Răspunderea administrativă

Cuprins licență Cum descarc?

1 Răspunderea în dreptul administrativ 11
1.1 Teoria responsabilităţii în dreptul administrativ 11
1.1.1 Aspecte generale 11
1.1.2 Subiectele responsabilităţii 13
1.1.3 Izvoarele responsabilităţii puterii publice 21
1.2 Condiţiile angajării răspunderii administrative 26
1.2.1 Prejudiciu 28
1.2.2 Imputabilitatea 29
1.2.3 Faptul generator de prejudiciu 29
1.3 Repararea prejudiciului 30
1.3.1 Preliminarii 30
1.3.2 Modalităţile indemnizaţiei 30
1.3.3 Evaluarea prejudiciului 30
2 Formele de răspundere administrativă 31
2.1 Răspunderea administrativ disciplinară 34
2.1.1 Noţiune şi trăsături 34
2.1.2 Abaterea disciplinară şi sancţionarea disciplinară 35
2.1.3 Constatarea abaterilor şi aplicarea sancţiunilor disciplinare 36
2.2 Răspunderea administrativ – contravenţională 38
2.2.1 Contravenţia – Definiţie.Trăsături.Conţinut 38
2.2.2 Subiectele răspunderii contravenţionale 44
2.2.3 Cauzele care înlătură caracterul contravenţional al faptei 47
2.2.4 Sancţiunile contravenţionale 70
2.2.4.1 Generalităţi 72
2.2.4.2 Sancţiuni contravenţionale 73
2.2.4.3 Aplicarea contravenţiei 89
2.3 Răspunderea administrativ – patrimonială 90
2.3.1 Principii generale 90
2.3.2 Condiţii specifice aplicabile răspunderii 91
2.3.3 Cadrul legislativ al răspunderii administrativ – patrimoniale 92
2.3.4 Caracterul şi particularităţile răspunderii administrativ – patrimoniale 94
2.3.5 Comparaţie cu răspunderea administrativ – disciplinară 94
3 Concluzii 95
Bibliografie 97


Extras din licență Cum descarc?

RĂSPUNDEREA ADMINISTRATIVĂ
Introducere
Noţiunea, definiţia si trăsaturile principale ale răspunderii administrative
Conceptul de răspundere, sau responsabilitate, desemnează o reacţie de reprimare, venită din partea societăţii, faţă de o anumită acţiune umană, imputabilă în principal individului. 
Altfel spus, răspunderea este acea formă socială, stabilită de stat, printr-un fapt ilicit, care determină suportarea consecinţelor corespunzătoare, de către cei vinovaţi, inclusiv utilizarea forţei de constrângere, în scopul restabilirii ordinei de drept astfel lezate. 
Sensul frecvent atribuit noţiunii de răspundere, indiferent de forma sub care se manifestă, este acela de obligaţie în a suporta consecinţele nerespectării normelor juridice. Natura regulii încălcate determină natura formei de răspundere. 
Răspunderea juridică se naşte ca urmare a producerii unor fapte ilicite, şi constituie o importantă garanţie a respectării normelor juridice. În cazul încălcării normelor juridice, se pun în pericol valorile sociale pe care aceste norme le apără.
Pentru ocrotirea acestor valori, s-a stabilit o răspundere juridică, atunci când normele juridice sunt încălcate, în sensul că persoanele care se fac vinovate de săvârşirea unor fapte, prin care se încalcă normele juridice, trebuie să suporte anumite consecinţe juridice, adică să fie pasibile de aplicarea unor sancţiuni juridice.
În raport cu gravitatea încălcării normelor juridice şi consecinţele faptei antisociale, există mai multe forme de răspundere juridică:
- răspundere penală, în cazul săvârşirii unor fapte deosebit de grave, considerate infracţiuni;
- răspundere disciplinară, în cazul nerespectării îndatoririlor de serviciu. Aceasta intervine între angajat şi angajator, atunci când angajatul încalcă în mod culpabil obligaţiile sale de serviciu. Răspunderea disciplinară intervine în legătură cu exercitarea contractului de muncă;
- răspundere civilă, în situaţia în care prin fapta săvârşită s-au produs şi prejudicii materiale, fie în dauna societăţii, fie în dauna unei persoane fizice sau juridice;
- răspunderea administrativă, pentru fapte ce au un pericol social mai redus, anume abateri administrative; 
În cadrul formelor răspunderii juridice un loc important îl ocupă răspunderea administrativă. Aceasta pentru că, printre cele mai frecvente fapte antisociale, se numără abaterile administrative, şi în primul rând săvârşirea de contravenţii. 
Răspunderea administrativă este angajată pentru săvârşirea faptelor ilicite, prevăzute de lege drept contravenţii. Ea urmăreşte restabilirea ordinei normative încălcate, precum şi condamnarea faptei negative şi a autorului acesteia. Numai atunci când legea prevede, sancţiunea administrativă contravenţională, se aplică şi persoanelor juridice.
Răspunderea administrativă priveşte sfera raporturilor de drept administrativ, şi implicit a participanţilor la aceste raporturi. Se fundamentează pe nerespectarea de către aceştia a obligaţiilor ce le-au revenit în cadrul acestor raporturi juridice. 
Răspunderea administrativă ca instituţie a dreptului administrativ, spre deosebire de răspunderea civilă si cea penală, consacrată in anumite forme inca din antichitate, este relativ tanară 
Această opinie este sustinută şi de către autorii din Republica Moldova, care mentioneă că răspunderea administrativă are aproximativ două secole de când a fost instituita in urma revoluţiilor burgheze, franceze, ca răspundere a administraţiei pentru daunele aduse particularilor prin activitate ilicită.
Multă vreme, răspunderea specifică dreptului administrativ era interpretată traditional prin referire la noţiuni şi instituţii specifice dreptului civil, sau, dupa caz, dreptului penal.


Fisiere în arhivă (1):

  • Raspunderea Administrativa.docx

Imagini din acest licență Cum descarc?

Bibliografie

Agata Popescu-Drept administrativ general;
Agata Mihaela Popescu, Drept administrativ partea generala-manual de studiu individual,Editura PRO Universitaria , Bucuresti 2012
Antonie Iorgovan, Tratat de drept administrative, vol. II, revazută şi adaugată, editura Nemira, Bucuresti, 1996, pg. 207;
C. Călinoiu, Răspunderea administrativ-disciplinară a funcţionarilor publici, în Revista Română de Dreptul muncii nr. 1/2002
Corbeanu, Ion- Drept administrativ, Editura Lumina Lex 2002, pag. 194
Costică Bulai - Manual de drept Penal. Partea Generală. (Ed. All, București, 1997)
Dumitru Brezoianu -Drept administrativ-Partea generală,Edit. Universităţii Titu Maiorescu,Bucureşti 2003,pag. 46
Elena-Mihaela Drept administrativ: FodorEditura Albastra , 2009;
Emil Balan, Institutii administrative, editura C.H. Beck, Bucuresti 2008;
Gabriel Boroi – Drept civil. Partea generală. Persoanele, Ed. Hamangiu
Georges Dupuis, Marie-Jose Guédon, Patrice Chrétien: Droit administratif, ed. Dalloz-Sirey, Paris, 2007;
Georges Vedel, Pierre Delvolve Droit administratif vol.I P.U.F., Paris 1990 ;
Gheorghe Nistoreanu, Alexandru Boroi - Drept Penal. Partea Generală (Ed. All, Beck, 2002);
Ioan Albu- Răspunderea civilă pentru daune morale, Ed.Dacia, 1979, Cluj Napoca, pag. 85 si 179 şi urm., Paul Negulescu;
I. Iovãnas, Consideratii teoretice cu privire la rãspunderea administrativã, Tezã de doctorat, Cluj-Napoca ;
Ioan Santai, Drept administrativ si stiinta administratiei, vol. III, Sibiu 1998;
Liviu Pop: Teoria generală a obligaţiilor, ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2000;
Ovidiu Podaru- Drept administrativ - Caiet de seminarii Autor: Editura Hamangiu, 2008
Ovidiu Ungureanu , Drept civil. Persoanele Editia a 2-a, Editura Hamangiu 2013


Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 8€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!