea întreprinderilor agricole de stat şi instituţiilor de învăţămînt de profil, realizînd sarcini de importanţă naţională, direct sau prin intermediul organelor create, coordonează activitatea şi exercită, în limitele competenţei stabilite prin lege, controlul agenţilor economici, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare.


Fisiere în arhivă (1):

  • Raport Privind Practica de Licenta in Cadrul Ministerul Economiei.doc

Imagini din acest licență Cum descarc?

Bibliografie

1. Legea nr. 158 din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public
2. Hotărârea Guvernului nr.690 din 13.11.2009 “Pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, structurii şi efectivului limită ale aparatului acestuia”
3. Hotărîrea Guvernului nr. 248 din 08.04.2010 cu privire la aprobarea componenţei nominale a Colegiului Ministerului Economiei
4. Hotărîrii Guvernului nr. 179 din 23 martie 2011 „Cu privire la aprobarea Planului de acţiuni al Guvernului pentru anul 2011-2014” 
5. Regulamentul Direcţiei cooperare economică internaţională a Ministerului Economiei
6. Regulamentul Direcţiei regimuri comerciale şi OMC
7. Planul de acţiuni pentru anii 2012-2014
8. Programul de stat de dezvoltare strategică pentru anii 2012-2014, Anexă la Hotărîrea Colegiului Ministerului Economiei nr. 1 din 30 ianuarie 2012
9. Strategia de susţinere a sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii pentru anii 2012-2020
10. Ordinului nr. 41 din 15.03.2010 cu privire la asigurarea transparenţei în procesul decizional în cadrul Ministerului Economiei
11. Corespondenţa Direcţiei regimuri comerciale şi OMC
12. http://mec.gov.md/organigrama 
13. http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=330050
14. www.mec.gov.md


Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 8€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!