Răspunderea Contravențională a Funcționarilor Publici

Cuprins licență Cum descarc?

INTRODUCERE 3
CAPITOLUL I. CARACTERISTICA GENERALĂ A RĂSPUNDERII CONTRAVENŢIONALE - FORMĂ A RĂSPUNDERII ADMINISTRATIVE . 
1.1 Identificarea şi analiza răspunderii contravenţionale în cadrul formelor de răspundere administrative . 
1.2 Temeiul juridic al răspunderii contravenţionale - contravenţia 
1 3 Funcţionarul public - subiect al răspunderii contravenţionale 14
CAPITOLUL II SPECIFICUL RĂSPUNDERII CONTRAVENŢIONALE A FUNCŢIONARILOR PUBLICI 
2 1 Fapte ale funcţionarilor publici care cad sub incidenţa legii contravenţionale 26
2 2 Cauzele care înlătură caracterul contravenţional al faptei şi răspunderea contravenţională a funcţionarilor publici 
2 3 Sancţiunile contravenţionale aplicabile funcţionarilor publici 37
CAPITOLUL III ASPECTE DE DREPT COMPARAT ŞI PRACTICE PRIVIND RĂSPUNDEREA CONTRAVENŢIONALĂ A FUNCŢIONARILOR PUBLICI 
3 1 Particularităţile răspunderii contravenţionale a funcţionarilor publici la nivel eurpean 44
3 2 Studiu de caz practic privind răspunderea contravenţională a funcţionarilor publici din cadrul autorităţilor administraţiei publice centrale: Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare şi Ministerului Justiţiei 
CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI 55
BIBLIOGRAFIE 58


Extras din licență Cum descarc?

INTRODUCERE
Actualitatea temei investigate. Răspunderea funcţionarilor publici este un concept şi o instituţie centrală a ştiinţei şi practicii administrative, căci cheia eficienţei administrative se află anume în domeniul ei, întrucît restabilirea ordinii de drept încălcate prin nerespectarea de către funcţionarii publici a normelor juridice se face prin intermediul răspunderii juridice.
În condiţiile actuale de tranziţie este necesară o cercetare ştiinţifică şi practică, atît a conceptului integral al răspunderii funcţionarilor publici, dar mai cu seamă a elementelor răspunderii contravenţionale (administrative), pentru a putea lărgi orizonturile de cunoaştere a acestui fenomen complex, dar şi pentru a oferi practicii unele soluţii legislative, îmbogăţite cu experienţa altor state.
Multă vreme, răspunderea specifică dreptului administrativ era interpretată tradiţional prin referire la noţiuni şi instituţii specifice dreptului civil, sau, dupa caz, dreptului muncii. De exemplu, răspunderea cu caracter patrimonial a administraţiei publice, era calificată prin referire la răspunderea civilă delictuală, abatarile administrative săvîrşite de personalul din administraţie reprezentau încălcări ale dreptului muncii, sancţionate ca atare, iar din punct de vedere practic, formele de răspundere specifice dreptului administrativ nu şi-au conturat multa vreme identitatea, existînd şi în prezent autori care le contesta, şi controverse, la nivel doctrinar, dar uneori şi jurisprudenţial, cu privire la existenţa lor şi regimul juridic care le guvernează.
Astfel, subiectul pe care-l propunem spre dezbatere în prezenta lucrare necesită o analiză temeinică sub aspect doctrinar, metodologic, legal şi practic al particularităţilor răspunderii contravenţionale a funcţionarilor publici invocînd argumente în calificarea acesteia ca formă a răspunderii administrative, în vederea eficientizării procesului administrativ din Republica Moldova, prin stabilirea locului şi rolului acestei instituţii. 
Actualitatea răspunderii contravenţionale, dar şi a răspunderii juridice în general, a funcţionarilor publici se justifică de asemenea, prin faptul că schimbările radicale şi procesele ce au loc în sfera administrativă ne obligă să reevaluăm scopul, principiile teoretice şi elementele de bază legate de răspunderea funcţionarilor publici, în ştiinţa administrativă lipsind unitatea de opinii în privinţa definiţiei, esenţei, conţinutului, temeiurilor răspunderi contravenţionale şi responsabilităţilor funcţionarilor publici în timpul activităţii administrative. Cu atît mai mult, că sunt înaintate raţionamente diferite în privinţa calificării răspunderii contravenţionale, drept răspundere administrativă, unele stabilind între ele o relaţie de sinonimie, altele un raport de parte - întreg, care fiind analizate şi identificînd elementele răspunderii contravenţionale ne vor ajuta să stabilim cea mai corectă şi oportună abordare, prin formularea propriilor viziuni.
Gradul de cercetare a temei. În scopul unei investigaţii de succes a temei propuse spre cercetare am pornit de la studierea şi analiza suportului teoretico-ştiinţific. Utilizînd lucrările unor doctrinari în domeniu din România, cum ar fi Corneliu Manda, Ioan Alexandru, Mihaela Cărăuşan și Ion Popescu, Verginia Vedinaş, Hotcă Mihai Adrian, etc, de la care am aflat unele aspecte generale privind răspunderea juridică, unele aspecte conceptuale, condiţii ce permit apariţia răspunderii administrativ-contravenţionale a funcţionarilor publici, dar şi elementele faptei ilicite contravenţionale.
Răspunderea contravenţională a fost studiată şi abordată şi de autori autohtoni, printre care: Guţuleac Victor, Furdui Sergiu, Ion Creangă, Maria Orlov şi Ştefan Belecciu, etc. Aceşti autori au publicat o serie de lucrări făcînd referinţă la activitatea funcţionarilor publici, tratînd nemijlocit şi răspunderea contravenţională a acestora, principiile răspunderii, expunîndu-se asupra cauzelor care înlătură răspunderea contravenţională, precum şi asupra sancţiunilor aplicabile funcţionarilor publici.
În efectuarea studiilor, un rol deosebit l-a jucat legislaţia contravenţionlă, adică nemijlocit Codul contravenţional al Republicii Moldova, care ne-a ajutat să ne formăm unele păreri asupra temei studiate, să identificăm scopul răspunderii contravenţionale, contravenţiile care pot fi săvîrşite de funcţionrii publici în exercitarea atribuţiilor de serviciu, cauzele de înlăturare a răspunderii, dar şi sancţiunile contravenţionale aplicabile ca urmare a săvîrşirii faptelor ilicite prevăzute de cod. 
Scopul şi obiectivele cercetării. Scopul acestei lucrări este de a analiza răspunderea contravenţională (administrativă) a funcţionarului public ca mecanism de eficientizare a procesului administrativ, identificînd rolul acesteia în domeniul administrative.


Fisiere în arhivă (2):

  • Raspunderea Contraventionala a Functionarilor Publici
    • foaie titlu cuprins.docx
    • teza de licenta finala (1).doc

Imagini din acest licență Cum descarc?

Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 9€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!