Reforma fiscală în Republica Moldova

Cuprins licență Cum descarc?

Introducere 3
CAPITOLUL I. ETAPELE REFORMEI FISCALE 6
1.1. Caracteristica generala a sistemului fiscal si conceptul de
reforma fiscala 6
1.2. Necesitatea efectuarii reformei fiscale 9
1.3. Etapele reformei fiscale 14
CAPITOLUL II. INFLUIENTA REFORMEI FISCALE ASUPRA PRINCIPALELOR IMPOZITE 23
2.1. Impozit pe venit 23
2.2. TVA 34
2.3. Accize 56
CAPITOLUL III. POLITICA BUGETAR-FISCALA 65
3.1. Dinamica veniturilor bugetare din incasarea principalelor impozite 65
3.2. Presiunea fiscala in Republica Moldova 70
3.3. Politica bugetar-fiscala 73
Incheiere 83
Bibliografie 85
Anexe


Extras din licență Cum descarc?

Introducere
Calea parcursa de tara noastra in perioada de dupa 1990 a constituit un nou curs in viata statului moldovenesc si poate fi caracterizata ca o etapa a marilor sperante!, a marelor posibilitati, dar si a modestelor realitati. Au fost inregistrate realizari consdirabile in domeniul dezvoltarii democratiei, a consolidarii suveranitatii si independentei statale, reorentarii mentalitatii oamenilor. Transformarile din socitate au condus la destramarea defintiva a sistemului totalitar centralizat si trecerea la economia de piata in toate domeniile.
Impunerea fiscala constituie fundamentul reglementarii de catre stat a activitatii agentilor economici ,in conditile economiei de piata. In bazele ei sunt incluse principiile generale de constituire si orientare a constringerii asupra activitatii economico-financiare desfasurate de catre agentii economici in cadrul relatilor de piata.
Scopul impunerii fiscale nu este numai necesitatea de a asigura bugetul cu incasari necesare, ci si incitarea firmelor spre a-si exstinde si renova productia in sferele prioritare ,a-si ridica eficienta ,echilibrarea in proportii rationale a diferentei dintre veniturile cetatenilor,fara a submina insa spiritul de initativa si etica muncii.
Prin intermediul sistemului de impozitare existent se poate realiza stimularea anumitor sfere economice, ridicarea gradului de reinvestire a veniturilor intreprinderilor, cresterea nivelului social de viata, etc. Pentru realizarea acestora, este necesar de un sistem fiscal bine structurat, cu o legislatie fiscala moderata, un mediu cat mai prielnic intre contribuabili si sistemul fiscal. Sistemul fiscal, stabilind totalitatea impozitelor si a relatiilor dintre participantii la procesul impunerii, in legatura cu achitarea lor, pe de o parte determina responsabilitatea contribuabilului pentru incalcarea legislatiei fiscale, iar pe de alta garanteaza dreptul acestuia, limitand abuzurile din partea organelor fiscale.
Contribuabilului i se indica numarul obligatiilor sale, iar organului fiscal de stat - cadrul
comportamentului sau cu partea mai puternica in aceste relatii fiscale. 
Economia Moldovei se afla in prezent intr-o criza acuta din cauza lipsei resurselor financiare, ce ingreuneaza dezvoltarea sanatoasa a economiei nationale. Au fost intreprinse multe restructurari de ordin economic si social, dar tinind cont de faptul, ca baza legislativa nu mai corespunde cerintelor economiei de piata, iar economia inainteaza treptat spre relatiile de piata, va fi nevoie de o serie de transformari si in continuare.
Un rol important in evolutia tranzitiei la principiile economiei de piata revine sistemului fiscal. Pentru guvern, sistemul fiscal serveste drept o sursa de finantare a programelor initiale si serviciilor prestate populatiei. Pentru intreprinderi, acest sistem trebuie sa stimuleze cresterea lor economica, pentru cetatenii, sistemul fiscal trebuie sa serveasca drept un instrument social important de redistribuire a veniturilor statale. 
Sistemul fiscal de inaintea anului 1998, creat pe parcursul primei etape de trecere de la economia centralizata la economia de piata, trebuia sa fie adaptat la noile conditii de piata. In numeroase cazuri lipseau principiile fiscale, care stimuleaza cresterea economica si care larg sunt aplicate in intreaga lume. Lipsa acestor principii crea dificultati pentru producatorii locali si prezinta un obstacol in calea investitiilor locale si straine in economia nationala.
Sistemul fiscal actual ramine a fi destul de complicat. Acest fapt genereaza nerespectarea prevederilor fiscale de catre contribuabilii. In unele cazuri, cerintele de prezentare a declaratiilor fiscale presupun o munca intensiva. Din cauza acestei complexitati, administratia fiscala se confrunta cu mari dificultati in colectarea eficienta a veniturilor bugetare.
Sistemul fiscal necesita o imbunatatire considerabila. Pentru demararea conceptului propus s-austabilit directiile si termenii de implementare a Reformei.
La elaborarea directiilor reformei trebuie luat in consideratie contextul ei social si economic si viitoarea politica de stat cu privire la dezvoltarea economica a republicii.
In aceasta lucrare sunt evidentiate necesitatea efectuarii reformei fiscale, directiile principale de reformare a structurii si modului de administrare a sistemului fiscal in Republica Moldova, modificarile deja intreprinse in cadrul sistemului fiscal prin punerea in aplicare a Codului Fiscal, cat si analiza dinamicii veniturilor statului din colectarea principalelor impozite.
CAPITOLUL I. ETAPELE REFORMEI FISCALE
1.1 . Caracteristica generala a sistemului fiscal si conceptul de reforma fiscala
Cresterea continua a cheltuielilor publice inainteaza necesitatea diversificarii metodelor de mobilizare a resurselor financiare a statului. Impozitele, taxele, contributiile, imprumuturile de stat si transferurile bugetare constituie nu numai metode de prelevare si de repartizare a resurselor financiare publice, dar si instrumente cu ajutorul carora organele de decizie cauta sa orienteze dezvoltarea economica si sociala a tarii. 
In tarile cu economia de piata, indiferent de nivelul lor de dezvoltare, impozitele constituie, de regula, principalul canal de procurare a veniturilor publice. Problemele fiscale si bugetare joaca un rol esential in economia de piata. In acest context, impozitul constituie un instrument cu caracter istoric si cu implicatii asupra sferei economico-sociale, fiind intotdeauna un mijloc traditional de constituire a veniturilor curente ale statului, alcatuind circa 80-100% din totalul acestora.
Impozitele, fiind legate de esenta statului, sunt in acelasi timp subordonate functiilor acestuia, reprezentand unul din cele mai vechi si traditionale mijloace financiare in dispozitia sa, deci, materia impozitului este tot atat de veche ca si organizarea societatii insasi.
Astfel, impozitele reprezinta o forma de prelevare a unei parti din venitul sau averea persoanelor fizice sau juridice la dispozitia starnim, in vederea acoperirii cheltuielilor sale.


Fisiere în arhivă (1):

  • Reforma fiscala in Republica Moldova.doc

Imagini din acest licență Cum descarc?

Bibliografie

1. Legea nr.1198-XII din 17.11.1992 privind bazele sistemului fiscal;
2. Codul Fiscal al Republicii Moldova: 
2.1. Titlul I si II (legea nr.1163 din 24.04.1997); 
2.2. Titlul III (legea nr.1415 din 17.12.1997);
2.3. Titlul IV (legea nr.1053-XIV din 16.06.2000);
3. Legea nr.347-XIII din 27.12.1994 cu privire la accize, aprobat prin legea nr.1054-XIV din 16.06.2000 de la 01.01 2001.
4. Legea nr.1164 din 24.04.1997 cu privire la administrarea impozitului pe venit si pentru punerea in aplicare a Titlurilor I si II;
5. Legea nr.1417 din 17.12.1997 cu privire la punerea in aplicare a Titlului III;
6. Legea nr.112-XIV din 29.07.1998 cu privire la modificarea si completarea unor acte legislative;
7. Legea nr.251-XIV din 24.12.1998 privind modificarea art.103 din Codul Fiscal si art.20 din legea cu privire la farmaceutica;
8. Monitorul oficial "Politici bugetar-fiscale" 10.10.02. nr. 5-8;
9. Monitorul oficial "Legea bugetului de stat 2002" 13.12.01. 
10. Monitorul oficial "Strategii de dezvoltare a RM"21.02.02. 
11. Tatiana Manole "Finante Publice"
12. Radu Vasile "Moneda si politici fiscale"
13. "Sistemul de impozite fiscale"Roodica Banulescu;
14. "Perfectionarea sistemului de impozite in Romania" ,Liugi Popescu, Craiova 1998;
15. <<?????? ? ???????????????>> ????? 1999;
16. ,,??????.???????? ???????>> ??????; 
17. Sistemul bugetar in anul 1996,Tipografia Centrala,Chisinau 1996;
18. Sistemul bugetar in anul 1997, Tipografia Centrala,Chisinau1997;
19. T. Mosteanu"Impozite si Taxe 2000-2001,Editura Economica 2001;
20. Instructiuni cu privire la modul de calculare si plate accizelor, elaborata in baza legii cu privire la accize (M.O., 08.02.1996, nr.8-9, p.III, art.10);
21. Politica bugetar-fiscala a statului pe perioada 2001 - 2002;
22. Proiectul Reformei Fiscale, din 28.07.1995;
23. Conceptia Reformei Fiscale, nr.1165-XIII din 24.04.1997;
24. Anastasia Certan "Informatie - expres", Chisinau 2000;
25. Iulian Vacarel, "Finante publice", Bucuresti 1992
26. Tatiana Manole "Reforma Sistemului Fiscal in RM", Administrarea publica nr.3 Chisinau 1997, pag.93;
27. Logos - Press nr.3 din 26.01.2001, pag.7.


Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 9€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!