Răspunderea Juridică

Cuprins licență Cum descarc?

ÎNTODUCERE. 2
SECŢIUNEA I. NOŢIUNI GENERALE DESPRE RĂSPUNDEREA JURIDICĂ. 4
1.1 PRECIZĂRI TERMINOLOGICE. CONCEPTUL RĂSPUNDERII JURIDICE. 4
1.2 RĂSPUNDEREA JURIDICĂ – FORMĂ A RĂSPUNDERII SOCIALE. 9
1.3 PRINCIPIILE RĂSPUNDERII JURIDICE. 19 
1.4 SCOPUL RĂSPUNDERII JURIDICE. 23
SECŢIUNEA III. CONDIŢIILE RĂSPUNDERII JURIDICE. 25
2.1 SUBIECŢII RĂSPUNDERII JURIDICE. 27
2.2 CARACTERUL ILICIT AL FAPTEI (FAPTA ILICITĂ). 29
2.3 CARACTERUL CULPABIL AL FAPTEI (VINOVĂŢIA). 31
2.4 CARACTERUL ANTISOCIAL AL FAPTEI. 35
2.5 LEGĂTURA CAUZALĂ DINTRE FAPTA ILICITĂ ŞI REZULTATUL DĂUNĂTOR. 35
SECŢIUNEA III. MODALITĂŢILE (FORMELE) RĂSPUNDERII JURIDICE ŞI CAUZELE CARE EXCLUD RĂSPUNDEREA JURIDICĂ. 40
3.1. OPINII PRIVIND FORMELE RĂSPUNDERII JURIDICE. 40
3.2 FORMELE RĂSPUNDERII JURIDICE. 44
3.2.1 RĂSPUNDEREA PENALĂ . 44
3.2.2 RĂSPUNDEREA ADMINISTRATIVĂ. 45
3.2.3 RĂSPUNDEREA DISCIPLINARĂ. 46
3.2.4 RĂSPUNDEREA MATERIALĂ. 47
3.2.5 RĂSPUNDEREA CIVILĂ. 50
3.7 ASEMĂNĂRI ŞI DEOSEBIRI ÎNTRE DIFERITE FORME DE 
RĂSPUNDEREA JURIDICĂ. 51
3.8 CAUZELE CARE EXCLUD RĂSPUNDEREA JURIDICĂ. 54
ÎNCHEIERE. 58
BIBLIOGRAFIE. 60


Extras din licență Cum descarc?

ÎNTODUCERE
Respectarea normelor de drept nu se revendică unor exigenţe abstracte. Ea se legitimează în cerinţe social obiective, legate de asigurarea unei conştiinţe de respectare a valorilor, de evitare a faptelor antisociale care afectează relaţiile inter umane şi viaţa socială. Starea de ordine în desfăşurarea raporturilor sociale, ce rezultă din atitudinea de respectare a legilor se mai numeşte legalitate. In orice organizaţie statală respectarea normelor juridice ocupă un loc important. Aceasta se datorează faptului că numai o atitudine serioasă faşă de ordinea legală şi temerea de a suporta constrângerea poate asigura o bună funcţionare a aparatului de stat, dezvoltarea normală a relaţiilor sociale, evitarea pericolului ce poate pune în nesiguranţă viaţa, sănătatea sau proprietatea persoanei. O dată cu apariţia, apoi dezvoltarea orânduirii statale s-a ivit şi problema respectării drepturilor, libertăţilor şi intereselor persoanelor ce constituie societatea în cauză.
Apărarea celor mai importante valori sociale constituie o problemă strigentă şi preocupă statele atât pe plan intern cât şi pe plan internaţional. Pentru buna stabilitate şi dezvoltare a relaţiilor sociale într-o comunitate statală orice subiect de drept are obligaţia de a respecta normele juridice existente. Insă persoana admite şi samovolnicia săvârşind unele acţiuni ilegale în mod conştient sau sub o anumită presiune exterioară. De aceia legiuitorul instituie unele prevederi legale, ce redau împrejurările când o persoană aflându-se în faţa unui pericol acţionează cu conştiinţă, dar fără vinovăţie, încălcând norme juridice, însă prin acţiunile sale nu săvârşeşte o faptă antisocială. Ea acţionează în aşa mod pentru a înlătura pericolul existent ce ameninţă drepturile. interesele. proprietatea sa. precum şi evitarea survenirii unui pericol cu un grad mai sporit. Când persoana se află se aftă în faţa unui pericol, ne având alt. mijloc de apărare, încalcă normele juridice, săvârşind prin aceasta o faptă antisocială, însă persoana în cauză na are intenţia de a încălca legea, ea acţionează astfel în scop de a se apăra. Astfel legiuitorul pentru a apăra persoana dată de aplicarea unei sancţiuni ilegale, lipsite de orice fundament juridic, a întărit prin lege cauze de eliberare de răspundere juridică.
Problema cauzelor exoneratorii de răspundere juridică îşi are puncte de reper în mai multe domenii, referindu-se la toate ramurile din sistemul de drept. Dat faptul că volumul tezei nu ne permite de a dezvălui cauzele ce înlătură răspunderea juridică în toate domeniile dreptului, teza va fi axată pe dezvăluirea cauzelor ce exonerează persoana de la răspunderea juridică penală.
Tema propusă este de o mare importanţă şi actualitate. Actualitatea temei este condiţionată de faptul că dezvoltarea societăţii, construirea statului de drept, efectuarea reformei juridice necesită noi investigaţii, noi modalităţi de abordare a problemelor teoretice, precum şi din dreptul oricărei persoane la viaţă, sănătate, libertate personală, drepturi consfinţite în legea fundamentală - Constituţia Republicii Moldova.
Ţinând seama de actualitatea temei şi caracterul multilateral al problemei în cauză, scopul prezentei lucrări constă în relevarea împrejurărilor, care prin conţinutul lor exonerează persoana vinovată de răspunderea juridică, în realizarea acestui scop ne propunem următoarele obiective: 
1 studierea conceptului răspunderii juridice, caracterizarea principiilor şi subiecţilor răspunderii juridice 
3 analiza condiţiilor (temeiurilor) răspunderii juridice
4 modalităţile răspunderii juridice şi relevarea condiţiilor care trebuiesc întrunite pentru înlăturarea răspunderii juridice
Lucrarea este concepută ca o îmbinare organică a sintezei, în baza cercetărilor efectuate anterior de alţi cercetători. Având o importanţă cardinală problema cauzelor exoneratorii de răspundere juridică constituie o problemă de studiu a savanţilor din diferite domenii ale ştiinţelor juridice. Pentru elucidarea temei şi scopului propus au fost studiate o serie de monografii atât ale savanţilor din Republica Moldova, cât şi a savanţilor de peste hotare, cu precădere a savanţilor din România şi Republica Federativă Rusă. Au fost folosite monografii ce ţin de ştiinţa teoriei generale a dreptului, precum şi lucrări speciale, cu referinţă detaliată a răspunderii juridice.


Fisiere în arhivă (1):

  • Raspunderea Juridica.doc

Imagini din acest licență Cum descarc?

Bibliografie

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ
1. Constituţia Republicii Moldova, Monitorul Oficial, nr.1, 12.08.1994.
2. Codul Penal al Republicii Moldova adoptat prin Legea nr. 985-XVdin 18 aprilie 2002 (Monitorul Oficial Nr.128-129 din 13 septembrie 2002, art.1012);
3. Codul de Procedura Penală al Republicii Moldova, N 122-XV din 14.03.2003, Monitorul Oficial al R. Moldova N 104-110 din 07.06.2003.
4. Codul civil al Republicii Moldova, N 1107-XV din 6.06.2002, Monitorul Oficial al R. Moldova N 82-86 din 22.06.2002;
5. Codul de procedură civila al Republicii Moldova, N 225-XV din 30.05.2003, Monitorul Oficial al R. Moldova N 111-115 din 12.06.2003.
* * *
6. Dicţionarul explicativ al limbii române, Ediţia a II-a, Univers enciclopedic, Bucureşti 1998.
7. Dicţionar latin-român. - Bucureşti: Editura Ştiinţifică, 1962.
8. Dicţionar spaniol-român. - Bucureşti: Editura Ştiinţifică, 1964.
* * *
9. Albu Ion, Drept civil. Introducere în studiul obli¬ga¬ţiilor. - Cluj-Napoca: Dacia, 1984.
10. Anghel Ion M., Anghel Viorel I, Răspunderea în dreptul internaţional. - Bucureşti: Lumina Lex, 1998.
11. Anghel M., Deak Fr., Popa M.. Răspunderea civilă. - Bucureşti: Editura Ştiinţifică, 1970.
12. Avornic Gh., Teoria Generală a dreptului, Cartier, Chişinău 2005.
13. Baeş S., Roşca N. Drept Civil, parte generală, Chişinău 2004.
14. Baltag Dumitru, Teoria generală a dreptului. - Cimişlia: TIPCIM, 1996.
15. Bobos Gh., Teoria generala a dreptului, Cluj-Napoca, 1992. 
16. Ceterchi Ioan, Craiovan Ion, Introducere în teoria generală a dreptului, ALL, Bucureşti 1993.
17. Costin Mircea. Răspunderea juridică. - Cluj: Dacia, 1974.
18. Craiovan I., Tratat elementar de Teoria Generală Dreptului, Ed, ALL, Bucureşti 2001.
19. Creţu V., Avornic Gh., Baeş S., Guceac I., Negru B., Negru T., Negru C., Zabunov D., Bazele statului şi drep¬tu¬lui Republicii Moldova. - Chişinău: Cartier, 1997.
20. Dogaru Ion, Dănişor Dan Claudiu, Dănişor Gheorghe, Teoria generală a dreptului. - Bucureşti: Editura Ştiinţifică, 1999.
21. Eliescu M., Răspunderea civilă delictuală. - Bucureşti: Editura Academiei RSR, 1972. 
22. Gheorghe C.Mihai, Radu I.Motică. Fundamentele dreptului. Optima justitia. - Bucureşti: ALL BECK, 1999.
23. Gheorghe Mihai, Inevitabilul Drept, Ed. ALL, Bucureşti 2002.
24. Ghimpu Sanda şi colectivul. Dreptul Muncii. Tratat. Vol. B. - Bucureşti: ESE, 1979.
25. Hanga Vladimir, Mari legiuitori ai lumii, Lumina Lex, Bucureşti 1994.
26. Humă Ioan, Teoria Generală a Dreptului, Focşani, 1997.
27. Jakota Mihai Vasile Dreptul Roman, Vol. I, Chemarea, Iaşi, 1993.
28. Lupu Gheorghe, Avornic Gheorghe. Teoria generală a dreptului. - Chişinău: Lumuna, 1997.
29. Marx K., Engels F., Opere. Vol.I. - Bucureşti: Editura Politică, 1960.
30. Motică Radu I., Mihai Gheorghe, Introducere în studiul dreptului, Vol. II, Alma mater, Timişoara 1995.
31. Motiu Dorel, Teoria generala a dreptului, Cluj-Napoca,1995. 
32. Oancea I. Tratat de drept penal. Partea Generală. - Bucu¬reşti: ALL 1999.
33. Popa Nicolae, Teoria Generală a Dreptului, Bucureşti 1997.
34. Popescu Adam, Teoria dreptului. - Bucureşti: Editura Fundaţiei “România de mâine”, 1999
35. Popescu Sofia, Teoria Generală a Dreptului, Lumina Lex 2002.
36. Popescu T. R., Anca P. Teoria generală a obligaţilor. - Bucureşti: Editura Ştiinţifică, 1968.
37. .
38. Şandai Ioan, Introducere în studiul dreptului, Sibiu, 1991.
39. Vrabie Genoveva, Popescu Sofia. Teoria generală a dreptului. - Iaşi: Ştefan Procopiu, 1995.


Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 8€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!