Raspunderea administratorilor in cadrul societatilor pe actiuni

Cuprins licenta Cum descarc?

?ntr?du??r? 2
????t?lul ?. ??t?un?? s? ??r??t?r?l? ?????tat?? ??m?r???l? ?? ??t?un? 4
1.1. ?v?lut?? ??t?r??? s? n?t?un?? ?????tat?? ??m?r???l? ?? ??t?un? 4
1.2. ??r??t?r? s? t??ur? d? ?????tat?? ??m?r???l? ?? ??t?un? 12
1.3. R?gl?m?nt?r?? l?g?la n?t??n?la ? ?????tat?? ??m?r???l? ?? ??t?un? 15
1.4. R?gl?m?nt?r?? ?????tat?l?r ??m?r???l? ?? ??t?un? in dr??tul ??mun?tat?? ?ur???n? 20
????t?lul ??. ?r?n?????l? g?n?r?l? ?l? fun?t??nar?? ?????tat?? ??m?r???l? ?? ??t?un? 23
2.1. ?rg?n?l? ?????tat?? ??m?r???l? ?? ??t?un? 23
2.2. ?dun?r?? g?n?r?la ? ??t??n?r?l?r 30
2.3. ?dm?n??tr?r?? s? ??ndu??r?? ?????tat?? ??m?r???l? ?? ??t?un? 37
2.4. ??ntr?lul ??u?r? g??t?un?? ?????tat?? ??m?r???l? ?? ??t?un? 39
????t?lul ???. R???und?r?? jur?d??? ? ?dm?n??tr?t?r?l?r ?????t?t?l?r ??m?r???l? ?? ??t?un? 46
3.1. ?r???z?r? ?r??l?b?l? pr?v?nd r???und?r?? jur?d??? ? ?dm?n??tr?t?r?l?r ?????t?t?l?r ??m?r???l? ?? ??t?un? 46
3.2. R???und?r?? ??v?l? ? ?dm?n??tr?t?rulu? ?????t?t?l?r ??m?r???l? ?? ??t?un? 49
3.3. R???und?r?? ??n?l? ? ?dm?n??tr?t?r?l?r ?????t?t?l?r ??m?r???l? ?? ??t?un? 59
3.3.1. Ra?pund?r?a p?nala a adm?n??trator?lor ?o???tat?? aflata in fal?m?nt 65
3.4. R???und?r?? ??ntr?v?nt??n?l? ? ?dm?n??tr?t?r?l?r ?????t?t?l?r ??m?r???l? ?? ??t?un? 67
??n?luz?? 69
??bl??gr?f?? 71


Extras din licenta Cum descarc?

?ntr?du??r?
?????t?t?? ?? ??t?un? ??t? f?rm? ??? m?? ??m?l??a s?, t?t?d?ta, ??? m?? ?v?lu?ta ? ?????tat?? ??m?r???l?. In ?????ta f?rma d? ?????t?t? ??nt??za m?? mult ???rtur?l? ??????t?l?r d??at ??l?tat?l? ??r??n?l? ?l? ????t?r?. In g?n?r?l, ??????t?? ??ntr?bu?? ?u ???rtur?l? l?r l? f?rm?r?? ????t?lulu? ?????l, fara ?a d??fas??r? ? ??t?v?t?t? in ?????t?t?. ????t? ???rtur? ?r?z?nta ?nt?r?? s? ??ntru t?rt?, d???r??? ra??und?r?? ??????t?l?r ??ntru ?bl?g?t??l? ?????l? ?? l?m?t??za l? ????t? ???rtur?. D?t?r?ta ?m??rt?nt?? ???rtur?l?r l? f?rm?r?? ????t?lulu? ?????l s? ? ??t?m?ar?? ??l?tat?l?r ??r??n?l? ?l? ??????t?l?r, ?????t?t?? ?? ??t?un? m?? ??t? ?un???ut? s? ?ub d?num?r?? d? ?????t?t? ?n?n?ma. ?????ta f?rma d? ?????t?t? ??t? d??t?n?ta r??l?zar?? m?r?l?r ?f???r?, ??r? n?????ta ????t?lur? in??mn?t?. ?????t?t?? ??t? ??tf?l ??n???uta ?? ?a dr?n?z? ??ntr?but??l? ban?st? m?d??t? ??ntru f?rm?r?? un?r ????t?lur? m?r?, n?????r? r??l?zar?? un?r ?nv??t?t?? d? ?nv?rgura. In ????t ????, ?????t?t?? ??t? ?ut?r?z?ta ?a f??a ???l l? ?ub??r??t?? ?ubl??a. 
?????t?t?? ?? ??t?un? ??t? ?rg?n?z?ta s? fun?t??n??za ?? ?r?n????? d?m??r?t???. ?? ?r? ?num?t? ?rg?n? ?u ??m??t?nt? b?n? d?l?m?t?t?, b?z?t? ?? ?r?n????ul ????r?t??? ?ut?r?l?r: ?rg?n? d? d?l?b?r?r? s? d???z??; ?rg?n? d? ?dm?n??tr?r? s? r??r?z?nt?r?; ?rg?n? d? ?u?r?v?g??r? s? ??ntr?l. D?t?r?ta r?lulu? ?m??rt?nt ?? ??r? ?????t?t?? ?? ??t?un? il ?r? in v??t? ???n?m??a, L?g?? nr. 31/1990 r??ubl???ta ???gura ? r?gl?m?nt?r? ?u?r?nzat??r? ????t?? f?rm? d? ?????t?t?. ?????t?t?? ?? ??t?un? ??t? ?????t?t?? ?l? ?ar?? ?bl?g?t?? ?unt g?r?nt?t? ?u ??tr?m?n?ul ?????l; ??t??n?r?? ?unt ?bl?g?t? num?? ?ana l? ??n?ur?nt? ????t?lulu? ?????l ?ub??r??. 
?at ?r?v?st? fun?t??n?r?? ?????tat?l?r ?? ??t?un?, ?????t? v?z??za in ?r?n????l ?n?l?z? ? d?ua ?n?t?tut?? ??r? ?l?atu???? ,,??ntrul m?t?r v?t?l ?l fun?t??nar?? ?????tat?l?r ??m?r???l?": ?dun?r?? g?n?r?la s? ?dm?n??tr?r?? ?????tat??. 
V??nt? un?? ?????tat? ?? ??t?un?, ?? ??r???na jur?d??a, ??t? d?t?rm?n?ta d? v?tur?l? ??r???n?l?r ??r? ??m?un ?????ta ?nt?t?t? ??l??t?va, ??r ????t? v?tur? ?? ???r?ma in ??drul ?dunar?l?r g?n?r?l? ? ??????t?l?r, r?????t?v ? ??t??n?r?l?r.
D???z??l? ?d??t?t? d? ??t??n?r?, ?unt ?u?? in ????ut?r? ?r?n ?nt?rm?d?ul ?rg?n?l?r d? ?dm?n??tr?r?, ?ltf?l ??u?, v??nt? ?????la ??t? ?du?a l? ind??l?n?r? ?r?n ??t?l? jur?d??? ?l? ?rg?nulu? ????ut?v (d? g??t?un?), ??r? ??t? ?dm?n??tr?t?rul ??u ?dm?n??tr?t?r?? ?????tat??.
?dm?n??tr?t?rul ??t? ?urtat?rul v??nt?? ??l??t?v? ??r? ?? ???r?ma ?r?n ?tr?but??l? ??l? d? ?dm?n??tr?r? s? r??r?z?nt?r?. ?r?n ?dm?n??tr?r?? ?????tat?l?r ??m?r???l? tr?bu?? int?l???a ??ndu??r?? ??t?v?tat?? ????t?r? ??tr?v?t n?rm?l?r ?u?r?n?? in l?g?, in ??ntr??tul s? ?t?tutul ?r??r?u ??ntru ?bt?n?r?? r?zult?t?l?r ?r?gr?m?t?
Fun?t?? d? ?dm?n??tr?t?r ??t? un? f??rt? f??rt? ??t?va s? ?u un ?num?t r??? d? ??r??ul?z?t?t?, d?t?r?t? ?ut?r?l?r ?f?r?t? d? ??t??n?r?, in???and d? l? inf??nt?r?? ?????tat??, ?r?n ??tul ??n?t?tut?v, s? ??nt?nuand ?? ??r?ur?ul v??t?? ??m??n???, in b?z? ??tarar?? ?dunar?? g?n?r?l? ? ??t??n?r?l?r, ?dm?n??tr?t?r?? un?? ?????tat? is? ??um? mult? ?bl?g?t?? ? ?ar?r n?r?????t?r? ???t? ?v?? ??n????nt? gr?v? ??ntru ??tr?m?n?ul l?r ?u ????r, in ??zur? ?????t??n?l?, ??ntru l?b?rt?t?? l?r.
?n ?r?n????u, ??nf?rm L?g?? ?????tat?l?r ??m?r???l? nr. 31/1990 r??ubl???t? s? ?u m?d?f??ar?l? ult?r???r?, ?dm?n??tr?t?r?? ra??und ??ntru t??t? ?bl?g?t??l? ?r?vazut? in d????z?t??l? l?g?l? ??u in ??tul ??n?t?tut?v. In ???nta, ?dm?n??tr?t?r?? ?u ??l?t?t?? d? m?nd?t?r? ?? ??t??n?r?l?r, ???st?? d?n urma n??utand, d?t?r?t? f?rm?? d? ?rg?n?z?r? ? ?????tat??, ?? ???r??t? ??ngur? ??t?l? d? ??m?rt d?n ?b???tul d? ??t?v?t?t? ?l ??m??n???. D??? ??t?l? d? g??t?un? ?n???r?t? s? ??r??t? ?l? ?dm?n??tr?t?r?l?r ??t ?du?? b?n?f???? s? ?r????r?t?t? ?????t?t??, in ??????? m??ur? ??t?l? d? g??t?un? gr???t?, ?m?rud?nt?, f??t?l? ?l???t? ?l? ?dm?n??tr?t?rulu? ??v?r??t? in ???r??t?r?? m?nd?tulu? ??t ??gub? ??u ru?n? ?t?t ?????t?t?? ??t s? ?? ??????t? ??u ??r???n?l? ?t?r?n? d? ?????t?t?. 
??t?l? s? f??t?l? jur?d??? ?l? ?dm?n??tr?t?rulu?, ??v?r??t? in ???r??t?r?? ?tr?but??l?r ??l? ??t ?ntr?n? s? in ??r??n? ????tu??, d??t?n?t d? ?????t?t?, d?f?r?t? f?rm? d? r???und?r? jur?d???.
F?rm?l? d? r???und?r?? jur?d??? ? ?dm?n??tr?t?r?l?r, ?r??um s? ? ??l?rl?lt? ??rt?????nt? l? ??ndu??r?? ?????t?t?? ?? ??t?un?, v?? ?n??r?? ?? l? ?n?l?z?z in r?ndur?l? ?? urm??z?.


Fisiere in arhiva (1):

  • Raspunderea administratorilor in cadrul societatilor pe actiuni.docx

Imagini din aceasta licenta Cum descarc?

Bibliografie

I. Lu?rar? d? ?p???al?tat?:
1. A. Avram, Pro??dura ?n?olv?nt??. Ra?pund?r?a m?mbr?lor organ?lor d? ?ondu??r?, ?d. ?amang?u, Bu?ur?st?, 2007
2. G. ?orar?u, ?u??u, F. ?to?an, Aud?t ?nt?rn s? guv?rnanta ?orporat?va, ?d. Un?v?r??tara, Bu?ur?st?, 2008
3. ?. ?od??a, Ra?pund?r?a jur?d??a ??v?la a adm?n??tratorulu? ?o???tat?? ?om?r??al?, ?d. Un?v?r??tara, Bu?ur?st?, 2012
4. A. Pop???u, ?ontra?tul d? ?o???tat?, ?d. Lum?na L??, Bu?ur??t?, 1994
5. D. ?arp?naru, Dr?pt ?om?r??al roman, ?d. Atla? L??, Bu?ur?st?, 1993
6. D. ?lo?ot???, Op?rat?un?l? d? l?a??ng, ?d. 2 a, ?d. Lum?na L??, Bu?ur??t?, 2000
7. ?. ?ar???, ?o???tat?l? ?om?r??al? p? a?t?un?, ?d. All B??k, Bu?ur?st?, 1999
8. ?. G??ta, ?. G??ta, Aud?t s? ?ontrol, ?d. Fundat?a Roman??? d? ma?n?, Bu?ur?st?, 2007
9. ?. ?unt?anu, R?g?mul jur?d?? al adm?n??trator?lor in ?o???tat?l? ?om?r??al?, ?d. All B??k, Bu?ur?st?, 2000
10. Fr. D?ak, ?ratat d? dr?pt ??v?l. ?ontra?t? ?p???al?, vol. ???, ?d. a 4-a, ?d. Un?v?r?ul Jur?d??, Bu?ur?st?, 2007
11. A. Boro?, Dr?pt ??v?l. Part?a g?n?rala. P?r?oan?l?, ?d. a 3-a, ?d. ?amang?u, Bu?ur?st?, 2008
12. ?. ?u??u, Aud?t ?nt?rn s? ?ontrol guv?rnam?ntal, ?d. Lu? L?br??, Brasov, 2012 
13. G. ??ta-???ol???u, ?ratat d? dr?ptul afa??r?lor. P?r?oan?l? jur?d???, vol. ?, ?d. Wolt?r? ?luw?r, Bu?ur?st?, 2010
14. G?. P?p?r?a, Dr?pt ?om?r??al, vol. ?, ?d. ?.?. B??k, Bu?ur??t?, 2008, p. 20
15. G?. P?p?r?a, Obl?gat??l? ?? ra?pund?r?a adm?n??trator?lor ?o???tat?lor ?om?r??al?. ?ot?un? ?l?m?ntar?, ?d. All B??k, Bu?ur??t?, 1998
16. G?. P?p?r?a, ?o???tat? ?om?r??al?, p?ata d? ?ap?tal. A?qu?? ?omun?tar, ?d. All B??k, Bu?ur??t?, 2005
17. ?. ?ar?n???u, ?odul ?om?r??al adnotat, ??n??t?rul Ju?t?t??? d? Art? Graf??? ??parul Roman???, Bu?ur??t?, 1944
18. ?. D?l?anu, F??t?un?l? jur?d???, ?d. All B??k, Bu?ur?st?, 2005 b#%l!^+a?
19. ?. F?l?p???u, A. F?l?p???u, ?ratat d? dr?pt ?nt?rnat?onal pr?vat, ?d. Un?v?r?ul Jur?d??, Bu?ur?st?, 2008
20. ?. Flor?a, ?. ?. ???r?an, R. Flor?a, ?ontrolul ??onom??, f?nan??ar s? g??t?onar, ?d. a ??-a, ?d. ????AR, Bu?ur?st?, 2011
21. L. G?org???u, Dr?pt ?om?r??al roman, vol ??, ?d. A?? B??k, Bu?ur??t?, 2002
22. ?. ?ur?u, ?ratat t?or?t?? s? pra?t?? d? dr?pt ?om?r??al, vol. ??, ?d. ?.?. B??k. Bu?ur?st?, 2008
23. ? ?aul?anu, ?o???tat?l? ?om?r??al?. Adunar?l? g?n?ral? al? a?t?onar?lor, ?d. ?amang?u, Bu?ur?st?, 2008
24. ?. Brat?s, ?on?t?tu?r?a ?o???tat?? ?om?r??al? p? a?t?un?, ?d. ?amang?u, Bu?ur?st?, 2008
25. L. ???, Dr?ptul ?o???ta?lor ?om?r??al?, ?d. ??rton, ??m??oara, 2004


Banii inapoi garantat!

Plateste in siguranta cu cardul bancar si beneficiezi de garantia 200% din partea Diploma.ro.


Descarca aceasta licenta cu doar 9 €

Simplu si rapid in doar 2 pasi: completezi adresa de email si platesti.

1. Numele, Prenumele si adresa de email:

Pe adresa de email specificata vei primi link-ul de descarcare, nr. comenzii si factura (la plata cu cardul). Daca nu gasesti email-ul, verifica si directoarele spam, junk sau toate mesajele.

2. Alege modalitatea de plata preferata:* La pretul afisat se adauga 19% TVA.


Hopa sus!