Recrutarea și selecția resurselor umane, din rândul absolvenților din mediul universitar

Cuprins licență Cum descarc?

Introducere p.4
CAP.I. Recrutarea și selecția personalului
I.1. Recrutarea – aspecte generale p.6
I.2. Cultura organizațională p.11
I.3. Valori morale și valori profesionale p.14
CAP.al-II-lea. Planificarea resurselor umane
II.1. Evoluție. Scop. Importanță p.18
II.2. Modele și metode de planificare a resurselor umane p.21
CAP. al-III-lea Mediul universitar din România
III.1. Misiunea Universității ca organizație p.22
III.2. Dezvoltarea resurselor umane, strategii în mediul universitar p.25
CAP. al-IV-lea Cercetare. Incluziunea absovenților pe piața muncii
1.Problema cercetării p.29
2.Operaționalizarea conceptelor p.30
3.Stabilirea populației, eșantionare p.31
4. Instrumente de cercetare p.36
Concluzii p.39
4.Anexe p.40
5.Lista tabelelor şi a figurilor p.51
6.Bibliografie p.53


Extras din licență Cum descarc?

Introducere
Alegerea temei și realizarea lucrării cu titlul ,, Recrutarea și selecția resurselor umane, din rândul absolvenților din mediul universitar”, a reprezentat o provocare. Aspecte privind recrutarea sunt întâlnite în toate organizațiile indiferent de tipul activității pe care o desfășoară.
Tema lucrării este o abordare a relației dintre ofertele mediului universitar actual din România și cererea de pe piața muncii, în contextul societății secolului al-XXI-lea din perspectivă socială. Constituirea capitolelor acestei lucrări are la bază o bibliografie complexă. Este creată o succesiune logică a capitolelor pentru asigurarea coerenței lucrării.
Societatea secolului al-XXI-lea se caracterizează printr-o criză a locurillor de muncă, o rată crescută a șomajului în rândul tinerilor, dar și lipsa de personal calificat pentru anumite domenii de activitate.
Resursa umană reprezintă cel mai important pion din organizație ce trebuie coordonat. Succesul stând în capacitatea lui de inovare, de adaptabilitate și cooperare.
Lucrarea de față este structurată în patru capitole. Cuprinde o argumentare a alegerii temei, concluziile cercetării, bibliografie și anexe.
Aspectele teoretice sunt prezentate treptat începând cu introducerea, apoi capitolele ce conțin informații despre procesul de recrutare, planificarea personalului mediului universitar din România, ultima parte fiind reprezentată de o cercetare a nivelului de incluziune a absolvenților pe piața muncii.
Fiecare capitol este realizat pentru a expune aspectele propuse în cadrul temei propuse. Capitolele ce conțin aspecte teoretice au la bază studii și publicații, dar și analize și concluzii personale.
În capitolul I sunt surprinse informații referitoare la procesul de recrutare și selecție de personal, apelând la aspecte teoretice, referitoare la aceasta, observând teorii și factorii ce stau la baza constituirii acestui proces.
În capitolul al-II-lea sunt prezente informații teoretice despre planificarea resurselor umane vizând aspecte ce fac referire la evoluție, scop și importanța acestui aspect dar și modele și metode folosite.
În capitolul al-III-lea este adus în discuție mediul universitar din România vizând misiunea acestora.
În cadrul acestei lucrări se propune o analiză a nivelului de incluziune a absovenților pe piața muncii.
Obiectul cercetării este reprezentat de relația dintre cele două segmente.
CAP. I. RECRUTAREA ȘI SELECȚIA PERSONALULUI
Globalizarea a determinat schimbări în structura și evoluția organizațiilor, ,,ele nu mai au piețe sigure care să le protejeze inițiativele, trebuie să dea dovadă de flexibilitate și să adopte structuri adecvate pentru fiecare piață.” Segmentul ce vizează managemtul resurselor umane având ca finalizare o reconstrucție a relației angajat- angajator, accentul fiind pus pe stuctura organizațională, performanță, etică și cultură organizațională.
I.1. RECRUTAREA-ASPECTE GENERALE
Specific secolului al-XXI-lea ogranizațiile sunt segmentate în unități descentralizate, reprezentând fiecare centrul de profit al unui manager. Fiecare segment (unitate) caracterizându-se prin autoritatea de lansare a strategiilor și procedurilor necesare pentru a menține profitul. Acest mod de activare are mai multe avantaje, pentru că structurile economice mici sunt mai flexibile și receptive la cerere.
,,O societate dominată de organizaţii, care au drept scop a ne servi pe noi, nu doar în ideea de a supraveţui, ci de a supraveţui timp mai îndelungat, în condiţii mai confortabile şi astfel putem duce o viaţa mai placută. Organizaţiile sunt infrastructura societaţilor civilizate moderne." 
,, Funcția de resurse umane a devenit una dintre principalele funcții ale intreprinderii, iar dezvoltarea, este susținută de pătrunderea sa în cadrul sectorului punblic. Gestiunea resurselor umane fiind un ansamblu de practici și instrumente adecvate acestui domeniu.” 
Recrutarea este definită ca fiind procesul prin intermediul căruia se gestionează apariția posturilor noi sau vacante în organizații și ocuparea acestora tinandu-se cont de competențe, cost și timp. Sunt stabilite o serie de proceduri specifice acestui proces care vin în sprijinul organizației, pentru a fi un process eficient. ,, Criteriile de recrutare sunt în principal: abilitatea în mare măsură, de metodele folosite, de mesajul de recrutare, calificarea solicitată și recompensare.” 
Procesul de recrutare și selecție trebuie pus în relație cu strategiile și valorile organizației, oferta și cererea de pe piața muncii și avantajele care le ofera angajațiilor. Orice proces de recrutare trebuie să aibă la bază o serie de obiective precum:
-atragerea unui număr mare de candidați, astfel avem la duspozitie o plaja variată de candidați,
-alegerea candidaților cu pregătire specifică postului vacant,
- costuri mici, timp scurt 
Precum am menționat în rândurile anterioare procesul de recrutare presupune timp, cost, la prima vedere pot fi considerate dezavantaje a acestui proces, membrii Departamentului de resurse umane îi consideră factorii indispensabili procesului de recrutare. Pe lângă obiectivele stabilite, trebuie să exite și un plan de desfășurare care cuprinde: politica organizației, relația angajat-angajator, sursele de recrutare, metodele și mijloacele de recrutare.


Fisiere în arhivă (1):

  • Recrutarea si Selectia Resurselor Umane, din Randul Absolventilor din Mediul Universitar.docx

Imagini din acest licență Cum descarc?

Bibliografie

Constantin Roșca. Resurse umane-managemt și gestiune, Editura Economică, București, 2005, 
Corneliu Russu, Ileana Gheorghe, Managementul resurselor umane, Editura Tribuna Economică, București, 2004
Donald Currie, Introducere îm managementul resurselor umane, Editura Coodes, București, 2009, 
Dorin Bodea, Valorile angajaților români, Editura Result 2013
H. James Harrington, Managementul total în firma secolului 21, Editura Teora, 2001, 
Ioan Pastor, Managementul firmei și dezvoltarea resurselor umane în organizații, Editura Risoprint,Cluj-Napoca, 2005, 
Nicolae Râmbu, Filosofia valorilor, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1997
Rudolf Reysohazy, Sociologia valorilor, Institutul European, Iaşi, 2008
Samuel C. Certa, Managementul modern. Diversitatea, calitatea, etica și mediul global. Editura Teora, București,2002, 
Sorin Tudor Maxim, Peripatethice, Editura PIM, Iaşi, 2010, 
Ştefan Stanciu, Cultură şi comportament organizaţional, Comunicare.ro, Bucureşti, 2005,
Viorel Lefter, Managementul resurselor umane, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1995,


Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 8€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!