Răspunderea Administrativ - Patrimonială a Funcționarului Public

Cuprins licență Cum descarc?

ARGUMENT 5
CAPITOLUL I - RĂSPUNDEREA ÎN DREPTUL ADMINISTRATIV 8
1.1 NECESITATEA ȘI SCOPUL ACESTUI DEMERS 8
1.1.1 Locul răspunderii juridice în sfera instituțiilor dreptului 8
1.1.2 Constrângerea și răspunderea administrativă în doctrina românească interbelică 
1.1.3 Constrângerea și răspunderea administrativă în doctrina românească postbelică 
1.2 FUNDAMENTAREA FORMELOR RĂSPUNDERII ÎN DREPTUL ADMINISTRATIV 12
1.2.1 Corelația dintre ramurile de drept și formele răspunderii juridice 12
1.2.2 Identificarea formelor răspunderii în dreptul administrativ 13
1.3 PRINCIPIILE RĂSPUNDERII JURIDICE 14
1.4 FORMELE RĂSPUNDERII JURIDICE 15
CAPITOLUL II - RĂSPUNDEREA ADMINISTRATIV-PATRIMONIALĂ 19
2.1. NATURA JURIDICĂ A RĂSPUNDERII ADMINISTRATIVE PATRIMONIALE 19
2.2 PRINCIPII CONSTITUŢIONALE ACTUALE CU PRIVIRE LA RĂSPUNDEREA PATRIMONIALĂ 21
2.3 PĂRȚILE ÎN LITIGIILE PRIVIND RĂSPUNDEREA ADMINISTRATIV - PATRIMONIALĂ 22
2.4 CONDIȚIILE RĂSPUNDERII ADMINISTRATIV-PATRIMONIALE 29
CAPITOLUL III - CONTENCIOSUL ADMINISRTATIV REGLEMENTAT DE LGEA NR.554/2004 32
3.1 CARACTERUL CONTENCIOSULUI ADMINISTRATIV INSTITUIT PRIN ACEASTĂ LEGE 33
3.1.1 Noțiunea de contencios administativ 33
3.1.2 Forme de control exercitat asupra administrației publice 35
3.1.3 Condițiile acțiunii în contenciosul administrati în baza Legii nr. 554/2004 38
3.2 PĂRȚILE ÎN LITIGIILE CONTENCIOSULUI ADMINISTRATIV 42
3.4 ACTELE ADMINISTRATIVE EXCEPTATE DE LA CONTROLUL LEGALITĂȚII DE CĂTRE INSTANȚELE DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV 47
3.5 RĂSPUNDEREA ÎN CONTENCIOSUL ADMINISTRATIV 49
3.5.1 Formele răspunderii în contenciosul administrativ 49
CAPITOLUL IV - ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ ȘI CETĂȚEANUL 54
4.1 PROCEDURA ADMINISTRATIVĂ INTERNĂ ( PRE-CONTENCIOASĂ 54
4.2 PROCEDURA CONTENCIASĂ SAU CONTROLUL JURISDICȚIONAL 56
4.3 AVOCATUL POPORULUI (OMBUDSMAN 57
CONCLUZII 59
BIBLIOGRAFIE 63


Extras din licență Cum descarc?

ARGUMENT
În lucrarea „ Răspunderea în dreptul administrativ” vom viza totalitatea demersurilor, principiilor si condițiilor necesare în activitatea funcționarilor publici din administrația publică.
Motivația alegerii acestei teme este reprezentată de faptul că sunt interesată de informații din domeniul dreptului pe care intenționez să le aprofundez odata cu alcătuirea acestei lucrări. 
Lucrarea va fi structurată în patru capitole, primele trei vor aborda răspunderea juridică în drepul administrativ, contenciosul administrativ, răspunderea în contenciosul administrativ iar în cel de-al patrulea , vom prezenta câteva elemente esențiale ale procedurilor administrative non-contencioase (interne), pentru a argumenta deosebita importanță a acestora în efortul de construire a unei administrații publice democratice.
În primul capitol vom vorbi atât despre despre necesitatea și scopul răspunderii în dreptul administrativ, constrângerea și răspunderea administrativă în doctrina românească interbelică și constrângerea și răspunderea administrativă în doctrina românească postbelică precum și despre fundamentarea formelor răspunderii în dreptul administrativ.
Contenciosul administrativ reprezintă, în fapt, o concretizare a principiului separației puterilor în stat, o modalitate de exercitare a controlului judecătoresc asupra activității desfășurate de puterea executivă. Specificul activității administrației publice constă în organizarea executării și executarea în concret a legilor și a celorlalte acte normative.
Referitor la formele răspunderii în dreptul administrativ, putem vorbi despre două forme de răspundere caracterizate printr-o sancțiune represivă: răspunderea administrativă (propriu-zisă) și răspunderea contravențională și o formă de răspundere caracterizată printr-o sancțiune reparatorie – răspunderea organelor administrației publice pentru pagubele pricinuite prin actele lor ilegale sau, mai direct, răspunderea administrativ – patrimonială (materială).
În cel de-al doilea capitol vom realiza o analiză a răspunderii patrimoniale discutând despre natura juridică, principiile constituționale actuale și părțile în litigiile cu privire la răspunderea patrimonială.
Răspunderea administrativă patrimonială este acea formă a răspunderii juridice care constă în obligarea statului sau, după caz, a unitaţilor administrativ-teritoriale, la repararea pagubelor cauzate particularilor, printr-un act administraiv ilegal, sau prin refuzul nejustificat al administraţiei publice de a rezolva o cerere privitoare la un drept recunoscut de lege, sau la un interes legitim.
Principiile constituţionale ale răspunderii statului (funcţionarilor) pentru daunele create sunt: răspunderea patrimonială exclusivă a statului pentru prejudiciile cauzate prin erorile judiciare săvârșite în procesele penale; răspunderea patrimonială a autoritaţiilor publice pentru pagubele cauzate prin acte administrative sau prin nesoluţionarea în termen legal a unei cereri, cu posibilitatea introducerii în cauză şi a funcţonarului vinovat de încălcarea legii; răspunderea patrimonială solidară a autoritaţiilor administraţiei publice si a funcţionarilor pentru pagubele cauzate domeniului public, ori ca urmare a proastei funcţionări a serviciilor publice; răspunderea patrimonială exclusivă a autoritaţilor administrației publice pentru limitele serviciului public.
Cel de-al treilea capitol cuprinde aspecte generale privin contenciosul administrativ reglementat de legea nr. 554/ 2004.
În sens larg, contencios administrativ reprezintă totalitatea litigiilor dintre administrația publică și cei administrați, în sens restrâns, contenciosul administrativ se referă numai la acele litigii juridice în care organele administrației publice folosesc regimul juridic administrativ în baza competenței pe care le-o conferă legea.
Controlul exercitat asupra activității admnistrației publice este reglementat atât de Constituție, precum și de o serie de acte normative. Constituția României consacră trei forme de control ce pot fi exercitate asupra activității desfășurate de autoritățile administrației publice, anume : controlul parlamentar, controlul judecătoresc și controlul administrativ.


Fisiere în arhivă (1):

  • Raspunderea Administrativ - Patrimoniala a Functionarului Public.doc

Imagini din acest licență Cum descarc?

Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 9€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!