Reabilitarea și Modenizarea Sistemului de Alimentare cu Apă a Municipiului Curtea de Argeș

Cuprins licență Cum descarc?

INTRODUCERE 5
CAPITOLUL 1. METODOLOGIA DE REALIZARE A LUCRĂRII 9
CAPITOLUL 2. ELEMENTE DE TEORIE PRIVIND ALEGEREA SCHEMEI DE 11
REABILITARE A STAŢIILOR DE TRATARE 11
2.1. Elemente generale 11
2.2. Reabilitarea uzinelor de apa cu surse de suprafata tip lac 12
2.2.1. Varianta de reabilitare L1 - sursă slab încărcată 13
2.2.2. Varianta de reabilitare L2 - sursa cu incarcare medie 14
2.2.3. Varianta de reabilitare L3 - sursa foarte încărcată 16
CAPITOLUL 3. EVALUAREA RISCURILOR ASOCIATE PROCESELOR DE TRATARE 18
3.1. Evaluarea riscurilor asociate treptei de decantare 18
3.2. Evaluarea riscurilor associate treptei de filtrare rapidă pe strat de nisip 19
3.3. Evaluarea riscurilor asociate treptei de dezinfecţie cu clor 20
CAPITOLUL 4. STUDIU DE CAZ: SISTEMUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ A MUNICIPIULUI CURTEA DE ARGEŞ 21
4.1. Cadrul general 21
4.2. Sistemul de alimentare cu apa. Situaţia existentă 23
4.2.1. Surse de apă 23
4.2.1.1. Captare apă de suprafaţă 23
4.2.2. Aductiuni de apa brută 24
4.2.2.1. Aducţiunea din lacul Cerbureni – Staţie de tratare Cerbureni 24
4.2.2.2. Aducţiunea de la staţia de captare a apei Oeşti – Staţie de tratare Cerbureni 24
4.2.3. Staţia de tratare Cerbureni 25
4.2.4. Aductiuni de apa tratata 32
4.2.5. Complexe de inmagazinare 33
4.2.6. Statii de repompare 33
4.2.7. Reteaua de distributie 33
4.3. Deficienţele sistemului de alimentare cu apă 34
4.4. Strategia de reabilitare şi modernizare a sistemului de alimentare cu apă 36
4.4.1. Bazele alegerii schemei tehnologice: Varianta 1 37
4.4.1.1. Calitatea apei sursei 37
4.4.1.2. Schema tehnologică adoptată 38
4.4.2. Bazele alegerii schemei tehnologice: Varianta 2 42
4.4.2.1. Coagulare-floculare -Decantor lamelar 43
CAPITOLUL 5. CONCLUZII 45
BIBLIOGRAFIE: 48
ANEXA 1. SCHEMA GENERALĂ A STAŢIEI DE TRATARE CURTEA DE ARGEŞ 49
ANEXA 2. SISTEMUL DE ALIMENTARE CU APĂ CURTEA DE ARGEŞ - PROFIL TEHNOLOGIC 50


Extras din licență Cum descarc?

Introducere
Obiectivul acestei lucrări îl constituie prezentarea situaţiei existente a Sistemului de alimentare cu apă a municipiului Curtea de Argeş şi evaluarea lucrărilor de reabilitare şi modernizare necesare pentru îndeplinirea cerinţelor de conformare în domeniul asigurării parametrilor de calitate şi cantitate ai apei potabile. De asemenea, sunt incluse aspecte generale referitoare la managementul integrat al resurselor de apă şi la schemele de alimentare cu apă, accentul fiind pus asupra proceselor de tratare a apei.
Printre problemele globale cu care se confruntă omenirea la începutul mileniului trei se află lipsa apei şi degradarea calităţii apei. De asemenea, realizarea obiectivelor dezvoltării durabile depind într-o măsură foarte mare de managementul integrat al resurselor de apă, apa fiind un factor esenţial pentru existenţa vieţii şi pentru dezvoltarea societăţii umane.
Pentru managementul integrat al resurselor de apă se recomandă aplicarea următoarelor principii:
• principiul bazinal – resursele de apă se formează şi se gospodăresc în bazine hidrografice. Apa dulce este o resursă vulnerabilă şi limitată, indispensabilă vieţii, mediului şi dezvoltării societăţii. Gospodărirea raţională a resurselor de apă, cere o abordare globală care să îmbine probleme sociale şi dezvoltarea economică, cu protecţia ecosistemelor naturale. O gospodărire durabilă a resurselor de apă va integra utilizatorii de apă dintr-un bazin hidrografic;
• principiul gospodăririi unitare cantitate-calitate – cele două laturi ale gospodăririi apelor fiind în strânsă legătură, apare ca necesară o abordare unitară care să conducă la soluţii tehnico-economice optime pentru ambele aspecte;
• principiul solidarităţii – planificarea şi dezvoltarea resurselor de apă presupune colaborarea tuturor factorilor implicaţi în sectorul apelor: statul, comnunităţile locale, utilizatorii, gospodarii de ape şi ONG-uri;
• principul “poluatorul plăteşte” – toate cheltuielile legate de o poluare produsă diverşilor utilzatori de apă şi mediu este suportată de cel care a produs poluarea;
• principiul economic – beneficiarul plăteşte – apa are o valoare economică în toate formele ei de utilzare şi trebuie să fie recunoscută ca un bun economic. Eşecurile din trecut pentru recunoaşterea valorii economice a apei, au condus la poluarea şi la exploatarea neraţională a resurselor de apă. Gospodărirea apei ca un bun economic, reprezintă o cale importantă în realizarea unei exploatări eficiente şi echitabile şi în conservarea şi protecţia resurselor de apă;
• principiul accesului la apă – în virtutea acestui principiu, este vital să recunoaştem că dreptul fundamental al fiinţei umane, este de a avea acces la apă curată şi suficientă, la un preţ adecvat.
Aceste principii fundamentează conceptul de management integrat al resurselor de apă care îmbină problemele de utilizare a apei cu cele de protecţie a ecositemelor naturale prin integrarea la nivel bazinal a folosinţelor de apă.
Resursele de apă ale României sunt constituite din apele de suprafaţă – râuri, lacuri, fluviul Dunărea – şi ape subterane.
Resursele de apă potenţiale şi tehnic utililizabile pentru anul 2008 se prezintă în tabelul următor.
Capitolul 1. Metodologia de realizare a lucrării
Lucrarea are scopul de a demonstra înţelegerea şi însuşirea noţiunilor teoretice aferente domeniului sistemelor de alimentare cu apă, operarea cu acestea în contextul unui studiu (formularea obiectivelor, sintetizarea aspectelor conceptuale şi teoretice, elaborarea instrumentelor de cercetare, prelucrarea şi interpretarea datelor culese, elaborarea concluziilor), precum şi aplicarea noţiunilor în cadrul unui studiu de caz. 
Informaţiile necesare pentru elaborarea acestei lucrări au fost puse la dispoziţie de către reprezentanţii S.C. Aquaterm 98 S.A. care este compania responsabilă cu furnizarea serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare pentru municipiul Curtea de Argeş. 
Metodologia de colectare a datelor necesare a cuprins, în prima etapă, elaborarea unui chestionar de evaluare a parametrilor tehnici aferenţi obiectivelor tehnologice cuprinse în schema de alimentare cu apă a Sistemului Curtea de Argeş. 
Scopul principal al etapei de colectare a datelor a fost acela de evaluare a caracteristicilor tehnice specifice necesare prezentării situaţiei existente a obiectelor tehnologice aflate în componenţa sistemului de alimentare cu apă şi de prezentare a deficienţelor existente, în vederea identificării măsurilor necesare pentru conformarea la cerinţele Directivei 98/83/EC transpusă în legislaţia naţională prin Legea 458/2002 privind calitatea apei potabile, completată si modificată de Legea 311/2004, a calităţii apei destinate consumului uman.
Conformarea Sistemului de alimentare cu apă Curtea de Argeş la cerinţele Directivei 98/83/EC presupune:


Fisiere în arhivă (1):

  • Reabilitarea si Modenizarea Sistemului de Alimentare cu Apa a Municipiului Curtea de Arges.doc

Imagini din acest licență Cum descarc?

Bibliografie

1. Rojanschi V., Cartea operatorului din staţiile de tratare a apelor, Editura Tehnică, 1996
2. Rusu, G. Rojanschi, V., Filtrarea în tehnica tratării şi epurării apelor, Ed. Tehnică, Bucureşti, 1980.
3. Rojanschi, V., ş.a., Protecţia şi ingineria mediului, Ed. Economică, Bucureşti, 1998.
4. Sanda Vişan, ş.a., Mediul înconjurător. Poluare şi protecţie. Ed. Economică, Bucureşti, 1998.
5. Mănescu Al., Sandu M., Ianculescu O., Alimentări cu apă, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1994
6. UTCB, ARA-Ghid pentru conformarea uzinelor de apă din România la prevederile Directivei 98/83/EC, Ed. Conspress, 2002
7. Varduca A., Protecţia calităţii apelor, Editura H*G*A*, Bucureşti, 2000
8. EUROPE AID/119083/D/SV/RO Măsura ISPA nr. 2003/RO/16/P/PA/013-4, Bază de date- costuri unitare pentru servicii în domeniul apei potabile şi apei uzate, Asistenţă Tehnică pentru pregătirea proiectelor în sectorul de apă potabilă şi apă uzată din România


Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 9€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!