Reality Show-ul

Cuprins licență Cum descarc?

Pag. Introducere 2
Capitolul I
Generalităţi privind reality TV şi reality-show 6
1. Istoricul apariţiei reality TV 6
2. Spectacol, reality TV şi reality-show-ul 13
3. Câte ceva despre conceptul şi realizarea ality-show-ului 16
Capitolul II
Reality-show-ul ca spectacol mediatic 29
1. Reality-show-ul sau spectacol tv live 29
2. Reality-show-ul şi docudrama 33
3. Reality-show-ul utilitar sau despre cum să înveţi de la televizor. 40
4. Fabrica de staruri – primul reality – show din Moldova. Un mare succes sau un show eşuat chiar de la apariţie? 43
Concluzii 53
Bibliografie 56


Extras din licență Cum descarc?

Introducere
Actualitatea şi importanţa temei investigate. Televiziunea evoluează sub ochii noştri, în ultimii douăzeci de ani, practicile în jurnalismul european şi nord-american s-au schimbat. O problematică de foarte mare actualitate în analizele autorilor occidentali este specificul modelului actual de jurnalism, cu toate rezervele şi limitările pe care le implică teoretizările.
Studiul televiziunii, a grilei tv, a emisiunilor, şi în cazul nostru a reality-show-lui e o materie academică relativ nouă,în comparaţie cu studiul altor mijloace de comunicare, precum literatura sau arta. Chiar şi aşa,interesul stârnit de această materie,precum şi me-todele de predare s-au schimbat, studiile despre televiziune aflându-se în plin proces de dezvoltare. Un subiect de dezbatere recurent îl reprezintă avântul luat de noile programe de televiziune,produse de instituţii abia apărute, dar deja aflate în curs de transformare, programe realizate în condiţii ce se schimbă permanent, cu ajutorul celor mai noi tehno-logii. 
Lucrarea de faţă tratează evoluţia jurnalismului televizual, în contextul ofensivei noilor tehnologii, al climatului mediatic hiperconcurenţial şi al schimbărilor survenite în practicile de comportament televizual. Sub presiunea factorilor tehnici şi economic (privatizarea, concurenţa, audienţa), încep să se redefmească practicile televizuale şi în câmpul jurnalistic autohton.
Cu o triplă orientare - teoretică, metodologică şi practică, lucrarea propune analiza noului model de jurnalism de tip reality-show, în care componentele comunicaţională, fatică şi afectivă impregnează informaţia şi o transmite într-un mod aparte publicului larg.Lucrarea explică pozi¬ţionarea strategică a posturilor de televiziune prin caracteristi-cile proiectelor de informare ale acestora în etapa noii televiziuni, „relaţionale", dar şi „compasionale".
Pentru serviciul public de televiziune al acelui moment,formatul în cauză constituia mai mult decât un experiment - era o inedită provocare şi un răspuns la ceea ce începuse să se presimtă în aer: reality-show-ul, drept cel mai controversat, dar şi generos concept care - odată cu modelul Endemol, lansat în 1999 - bulversa practicile mediatice ale audiovizua¬lului din toată lumea.
În mod surprinzător, megashow-ul de 180 de minute, pro¬pus de televiziunea naţio-nală,urma să fie un magazin al artelor,în direct,interactiv şi nonconformist, sfidând toate regulile jurnalismului cultural căruia îi aparţinea şi aducându-i la vedere pe regizorul de platou şi pe cameramani, împreună cu tot arsenalul dispozitivului mediatic.
Gradul de cercetare al problemei. Dezvoltarea acestui demers teoretic şi de cer-cetare aplicativă a fost posibilă în condiţiile unei documentări bibliografice valoroase, a unor confruntări cu realitatea dură a fenomenelor televiziunii moderne, a grilei emisiu-nilor tv. a oportunităţilor de perfecţionare şi dezvoltare structural-funcţională a acestora. Abordarea demersului a fost posibilă şi datorită unor factori favorizanţi între care se remarcă.
Bibliografia consultată,deosebit de valoroasă şi variată ca titluri şi autori,din porto-foliul de peste Prut (Coman Mihai, Dumitrescu Florin, Negrea, Elisa-Laura, Popovici Vasile, Zeca – Buzura Daniela, Negrea, Elisa-Laura, etc.) cât şi lucrări ale autorilor străini (Andrejevic Mark, Bazalgatte, Peter, Bignell Jonathan, Oreblar Jeremy, Bruzzi Stella, Carter Gary, Charaudeau Patrick, Ghiglione Rodolphe, Connor Steven, Dias Sebastian, Eco Umberto, Ellis John, Hill Annette, Jost, Francois, Kilborn Richard, Lattanzio L., Livingston S., Lunt P., MkKibbem Bill, Popper Karl, Condry John, Priest Patricia Joyner, Real Michael,Rheingold Howard,Sartori Giovanni, Schifres Alain,Sears John, Thompson John B., Wangermee Robert, etc.) de specialitate în domeniul televizi-unii, a grilei tv şi în special a reality-show, a fost suportul principal de documentare în elaborarea lucrării,
Scopul şi obiectivele lucrării. Scopul tezei e elaborarea bazei teoretico-metodolo-gice în ceea ce priveşte reality-show-ul, formele acestuia, modul de realizare a acestuia, impactul pe care l-a avut asupra publicului larg, şocul pe care l-a avut printre rândurile oamenilor, în special criticile nesfârşite ale bisericii asupra apariţiei şi difuzării, reality-show-lui etc. 
În conformitate cu scopul propus, au fost stabilite următoarele obiective:
• De a ne opri asupra evoluţiilor recente din sfera televiziunii, precum şi asupra abordărilor acestui mediu de comunicare;
• Analiza conceptului de reality tv;
• Studiul apariţiei şi istoricul reality tv şi reality-show;
• Un studiu amplu asupra asemănărilor şi deosebirilor dintre spectacol, reality TV şi reality-show-ul.


Fisiere în arhivă (1):

  • Reality Show-ul.doc

Imagini din acest licență Cum descarc?

Bibliografie

Andrejevic Mark, „The Kinder, Gentler Gaze of Big Brother: Reality TV in the Era of Digital Capitalism", New Media and Society, 4, 2,2000.
Bazalgatte, Peter, Television Reality Programs, 13th European Televison and Film Forum, Dublin, 2001.
Bignell Jonathan, Oreblar Jeremy, Manual practic de televiziune, Iaşi, Polirom, 2009.
Bruzzi Stella, „Docusoaps", în G. Creeber (ed.), The Television Genre Book, Londra, Routledge, 2001.
Carter Gary, A European Format for the World?, 13th European Television and Film Forum, Dublin, 2001.
Charaudeau Patrick, Ghiglione Rodolphe, Talk-show-ul. Despre libertatea cuvântului ca mit, Editura Polirom, Iaşi, 2005.
Coman Mihai, Mass media în România post-comunistă, Editura Polirom, Iaşi,2003.
Coman Mihai, Mass media, Mit şi Ritual. O perspectivă antropologică, Editura Polirom, Iaşi, 2003.
Connor Steven, Cultura postmodernă, Editura Meridiane, Bucureşti, 1999.
Dias Sebastian, Les nouvelles tendences de la real tv mondiale. Studyrama, 2005.
Dumitrescu Florin, „Televodenii”, în Litere & Arte, Idei, 29 decembrie, 2003.
Eco Umberto, Pliculeţul Minervei. Editura Hunanitas, Bucureşti, 2004.
Ellis John, Seeing Things: Television in the Age of Uncertainty, Londra, IB Tauris 2000.
Hill Annette, Reality tv, Routledge, Londra, New York, 2003.
Jost, Francois, La television du quotidian, INA – De Boeck Universite, Bruxelles, 2001.
Kilborn Richard, „Staging the Real-Factual Programming in the Age of Big Brother", Manchester University Press, 2003.
Lattanzio L., „Reality Show", Dossiers de l'audiovisuel, 55, 2000.
Livingston S., Lunt P., Talk on Television, Routledge, Londra, 1994.
MkKibbem Bill, The Age of Missing Information, 1992.
McLuhan Marshall, Understanding Media: The Extensions of Man, Mc GrawHill, New York, 1967.
Negrea, Elisa-Laura, Magia telerealităţii ji despre Big Brother, Editura Kobalt, Bucureşti, 2004.
Popovici Vasile, Lumea personajului. O sistematică a personajului literar, Echinox, Cluj-Napoca, 1997.
Popper Karl, Condry John, La Television: un danger pour la democratie,Anatolia, Paris, 1994.
Priest Patricia Joyner, Public Intimacies: Talk-Show Participants and Tell All Tv, Hampton, Cresskill, New Jersey, 1995.
Real Michael, Super Media. A cultural studies approach. Sage publications, Newbury Parck. Londra, 1989.
Rheingold Howard, Virtual Reality, Summit Books, New York, Londra, Toronto, Sydney, Tokyo, Singapore, 1991.
Sartori Giovanni, Homo Videns. Imbecilizarea prin televiziune şi postgândirea, trad. de Mihai Elin, Editura Huraanitas, Bucureşti, 2005.
Schifres Alain, Approchez, y a rien a voir, în L’Express, 10 mai, 2001.
Sears John, „Crimewatch and the rhetoric of verisimilitude", 1995.
Thompson John B., Media şi modernitatea - o teorie socială a mass-media, Editura Antet, Bucureşti, 2007.
Wangermee Robert, Ă l'ecole de la telerealite", Ed. Labor, France, 2004.
Zeca – Buzura Daniela, Totul la vedere. Televiziunea după Big Brother, Polirom, Iaşi, 2007.
http://md0.dqteam.com/fabrica/img/site/sigla.jpg.


Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 8€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!