Recunoasterea si Derecunoasterea Imobilizarilor Corporale

Cuprins licenta Cum descarc?

INTRODUCERE
MOTIVATIA, IMPORTANTA SI METODOLOGIA LUCRARII
LISTA TABELELOR SI GRAFICELOR
CAPITOLUL 1- ABORDARI TEORETICE PRIVIND IMOBILIZARILE
1.1 Clasificarea imobilizarilor 1
1.2 Definitii si delimitari ale imobilizarilor corporale 2
1.2.1 Terenuri si amenajari de terenuri 7
1.2.2 Constructii, instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii, 
mobilier, echipamente de protectie si alte active corporale 8
1.2.3 Imobilizari corporale in curs de executie si avansuri pentru imobilizari corporale 10
1.3 Evaluarea si reevaluarea imobilizarilor corporale 14
1.4 Cedarea, casarea si compesatiile cu tertii 24
CAPITOLUL 2- AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR CORPORALE 26
2.1 Definirea porcesului de amortizare. Rolul si importanta amortizarii 27
2.2 Valoarea amortizabila si perioada de amortizare 29
2.3 Elemente de calcul ale amortizarii si metode de amortizare 30
CAPITOLUL 3- CONTABILITATEA IMOBILIZARILOR CORPORALE
3.1 Functii, forma si reguli de functionare ale conturilor 35
3.2 Inregistrarea contabila a imobilizarilor corporale 39
CAPITOLUL 4- STUDIU DE CAZ LA S.C EVEREL ROMANIA SRL 49
CAPITOLUL 5-CONCLUZII GENERALE AFERENTE LUCRARII 69
BIBLIOGRAFIE 71


Extras din licenta Cum descarc?

Introducere
Conform normelor legale romanesti, in vigoare la momentul prezent, persoanele juridice din Romania (cu si fara scop lucrativ), precum si persoanele fizice care desfasoara activitate aducatoare de venituri sunt obligate sa organizeze si sa conduca contabilitate proprie.
Contabilitatea este stiinta si arta stapanirii afacerilor, si reprezinta o activitate specializata in masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, precum si a rezultatelor obtinute din activitatea persoanelor fizice si juridice. Trebuie sa asigure inregistrarea cronologica si sistematica, prelucrarea, publicarea si pastrarea informatiilor cu privire la pozitia financiara, performanta financiara si fluxurile de trezorerie, atat pentru cerintele interne ale acestora, cat si in relatiile cu asociatii sau actionarii, investitorii prezenti si potentiali, creditorii financiari, clientii, furnizorii institutiile publice si alte persoane fizice si juridice. 
Obiectul contabilitatii il formeaza patrimoniul persoanelor fizice sau juridice si este reprezentat de reflectarea in expresie baneasca a bunurilor mobile si imobile, inclusiv solul, bogatiile naturale, zacamintele si alte bunuri cu potential economic, disponibilitatile banesti, titlurile de valoare, drepturile si obligatiile persoanelor fizice sau juridice, precum si miscarile si modificarile intervenite in urma operatiunilor patrimoniale efectuate, cheltuielile, veniturile si rezultatele obtinute de acestea.
Existenta, functionarea si dezvoltarea unei entitati presupune consumul de mijloace banesti concretizate in bunuri sau servicii achizitionate. Beneficiile asteptate de pe urma exploatarii acestora se obtin fie in perioada curenta fie in perioadele viitoare. Daca beneficiile se obtin in perioada viitoare atunci valorile bunurilor si servicilor vor fi considerate active imobilizate in perioada curenta.
Activele imobilizate reprezinta bunuri achizitionate sau create de unitatea patrimoniala si se diferenteaza in 3 grupe: imobilizari corporale, imobilizari necorporale si imobilizari financiare.
Imobilizarile corporale sunt reprezentate de bunurile cu continut material utilizate de societate in procesul de productie de bunuri sau prestare de servicii. Ele sunt destinate sa serveasca o perioada indelungata in activitatea intreprinderii participand la mai multe cicluri de exploatare, iar valoarea lor se recupereaza treptat pe calea amortizarii, adica prin includerea unor cote-parti in costul activitatii la care participa.
Sunt reprezentate de terenuri si constructii, instalatii tehnice si masini, alte instalatii, utilaje si mobilier si avansuri si imobilizari corporale in curs. Aspectele principale in contabilizarea imobilizarilor corporale sunt recunoasterea activelor, determinarea valorii lor contabile si a cheltuielilor cu amortizarea si cu pierderile din depreciere care trebuie recunoscute in raport cu acestea.
Prezenta lucrare de licenta trateaza ca tema aboradarile teoretice si reflectarea in contabilitate a principalelor operatiuni privind recunoasterea si derecunoasterea activelor/imobilizarilor corporale, precum si amortizarea si inregistrarile efectuate in contabilitate, luand ca exemplu de studiu o societate comerciala si anume S.c Everel Romania S.R.L. Lucrarea de fata reprezinta trecerea de la teorie si metodele impuse de standardele nationale si internationale de contabilitate la activitatea practica concreta desfasurata la entitatea economica.
Lucrarea este structurata in cinci mari capitole, fiecare capitol dezvoltandu-se la randul sau in subcapitole dupa cum este prezentat in cele ce urmeaza:
Capitolul 1 trateaza partea teoretica privind imobilizarile corporale. Am prezentat in cadrul acestui capitol, subcapitole care se refera la clasificarea imobilizarilor, structura si definitia imobilizarilor corporale, recunoasterea activelor ca imobilizari corporale, documentele primare privind activele corporale. De asemenea a fost evidentiat modul de evaluare si reevaluare a imobilizarilor corporale si anume la intrarea in entiatate, la inventariere, la data bilantului si la iesirea din entitate. Se regasesc aici si 2 articole ce fac referire, unul la inventarierea imobilizarilor, iar al doilea la modul de reevaluare preferat astazi de majoritatea intreprinderilor. Tot in acest capitol sunt prezentate si notiuni generale privind cedarea casarea si compensatiile cu tertii.
Capitolul 2 trateaza partea teoretica a amortizarii, descrierea metodelor de amortizare, rolul si influenta acesteia in activitatea financiara a intreprinderii.
Capitolul 3 trateaza inregistrarile contabile care se efectueaza pentru a evidentia in contabilitate activele imoblizate corporale si anume recunoasterea lor, calculul amortizarii si derecunoasterea din contabilitate, impreuna cu exemple ce reprezinta inregistrarile efectuate.
Capitolul 4 trateaza prezentarea societatii S.c Everel Romania, obiectul de activitate, organigrama, forma de contabilitate a societatii, indicatorii economici financiari, fluctuatii ale activelor corporale, monografia contabila si anume principalele operatiuni ce au avut loc in entitate. 
Lucrarea se incheie cu cateva concluzii cu privire la prezenta lucrare, avand in vedere rolul si importanta imobilizarilor corporale in cadrul unei societati dar mai ales in cadrul firmei luate ca exemplu de studiu.
Motivatia, importanta si metodologia cercetarii
Am ales tema aceasta deoarece am considerat-o fiind de o importanta deosebita iar imobilizarile corporale reprezinta un subiect de actualitate si sunt elemente de baza in economie. Am ales imobilizarile corporale in primul rand, pentru ca, la majoritatea intreprinderilor, au ponderea cea mai importanta in totalitatea activelor intreprinderii si pot influenta rezultatele financiare. De asemenea, sunt importante deoarece sunt destinate dezvoltarii sau intretinerii activitatilor in entitate, sau participa direct la realizarea obiectului de activitate al intreprinderii. Imobilizarile corporale fac parte din structura bilantului direct legate de evaluarea pozitiei financiare. Ele contribuie direct sau indirect la fluxul de numerar si echivalente de numerar prin faptul ca genereaza catre intreprindere beneficii economice viitoare.


Fisiere in arhiva (1):

  • Recunoasterea si Derecunoasterea Imobilizarilor Corporale.doc

Imagini din aceasta licenta Cum descarc?

Banii inapoi garantat!

Plateste in siguranta cu cardul bancar si beneficiezi de garantia 200% din partea Diploma.ro.


Descarca aceasta licenta cu doar 9 €

Simplu si rapid in doar 2 pasi: completezi adresa de email si platesti.

1. Numele, Prenumele si adresa de email:

Pe adresa de email specificata vei primi link-ul de descarcare, nr. comenzii si factura (la plata cu cardul). Daca nu gasesti email-ul, verifica si directoarele spam, junk sau toate mesajele.

2. Alege modalitatea de plata preferata:* La pretul afisat se adauga 19% TVA.


Hopa sus!